Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор. 1 3 Легенди

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор. 1 3 Легенди


Українська література, 5 клас
Зміст програмового матеріалу


Год

Дата

Примітки


1


Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово, фольклор.1Світ фантазії та мудрості


2

Міфи і легенди українців. «Про зоряний Віз». Первісні уявлення про всесвіт і людину. «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог».Добро і зло, їхня роль у житті.

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор.1
3

Легенди «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Реальні і фантастичні елементи людської поведінки.


1
4

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ15

Переказ «Ой Морозе – Морозенку». Нестор Морозенко – мужній герой-оборонець рідної землі.

16

ПЧ №1. Народні перекази: «Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса

Довбуш».

1
ПЧ

7


Народні казки, тематика, різновиди, побудова. «Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фантастичного і реального.

ТЛ: народна казка18


Казка «Мудра дівчина. Яскравий національний колорит твору.


1
9

Казка «Ох». Міфологічна основа твору.

110

Казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність та людинолюбство у творі.

1
11

РЗМ №1. Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки.1
РМ (у)

12

ТКР №1. «Міфи, легенди та народні казки українців» (тести)


1
ТКР


13

Літературні казки. Іван Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника.


114


Зміст казки «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її відмінність од народної. Головні та другорядні персонажі казки.

ТЛ: літературна казка.


1
15

Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ: мова автора і мова персонажів (дійових осіб).


1
16

ЛРК №1. Дмитро Павличко. «Золоторогий

олень».1
ЛРК

17

Василь Королів-Старий. Василь Королів-Старий. Стислі відомості про письменника. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».

1
18

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

ТЛ: портрет.


1
19

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).


1
20

Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична).

Казкова історія і сучасне життя.


121

ВЧ. Урок-конкурс на найкращого декламатора уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподобалися.


1
ВЧ


22

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – повість-казка сучасної дитячої письменниці.


1
23

Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного в творі. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Мораль-

но-етичні проблеми в казці.


124

Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому.

125

ПЧ №2. Галина Пагутяк. «Лялечка і Мацько».

1
ПЧ


26

Загадки (на вибір). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок.

ТЛ: загадка, метафора.


1

Вивчити напам’ять кілька загадок

27

Тематичні групи загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її

явища, про рослин, тварин).

1
28


Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів’я, приказка.


1
Вивчити напам’ять 20 прислів’їв і приказок

29

РМ №2. Складання оповідання(казки) за прислів’ям (письмово).

1
РМ (п)

30

ЛРК №2. Марко Черемшина «Сльоза» (Різдвяна казка).

1
ЛРК


31


ТКР №2. «Літературні казки, прислів’я та приказки» (тести)


1

ТКР

32

Повторення та узагальнення вивченого за І семестр.

1ІІ семестр33


Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний маленький», «Що за птиця?», Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос.

ТЛ: акровірш, порівняння.134

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості

поетичної мови творів Л. Глібова.

1Історичне минуле нашого народу


35

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава» (на основі «Повісті минулих літ» у переказі

В. Близнеця).

ТЛ: літопис.


1
36

«Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків.


137

Олександр Олесь (Кандиба). Коротко про поета. Поезії з книжки «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про

минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

138

«Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні.


139

«Микита Кожум’яка». Найнапруженіші епізоди у творі. Своєрідність побудови драматичного твору.

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

1
40

Зв’язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю.

ТЛ: гіпербола.


1
41

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці. Фантастичне і реальне в ній.

ТЛ: епічний твір, пригодницька повість.


1
42

Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини. Твір про справжні життєві цінності.


143

Стосунки між дорослими й дітьми. Характеристика персонажів твору.


144

ЛРК №3. Костянтина Малицька. Оповідан-

ня зі збірки «Малі герої».

1
ЛРК

45


ПЧ №3. Марина Павленко. «Миколчині історії».

1
ПЧ

46

ТКР №3. Леонід Глібов, Олександр Олесь, Зірка Мензатюк (відповіді на питання).


1
ТКР

Рідна Україна. Світ природи


47

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. Україна часів Т. Шевченка. «В бур’янах» С. Васильченка – один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка.


1
48

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка – інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе».

ТЛ: епітет, персоніфікація, ліричний твір.


1
Вивчити напам’ять

49

«Садок вишневий коло хати...» – перлина української та світової ліричної поезії.

1
Вивчити напам’ять

50

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності,

патріотичних почуттів засобами художнього слова. «Не бував ти у наших краях!».

ТЛ: поглиблення поняття про метафору.

1
Вивичити 1 вірш на вибір

51

«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність віршів П. Тичини.


152

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Порушення теми вічного протистояння добра і зла в оповіданні «Лось».

ТЛ: оповідання.

153

Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

154

РМ № 3.Усний твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору.


1
РМ (у)

55

ТКР № 4. Рідна Україна. Світ природи(тести)


1
ТКР

56

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»).


1
Вивчити напамять 1 поезію (на вибір)

57

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…».

158

РМ №4. Художній етюд про природу (письмово).

1
РМ (п)


59

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи.


1
60

Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.


1
61

Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї,

батьківського заповіту. «Перша колискова». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».


162

«Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

163.

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

164.

ПЧ №4. Валентин Чемерис. «Аравійська пустеля».

1
ПЧ


65

ЛРК №4. Уляна Кравченко. Поезії зі збірки «Шелести нам, барвіночку».


1
ЛРК


66

ТКР № 5. Контрольнийй твір


1
ТКР


67

Повторення й узагальнення вивченого впродовж року з теорії літератури.


168

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.


169

Повторення і узагальнення матеріалу.

1

170

Урок – підсумок. Рекомендована література для прочитання влітку.

1поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міфи та легенди українців. «Про створення землі», «Чому буває сумне...
«Про зоряний Віз», «Про вітер», «Про вогонь», первісні уявлення предків про Всесвіт І людину, реальні та фантастичні елементи людської...

Виникнення українського фольклору
Це не означає, що легенди зникають цілком із нашого життя. Ми захоплюємось грою фантазії наших предків, легенди яких зафіксовані...

Позакласне читання. Патріотичні та гуманістичні ідеї, покладені в...
Тема. Позакласне читання. Патріотичні та гуманістичні ідеї, покладені в основу роману Шарля де Костера «Легенда про Уленшпігеля»

Легенда 1
О. В. словник енциклопедія з предметів «технологія приготування напоїв І коктейлів та їх характеристика» та «організації обслуговування...

Заява на переказ готівки №

Електронна бібліотека української літератури
Життя нашого поета таке дивне, що, слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялось не перед нашими...

План уроку І. Організація класу (2хв.) ІІ. Актуалізація опорних знань...
Тема: Фольклор – основне джерело розвитку української анімації. Комедійний «козацький» серіал В. Дахна. Документальний та науково-популярний...

Уроку
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Тема уроку
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного...

Випереджаючи час
На жаль чи на щастя, не зможу розповісти зворушливої легенди, як увійшов у моє життя образ Тараса Шевченка. Її не було, як не було...

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування...

Детальний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Методи навчання: інформаційно-рецептивний, частково-пошуковий, репродуктивний, дослідницький

70 год на рік, 2 год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Урок №23 Тема
Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю

Шануймося, бо ми того варті…
Були вони задовго до того, як з’явилася перша писемність. Їх оповідали дітям та онукам, онуки – правнукам, ті – своїм нащадкам. З...

Література рідного краю
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків 1 5 Народні...
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Департамент управління освіти Дніпропетровської державної адміністрації
Утім, спливає час І чудові легенди про різні рослини згодом забуваються, а тому їх варто пропагувати. Адже, завдяки пропаганді народних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт