Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку: тематичний, образотворче мистецтво, простір І об’ємно-просторова форма

Уроку: тематичний, образотворче мистецтво, простір І об’ємно-просторова форма

Тема: Художні засоби зображення простору

(на прикладі живописної творчості Л.Левицького).

Тип уроку: тематичний, образотворче мистецтво, простір і об’ємно-просторова форма.

Мета уроку: ознайомити учнів із особливостями зображення простору та просторового моделювання на прикладі живописних робіт Л.Левицького (експонованих у ХММ Л.Левицького) викликати в учнів бажання якомога більше дізнатися про художника та способи передачі простору, розширити кругозір учнів, збагатити їх знання з образотворчого мистецтва та його засобів, історії українського мистецтва.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, дослідницький.

Візуальний ряд: “Пейзаж” (1935 р.), “Портрет Свьонтальского” (1930-ті рр..), “Будинки” (1930-ті рр..), “Портрет” (1938 р), “Кози” (1940 р.), “Автопортрет” (1940 р.), “Пейзаж з Косова” (1948 р.), “Жінка з прялкою” (1948 р), “Мати” (1948 р.), “Натюрморт” (1950-ті рр..), “Портрет дружини” (1950 р.), “Партизан з конем” (1950-ті рр..), “Сільський краєвид” (1950-ті рр..), “Село Красів на Львівщині” (1958 р.), “Будують дім” (1960-ті рр..), “Портрет дружини” (1960-ті рр..), “Мої батьки” (1969 р.),

Роздатковий матеріал: картки зі словником різновидів живописних технік.

Використана література:

1. Джума Г. Акварелі Леопольда Левицького / Літопис Національного музею у Львові. - № 3 (8). – Львів: Національний музей у Львові, 2004. – C. 99-101.

2. Джума Г. Експозиція Художньо-меморіального музею Леопольда Левицького: оновлений варіант / Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - № 4 (9). – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2006. – C. 210- 214.

3. Джума Г. Художньо-меморіальний музей Л.Левицького / Л.І.Левицький - 100 літньому ювілею художника присвячено / Арт-клас. - № 3’06. – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького, 2006. – С.5-7.

4. Джума Г. Леопольд Левицький – Людина і художник (до 100-річчя від дня народження) / Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - № 4 (9). – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2006. – C. 242- 247.

5. Леопольд Левицький: Альбом / Л 37 Автор вступної статті: Мар’ян Бесага, керівник проекту: Лідія Лихач. – К.: Родовід, 2006. – 288 с.

6. Леопольд Левицький. Спогади про художника (до 100-літнього ювілею). (Авт. вступної статті та упоряд. Л. Павлишин). – Львів: Національний музей у Львові, Спілка критиків та істориків мистецтва, 2006.

7. Островский Г. Леопольд Левицкий. – Москва: Советский художник, 1978.

8. Леопольд Левицький. Заслужений діяч мистецтв УРСР. (1906-1973). Каталог творів / Упорядники Г.Островський, Е.Сафонова / Автор вступної статті. Г.Островський. – К.: Мистецтво, 1976.

9. Якущенко Г. Леопольд Іванович Левицький. Нарис про художника. – К.: Мистецтва, 1969.

Хід уроку: під час проведення уроку аналізується спектр живописних технік присутній у творчій спадщині митця, акцентується на особливостях вияву простору; розглядаються принципи просторового моделювання; аналізується жанровий спектр творчості та звертається увага на взаємозв’язок техніки виконання творів із особливостями їх виражальних засобів та формотворчості. Заняття доповнюється спогадами сучасників, друзів та учнів художника. Ілюструється слайдами творів.

Екскурсовод музею:

Простір є основоположною категорією образотворчого мистецтва. Його передача - важливе завдання митця, що прагне зображати довколишній світ. Особливості вияву простору на картинній площині тісно пов’язані із видом зображення та творчою метою живописця. Базовими принципами передачі простору у малярстві є тон та колір. Важливим поняттям для реалістичного відтворення дійсності є перспектива. Вона є лінійна, тональна та кольорова. Саме завдяки поєднанню лінії, тону, кольору та перспективі твориться ілюзія простору. Проблемам лінійної та тональної перспектив багато уваги приділяли митці епохи Відродження, зокрема, Альбрехт Дюкер та Леонардо да Вінчі. Працюючи над портретними композиціями і ставлячи собі завдання достовірно зобразити зовнішність портретованого, живописці італійського Ренесансу не залишали без уваги тло картини - найчастіше це був пейзаж чи архітектурна композиція. Основними засобами передачі простору була тональна градація кольору та перспективна побудова. Для митців епох Відродження та класицизму колір у передачі простору та об’ємного моделювання відігравав не таку важливу роль як тон. Кольору як самостійний засіб творення ілюзії простору почали використовувати імпресіоністи. Митці цієї течії відмовились від чорної фарби і застосовували у своїх творах температурні властивості барв. Таким чином художній світ розширив свої можливості на шляху живописного зображення дійсності.

Ці принципи побудови простору є універсальними для всіх живописних технік як станкових так і монументальних – акварель, темпера, олія, фреска, мозаїка. Леопольд Левицький у своїй творчості працював у двох живописних техніках – олійній та акварельній. Спадщина олійного живопису художника представлена портретом, пейзажем, натюрмортом, жанровою картиною, абстрактними композиціями. Ця техніка супроводжувала митця усе життя, а манера змінювалась відповідно до загальних тенденцій розвитку його творчості. Акварель у доробку автора представлена двома циклами “Мотиви Другої світової війни” та “Сільські краєвиди”. Ці невеликі за розміром етюдного плану композиції, створені у 1950-х роках, є прикладом відкритості Л.Левицького до творчого експерименту та постійного пошуку. Назви циклів говорять самі за себе - це пейзажі та жанрові сюжети. Л.Левицький застосовував різні художні засоби зображення простору у своїх живописних композиціях. Відбір їх пов’язаний із технікою та манерою виконання, жанром та часом виконання твору.

Відповідними прикладами для розгляду проблеми простору у творчості Л.Левицького є портрети, пейзажі, жанрові картини та натюрморти. Не залучено до цього ряду композиції абстрактного характеру оскільки у цих творах автор не ставив собі за завдання передачу простору.

Портрет представлений такими різновидами як автопортрет (“Автопортрет”, 1940 р.), портрет (“Портрет”, 1938 р., “Портрет дружини”, 1950 р.) та парний портрет (“Мої батьки”, 1969 р.). Це погрудні зображення (“Портрет Свьонтальського”,1930-ті рр.), поколінні зображення фігури (“Портрет дружини”, 1960 р.) та у повний ріст (“Мої батьки”, 1969 р.).

“Портрет Свьонтальського” (1930-ті рр.) та “Автопортрет” (1940 р.) є прикладами об’ємно-просторового моделювання, кінцевою метою якого є зображення простору. Дещо різні за манерою виконання, ці два твори засвідчують високий фаховий рівень митця. Л.Левицький в обох випадках прагне реалістично зобразити людське обличчя. Однак, у першому випадку митець користується кольором, а у другом домінує - тон. “Портрет Свьонтальського” – це погрудне зображення молодого чоловіка, виконане у дещо розбіленій кольоровій гамі. Обличчя змодельоване широким впевненим мазком із використанням вохри, теракоти, коричневого та білила. Теракотово-рожеві мазки гармонійно підкреслюють коричневі тіні, а білі плями світла - тональну глибину. Блідо рожеві, блакитні, жовті та зелені відтінки надають колориту портрету особливої свіжості. “Автопортрет” (1940 р.) стриманий в кольоровій гамі. Кольори не контрастні – умбра, коричневий, теракотовий, сірий, оливковий – тонально наближені. Надзвичайно благородні барви, вибрані автором, сприяють передачі не лише реалістичному трактуванню натури, а й психологічного стану портретованого. Манера стримана, не експресивна, як у першому зразку, скерована на творення цілісного образу.

“Портрет дружини” (1950 р.) є близький за своїм звучанням та колоритом до попереднього прикладу. Дружина художника зображена за роботою, одягнена у червону домашню сукню. Вона сидить за круглим столиком на невеликому диванчику. Голова схилена, погляд скерований на шиття, світло падає згори зліва. Площини світла і тіні узагальнені. Обличчя змодельоване ледь-ледь, основний акцент зроблено на співвідношення великих тональних плям. Кольорова гама наближена – червоний, коричневий, вохристий, умбра.

Парний портрет “Мої батьки” (1969 р.) написаний з уяви на пізньому етапі творчості. Попри те, що він виконаний у техніці олійного живопису, манера виконання перегукується із кольоровими монотипіями Л.Левицького 1960-х рр. Узагальнене трактування образів пояснює декоративне звучання твору, однак автор прагне передати простір. Як і в “Портреті дружини” (1950 р.), у цій роботі Л.Левицький не опрацьовує детально окремі елементи, а об’єднує їх тонально. Таким чином просторового ефекту досягається за рахунок вдалого поєднання площин світла і тіні.

Найкраще аналізувати явище повітряної перспективи, передачі простору на прикладі пейзажного жанру. У творчому доробку Л.Левицького є зразки урбаністичного (“Будинки” (1930-ті рр..), та ландшафтного пейзажів (“Село Красів на Львівщині” (1958 р.), виконаних у техніках акварельного (“Сільський краєвид” (1950-ті рр..), та олійного (“Пейзаж” (1935 р.), “Пейзаж з Косова” (1948 р.) живописів.

Прикладів міського, урбаністичного, пейзажу у живописному доробку Л.Левицького не так багато, значно ширше ця тема представлена у його монотипіях. До такого типу належить композиція “Будинки” (1930-ті рр..). Автор зобразив міський мотив – будинки, що один за одним розміщені на пагорбі. На передньому плані безлисті дерева, загальний колорит композиції - тепло-коричневий – наштовхує на думку про пізню осінь. Автор уніфікує образи будинків, не деталізує. Це швидше не пейзаж як “портрет” міста, це узагальнена інтерпретація, своєрідний символ. Проблема простору тут вирішена мінімально – на основі тональних контрастів на першому плані, тоді як далекі плані тонально наближені.

Акварельний етюд “Село Красів на Львівщині” (1958) є добрим прикладом ландшафтного пейзажу. Автор впевнено оперує широкими площинами розлогих полів, поєднуючи з дрібними елементами – дерева, хатки. Для збагачення кольорової гами та досягнення особливої виразності художники сміливо поєднує теплі відтінки з холодними – жовто-зелені луки та сіро-фіолетові дерева. Митець грамотно користується можливостями передачі повітряної перспективи засобами барви – на передньому плані він кладе теракотово-вохристі тони, тоді як дальні пагорби зображає холодними блакитними, смарагдовими, збагаченими фіолетом відтінками. Ідейними та композиційним центром є зображення кількох хаток в оточенні дерев. Як акцент використано поєднання білизни чистого паперу із дахами кольору краплак. Інші крівлі – брунатні, губляться серед навколишньої зелені. Окрім можливостей кольору щодо організації композиції Л. Левицький активно використовує тональний контраст, що сприяє творенню своєрідного кістяка роботи.
Жанрова картина

Натюрморт

Підсумок уроку

Узагальнення та повторення почутої під час уроку інформації.

Домашнє завдання

Поставити натюрморт із двох-трьох простих геометричних фігур. Застосовуючи техніку гуаші, спробувати передати об’єм предметів.

Роздатковий матеріал.
Олія - живописна техніка, що набула поширення в епоху бароко. Це фарби, що розчиняються спеціальними розчинниками або оліями, і виконані на основі поєднання кольорових пігментів та спеціально підготованих олій. Існують земляні та органічні фарби, перші мають приглушені відтінки, а другі – яскраві, активні. Характерною ознакою техніки олійного живопису є можливість виправлень на будь-якій стадії ведення роботи та незмінність кольорового тону.

Темпера (лат. – temperare – змішувати) - одна з найдавніших технік живопису, що виконується спеціальними фарбами. Це водорозчинна фарба, що складається з кольорового пігменту, поєднаного із клейовою основою натуральної чи синтетичної емульсії. За складом емульсії розрізняють види темпери – яєчну, казеїново-олійну, полівінілацетутну. Яєчна темпера використовувалась для написання ікон.

Акварель (франц. - aqudrelle, з італійської – acqualla, від acqua – вода) – це одина із найпоширеніших технік живопису. Виконується водорозчинною фарбою на папері та є однією з найскладніших, оскільки не допускає виправлень. А. притаманна прозорість фарбового шару.

Фреска (італ. – свіжий, сирий) – живопис по сирому тиньку, перші хвилину до моменту “схоплення” поверхні розчину, коли вона вільно вбирає фарбу. Це одна з найбільш трудомістких технік живопису. До найвідоміших фрескових розписів належить стінопис соборів Св.Софії в Константинополі (Стамбул) та Києві.

Мозаїка – техніка монументального живопису. Суть її полягає у побудові зображення шляхом викладання його по ескізному рисунку шматочками смальти (спеціально зварене непрозоре скло), майоліки чи кольорового каменю. Зображення набиралось на попередньо нанесений розчин, і могло оздоблювати будь-яку горизонтальну чи вертикальну поверхні. До найвідоміших прикладів належать мозаїки соборів Св.Софії в Константинополі (Стамбул) та Києві.

Гуаш – техніка живопису водорозчинними клейовими фарбами, що складаються із клейової основи та кольорового пігменту. Широко використовується у дитячій творчості та професійними митцями для створення ескізів, що вимагають корпусного покладення кольору. Зображення характеризуються матовість та оксамитовістю поверхні. Негативною рисою техніки є суттєва зміна кольорового тону після висихання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №15 підсумковий урок за темою: «ОБ’ємно-просторова форма. Архітектура І місто»
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Об’ємно – просторова форма. Архітектура І місто»

Уроку: Образотворче мистецтво Італії
...

Уроку: тематичний, образотворче мистецтво, прикладна графіка
Л. Левицького (експонованих у хмм л. Левицького) викликати в учнів бажання якомога більше дізнатися про це явище та творчість художника,...

Уроку
Краса навколо нас. Загальне ознайомлення з поняттям “образотворче мистецтво”, а також із матеріалами й інструментами, якими працює...

Уроку
Вступ. Бесіда «Краса навколо нас». Загальне ознайомлення з поняттям «образотворче мистецтво», з матеріалами й інструментами, якими...

Імені михайла бойчука
«Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».Інститут такожздійснює науково-дослідницьку, культурно-виховну,...

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу«мистецтво»,...
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури

Пояснювальна записка Невід’ємною частиною культури, одним із визначальних...
Високорозвинені цивілізації ставили І продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...

Урок №2 Тема: Візуальні мистецтва. Архітектура. Види, художні засоби....
Мета: 1 повторити, узагальнити знання про архітектуру як вид просторового мистецтва; 2 ознайомити з пам’ятками архітектури Стародавнього...

Уроку: тематичний, декоративно-ужиткове мистецтво, художня кераміка
Л.І. Левицького; викликати в учнів бажання якомога більше дізнатися про культурно-нацональні традиції; розширити кругозір учнів;...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Урок 7 «Образотворче мистецтво Далекого Сходу»
Китаю, розвивати зорову пам’ять, зосередженість, увагу, уміння обґрунтовувати свою думку, виховувати духовність, шанобливе ставлення...

1. образотворче мистецтво план
Трипільська культура нале­жить до духовних вершин неоліту. Назва походить від першого місця ви­явлення – селища Трипілля поблизу...

Уроку
Мета уроку: 1 розкрити на прикладі тексту духовне зубожіння суспільства; зміст понять «краса», «мистецтво», «цивілізація», «духовність»,...

Програма; в). перспективно-тематичний (поурочно-тематичний план)

Образотворче мистецтво
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт