Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку

Цикл уроків

з української мови

6 класТема уроку:

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова

Мета: ознайомити учнів зі словниковим складом сучасної української мови за сферою її вико-ристання, із загальновживаною лексикою; удосконалити вміння шестикласників визнача-ти групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; формувати навички працю-вати з тлумачним словником; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру усного й писемного мовлення

Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й знають, що вони означають; визначають лексичне значення слова, групи слів за значенням, походженням, уживанням у мові.

Обладнання: підручник, тлумачний словник української мови, схема «Лексика сучасної української мови за сферою використання», таблиця «Стилістичне розшарування лексики», дидактичний матеріал

Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Проблемне питання.

 Для чого нам потрібні знання про лексичне значення слів?

II. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Опрацювання схеми «Лексика сучасної української мови за сферою використання».

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

3. Вибірковий диктант.

Запишіть лише загальновживані слова. Перевірте себе за тлумачним словником.

Плай, парубок, пектин, плаксійко, поле, пізній, вечір, плиткий, планета, тайстра, врубати, лажа, сестра, читати, жайвір, флояра, дощ, жмут, бараболя, тубус, лафет, кілобайт, дружба, аваль, пам’ятати, освіта.

4. Творча робота.

До названих груп доберіть загальновживані слова.

Назви тварин.

Назви явищ природи.

Назви речей.

Назви кольорів.

Назви дій.

Назви рослин.

5. Робота з текстом.

6. Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення, визначте загальновживані слова, орфограми в цих словах.

У росяні вінки заплетені суцвіття до ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття... (В. Симоненко) Поцілую тебе, моя земле, востаннє, і за повід печаль поведу до Дніпра. (П. Гірник) Зоря Кобзарева нам буде сіяти, допоки квітує земля. (П. Осадчук) Земля моя, Україно, тобі до лиця неопалима калина, терни і собори. (П. Гірник) І розцвіла, як квітка, мова на рідній ниві, над струмком. (О. Олесь) Може, вийшла русалонька матері шукати. А мо-же, жде козаченька, щоб залоскотати. (Т. Шевченко)

7. Опрацювання таблиці «Стилістичне розшарування лексики».

8. Робота з текстом.

9. Робота зі словником.

Виберіть із тлумачного словника п’ять слів із позначкою «розм.» (розмовне) або «прост.» (просторічне), складіть із ними речення.

10. Словниковий диктант.

П’ятихвилинка, резон, балаканина, математична, ваза, твердий, продавати, рівня, черво-номордий, осточортіти, вимогливість, вітер, замазура, спокійний, ледацюга, голосочок, дощ, дітлахи, блискавка, сестричка.

11. Робота в парах.

Складіть діалог на тему «Моя країна — Україна».

 IV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Вивчити теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

 V. Підсумок уроків

Заключна бесіда.

— Які слова є загальновживаними, а які — стилістично забарвленими? Наведіть прикла-ди.

— З якою метою в художніх творах уживається розмовна лексика?

Тема уроку:

Діалектні слова

Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання; удосконалювати вміння школярів розрізняти їх у тексті, доречно використовувати у власному мовленні

Очікувані результати: учні визначають належність слів до діалектних; оцінюють їх роль у текс-ті; користуються тлумачним словником.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

I. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

— Яку лексику ми називаємо загальновживаною? Наведіть приклади.

— Чим розмовна лексика відрізняється від просторічної?

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Проблемні питання.

— Поміркуйте, що говорять про вживання слів їх назви: загальновживані, розмовні, діа-лектні?

— Чи серед усіх українців поширені слова ґазда, ватра, вуйко?

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1) Діалектні слова.

2) Функція діалектизмів.

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

3. Вибірково-пояснювальний диктант.

Запишіть діалектизми, поясніть їх значення. До діалектних слів, де можливо, доберіть си-ноніми з літературної мови.

Ішов собі так, ішов, тільки став на гору бейкатися — глядь, а світло кудись униз сунеться, сунеться і зовсім щезло, наче його хто собі в кишеню заховав. Темно зробилося, як під кобеня-ком, за два кроки поперед себе нічого не видно. (Г. Тютюнник)

Довідка: кобеняк — вид чоловічого плаща.

Пита лукавець: — Як вони жиється?

— Нормально,— я відказую йому

(сказати «добре» — скаже, «задається»,

сказать «погано» — поясняй чому).

Гріх у житті одлежувать,

Жить хитро та облесно,

Бо хліб тоді не зле жувать,

Як він дістався чесно.

(Д. Білоус)

Мусимо так собі затямити: най буде спочатку важко, але маємо так робити, щоб швидко збудувати достатнє життє. (Остап Вишня) От і братія сипнула у сенат писати. (Т. Шевченко) На старій, оброслій скрипухом березі зацокала вивірка. Ми повз вориння побігли до лісу. (М. Стельмах)

Довідка: вивірка — білка, вориння — загорода.

4. Дослідження-зіставлення.

До поданих діалектних слів доберіть літературні відповідники з довідки.

Кукуля, бутний, зимарка, лельо, когут, глива, кокошка, ляскавиця.

Довідка: зозуля, пихатий, зимівля, батько, півень, груша, курка, грім.

5. Стилістичний експеримент.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Бесіда.

— Дайте визначення поняттю «діалектизм».

— Чи входять діалектизми до складу літературної мови?

— У яких стилях неприпустиме використання діалектної лексики?

V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підібрати 10 діалектних слів, що вживаються у вашій місцевості.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Що найважчим було сьогодні на уроці?

Тема уроку:

Професійні слова й терміни

Мета: ознайомити учнів із термінами та професіоналізмами; подати відомості про доцільність і правильність уживання в текстах художнього, науково-навчального, публіцистичного стилів; формувати вміння правильно використовувати в мовленні групи слів за сферою вживання

Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, до якої з груп слів за значен-ням, походженням, уживанням у мові воно відносяться; доводять приналежність слова до певної групи лексики.

Обладнання: підручник, тлумачний словник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Проблемне питання.

— Що говорять про вживання слів їх назви: професійні слова, терміни?

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Робота зі словником.

Виберіть із тлумачного словника п’ять слів із позначкою «терм.» (термінологічне) і скла-діть із ними речення.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1) Терміни в сучасній українській мові.

2) Професійна лексика.

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

3. Вибірковий диктант.

Запишіть професійні слова й вислови. Люди якої професії найчастіше вживають ці слова у своєму мовленні? Чи доречне їх уживання в художньому творі про війну? Чому ви так уважаєте?

У бій були введені всі піхотні батальйони. Вони блокували зліва кілька живих ще дотів. Противник теж підкинув значні сили піхоти і виводив її з окопів в контратаки, щоб звільнити замкнені в дотах гарнізони. (О. Гончар)

4. Тренувальна вправа.

Знайдіть у наведених реченнях терміни, визначте їх стилістичні особливості.

Сьогодні ходили на восьмий поверх в асептичний блок. З нашої крові відбирали тромбо-масу — на випадок, якщо знадобиться переливання. (Ю. Щербак) Але вогнем шукань я запали-вся, брате, шукаю квінтесенцію життя. (О. Олесь) Радуйся, ниво моя, не полита стронцієм білим і жар-сльозою, радуйся, ниво моя, не покрита чорною атомною грозою. (А. Малишко)

5. Розподільний диктант за групами.

Учні кожної групи (ряду) отримують завдання записати слова-терміни певної галузі. Пе-реможцем буде та група, яка швидше впорається.

1 група: музичні терміни.

2 група: медичні терміни.

3 група: спортивні терміни.

6. Тестове завдання.

Усі слова є термінами в рядку

А зупинка, повітря, садиба, хмара

Б асиміляція, абревіатура, оксидація, квантитативний

В підпис, стаття, дерева, обрій

Г стіл, мітинґ, ін’єкція, базис

Відповідь: Б.

IV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Вивчити теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

V. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Чому в багатьох випадках виникає потреба в професіоналізмах і термінах?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

Уроків з української мови 5 клас. Тема уроку. Значення мови в житті...
Тема уроку. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова-державна мова України

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Уроків з математики (5 клас, 2 частина)
Тема уроку №4: Прямокутний паралелепіпед І куб. Обєм І площа поверхні прямокутного паралелепіпеда І куба

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

І. А. Висоцька, учитель української мови І літератури Миколаївської гімназії №3
Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації (зразки завдань)

План конспект уроку з української мови в 4 класі за темою «Неозначена...
Скажемо гостям на який урок ми їх запросили (на урок української мови). Девізом нашого уроку є : Рідну мову я вивчаю

План конспект уроку з української мови 3 клас
...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Урок української мови І громадянської освіти 4 клас тема: Відмінювання...
У нас сьогодні на уроці багато гостей. Привітайтесь до них, подаруйте посмішку І гарний настрій

Урок української мови. 4 клас Тема. Числівник
Мета: дати учням поняття про числівник, його функцію в мовленні, вчити правильно ставити питання до числівників, які означають кількість...

Календарно-тематичне планування уроків курсу «Мистецтво» 8 клас (35...
Тема року: «Мистецтво в культурі минулого» За підручником Кондратової Л. Г. «Мистецтво» 8 клас

Система уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна...
Тема. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком

Урок з української мови в 4 класі Тема: Частини мови. Загальне поняття
Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати частини мови. Вивченням частин мови займається такий розділ граматики, як морфологія

Урок української літератури 9 клас Тема. Григорій Квітка-Основ'яненко батько української прози
Тема. Григорій Квітка-Основ'яненко — батько української прози. "Маруся" — сентиментально-реалістична повість, перший прозовий твір...

Уроку Тема уроку : Текстовий редактор. 4 клас
Навчальна – узагальнити І систематизувати уявлення учнів про можливості комп'ютера з обробки текстової інформації

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови дев’ятикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт