Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Складнопідрядні речення з підрядними причини й мети

Складнопідрядні речення з підрядними причини й мети

Тема.  Складнопідрядні речення з підрядними причини й  мети

Мета. ознайомити дев'ятиклас­ників з типами підрядних об­ставинних частин причини й мети, вчити учнів розмежовувати зазначені в темі види обставинних підрядних речень, аналі­зувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструю­вати їх відповідно до комунікативного завдання; удосконалювати пунктуаційну грамотність, поглиблювати навички правильного інтонування речень;

розвивати творчі вміння мо­делювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у висловлюваннях в усній і писемній формах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість; мислення, увагу, уяву;

виховувати любов до природи,  до літератури рідного краю

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань 

Обладнання: картки, дидактичний матеріал, підручник, мультимедійна дошка, роздатковий матеріал

                                              ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

- Сьогодні звичайний буденний день, та він одночасно й унікальний, адже більше ніколи не повториться. Лише враження залишаться – веселі чи сумні. Я думаю, що враження від сьогоднішнього уроку будуть лише приємні.

   ІІІ. Активізація навчальної діяльності

 І наш сьогоднішній урок української мови - це теж робота, яка дасть вам знання  і налаштує на правильний шлях. Відкрийте зошити, запишемо число, класна робота.

Епіграфом нашого уроку будуть слова місцевого поета Ярослава Гиця

 Ніде немає більш землі такої,

Як рідна серцю дорога Волинь

 

На уроці ми будемо вести мову про природу нашої рідної Волині.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ. (9 хв.)

- Не можна вивчати новий матеріал, не повторивши вже відоме. Отож, почнемо.

1. Тест-он-лайн.  (Перед вами питання з варіантами відповідей. Ви обираєте правильну відповідь і записуєте в зошити

1. Складнопідрядне речення - це таке речення:

               А) в якому одне просте речення за змістом граматично залежить від іншого і з'єднується з ним за допомогою лише інтонації;

               Б) в якому одне просте речення за змістом граматично залежить від іншого і пояснює його;

               В) що складається з двох і більше простих речень, незалежних одне від одного.

2Підрядне речення з'єднується з головним:

               А) сполучниками підрядності;

               Б) сполучниками сурядності;

               В) сполучниками підрядності та сполучними словами.

 3. Чим відрізняються сполучні слова від сполучників:

              А) виступають членами речення і відповідають на питання;

               Б) не є членами речення;

               В) не відповідають на питання.

 

4. Прочитати   речення і визначити, яка схема підходить до кожного речення.

1. Часто буває, що Листопад приїжджає на землю білими кіньми. 2. Під променями сонця розплющує очі баба Осінь, що вже майже заснула в густій, затишній діброві. 3. Де розійшовся ранковий туман, там на тлі налитої свинцевою сірістю хмари відбився тьмяний диск сонця. 4. Віджила своє Осінь, і уже виразно чується хода Зими.

[….], і [….].

[….],  (що…..).

(Де ...),   [там….].

[….],  (що….)

 - Дуже добре. Давайте трошки попишемо.

         2. Робота біля дошки. Інтерактива вправа «Доповни речення»

 (На екрані ви бачите перші частини речень. Ваше завдання – закінчити речення, накреслити схеми, визначити вид речень). У кого є варіанти продовження речення? Яке було найбільш вдалим? Запишемо його на дошці й у зошиті.

А) Зима спитає,  ….. .

                    ( де ти був влітку) -  підрядне з’ясувальне.

Б) Пішли такі сніги,  ….. .

                    ( що за поріг не витягнеш ноги) -  підрядне означальне

В) Я їду на екскурсію, …. .

                    ( щоб побачити щось цікаве) -  підрядне обставинне.

ІV.  Мотивація навчальної діяльності.

-  Отже, робота наша продовжується. Люди завжди прагнуть до невідомого, ще невивченого. І зараз нам доведеться опанувати нові типи складнопідрядних речень

V.    Повідомлення теми,  мети і завдання уроку 

 Отож, тема нашого уроку

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МЕТИ, ПРИЧИНИ

( записати на дошці) Запишемо в зошитах.

На уроці ми повинні знати:

Вміти

 VІ.    Вивчення нового матеріалу

 1. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі  практичної роботи

- Діти, будьте уважними, починаємо вивчення нової теми. На екрані речення. Прочитайте їх. Проведіть спостереження – аналіз. Визначте головну і підрядну частину, відношення між ними.

Ой водиченько – чарівниченько,

Помий моє біле личенько,

Щоби хлопців чарувати,

Свою долю вибирати.

[….],  (щоби…).

Сій зерно любові між усіма нами,

Щоб із Божим словом ми були братами.

[….],  (щоб…).

Я слова, ніби квіти, збираю,

Щоб для тебе віночок сплести.

[….],  (щоб…).

Із скількох  частин складаються речення? ( головної та підрядної)

 • Знаходимо головне і підрядне речення

 • Як ставимо питання? (від головної до залежної частини)

 • Як з'єднуються між собою частини речення?  (сполучниками щоби, щоб)

 • Малюємо схему

 

Це СПР обставинне з підрядним мети

ВИСНОВОК: У підрядній частині цих речень говориться про подію, яка є бажаним наслідком, тобто метою того, про що йдеться в головній частині. Підрядні мети відповідають на питання для чого? навіщо? із якою метою? заради чого?. Її приєднуємо до головної за допомогою сполучників щоб, аби, для того щоб, заради того щоб, з тим  щоб, з тією метою щоб.

      Зверніть увагу! Обставинні речення з підрядними мети, яку приєднуємо до головної частини за допомогою сполучника щоб, слід відрізняти від з’ясувальних речень зі сполучником щоб.

Для порівняння: Гафійка все тікала з хати ( з якою метою?), щоб не бути вкупі зі старим.

Хліб любить (що?), щоб його шанували.

   Сполучники щоб у таких реченнях – омоніми: сполучник мети щоб є скороченим сполучником для того щоб, а зясувальний сполучник щоб утворився від що додаванням частки б,коли йдеться не про реальні, а про бажані дії. Щоб їх розрізняти слід:

 1. Поставити від головної  частини  питання до підрядної; в обставинному реченні воно буде вказувати на мету (навіщо?, для чого?, із якою метою?), у зясувальному ж буде відмінниковим питанням (що? про що?)

 2. Спробувати заступити щоб сполучником мети для того щоб: це можливо лише в реченнях із підрядною мети: Гафійка все тікала з хати, для того щоб не бути вкупі зі старими.

 3. Спробувати знайти в головному реченні слово зі значенням мовлення, мислення, чуттів, буття, яке було б опорним для підрядної частини: таке опорне слово може містити лише головна частина зясувального речення.: Хліб любить, щоб його шанували.

 - А що подає нам підручник? Відкрийте його на сторінці 93. Прочитайте мовчки правило.

- За допомогою яких сполучників і сполучних слів з’єднуються підрядні мети  речення з головним?

На які питання відповідають?

Поспостерігаємо ще за одними реченнями.

 1. На морі ставало темно, тому що з берега насувалася важка чорна хмара.

[….],  (тому що…).

 1. Після дощу вода в бухті скаламутніла, бо в неї з острова нанесло мулу.

[….],  (бо…).

  У підрядній частині таких речень йдеться про подію, яка є причиною того, про що говориться в головній частині. Повернемося на речення.

 • Які питання можна поставити до підрядної частини?

До підрядної частини причини можна поставити питання: чому?, за якої причини?, завдяки чому?.

   Складнопідрядні речення з підрядними причини приєднують до головної частини за допомогою сполучників бо, тому що, затим що, через те що, завдяки тому що, оскільки, адже.

- А що подає нам підручник? Відкрийте його на сторінці 92. Прочитайте мовчки правило.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ  ЗНАНЬ, УМІНЬ  І  НАВИЧОК

1. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру

1.1. Дослідження-моделювання

► Змоделювати афоризми у формі складнопідрядних речень, поєднавши го­ловну частину з підрядною,  виділити засоби зв'язку, указати на тип підрядної частини. Накреслити схеми речень.

Зв'яжи язика,                            ... щоб багато мати.

Треба нахилитися,                   ... бо він тебе зв'яже.

 Треба рано вставати,              .. щоб з криниці води напитися.

Брехня мов куля зі снігу,        ... бо що далі котиться, то більше стає.                                                                

1.2. Лінгвістичне дослідження або вправа „ з ключем”

► Прочитати речення, дотримуючись відповідної інтонації. Визначити складнопідрядні речення з підрядними причини.

1. Коли людина після крутого підйому лісової дороги виходить на простору площу, її вражає краса цього місця. 2. Сашко прекрасно писав, бо знав слово і любив його.3. Ніхто з нас не куштував абрикосів, бо ні в кого в селі вони не ростуть. 4  Шумлять старезні дуби, ніби бачать столітні сни про долю свого рідного краю. 5. Івась був кмітливий хлопець, адже він виростав серед буйної сонячної багатої української природи, серед широких степів. 6. Гомоніло у таборі від веселого дитячого сміху, бо дітвора давала собі тепер волю.

 • З перших букв слів складнопідрядних речень з підрядними причини прочитаєте  слово …сніг

Пригадайте прислів'я , приказки , фразеологізми або народні прикмети зі словом сніг, який вже може впасти завтра на свято Михайла, який любить приїхати на білому коні.

 • Багато снігу в році – багато хліба на році.

 • Хоч скільки б не випало снігу в листопаді, відлиги його зженуть.

 • Перший сніг за 40 днів до зими випадає.

 • Якщо восени рано нанесе снігу, то й весна буде рання

 • Перший тривкий сніг випадає на ніч

 • Якщо на Дмитра (8 листопада) немає снігу, то найближчим часом зими не буде

 • На Павла (19 листопада) йде сніг – слід чекати сніжної зими

 • Листопадові очі до снігу темні

 • Листопадові сніжні пороші – на хліб сподівання хороші

 • Як багато снігу, то багато хліба, як багато води, то багато трави.

 • Снігу надме – хліба прибуде.

 • Сніг глибокий – хліб високий.

 • Сніг на полях – зерно в засіках.

 • На полях сніг хвилястий – на врожай.

 • Чим вищі снігові замети, тим пишніші снопи.

 • Снігу надує – хліба прибуде, вода розіллється – сіна набереться.

 • Падає лапастий сніг  - на негоду.

► 1. 3. Робота з підручником .

         Метод „Мозковий штурм”.

    Вправа 169, с 93 (усно). Зробіть синтаксичний розбір складнопідрядного речення з даної теми.

 1. Вправи творчого характеру.

► 2. 1. Творче моделювання   Робота в групах 

     Скласти  речення за  поданими схемами

1. [   ... для того], (  щоб...  ).

2. [   ...    ], (  бо ...  ).

3. [   ...], (  для того щоб...  ).

4. [   ... ], (  що...  ).

5. [   ...   тому ], (  що...  ).

► 2.2.    Робота в групах

Установіть відповідність

 1. Означальне

 2. З’ясувальне

 3. Обставинне причини

 4. Обставинне мети

 • А У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко.

 • Б.Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині зустріти.

 • В.Струни чекають, щоб пальці торкалися їх

 • Г. Дарма що сніг хрумкотить під ногами, але весна своє бере.

 • Журяться квіти, що на світанні скоро їх вкриють сніги.

5. «Лінгвістична естафета».

Завдання.

Записати речення, пояснити розділові знаки та орфограми, визначити тип підрядності, накресліть схему. Методика проведення:

Учитель викликає одного учня, який набирає собі команду — ще двох учнів. Перший учасник естафети записує  речення, пояснює розділові знаки; другий визначає головне і підрядне речення, тип підрядності; третій — малює схему.

1.Від хати понад лугом  і озерцем

Веде мене стежина в рідний гай,

Щоб залюбки збирати у відерце

Багатий і солодкий урожай

2. Садили калину біля криниці  щоб вода була холодною й смачною.

3. Щоб швидко рости  діти  підлітки під вербою водили хороводи.

4. Держімося землі бо земля держить нас.

5. Місяць тиші вже прочиняв обережно двері лісу, щоб вартувати родинну злагоду його мешканців.

3. Коментоване письмо.

 Записати під диктовку речення, прокоментувати вживання розділових знаків.

   Дрімають прадавні ліси у відблисках замріяних озер. Пломеніють червоні кетяги калини, а над ними линуть пісні Волині. Візьміть їх усвоє життя, бо у них – синівська любов до рідної землі.

 1. Творча робота. 

     Подивіться відеоролик про природу нашого краю. Під враженнями переглянутого складіть речення на тему               

«Ніде немає більш землі такої,

Як рідна серцю дорога Волинь»,

використовуючи вивчені складнопідрядні речення.

 1. Підсумковий етап

 • Рефлексія « Незакінчене речення»  (Ялинка чи скринька)

                                 навчився…

На уроці я          зрозумів…

                            усвідомив…

                            сподобалося …

                            не сподобалося …

Мені                   було важко …

                            було легко …

                                     було цікаво …

Домашнє завдання

 • § 18, с. 92-93, вправа 170

* Написати твір-мініатюру „Осінній сон ...”, використовуючи складнопідрядні речення з підрядними причини й  мети.

 

 

Тема: Образ матері  у творчості  Бориса Олійника

Мета:  продовжити знайомити учнів з темою материнства у літературі та музиці, ознайомити  із пісенною творчістю Б. Олійника; формувати уяву про головні життєві цінності; розвивати  естетичне сприйняття художніх образів, фантазію, образне мислення; виховувати в учнів чуйність і сердечність, любов до матері, до поезії.

Тип уроку:  вивчення нового матеріалу, інтегрований

Обладнання: аудіозаписи пісень, портрети Бориса Олійника, картина «Сікстинська Мадонна»,  вишиті рушники.

                                           ХІД  УРОКУ

І. Організаційний момент

      Доброго дня, любі діти! (лунає «Аве, Марія», а на екрані - картини матерів).

           Материнство - святе і прекрасне, оспіване поетами, музикантами і артистами, увічнене художниками. В усіх народів, в усі віки жінка- мати була охоронницею, добрим янголом домашнього вогнища. Єдина, рідна,  ні з  ким незрівняна, яку впізнає кожен серед тисячі інших, пізнає тому, що в муках вона дала йому життя, продовжила себе в нас.

       Про материнську любов, про ті уроки добра і краси, які дала мати, про ніжну материнську ласку, про її колискову написано тисячі хвилюючих рядків. Перед  матір'ю, «мов перед образом святим», схилявся Великий Кобзар. Та чи тільки він!? Перед матір'ю схиляються царі і владики Цього світу.

       Мати з її воістину божественною місією продовжувати рід людський, облагороджувати світ і життя в ньому возвеличена  багатьма українськими поетами. За останні два століття нової української літератури ми не знаємо жодного більш-менш помітного художника слова, у якого б не було віршів про матір. Від “Наталки Полтавки” І. Котляревського з її знаменитою Терпилихою і “Наймички” Т. Шевченка – до “Слова про рідну матір”

М. Рильського, “Пісні про рушник” А. Малишка і до творів сучасних наймолодших авторів, - у кожного свій неповторний образ найріднішої і найдорожчої людини.

       Українські поети витворили величезну і прекрасну симфонію святої любові до жінки, матері, берегині роду і народу.

      На цьому уроці ми з вами познайомимося з прекрасною темою материнства у райдужному світі поезій митця Бориса Олійника

      Отже, відкрийте зошити і запишіть тему нашого уроку:

Тема: Велична тема материнства у творчості Бориса Олійника.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

• ознайомитися з творчим доробком Б.Олійника,

• усвідомити ідейно-художню значимість, неповторність поезій митця;

• розвивати вміння виразно читати поетичні твори,

• вчитися грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, робити висновки, логічно мислити, співставляти, узагальнювати;

• формувати світогляд, кругозір;

• виховувати почуття поваги, пошани до матері,

• розвивати любов до мистецтва слова,

• формувати моральні якості , прагнення духовно збагачуватися.

       Епіграфом до уроку будуть слова самого автора.

Епіграф:

Вiддай усе, що взяв, i освятись.

Ще бiльше, нiж узяв, зумiй вiддати...

Стоїть на видноколi свiтла мати –

У неї вчись.

Б.Олійник.

  ( звучить «Аве Марія»)

- Пригадайте, які поети оспівували велич материнської любові у своїх творах

( Т. Шевченко, А. Малишко, Д. Павличко, В. Симоненко…)

       Багато віршів стали відомими на увесь світ піснями.  По особливому виразний, чистий і світлий мотив у ту симфонію вплів Борис Олійник.  Він чи не єдиний у сучасній українській поезії автор, який створив не кілька віршів, циклів чи поем, а написав цілу книгу про матір. Але розпочнемо із знайомства з автором.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

    Борис Олійник – талановитий поет-шестидесятник, зі своїми улюбленими темами – такими йому рідними й близькими. Бо всі вони – то його життя. Яке ж воно, життя талановитого майстра слова?

 1. Презентація життя і творчості Бориса Олійника

 2. Читання та аналіз поезій

      Святе слово — Мати... Коротке це слово, але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі! Усе її життя з серця б'є великим невичерпним джерелом безкорисна любов до своїх дітей. Усе її життя — це терпіння, безмежна самопожертва, пробачення провин.

З добра і любові створили Матір.   Мати... Це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина.

 1. «Асоціативний кущ». Ключові слова «мати» і «життя».

Дорогі діти, давайте з вами звернемося до асоціацій. Я пропоную першій групі підібрати слова, що асоціюються у Вас зі словом «мати», а другій групі слова, що асоціюються у вас зі словом «життя».

Ймовірні варіації: мати, оберег, охоронець, захист, стабільність, благословення, душевність, помічник, друг, родина, душа, берегиня, життя, спокій, щедрість, любов, щастя, радість, розуміння, взаємодопомога, розмова, пісня, праця, доброта, віра, моральність, турбота, піклування, порадниця.

життя: родина, дружба, любов, взаємодопомога, розуміння, боротьба, щастя, радість, мати, спілкування, праця, доброта, віра, моральність, піклування, турбота. Поміркуйте, який можна з цього зробити висновок?

Висновки учнів:

 1. Мати - берегиня роду. Це найдорожча людина для кожного з нас, це велична людина, яка подарувала нам життя.

Мама — це те слово, яке найчастіше повторює людина в хвилини страждання і горя. Матерів мільйони, і кожна несе в серці любов. Матері прекрасні, коли підносять дитину до грудей. І кожен скаже: « Найкраща мати моя, бо безмежна її ніжність».

Найсвятіша любов — материнська. Вона не підвладна часові, ніколи не старіє.

Слово  вчителя.

     Творчість видатного поета, нашого сучасника відзначається любов'ю до України, до народу, до матері. Увесь свій талант, інтелект, майстерність поет вкладає в слово, щоб  іще раз передати ніжність, захоплення рідною землею, материнською відданістю і щирістю.

«Твори Бориса Олійника вже витримали суворий іспит часом, і вони, без сумніву, принесуть читачеві радість активного співпереживання. Перед нами поет мислячий, гострий, глибокий, чия творчість нині стає поряд із тими художніми цінностями, що їх подарували своєму народові найталановитіші співці України...» (Олесь Гончар).

                Світлій пам’яті Марфи Никонівни та Іллі Івановича присвятив Борис Олійник книжку “Сива ластівка” (1979), яка являє I розділ нової книги “Пісня про матір”. “ Глибокомудра, людяна, сповідально-щира і художньо переконлива, ця книга відразу зайняла особливе місце в творчості самого поета і в усій сучасній українській літературі. Справжні ліричні шедеври, які її складають, нині відомі кожному, хто не байдужий до національної культури, духовного життя народу”, – пише у передмові до книги про “Сиву ластівку” Микола Луків

                 Багата палітра асоціацій, притаманна багатьом поезіям співучість, близька до фольклору музикальність — все це, будучи підпорядковане ідейній цілеспрямованості творів Бориса Олійника, разом надає їм неабиякої сили впливу на читача...

            Мати дуже висока, древніша од космосу, (читає учень)

        Вслухайтесь у слова наступного вірша, він знаковий у своїй надзвичайній метафоричності, вірш повністю побудований на еліптичних формах, за допомогою яких посилюється емоційність вірша. Поняття еліпси для вас є новим, давайте запишемо в зошити дане визначення.

Словникова робота.

Еліпса (від грец. пропуск, нестача) - пропуск у реченні слова або словосполучення, яке легко поновлюється з контексту в уяві через зв'язані з ним сусідні слова.

Наша мати - сивая горлиця 

           Еліпса – пропущене слово «горнеться»

           Прослуховування пісні «Мати наша сива горлиця»

 • Який характер музики?

 • Які почуття викликає пісня?    

    Отже, література і музика тісно пов`язані між собою, вони доповнюють один одного.

      Згадуються слова Ю.Яновського з новели “Подвійне коло” роману “Вершники”, де лунають рядки : “Тому роду не буде переводу, в якому брати милують згоду.” У зв’язку з Олійниковою поезією хочеться дещо переосмислити їх: “ Тому роду не буде переводу, в якому діти шанують материну вроду”. Маємо на увазі не зовнішню красу, а все прекрасне, що є в цьому світі.

Яскраві метафоричні образи вживає поет, щоб оспівати безсмертя матері, а відтак і безсмертя всього роду. Останній вірш циклу “Мамо, вечір догоря…” – це звертання до незабутньої, що стала “вічною зорею”. Синові лишилася пам’ять про “сиву ластівку, сиве сонечко.”

 1. Читання і аналіз вірша  «Мамо, вечір догора»

- Яким постає перед вами образ матері в даному вірші?

- Які художні засоби автор використовує? (метафора,…..

- Визначте віршовий розмір.

Прослухайте уважно пісню на слова Бориса Олійника «Мамо, вечір догора». (Звучить запис пісні)

Завдання

    - Хто виконує пісню? ( Ніна Матвієнко, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії);

Учитель:  Борис Олійник дуже рано залишився без батька. Весь тягар домашніх клопотів ліг на материні плечі. Вона дуже багато працювала, аби прогодувати сім`ю. Саме від рідної неньки йому у спадок перейшла доброта, любов до людей, сонячна вдача. Прошу взяти картки жовтого кольору. Прослухайте уважно вірш Бориса Олійника « Мати сіяла сон»

Виразне читання напам’ять вірша «Мати сіяла сон»

Завдання

- Яке ваше враження від поезії?

- Визначте тему та ідею вірша.

- Як розкриває автор образ матері у даній поезії?

- Чи доводилося вам колись чути пісню на слова поезії «Мати сіяла сон». Спробуйте в уяві відтворити її звучання. Яка мелодія вам вчувається?

Звучить уривок пісні у виконання Миколи Гнатюка «Мати сіяла сон»

     Вершинною у поезії Б. Олійника на цю тему є "Пісня про матір". Мотив синівської вдячності матері лунає і в цій поезії . З п’яти строф цього твору три являють собою діалог матері й бабусі з дітьми та онуками. Старенька відчула, наближення неминучого… Відходить “за межу” людина, котра “навчила дітей, як на світі по совісті жити : ввела в чарівний світ казок своїх онучат… Вона свідома всього того, що створила на цьому світі, лишила всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках”. Ці метафоричні образи, щирі й теплі слова свідчать про мудрість і доброту, щедру вдячність найдорожчої людини – трудівниці й хранительки роду. Марними виявилися благання залишитися, не йти туди, звідки вороття ніколи й нікому не було…

Благородство української жінки поет підкреслює і такими поетичними деталями :

Вона посміхнулась,

красива і сива, як доля,

Махнула рукою

Злетіли увись, рушники.

“Лишайтесь щасливі”, -

і стала замисленим полем

на цілу планету, на всі покоління й віки.

У поезію Б.Олійника, як нам здається, приходить космос, але не як факт науково-технічного прогресу, а як стан душі, як вияв зв’язку людини зі світом природи, приходить “фольклорна космічна символіка” :

Посіяла людям

літа свої, літечка житом,

Прибрала планету,

послала стежкам споришу.

“З появою поезії “Пісня про матір” “на наших очах сталося диво : з цим віршем Борис Олійник перейшов на правий фланг чільної шеренги поезії ! Розступившись, дали місце поміж собою як рівному його вчителі Рильський, Сосюра, Малишко”

Звучить «Пісня про матір»

Підсумовуюча бесіда

Учитель:  Мати є початком життєвого шляху кожної людини, початком совісті й добра. Разом з материнським молоком передає дитині свою любов і ніжність, ту радість, якою переповнена ущерть її душа. Це вона, схилившись над колискою, наспівує лагідні колискові, які засівають душу дитини любов`ю до людей, до природи. Минають роки. Діти підростають. Їх потреба в материнській турботі зростає разом з ними. Кожна мати хоче, щоб її дитина була справжньою людиною. Мати вчить своїх дітей, «як по совісті жити», добро на землі творити. Шануйте, любіть своїх матерів. Дорожіть кожною хвилиною, проведеною поруч з найдорожчою для вас людиною.     

  -   Тема материнства у мистецтві – невичерпна. Ви – випускники, перед вами безліч незвіданих і цікавих доріг. Можливо, саме ви увічните образ своєї матері у якомусь із видів мистецтва. Це буде у майбутньому. А ваш однокласник  уже сьогодні заспіває пісню про маму.

Пісня

  Візьміть білі картки. Як бачите, вони чисті, на них жодного запитання. На цей чистий, як ваші юні душі, папірець нехай ляжуть ті слова, з якими ви хочете звернутися до своїх матерів. Пишіть те, що підказує вам ваше серце. Ви можете не зачитувати написане вголос на уроці, але обов`язково скажіть це своїм матерям.

  IV. Підсумок уроку

Закінчити речення:

На уроці мені...

Я дізнався....

Я запам'ятав...

        -  Пам`ятайте: матері – не вічні, бережіть їх!

          Вічне – материнство. Возвеличуймо його!

На закінчення уроку я вам хочу зачитати історію Бруно Ферреро, яким ми зазвичай розпочинаємо свої уроки.

«Коли Бог творив маму» - ст..168.

Ми розпочинали наш урок гімном Діві Марії, а на завершення пропоную виконати всім присутнім народний гімн усім матерям, які чекають своїх дітей до отчого порогу – «Пісню про рушник» на слова А. Малишка, музика Платона Майбороди. (Всі виконують пісню)

 V. Завдання додому: твір-сповідь «Цілую руки матері своєї» ( у прозовій або віршованій формі)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема Складнопідрядні речення І підрядними означальними І з'ясувальними
...

Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Скільки підрядних частин у кожному реченні? Накреслити...

Українська мова 9 клас україномовні класи
Опрацювати презентацію «Складнопідрядне речення з кількома підрядними» та поданий додатковий матеріал

До навчального закладу
Речення: Стверджувальні, заперечні, спонукальні речення. Питальні речення без питального слова І з питальними словами

І мета висловлювання у текстах різних типів. Заголовок тексту
«Мова І мовлення», «Текст», а також відповідно до нової мети шкільного мовного курсу – формування комунікативного мовлення – вивчають...

Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому
Вступ Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі. Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення

У вивченні всіх розділів шкільного курсу мови найбільшої складності...
Визначальним під час аналізу речення має бути зміст усього речення як найменшої одиниці спілкування

Синтаксичний розбір складного речення
Доведіть, що речення складне, знайшовши граматичні основи простих речень, що входять до його складу

Контрольна робота Складне сполучникове речення І варіант
В частини складносурядного речення пов’язані сурядним зв’язком за допомогою сполучників

Яке речення є односкладним?
А це речення, у якому пропущений головний або другорядний член або кілька членів одночасно

Тема: складні речення зі сполучниковим І безсполучниковим зв язком. Мета
Обладнання: роздавальний матеріал, словник іншомовних слів. Тестові завдання з синтаксису складного речення(А. Г. Кващук, Вінниця,...

Поняття про однорідні члени речення. Поширені та непоширені однорідні члени речення
Адати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними...

Тема: Підмет – головний член речення. Способи вираження підмета Мета навчальна
Мета навчальна: розширити І систематизувати знання учнів про граматичну будову речення; ознайомити зі способами вираження підмета;...

Урок№5 клас тема : Практична робота з тем «Речення з однорідними членами», «Звертання»
Мета: сформувати систему знань учнів про однорідні члени речення, звертання, вставні

Односкладні речення. Узагальнення та систематизація вивченого
Любі діти! Ось уже більше трьох місяців ви мандруєте по великому материку Синтаксис. Протягом декількох останніх уроків здобували...

Що робити, якщо пропустив практичні заняття?
Якщо студентом були пропущені практичні заняття з поважної причини (хвороба, смерть близьких родичів тощо), він може звернутися до...

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами...
Тема: Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Змістові...

Урок закріплення умінь І навичок. Обладнання: Підручник «Українська мова. 8 клас»
Б. Завдання нашого уроку – узагальнити знання, отримані з теми «Односкладні прості речення». Спочатку давайте згадаємо, які типи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт