Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва

Уроку. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва

ТЕМА УРОКУ. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва

МЕТА УРОКУ:

 • проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і типовість характеру героя;

 • розвивати вміння виступати від імені літературного героя, навички виразного читання, усного мовлення, словесного малювання; розрізняти засоби художньої виразності та їх роль у тексті, навчати учнів висловлювати свою думку;

 • виховувати моральні якості учнів.

ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації до повісті М.Гоголя «Тарас Бульба», мультимедійна презентація за темою, екран, проектор, ноутбук, епіграф, вислови.


ХІД УРОКУ


І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕМИ

 • Вступне слово вчителя.

Є художні образи, які назавжди залишаються в нашій душі після першої ж
зустрічі з ними. Ці образи втілюють у собі моральний ідеал, вони показують
приклад життя високого змісту, кличуть за собою уперед, до волі, боротьби.
Таким є у повісті «Тарас Бульба» образ самого Тараса. Саме про нього піде мова на нашому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ та завдань УРОКУ (слайд 1 та 2)

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1.Індивідуальне завдання учню: розповідь від імені літературного героя - Тараса Бульби

2. Слово вчителя.

Ви знаєте, шановні діти! Сьогодні вранці, я зустріла листоношу, який дав мені дивний лист. І що було найцікавішим, так це те, що цей лист від самого Тараса Бульби, головного героя повісті, яку ми з вами вивчаємо! Послухайте!

3. Читання та виправлення листа від Тараса Бульби.

Добрий день, любі семикласники!

Мене звуть Тарас Бульба. Я дізнався про те, що ви зацікавилися моєю особою і хочу розповісти вам про себе сам. Живу я у місті Москва, яке розташоване біля острова Хортиця. Моя дружина дуже сувора жінка, я її побоююся. Виховую трьох синів, які навчаються у Петербурзькій академії художнього мистецтва. Я не люблю воювати, завжди сторонюся всілякий військових подій.

Одного разу мені прийшлося брати участь в осаді під Дубно, бо там знаходився мій син Остап, який вирішив перейти на сторону німців. Та життя моє було різним. Мої діти мене пережили, і мене це дуже радує! Ось і вся моя історія.

Напишіть мені, як справи у вас, шановні семикласники.

До побачення. Тарас Бульба

4. Слово вчителя.

Ви знаєте, зміст даного листа мене дуже здивував, а деякі факти навіть збентежили. А чи ви помітили щось невірне?

 • Групова робота по виправленню помилок у листі.

 • А давайте-но послухаємо самого Тараса, який вирішив приїхати до вас, щоб розповісти правдиву історію свого життя, бо листом він мабуть глузував з вашої освіченості.

5.Виступ хлопця від імені Тараса Бульби, який готувався індивідуально.

6. Слово вчителя. Сам про себе Тарас розповів дуже мало і стисло. Я вважаю, що нам є що про нього додати.

6.Бесіда з учнями. Аналіз образу Бульби. Виразне читання.

 • Робота з текстомпортрет Тараса Бульби (слайд 3).

- Як відомо, М. Гоголь не дає окремого портрета головного героя. Користуючись текстом повісті, спробуйте створити цей портрет. Зачи­тайте його. (Розділ І: «Тарас був один із корінних, старих полковни­ків: весь був він створений для бойової тривоги й відзначався грубою щирістю своєї вдачі...»; «...був надзвичайно важкий і товстий...»; роз­діл VIII: «...I насунув він ще нижче на свої очі хмурі, зчорна-білі бро­ви, схожі на кущі, що поросли на високому тім'ї гори, яких верхівки геть укрив голчастий північний іній»; розділ IX: «...так говорив ота­ман і, коли скінчив мову, все ще потрясав посріблою в козацьких ді­лах головою...»; розділ X: «...білий вус його сріблився...»; розділ XII: «…дебелий старий козак…».

- робота з художніми засобами, які зустрічаються в портреті.

 • Бесіда за прочитаним – діти відповідають, використовуючи цитати:

 • Яким ви побачили Тараса?

 • Чи співпадає ваше бачення з баченням художників? (слайд 4)

 • Зверніть увагу на те, що говорить автор про характер героя? (слайд 5)

 • Як ви думаєте, чому Тарас тішився думкою про те, що привезе на Січ своїх синів? (Як батько, він, звичайно, гордився своїми синами-красенями. Він хотів довести, що вони справжні козаки.) – (слайд 6)

 • Як він ставився до своїх синів-козаків? (Тарас з гордістю спо­стерігав за їхнім становленням, помічав різні риси їхньої натури.)

 • Чи однаково Тарас сприймав синів? (Ні. Він любив їх обох, але помічав, що з Остапа вийшов кращий козак, ніж з Андрія.)

 • Про що свідчить той факт, що Тараса раді були бачити на Січі? (Він користувався повагою і авторитетом серед запорожців.)

 • Чому герою не терпілося йти у похід? (Тому, що він вважав: похід є справжнім ділом для козаків. Вони загартовуються у боях.)

 • Про що говорить промова Тараса про товариство? (слайд 7)

 • Які негативні риси є у характері героя? (Він грубий у поводжен­ні з дружиною, впертий, владний, жорстокий.)

 • На яких рисах вдачі акцентує автор? Знайдіть цитати з тексту та визначить риси.

 • Як Тарас переживав новину про зраду Андрія? (слайд 8,9) (Він похилив свою сиву голову. Сором і біль пронизували його душу. Та все не хотів вірити, «щоб могло статися таке ганебне діло і щоб рідний син його продав віру й душу».)

7. Проблемне запитання.

— Автор називає свого героя «вічно невгамовним». Чи згодні ви з ним?

8.Бесіда з учнями.

 • Як Тарас сприйняв те, що ляхи взяли в полон Остапа? (слайд 10) (Він на­магався допомогти синові у бою, та сам був поранений.)

 • Як змінився Тарас? (слайд 11) (Тяжко переживав він за Остапа. Довго лі­кував його старий Товкач. «Одначе став він помітно похмурий і сумний... Суворо й байдуже дивився він на все, і на нерухомому обличчі його виступило невгасиме горе, і тихо понуривши голову, казав він: «Сину мій! Остапе мій!»)

 • Що він вирішив зробити? (Тарас вирішив розвідати, що з його сином.)

 • Як Тарас підтримав сина в останню хвилину його життя? (слайд 12) (Він не побоявся подати голос, щоб підтримати Остапа під час страти.)

 • Як батько помстився за сина? (Тарас жорстоко розправлявся з во­рогами по всій Польщі.)

— Як загинув Тарас Бульба? (Під час бою Тарас зліз з коня і почав шукати у траві свою люльку. Тут і схопили його гайдуки. Прису­дили йому ляхи страшну кару: спалити живцем.) (слайд 13)

— Про що думав Тарас в останні хвилини свого життя? (слайд 14) (Він ду­мав не про смерть, не про нелюдський біль, що пронизував його. Він намагався своїми порадами допомогти козакам. Старий козак умер зі святою вірою в перемогу, в грядущу силу й могутність руської землі та православної віри.)

9.Прослуховування уривка з опери М. Лисенка «Тарас Бульба».

(Це може бути арія Тараса або будь-який інший уривок на вибір учителя.)

Завдання учням

 • Як на вашу думку, чи вдалося композиторові передати силу ха­рактеру героя? (Так. Композитор створив образ сильного волелюбного героя, що є не­зламним борцем за волю народу.)

ІV.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Підсумкова бесіда.

 • Як на вашу думку, чи виправдовує автор жорстокість характе­ру героя? (Автор пояснює жорстокість героя жорстоким часом. Саме таких характерів вимагав той час.)

 • Як ви гадаєте, що переважає в образі Тараса: жорстокі риси вда­чі чи волелюбність характеру? (Звичайно, волелюбність характеру.)

 • Чому саме Тарас Бульба є втіленням кращих рис запорозького козацтва? (Тому що саме в цьому образі найбільш яскраво виражена національна ідея, утверджується самобутність українського характеру, культури, історії.)

 • Втіленням яких головних ідей повісті є образ Тараса Бульби? (Тарас Бульба є втіленням ідеї волелюбності, патріотизму, відданості та вірності вітчизні й християнській вірі.)

 1. Парна робота. Складання сенкану або чотиривірша про Тараса Бульбу.

 • Сенкан – вид східної неримованої п'ятирядкової поезії

1 - іменник

2 – два прикметника

3 – три дієслова

4 – речення або фраза

5 – слово – сутність

 • Приклад сенкана

Тарас

Сміливий, мужній

Б’ється, перемагає, надихає

Втілення кращих рис козаків

Патріот

 • Приклад вірша

Тарас – герой давніх часів,

Полковник, батько, запорожець.

Взірцем він був для козаків.

З билинними богатирями схожий.
V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК.

1.Визначення символіки імені головного героя повісті «Тарас Бульба».

Т - твердий Б - бойовий

А - активний У- упертий

Р - рішучий Ль- легендарний

А - авантюрний Б- бадьорий

С - сміливий А- авторитетний


VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Написати лист Тарасу Бульбі.
VІІ. Оцінювання учнів.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку світової літератури в 7 класі на тему: «Втілення в...
Грінсборо, Вільям Сідні Портер, фармацевт, Техас, касир банку, новела, лікар, карикатури, ковбой, Атол, Маргарет, «Чотири мільйони»,...

Уроку: «Україна єдина країна»
Мета: розширити поняття про єдність, незалежність І суверенність нашої держави та роль у цьому українського козацтва

Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з розповіддю Олени Пчілки про дитячі роки своєї дочки; шляхом перевтілень дітей в образи розвивати творчу...

Конкурс «100 кращих товарів України»
Увага! З рекомендаціями для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів україни»...

Конкурс «100 кращих товарів України»
Увага! З рекомендаціями для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів україни»...

Виготовлення аплікацій із природних матеріалів
В легендах, переказах, казках українського народу осінь часто постає в образі дівчини-цариці

Навчальний проект бойові традиції українського козацтва
«Козацтво стало найдосконалішою формою вияву генетично закодованих здібностей І можливостей нашого народу.»

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Т. Г. Шевченка Доводимо до вашого відома, що відповідно до листа...
Міністерства освіти І науки України за №1/9-581 від 27. 08. 2013 року «Про підготовку та проведення першого уроку, присвяченого 200-річчю...

Позакласне читання. Уславлення найкращих людських рис у новелі О. Генрі «Кульбаба». Мета
Тема. Позакласне читання. Уславлення найкращих людських рис у новелі О. Генрі «Кульбаба»

Козацтва в українській
Збірник матеріалів учасників обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Київщина козацька» – Біла Церква: кз кор «Центр...

Конкурсної комісії з визначення кращих

Конкурсної комісії з визначення кращих

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Уроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

Зразок оформлення доповіді
Становлення України як демократичної, правової, соціальної держави ставить на порядок денний питання втілення у вітчизняну практику...

Тест «Будиночок»
Обладнання: чистий аркуш паперу й олівець для дитини, зразок будиночку на рис. 1База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт