Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку

Уроку5 клас

Українська літератураУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (5 КЛАС)

(70 год, 2 год на тиждень)Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2


2

3
1

2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Література рідного краю

(ЛРК)

1

1

Виразне читання

2

2

Перевірка зошитів

4

4


І СЕМЕСТР

з/п


К-ть годин


Дата


Тема уроку


1

1
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово.

2

1
Міфи і легенди українців. „Про зоряний Віз", „Чому пес живе коло людини?"

ТЛ: фольклор, міф, легенда.

3

1
Реальні й фантастичні елементи людської поведінки в міфах і легендах. „Бере­гиня", „Дажбог", „Неопалима купина". Добро і зло, їх роль у житті.

4

1
«Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

5

1
Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

6

1
Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їхні різнови­ди. Побудова казки, її яскравий національний колорит.

ТЛ: народна казка.

7

1
Народне уявлення про добро і зло в казці «Про правду і кривду». Характери казкових героїв – позитивних і негативних персонажів. Фантастичне й реальне в казці.

8

1
Мудрість і порядність простої людини в народній казці „Мудра дівчина". Характеристика казкових геро­їв.

9

1
Добро і зло в народній казці „ Ох".

10

1
Фантастичне і реальне, смішне й страшне, красиве і потворне в казці „Летючий корабель".

11

1
ПЧ №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки, прочитані самостійно.

12

1
РМ №1. Переказ народних уявлень про добро і зло, краси­ве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів ка­зок) (у).

13

1
УВЧ №1 Виразне читання народних казок

14

1
Літературні казки. І.Франко. Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Казка „Фарбований Лис". Зміст твору.

ТЛ: літературна казка; особливості літературної казки, її відмінність од народної.

15

1
УВЧ №2. Виразне читання казки І.Франка „Фарбований Лис". Лицемірство, зазнайство та хвалькуватість у казці.

16

1
І.Франко. „Фарбований Лис". Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ. Інтонація читан­ня. Мова автора і мова персонажів.

17

1ПЧ №2. І. Франко. Збірка «Коли ще звірі говорили».

18

1
В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот. Добро і зло в людському світі.

19

1
В. Королів-Старий. Світлий, життєствердний погляд на світ у казці „Хуха-Моховинка"

ТЛ: портрет.

20

1
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя мит- ця. Ка­зка „Цар Плаксій та Лоскотон". Робота з текстом. Песимізм і оптимізм у казці.

21

1
Фантастичне й реальне в казці В. Симоненка „Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.

ТЛ: позова і віршована мова, рима, строфа, ритм)

22

1
Добро і зло в повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

23

1
Символіка країни Недоладії та її мешканців у повісті-казці Г. Малик Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

24

1
Своєрідність будови повісті-казки Г. Малик Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Жанрові й мовні особливості твору.

ТЛ: повість.

25

1
ЛРК № 1. Казки письменників-земляків.

26

1
Контрольна робота №1 (літературний диктант) за темою «Усна народна творчість. Літературні каз­ки».

27

1
Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок.

ТЛ: загадка.

28Види загадок (про людей, їх життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Вивчити напам’ять кілька загадок.

29

1
Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довколи­шній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. ТЛ: прислів'я, приказка.

30

1
РМ №2. Краса і мудрість прислів'їв та приказок. Складання твору за прислів’ям «Діло майстра величає» (п).

31

1
Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. Фольклорна основа віршованих загадок. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?".

32

1
Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?".

ТЛ: акровірш, порівняння.

33

1
Контрольна робота №2 (тестові завдання) за темою „Загадки, прислів'я та приказки. Творчість Л. Глібова".

34

1
Повторення та узагальнення вивченого.


ІІ СЕМЕСТР


35

1
Повість минулих літ" - найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава».

ТЛ: літопис.

36

1
Літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність.

37

1
РМ №3. Усне переказування літописних оповідей. Удосконалення усного мовлення.

38

1
Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна». „Ярослав Мудрий"- поетична оповідь про минуле нашого народу.

39

1
О. Олесь. „Микита Кожум'яка" – ознаки драматичного твору, його будова. Добро і зло в драмі-казці.

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.

40

1
УВЧ №3. Інсценування драми-казки О. Олеся „Микита Кожум'яка".

41

1
Контрольна робота №3. Історичне минуле нашого народу (тести).


42

1
Степан Васильченко. «У бур’янах». Розповідь про дитинство Тараса Шевченка (на основі повісті С. Васильченка). Вивчити напам’ять другий абзац

43

1
Україна часів Т.Шевченка на основі оповідання С. Васильченка «У бур’янах».

44

1
Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка.

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація.

45

1
Т. Шевченко. „Садок вишневий коло хати". Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

46

1
Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував ти у наших краях!".

47

1
П. Тичина. „Гаї шумлять…», „Блакить мою душу обвія­ла…» (за вибором). Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини.

ТЛ: метафора, епітет.

48

1
Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.

49

1
Є. Гуцало. „Лось". Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра.

ТЛ: оповідання.

50

1
Є. Гуцало. „Лось". Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні.

51

1
РМ №4. Художній етюд про природу (п).

52

1
ЛРК №2. Т. Житовоз. Образ річки-берегині у поемі «Тече Раставиця».

53

1
ПЧ №3. Твори українських письменників про природу. В. Шевчук. „Панна квітів".

54

1
Контрольна робота №4 (тестові завдання) за темою „Рідна Україна. Світ природи".

55

1
Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови. «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…» (за вибором).

56

1
М. Рильський. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Люби природу не як символ…»

57

1
Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

58

1
Г. Тютюнник. «Дивак». Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

59

1
Г. Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

60

1
Микола Вінграновський. «Перша колискова». Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту.

61

1
Микола Вінграновський. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...». Поезія − особливий спосіб вираження почуттів людини. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

62

1
Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

63

1
Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

64

1
Контрольна робота № 5. Твір за темою «Добро завжди перемагає зло» (власне закінчення повісті Миколи Вінграновського «Сіроманець»).

65

1
Аналіз контрольного твору. Конкурс на краще продовження повісті Миколи Вінграновського. «Сіроманець» (зачитування кращих учнівських робіт)

66

1
ПЧ №4. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки».

67

1
УВЧ№4. Виразне читання творів М. Вінграновського, Є. Гуцала

68

1
Літературна вікторина «Дивовижний світ літературних героїв»

69

1
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року.

70

1
Урок-підсумок. Література, рекомендована для читання влітку.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Уроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

План-конспект уроку з використанням ікт тема уроку
Тема уроку: «Переваги та недоліки у користуванні сучасними комунікативними технологіями». Проведення опитування та написання звіту...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Урок засвоєння нових знань. Слайд Дії вчителя Дії учня Примітки Слайд...
Методична мета уроку: продемонструвати можливі способи та прийоми розвитку загальноосвітніх навичок та вмінь на різних етапах уроку....

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Уроку. Відкриття нових знань Тема уроку. Порядок дій у виразах

Уроку Тема уроку
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Оформлення договорів, рахунків постачальників

Уроку: навчальна
Тема уроку: Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини

Уроку Тема уроку
Узагальнення знань, отриманих учнями у початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання»

Повідомлення теми уроку So, what are we going to speak about on today’s...

Аналіз уроку (схема аналізу І самоаналізу уроку)
Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь І навичок

Уроку Дата Тема уроку
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

План уроку з «Рудникової автоматики» Тема програми
Вид уроку: тестування, гра «Словесна баталія», контрольні вправи, перевірочні змагання

Уроку: навчальна
Тема уроку: Закріплення таблиці множення числа Розв’язування вправ І задач на дві дії різного ступеня

Урок №3 Тема уроку: Державний лад
Мета уроку: підвести учнів до розуміння видів форм правління та територіального устрою державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт