Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література рідного краю

Література рідного краю

Українська література 5 клас

Перший семестрЗміст навчального матеріалу

Дата

Прим

ВСТУП

1

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово.СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

2

Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня». Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. ТЛ: міф, фольклор, легенда.3

«Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Добро і зло, їхня роль у житті.4

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців». ТЛ: переказ.5

«Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків.6

Література рідного краю №1. Загальне ознайомлення з літературним процесом.7

Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит. «Про правду і кривду». ТЛ: народна казка.8

«Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло в казці.9

«Ох». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.10

Розвиток мовлення №1. «Летючий корабель». Конкурс на кращого оповідача української народної казки.11

Урок позакласного читання № 1. Українські героїко-фантастичні казки.12

Контрольна робота №1 з теми «Світ фантазії, мудрості» (тести закритого і відкритого типу).СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

13

Літературні казки. Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис». Зміст казки. ТЛ: літературна казка.14

І. Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні персонажі, другорядні. ТЛ: літературна казка.15

І. Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ТЛ: мова автора і мова персонажів.16

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Казка «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці.17

Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. ТЛ: портрет.18

Урок позакласного читання № 2. Василь Королів-Старий. Казка «Потерчата».19

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон». Робота над змістом.20

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична). Казкова історія і сучасне життя. ТЛ: віршована мова, рима, строфа.21

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної  дитячої письменниці. Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети. 22

Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови.23

Характеристика героя, який найбільше сподобався. Обговорення проблеми відповідальності людини за свої вчинки.24

Розвиток мовлення №2. Написання продовження пригоди Алі та її нових друзів або написання інсценізації за твором.25

Контрольна робота №2 з теми «Світ фантазії, мудрості» (тести закритого і відкритого типу).СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

26

Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). ТЛ: загадка.27

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: прислів’я, приказка.28

Урок виразного читання №1 прислів’їв і приказок напам’ять. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.29

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?» «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». ТЛ: акровірші, порівняння.30

Л. Глібов. «Квіткове весілля». Життєствердний пафос віршів Л. Глібова.31

Контрольна робота №3 з теми «Світ фантазії, мудрості» (тести закритого і відкритого типу).32

Література рідного краю №2. Загальне ознайомлення з літературним процесом Слов’янщини.
Українська література 5 клас

Другий семестрЗміст навчального матеріалу

Дата

Прим

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

33

Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». «Повість временних літ» − найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. ТЛ: літопис.34

Літописні оповіді: «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»,35

Літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.36

Олександр Олесь Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної.37

О. Олесь «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»).38

О. Олесь «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки.

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.39

Література рідного краю №3. Історичне минуле нашого краю в творах письменників-земляків.40

Контрольна робота №4 з теми «Історичне минуле нашого народу» (тести закритого і відкритого типу).РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

41

С. Васильченко. «В бур’янах». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка).42

С. Васильченко. «В бур’янах». Робота над змістом твору.43

С. Васильченко. «В бур’янах». Робота над змістом твору.44

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка − інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.45

Урок виразного читання №2 віршів Тараса Шевченка напам’ять.46

Урок позакласного читання №3. Моя стежка до Кобзаря.47

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!». ТЛ: метафора, епітет.48

Павло Тичина. «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.49

Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». ТЛ: оповідання.50

Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.51

Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»

Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.52

Контрольна робота №4 з теми «Рідна Україна. Світ природи». (тести закритого і відкритого типу).РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

53

Максим Рильський. Основні відомості про поета. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.54

Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.55

Григір Тютюнник. «Дивак». Коротко про письменника. Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.56

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.57

Розвиток мовлення №3. Твір-роздум на тему «Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.» (за оповіданням Г. Тютюнника «Дивак»)58

Микола Вінграновський. «Перша колискова». Поезія − особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту., «Сіроманець».59

Микола Вінграновський. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.60

Микола Вінграновський. Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи («Сіроманець»).61

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті.62

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.63

Розвиток мовлення №4. Виразний переказ епізодів твору та власного закінчення повісті.64

Урок позакласного читання №4. Твори українських письменників про природу.65

66

Контрольний твір.

Контрольний твір.67

Контрольна робота №6 з теми «Рідна Україна. Світ природи» (тести закритого і відкритого типу).68

Література рідного краю №4. Літературні персоналії територіальної громади.69

Повторення та узагальнення вивченого.70

Повторення та узагальнення вивченого.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Музична культура рідного краю
Ознайомити з особливостями музичної культури рідного краю, поняттями «музична культура рідного краю», «музичний образ»; ознайомити...

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків 1 5 Народні...
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Література рідного краю. Народні пісні Дніпропетровщини Мета
Серед народних творів є І пісні, у яких відбилася велика сила колективного розуму, творчих зусиль цілого народу

Урок-подорож
Батьківщини, до рідного краю І особистої причасності до всього, чим живе народ; прищеплювати бережливе ставлення до природи, до памяток...

«Література рідного краю. Програми самореалізації особистості (10-11 клас)»
Програми самореалізації розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання, можуть бути використані...

Література краю
України. Зокрема у справі популяризації літератури нашого краю чимало зроблено Дніпропетровською спілкою письменників (голова В....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — 1 год Література рідного краю...

Гурток «екологічна скринька» Керівник Вихователь Боровкова О. М. м. КривийРіг
Створювати умови для самостійного спостереження, пізнання законів природи рідного краю, вчити діяти за законами природи І життя,...

Література рідного краю. Як творився світ. Урок-подорож сторінками...
Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової І повної загальної...

План-конспект практичного заняття з історії України в 5 класі «Які...
Дослідити історичні назви об’єктів рідного села,поповнити знання учнів про його історію. Удосконалювати навички роботи з історичною...

І. котляревський. «Енеїда». Історія створення. Національний колорит....
Не, розмірковувати над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки,...

Сценарій виховного заходу
Мета: виховувати почуття національної самосвідомості І любові до рідної України, історії рідного краю, свого мальовничого села

Урок-гра «Рекламне туристичне агентство»
Чернігівщині. Формувати навички роботи в групах, толерантного ставлення до позиції іншого, вміння співпрацювати. Виховувати повагу...

«Ви знаєте, як липа шелестить»
Мета: зацікавити учнів лірикою Павла Тичини;розвивати в них усне мовлення, навички виразного читання поетичних творів;формувати естетичне...

Конспект заняття з дітьми старшої групи "Чари Петриківки"07 02 2014р
Марфи Тимченко; вправляти дітей у виконанні основних мазків пальчиком; прилучати до споконвічних традицій українського мистецтва;...

Поетичний дивосвіт Лесі Українки
Мета: узагальнити знання про творчість поетеси, розкрити красу І багатогранність її віршів, розвивати вміння виразно читати І аналізувати...

Українська мова з клас
Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою та написанням префіксів роз-, без-; закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники,...

Виховний захід для старшокласників, присвячений Міжнародному дню рідної мови
України, формувати високі громадянські якості: патріотизм, людяність, доброту, милосердя та працьовитість, бажання вивчати та удосконалювати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт