Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

Комунальний навчальний заклад «Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол №1 від 31.08.14 року

засідання педагогічної ради


Річний план роботи

на 2013-2014 н.р.

ЗМІСТ

 1. Підсумки роботи школи за минулий рік

  1. Інформаційна довідка

  2. Аналіз методичної роботи

  3. Аналіз навчальної роботи

  4. Аналіз управлінської діяльності

  5. Аналіз виконання річного плану.

  6. Аналіз навчально – матеріальної бази

  7. Пріоритетні завдання, цілі школи на 2013-2014 н.р.

 2. Організаційна робота з виконання нормативних актів та завдань освіти

2.1.Режим роботи школи

2.2.Створення оптимальних умов щодо організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу.

2.3.Робота шкільної бібліотеки

2.4.Заходи з виконання рекомендацій атестаційної комісії за підсумками державної атестації школи

 1. Робота з батьками

3.1. Робота ради школи

3.2. Робота соціально-психологічної служби.

 1. Внутрішньошкільне управління закладом

  1. Науково-методична робота з підвищення майстерності педагогічного колективу школи.

4.2. Перспективний план – графік проходження курсової підготовки.

4.3. Перспективний план – графік атестації.

  1. Розподіл класних керівників, керівників гуртків.

  2. Психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, практичні семінари.

4.6. Педагогічні ради, наради при директору

5. Охорона здоров’я і життя дітей, персоналу школи, заходи з техніки безпеки та охорони праці

6. Внутрішньошкільний контроль адміністрації школи.

6.1. Функціональні обов’язки адміністрації, працівників школи.

6.2. Циклограма внутрішньошкільного контролю.

6.3. Перспективний план стану викладання предметів та проведення контрольних робіт за завданням адміністрації школи.

6.4. Організація індивідуального навчання хворих дітей на дому.

7. Робота з учнівським колективом.

7.1. Виховна робота.

7.2. Робота шкільного дитячого об’єднання «Імідж».


І. Підсумки роботи школи за минулий рік

  1. Інформаційна довідка


Лозуватська середня загальноосвітня школа №1 імені Т.Г.Шевченка як заклад нового типу функціонує з 01.09.1975 року. Типовий навчальний заклад потужністю на 1030 учнів. У 2012-2013 навчальному році в школі навчалось 432 учні. Як освітній заклад нового типу школа виступає осередком відродження загальнонаціональних, інтелектуальних, культурних цінностей.

Головними завданнями школи є:

 • створення умов для врахування й розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

 • забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

 • навчання та виховання здібних та обдарованих дітей;

 • адаптованість до сучасних соціально – економічних умов;

 • науково – експериментальна робота;

 • підготовка учнів до вступу у вищі навчальні заклади;

 • підготовка учнів до ЗНО;

 • розробка ефективних педагогічних технологій особистісно – зорієнтованого навчання.

Школа повністю забезпечує Державний компонент освіти, а також його варіативну складову. Фундамент профільного навчання закладається в початковій школі: в пропедевтичних класах до варіативної складової навчального плану введено курс «Сходинки до інформатики», факультатив «Логіка», «Риторика», «Ритміка».

У класах м’якої профілізації виділено напрямки та розподілено варіативний компонент таким чином:

5А – математичний (логіка);

5Б – філологічний (російська мова);

6А – філологічний (інформатика, російська мова);

6Б – математичний (інформатика);

7А – філологічний (російська мова, інформатика);

7Б – математичний (інформатика);

8А – спортивний (інформатика, рідний край);

9-А – математичний (економіка, креслення, рідний край);

9-Б – естетичний (креслення, рідний край).

Cтворено один клас (8-Б) з поглибленим вивченням української мови та літератури. Варіативна складова навчального плану виділена наступним чином: 4 години на поглиблене вивчення української мови та літератури, на факультативний курс «Рідний край» та на курс з російської мови.

Інформатика викладається з 3-го класу до 8 класу за рахунок варіативної складової.

У старшій школі профілі навчання дозволяють учням реалізувати соціально комунікативні, загальнокультурні компетентності в тій чи іншій сфері діяльності, у виборі майбутньої професії.

Профільні класи:

10 – української філології (Школа проти СНІДу, економіка, Людина і суспільство);

11-А - математичний (Європейський вибір України, Школа проти СНІДу).

11-Б – філологічний (Європейський вибір України, Школа проти СНІДу, російська мова).

Для кращої підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання, для здобуття учнями знань академічного рівня з української мови та математики, години варіативної складової навчального плану відведені на ці предмети: 11А – по 1 годині на українську мову, 10, 11-Б – 1 година на математику. Також для предмету «Захист Вітчизни» відведено по 1 годині, оскільки програмою передбачений 2-годинний курс.

Варіативна складова навчального плану використана на 90%.

Комплексна програма з виховної роботи спрямована на розвиток творчої особистості учня, сприяє його духовному становленню, створенню умов для самореалізації. Важливий стратегічний напрям у роботі школи займає проблема «Педагогічні стратегії формування інноваційної особистості через до профільне та профільне навчання». Педагогічний колектив становить збалансоване поєднання і досвідчених педагогів, що мають високий професійний рівень, і молодих вчителів, які володіють достатнім педагогічним потенціалом.

Спеціалісти вищої категорії – 25;

Спеціалісти І категорії – 10;

Спеціалісти ІІ категорії – 8;

Спеціалісти – 9;

Учителі – методисти – 11;

Старші вчителі – 7.

Більша половина членів педагогічного колективу – випускники школи. Крім того, педагогічний колектив працює над регіональним експериментом «Педагогіка життєтворчості як стратегічна основа розвитку сучасної освіти» за темою «Створення моделі школи життєтворчості особистості в умовах сільського регіону» з 30.10.2006 року по 01.09.2016 рік. Навчально – матеріальна база школи в цілому відповідає закладу нового типу. Є 30 навчальних кабінетів, методичний кабінет, учительська кімната, спортивна зала, навчальна майстерня, 2 кабінети інформатики, бібліотека, фітобар, кімната Бойової слави та народознавча «Світлиця», актова зала, їдальня.

Учні школи щорічно є призерами районних та учасниками обласних турнірів і олімпіад, є членами науково – дослідницького товариства «Інтелект». Відповідно до мети - школа готує високоосвічену, професійно компетентну, всебічно розвинену особистість із сформованими інтелектуально – творчими здібностями.


1.2. Аналіз методичної роботи
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 112-Н від 02.09.2012 року по школі «Про структуру методичної роботи в 2012-2013 н.р.»

Відповідно до річного плану роботи школа в 2012-2013 н.р. працювала над проблемою «Інноваційні технології креативної освіти для самоактуалізації та самореалізації особистості засобами педагогіки життєтворчості». Школа знаходиться на формувальному етапі експериментальної роботи за темою: «Модель школи життєтворчості в умовах сільського регіону». (наказ ГУІОН №22 від 15.01.2007 року «Про надання статусу експериментального навчального закладу обласного рівня Лозуватській СЗШ №1 Криворізького району»).

Школа є опорною в районі з впровадження профільного та допрофільного навчання. Учні профільних класів захищали науково-дослідницькі роботи на обласному конкурсі «КОЛІЯ» та районному конкурсі-захисті «Ерудит», на міському краєзнавчому форумі (на базі Гімназії №127 м. Кривого Рогу) .

Приймали участь:

 • в районному Форумі молодих спеціалістів – Шабелян І.М., Ткачук Л.П.(виступ заступників директорів з НВР).

 • у семінарі вчителів початкових класів (представлення адаптаційних проектів)– Каращук Л.А.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція на базі ДОІППО (жовтень 2012 року);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція в м.Київ на базі гімназії «Консул» (березень 2013 року).

На базі школи було проведено районні семінари:

 • зональне засідання вчителів початкових класів (січень 2013 року) – відкритий урок вчителя 4-А класу Каращук Л.А.,

 • проведення районних предметних олімпіад (грудень 2012 року);

 • зональне засідання вчителів інформатики (січень 2013 року);

- обласний семінар «Науково – методичний супровід впровадження елементів моніторингових досліджень у навчально - виховний процес школи життєтворчості» (квітень 2013 року).

Протягом 2012-2013 н.р. 13 педагогічних працівників пройшли предметні курси підвищення кваліфікації при ДОІППО.

Протягом року вчителі розмістили напрацьована матеріали у фахових виданнях, посібниках, збірниках: Шабелян Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи дві доробки у газеті «Завуч»: матеріал «Тиждень Доброго янгола» (період атестації) та «Робота з молодими педагогами в межах освітнього округу»; Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії розробки уроків з теми «Країни Азії» в журналі «Все для вчителя».

Адміністрацією закладу було узагальнено ППД:

 • Лещенко Таміли Григорівни, вчителя історії

Досвід з теми: Формування історичних компетентностей та їх вплив на творчу сферу особистості сучасного учня.

 • Шевченко Світлани Вікторівни, вчителя біології

Досвід з теми: Творчі завдання на уроках біології як засіб формування життєвої компетентності особистості

 • Савчук Ольги Володимирівни, вчителя української мови та літератури

Досвід з теми: Дослідницька робота з української мови та літератури – вагомий чинник розвитку креативного потенціалу

- Деревянко Олени Андріївни, вчителя світової літератури

Досвід з теми: Формування ключових компетентностей особистості засобами кольорової терапії

 • Фуголь Надії Русланівни, вчителя української мови та літератури

Досвід з теми: Розвиток творчої особистості на уроках словесності засобами педагогіки життєтворчості.

- Шабелян Ірини Миколаївни, вчителя математики та інформатики

Досвід з теми: Формування творчих здібностей учнів через використання інноваційних технологій навчання на уроках математики та інформатики

- Ткачук Лариса Павлівна, вчитель обслуговуючої праці

Досвід з теми: «Проектна діяльність на уроках трудового навчання»

- Каращук Людмила Анатоліївна, вчитель початкових класів

Досвід з теми: Формування логічного мислення учнів засобами курсу «Логіка»

Протягом 2012-2013 н.р. вчителі приймали участь у конкурсах педагогічної майстерності:

- Соколовська Т.В., Ледян Л.В., Шабелян І.М., Ткачук Л.П., Шевченко Т.М., Ягодка І.Д. – Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель-обдарований учень»

Шабелян Ірина Миколаївна, вчитель математики та інформатики – участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель новатор - 2013».

Протягом року велася активна робота по залученню учнів до різноманітних конкурсів. Так, 86 учнів прийняли участь в математичному конкурсі «Кенгуру» (3 відмінних та 45 добрих результати), в історичному конкурсі «Лелека» 26 учнів (4 золотих та 12 срібних результатів), у природознавчому конкурсі «Геліантус» - 48 учнів (6 відмінних, 13 добрих результатів), також 11 учнів отримали сертифікати за найкращий результат з предмету, в фізичному конкурсі «Левеня» - 47 учнів (23 добрий результат), у конкурсі «Соняшник» 17 учнів (8 добрих результатів), у конкурсі «Гринвіч» 11 учнів (5 добрих результати), у народознавчому конкурсі «Патріот» 45 учасників (3 відмінних, 12 добрих результатів).

24 учні є переможцями районного туру предметних олімпіад з базових дисциплін, а учениця 10 класу Подвалюк Олена посіла ІІ місце в обласному турі олімпіади з екології (вчитель Шевченко С.В.)

10 учнів школи захищали науково-дослідницькі роботи на конкурсах захистах «Ерудит» та «КОЛІЯ», міському краєзнавчому Форумі, 8 з них є переможцями.

Проведені методичні заходи по роботі над обласним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»:

 • методична виставка досвідів роботи вчителів з теми (березень 2013 року);

- Круглий стіл «Шляхи вдосконалення роботи по реалізації обласного проекту» (лютий 2013 року).

Моральне стимулювання педагогічних працівників

Нагороджено

2007-

2008

2008-

2009

2009-2010

2010-

2011

2011-2012

2012-2013

Медаль Сухомлинського

1

подали

Медаль «Ветеран праці»

-
Знак «Відмінник освіти України»

-
Відзнака Президента

-
Обласна педагогічна премія

-
1


Подяка Президента

-
Учитель року

-

3

2

4

3

-

Заслужений учитель України

-
Заслужений працівник освіти

-
Учитель методист

6

1

2

-

2

6

Старший вчитель

1

1

3

1

1

-

Вихователь методист

-
Інші нагороди:1

Грамоти обласного відділу освіти

-

1
2

-

3

2

Грамоти районного відділу освіти2

3

3

3

2

Грамота Міністерства освіти України

1
1
1

-
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Засідання педагогічної ради
Особистісний ріст молодого педагога в умовах самоосвітньої діяльності як мета педагогічного процесу

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Витяг із протоколу №2 засідання педагогічної ради
Про узагальнення досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»

Оформлення та складання протоколів
Різні види роботи у навчальному закладі як з працівниками, так І з батьками, учнями (засідання педагогічної ради, атестаційної комісії,...

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації
Розділ ІІ. Методи й форми проведення педагогічної ради. 19 с. Нестандартні форми проведення педагогічної ради. 19с

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3
Римму Олексіївну,заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка повідомила присутніх про те,що у 1,3,5 класах закінчились...

Засідання педагогічної ради на тему: «зростання професіоналізму вчителя...
Ння, виховання, розвитку учнів, сформувати здатність до самопізнання та самовизначення, прийняття себе, допомогти у формуванні позитивної...

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Засідання реєстраційної
Головує на загальних зборах акціонерів пат «львівський жиркомбінат» пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Рішенням педагогічної ради
Науково методична діяльність

Засідання наглядової ради
Права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради

Рішенням педагогічної ради Вищого комунального навчального закладу...
Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,...

Затверджено
Рішення педагогічної ради Краснознаменської загальноосвітньо школи І-ІІІ ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт