Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №24 Тема

Урок №24 Тема

УРОК № 24

Тема. Контрольна робота «Складне ре­чення і його ознаки. Складносурядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки.

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень з теми; перевірити здатність учнів сприймати на слух незнайомий текст, розуміти мету висловлюван­ня, причинно-наслідкові зв'язки, тему й головну думку; виховувати повагу до літніх людей, їх по­чуттів, нагород, пам'яті.

Обладнання: тести, текст для контрольного читання із за­питаннями до нього.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Проведення читання мовчки.

2. Виконання завдань тестового характеру за варіантами.

I варіант

Початковий та середній рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

  1. Укажіть складне речення.

А Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає.

Б Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє.

В Тужливо подивившись у небо, лелека від криниці по­вертається назад.

Г Зазеленів молодим зелом по лугах юний квітень, роз­писав навколо радужні різнобарвні квіти.

  1. Укажіть правильне твердження.

А У ССР між простими реченнями завжди ставиться кома.

Б У ССР в якості розділових уживаються сполучники і, й, та, і... і, ні... ні.

В У ССР прості речення синтаксично рівноправні й об'єд­нані сурядним зв'язком.

Г Прості речення у складному зберігають свою будову і не втрачають своїх ознак.

  1. Складносурядним є речення:

А Поки я йшов по стежці, дрозди-чикотні з діловим азар­том дзьобали ягоди.

Б Цей ведмідь спить на березі ріки не тільки взимку, а й улітку.

В Я слухав рідну пісню, рідну мову, а вона лилася, наче струмок.

Г По небу прокотився невидимий грім і впав десь побли­зу, за лісом.

  1. Укажіть ССР з єднальним зв'язком.

А Біля нас шелестять ясени, а під ногами сонце смикає за поводи тіні.

Б Зрештою, полум'я грози пригасає, й тільки лиш грім озивається з вершини.

В Город копати було ще рано, але Миколка наточив раш­пілем лопату, набив на граблі нового держака та й пішов згрібати під яблунями торішнє листя.

Г Чи се лютий біль у мене тихий стогін вириває, чи то стогне бранець-лицар, знемагаючи на рани?

  1. Укажіть ССР, між частинами яких не ставиться кома (роз­ділові знаки опущено).

А Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто кладку з сухої деревини.

Б Над нею ген-ген крайнеба червоніла сонячна заграва та вітерець ледве чутно дихав.

В Ні повітря не ворухнеться ні пташка не защебече.

Г Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика.

  1. Укажіть ССР, у якому частини виражають послідовність дій.

А Та ось блискавка влучила в серцевину лісу, і він засві­тився величезним фіалковим ліхтарем

Б Степ лежить тихий, повитий млою, і силует вітродви­гуна на далекім відділку маячить якось небуденно.

В Біля могили росла одненька груша — дичка, і Миколка помітив на ній з десяток торішніх покоцюблених грушеняток.

Г А на подвір'ї старої Баглаїхи чуть веселощі, і со­лов'ї тьохкають по-весняному, сезонові наперекір.

Достатній та високий рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

  1. Складіть речення за схемами.

   1. [ ] та [ ].

   2. [ ] — і [ ].

  2. Розставте розділові знаки в реченні.

Олесеві не хотілося пирога але він зрадів примиренню і ба­жаючи віддарувати товариша хутенько занишпорив по кишенях дістаючи звідти духмяні верчики хмелю сухе листя різного кар­бування плетене з прядива та волов'ячої шерсті ремезяче гніздо схоже на башмачок.

  1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.

Відчинила вікно, і духмяна хвиля ранкової свіжості, напоєна тонким ароматом яблуневого цвіту, підхопила мене на крила спо­гадів.

II варіант

Початковий та середній рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

 1. Укажіть складне речення.

А Мати навідалась на якусь тільки хвилину, в теплій вовняній хустці, у куфайці, у валянках, і, поглянувши на нас, трьох дітей, знову зникла з хати, ховаючись на горищі.

Б Упаду я зорею, мій вічний народ, на трагічний і довгий Чумацький твій Шлях.

В Я для тебе горів, український народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів.

Г Теплий погляд весни зупинився найперше на снігах — і осіли сніги.

 1. Засобами зв'язку між частинами складного речення є:

А Тільки сполучники і сполучні слова.

Б Сполучники, сполучні слова, інтонація.

В Тільки інтонація.

Г Сполучники сурядності та підрядності.

 1. Укажіть ССР.

А Півень стояв на порозі у хліві, стріпував крильми, наче поривався летіти понад мерехтливим сяйвом снігів.

Б Вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, знову заіржав грізно та бойовито, перегукуючись із громами.

В Десь далеко щасливіший од Шептала кінь п'є соняч­ний ранок, і в прозорім кориті дня того ранку лишаєть­ся все менше, на самому денці.

Г Сиджу і слухаю, як народжується вітер.

 1. Укажіть ССР з єднальним зв'язком.

А Розмножують горицвіт свіжозібраним насінням, та схожість його невисока.

Б Я слухав рідну мову, й вона лилася, наче струмок.

В Ви побачите сонячно розтрушений на снігу ліщиновий цвіт, а під снігом почуєте зненацька якийсь схлип.

Г Чи то все живе розбігається на всі боки та ховається, лягаючи ниць, чи то лиш омана.

 1. Укажіть речення, в якому правильно розставлено розді­лові знаки.

А Вийшов Хо на галяву, сперся на сукуватий костур, майнув довгою бородою, і повіяв від неї тихий вітрець, холодною цівкою вдарив у дерева.

Б Над водою вставав туман — і повівало холодком.

В А тепер чого так серед ночі море плаче, й темрява трем­тить?

Г Ми ж виходили в ніч на закурену стежку широку; і сестра наша доля вела од зорі, до зорі.

 1. Укажіть протиставне ССР.

А В полі, за попелястим маревом, проступила розмита долина, й навіть обрій почав угадуватись.

Б Подвір'я аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли на ньому там і там.

В Загадка це чарівний світ поетичної таємниці, і в цьо­му світі мороз поєднаний народною фантазією з вес­ною.

Г Сашко обійняв його за шию, але в цю мить вовк відско­чив від Сашка в ліщинник.

Достатній та високий рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

 1. Складіть речення за схемами.

1) [ ] і [ ]?

2) [ ], проте [ ].

 1. Розставте розділові знаки у чотиривірші та реченні.

Червонобоким яблуком округлим скотився день доспілий і тяжкий і ніч повільним помахом руки широкі тіні чорним пише вуглем.

Сергій із задоволенням виконував завдання з багатьох пред­метів зокрема географії та фізики а от креслення йому на жаль не давалось.

 1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.

Посеред ріки почувся оглушливий тріск криги — і одно­часно розпачливо закричали вершники, провалюючись у воду.

ІУ. ПІДСУМОК УРОКУ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок №7-8 Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №3
Мета: а удосконалювати вміння будувати усне висловлювання на морально-етичну тему

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Урок №14 Тема
Тема. Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші

Урок №37 Тема уроку: Підсумковий урок «Електромагнітні хвилі в природі та техніці»
Методична мета: використання проектних технологій при вивченні предмета «Фізика»

Урок 1 Тема
Тема. Мистецтво звуків. О. Янушкевич. Веселкова пісня. П.І. Чайковський. Мелодія для скрипки та фортепіано

Урок №23 Тема
Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю

Урок 1 Тема. Стиль у мистецтві
Тема Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Урок Тема
Тема. Розвиток мовлення. Твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень (слайд 1)

Урок №22 Тема уроку
Тема уроку: Розв’язування задач. Практична робота№8 «Складання програм із розгалуженнями»

Урок №4 Тема
Тема. Життєвий І творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність....

Урок 1 Тема
...

Урок 34 Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва. Підсумковий урок
Мета: узагальнити знання І навчальні досягнення учнів з тем, повторити пройдені поняття, основні розділи з теорії мистецтва та терміни,...

Урок №97 Тема: Збірка поезій
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «на крилах пісень». Вірш «contra spem spero»

Тема уроку
Діти, сьогодні у нас урок незвичайний. На нашому уроці присутні гості. Давайте привітаємось з ними. Тепер посміхніться один одному....

Урок 8 Тема: Лицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Урок проект з української мови у 3 класі Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення
Робота у творчих зошитах створення словничка помічничка з розвитку зв’язного мовленняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт