Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Пучковська Тетяна Василівна,

вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області


Впровадження інноваційних моделей навчання на основі використання дистанційних мережевих ресурсів

Анотація. У статті розглядаються питання розробки практичних засад моделі навчально-виховної системишколи на основі використання інформаційно-освітніх мережевих ресурсів. Наведено приклади використання онлайн-ресурсів та надано пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова. Мережевий проект, мережевий сервер, ідентифікація, профіль, інтерактивне навчання, проектна діяльність.

Інформатизація освіти в Україні - один із найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним методам та програмам навчання.

Інтернетсьогодні – це засіб розповсюдження інформації, середовище співпраці та спілкування людей, а також – це найбільша та найпопулярніша комп’ютерна мережа, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в процесі здобуття знань. Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи дистанційні курси, навчальні майданчики, онлайн-олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки – все це сприяє підготовці високоосвіченої комунікативної людини.

Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освітніх дистанційних мережевих технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями. Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку. Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище, в якому учні можуть вирішувати творчі пізнавальні завдання. Це стосується організації навчально-виховного процесу таким чином, щоб упроваджувати засади компетентнісного підходу, а саме: учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки та виконує відповідну навчальну роботу під керівництвом педагога та за рахунок використання відповідних технічних мережевих засобів, має можливість об’єднати та узгодити всі елементи навчального процесу.

Накопичений досвід застосування мережевих ресурсів у різноманітних сферах освіти показав, що цей вид інформаційних технологій дає змогу:

 • організовувати спільні проекти досліджень учнів в межах однієї та кількох шкіл, наукових і навчальних центрів окремогорегіону та різних країн. Такий підхід забезпечує справжню дослідницьку, творчу, практичну, самостійну діяльність школярів з використанням розмаїття засобів і форм самостійної, пізнавальної та практичної творчої роботи;

 • надавати оперативну консультаційну допомогу під час навчального процесу;

 • швидко обмінюватися інформацією, ідеями, планами з питань і тем, що цікавлять, розширюючи при цьому свій кругозір та підвищуючи культурний рівень;

 • формувати в учнів, вчителів комунікативні вміння, культуру спілкування, залучаючи до процесу спільного пошуку, до дискусій, до порівняння різних думок;

 • навчати пошуку інформації, обробки її за допомогою комп’ютерних технологій;

 • забезпечувати культурний, гуманітарний розвиток учня.

Одним із сучасних інноваційних методів навчання ємережевий проект –спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп’ютерних дистанційних мережевих ресурсів, яка має спільну мету (дослідження деякої проблеми), узгоджені методи, способи діяльності,спрямована на досягнення спільного результату.

Ця педагогічна технологія зорієнтована на застосування фактичних знань та набуття нових (часто шляхом самоосвіти) і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності.

Технологія мережевого проектного навчання включає такі етапи:

І. Підготовчий етап. На цьому етапі визначається тема і мета проекту. Робота вчителя полягає в представлені теми, мотивації, організації учні. У випадку використання мережевих ресурсів вчителю часто потрібно створити профіль школи, класу, зробити необхідні налаштування.

ІІ. Етап планування. Цей етап роботи над проектом включає визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації; вибір засобів представлення результатів; ознайомлення учнів з роботою мережевого сервісу; вироблення критеріїв оцінки результату і процесу. Діяльність учнів на цьому етапі полягає в формуванні завдань й виробленні плану дій, а вчителя - у коректуванні ідей, висуванні пропозицій.

ІІІ. Етап збору матеріалів. На етапі збору інформації іде робота з пошуковими сервісами, спостереження, анкетування, експеримент. Діяльність учнів полягає в доборі інформації, діяльність вчителя - у спостереженні, спрямуванні учнів.

ІV. Етап аналізу. На цьому етапі роботи над проектом відбувається узагальнення зібраних матеріалів, формування висновків. На аналізі інформації, відборі найістотнішого полягає діяльність учнів, а робота вчителя – це спостереження за роботою, її коректування, надання порад.

V. Створення та оформлення документів (презентацій, публікацій, відео-робіт). Діяльність учнів на цьому етапі полягає у створення документу (чи іншого файлу), в якому будуть відображені результати дослідження. Учні приймають участь у створення файлів та роботі над ним. Тут оцінюється зусилля, використані можливості, творчі підходи. Участь у колективному обговоренні, оцінюванні результатів проекту та процесу роботи над ним - робота наставника-вчителя.

VІ. Презентація проекту. Це публічний захист проекту. Робота учнів полягає в представленні, захисті проекту, а вчитель допомагає учням у презентації проекту.

Як свідчить практика, школярам легко вдається організуватися у групи, провести дослідження, оцінити результати діяльності. Потрібна допомога вчителя під час планування проекту, формулювання висновків. Найцікавішим моментом у роботі над проектом є представлення результатів роботи групи або окремих учасників.

Тема проекту завжди є чимось більшим, ніж навчальне завдання, тому повинна не лише навчати, закріплювати знання учнів, але й виховувати їх, сприяти розширенню кругозору. Для колективної роботи пропонується творча розробка деякої теми. Зокрема, на уроках інформатики учні уже працювали над такими темами: «Як вберегти природу», «Старі та нові чудеса світу», «Нові чудеса України», «Безпека інтерактивного спілкування», «Соціальні мережі», «Великі свята України», «Бережи життя. Напутні слова Матері Терези», «До українців. Демонстрація вірша В. Баранова».
Використання мережевого сервера https://onedrive.live.com

Учні старших класів нашої школи досить часто беруть участь у проектах, використовуючи мережеві ресурси, зокрема, сервіси служби OneDrive.

OneDrive – це безкоштовне онлайнове сховище в хмарі, яке можна отримати разом із обліковим записом Microsoft. Воно працює як додатковий жорсткий диск, доступний на будь-яких пристроях. Тут зручно зберігати фотографії, відео й документи, надаючи до них доступ кому й коли завгодно.

Сервіси служби OneDrive дають змогу:

 • Працювати з файлами до яких надано доступ.

 • Завантажувати одразу декілька фотографій, відео та інших файлів.

 • Спільно працюватинад файлами, надсилати запрошення до їх перегляду або посилання на них, публікувати файли у соціальних мережах.

 • Доступу до файлів у OneDrive з інших програм.

 • Відкривати файли з OneDrive в інших програмах та зберігати їх на своєму комп’ютері.

Вхід на даний ресурс виконується за допомогою служби Windows ID, сервісу ідентифікації та аутентифікації, що надається системою Windows Live.

Основні пункти OneDrive:

 • Файли - сервіс для зберігання файлів, редагування їх у веб-браузері або настільному додатку, спільна робота над документами.

 • Фото - сервіс зберігання і управління фотографіями, а також організація спільного доступу та публікація фото у блогах і соцмережах.

 • Спільне - сервіс створення і взаємодії груп учасників за інтересами.

Як було зазначено, у службі OneDrive можна переглядати та редагувати, спільно працювати над документами Office у браузері на будь-якому комп’ютері, який підключено до Інтернету. Таким чином учні можуть працювати над завданням не лише на уроках, але й дома, що можна використати для дистанційного навчання під час канікул, карантину тощо.

Алгоритм роботи у даному ресурсі: на підготовчому етапі вчитель створює профіль класу, підбирає теми проектів, готує необхідну документацію (завдання для учнів, вимоги до файлів і т.д.)  учні отримують завдання та пояснення від вчителя щодо роботи зі службами OneDrive (див. Додаток 1-3)  пошук, систематизація та узагальнення інформації учасниками проекту  створення файлів (це може бути документ, презентація, публікація, буклет, фільм) засобами сервісу OneDriveчи за допомогою інших програм та розміщення їх у папці спільного профілю  відкриття власного профілю учня  робота над завданнями наступної теми чи продовження роботи над отриманими раніше завданнями захист і демонстрація результатів проекту (для підтвердження існування профілю учні роблять знімок екрану чи відкривають його на шкільних комп’ютерах).

Учнівські файли розміщуються на сторінці «Файли». При потребі вчитель може створити папки для різних класів або проектів. Для ідентифікації, файли учні називають своїми прізвищами.

Приклад проекту «До українців. Демонстрація вірша В. Баранова»

Рис. 1. Сторінка профілю «Нововолинської ЗОШ №2»


Рис.2. Сторінка з презентаціями учнів 11-А класу
Рис. 3. Презентація, яка була створена засобами PowerPointOnline і розміщена у спільній папці:


Рис. 4. Приклад сторінки профілю, створеного ученицею
Рис. 5. Надання спільного доступу до файлу


Діяльність учнів у інтерактивних мережевих проектах має низку позитивних ознак:

 • самостійна робота;

 • елементи дослідно-пошукової діяльності;

 • інтерактивна взаємодія учасників проекту;

 • наявність запланованого кінцевого результату у вигляді об’єкта проектування.

Інтернет надає багато різноманітних сервісів, які мають широкі і різноманітні можливості для використання їх у процесі дистанційного навчання. Вони можуть служити як основними та і додатковими засобами для досягнення учнем навчальних цілей за умови доцільного та системного їх використання відповідно до технічних можливостей школи. Позитивний досвід використання цієї методики на уроках інформатики доводить доцільність використання його і при вивченні інших шкільних предметів.

Водночас упровадження методів інтерактивного навчання ставить нові завдання перед учителем, вимагає високого рівня його педагогічної майстерності. Адже методи активного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій підвищують інтерес учнів до здобуття нових знань та їх практичного застосування, сприяють пошуку власних підходів до розв’язання нестандартних завдань, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, учать орієнтуватись в інформаційному просторі, сприяють формуванню інформаційної культури школярів.

У рамках використання даного методу навчання учень дійсно стає центром освітнього процесу завдяки можливості вільного вибору часу, місця і форми навчальної діяльності. Успішність показаних у даній статті навчальних проектів, виконаних учнями, свідчить про те, що сучасні мережеві інформаційно-комунікаційні технології здатні забезпечити необхідні умови для реалізації особистісно орієнтованого навчання, підготовки випускників школи до життя в інформаційному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрусенко Т.Б., Кальной С.П., Стрижак О.Є., Яценко Г. - Підтримка творчого розвитку школярів на основі забезпечення доступу до інтелектуальних інформаційних ресурсів. - Нова Педагогічна думка, №1, 2008. с.95-97

 2. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 287 с.

 3. Кальний С.П., Стрижак О.Є. – Система надання дистанційних послуг для підтримки позашкільної пізнавальної діяльності обдарованої дитини / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 22-23 вересня 2009 р., К.: Вид-во ОІД АПНУ, с.80-85.

 4. Наволокова Н.П. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 117 с.

 5. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.

 6. Садкіна В.І. 101 педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 88 с

 7. Стрижак О.Є. Управління знаннями в навчальному процесі, як системо-створюючий фактор підтримки пізнавального розвитку обдарованої дитини / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 22-23 вересня 2009 р., К.: Вид-во ОІД АПНУ, с.167-174.

 8. www.microsoft.com

 9. http://signup.live.com

 10. www.google.com

 11. http://uk.wikipedia.org

 12. https://onedrive.live.com


Додаток 1

Приклад практичної роботи

Використання on-line додатків WindowsID для роботи над проектами

Основні етапи роботи:

 1. Створення профілю в службі WindowsID. Для реєстрації у службі ID потрібно заповнити анкету, зайшовши на головну сторінкуWindowsID:

http://www.microsoft.com/ukraine/liveid/default.aspx

 1. Вхід. Для входу у свій профіль (а також реєстрації) використовується адреса:

http://live.com

 1. Налаштування профілю. Якщо є потреба, налаштування своєї сторінки можна поміняти. Для зміни параметрів потрібно скористатися командами меню Profile (профіль), який знаходиться у правому верхньому кутку вікна веб-сторінки. По замовчуванню мова відображення сторінки англійська, для зміни її на українську потрібно внизу сторінки натиснути на слово English та вибрати Українська.

 2. Вхід на сторінку класу.Виконайте вхід за такими даними:

Логін__________________, пароль_____________________

 1. Робота з офісними додатками. Для роботи з документами у верхньому меню відкритої веб-сторінки потрібно вибрати OneDrive.

 2. Створення файлів. Для створення нових документів (файлів) скористайтеся ярликами із назвами програм Word, Excel, PowerPoint, OneNote.

 3. Вставка файлів. Щоб перенести готові документи (файли)у спільну папку використовуйте пункт Завантажити файли.

 4. Вимоги до оформлення документів:

Назва документа (презентації) – ваше прізвище. Перша сторінка – титульна, на якій повинна бути вказана тема дослідження, прізвища та імена учнів, які підготували даний матеріал, назва проекту. Верхній колонтитул – тема та прізвище, ім’я учня; нижній – нумерація сторінок. У документі (презентації) бажано вставити зображення, схеми, таблиці. На останній сторінці вкажіть використані джерела та літературу. Мінімальна кількість сторінок – 5, слайдів – 10.

 1. Розмістіть ваш документ у папці «11 клас», перевірте його, вийдіть із профілю на вашому комп’ютері.

Додаток 2

Приклад практичної роботи

Створення власного профілю та використання on-line додатків WindowsID

Основні етапи роботи:

 1. Створення профілю в службі WindowsID. Для реєстрації у службі ID заповніть анкету, зайшовши на головну сторінкуWindowsID (або на сторінку входу у профіль, пункт 2 (виберіть «реєстрацію»):

http://www.microsoft.com/ukraine/liveid/default.aspx

 1. Вхід. Після заповнення анкети і активації профілю, зайдіть на свою сторінку, ввівши логін та пароль. Для входу у свій профіль використовується адреса:

http://live.com

 1. Налаштування профілю. Якщо є потреба, налаштування своєї сторінки можна поміняти. Для зміни параметрів потрібно скористатися командами меню Profile (профіль), який знаходиться у правому верхньому кутку вікна веб-сторінки.

 2. Робота з офісними додатками. Початкова сторінка профілю, яка відкривається першою – це електронна пошта Outlook. Для роботи з документами біля назви програми потрібно вибрати OneDrive.

 3. Створення файлів. Для створення нових файлів скористайтеся ярликами із назвами програм Word, Excel, PowerPoint, OneNote, які знаходяться у меню вікна.

 4. Вставка файлів. Щоб перенести готові документи (файли) з комп’ютера у папку профілю використовуйте пункт Завантажити файли. Редагування файлів виконується за допомогою команд Керування.

 5. Спільний доступ. Для спільної роботи над файлами потрібно: виділити файл, вибрати пункт меню «Надати спільний доступ», вказати адресу користувача.

 6. Завдання:

Створіть у вашій папці два документи: текстовий документ та презентацію чи публікацію (тему надає вчитель). Зробіть знімок екрану з відкритою папкою вашого профілю та розташованими в ній файлами за допомогою клавіші PrintScreen, вставте цей знімок в документ. Збережіть файли на свій комп’ютер, зробіть з нього архів (назва – прізвище), надішліть цей архів на електронну скриньку кабінету інформатики.

Додаток 3

Приклад практичної роботи

Використання on-line додатків WindowsID для роботи над проектами

Проект Презентація «До українців» (вірш В. Баранова)

Основні етапи роботи:

 1. Сторінка сайту. Для входу у профіль класу та виконання даної практичної роботи використовується адреса:

http://live.com

 1. Налаштування профілю (у разі потреби). Якщо є потреба, налаштування сторінки облікового запису можна поміняти. Для зміни параметрів потрібно скористатися командами меню Profile (профіль), які знаходиться у правому верхньому кутку вікна веб-сторінки. Якщо мова відображення сторінки англійська, для зміни її на українську потрібно внизу сторінки натиснути на слово English та вибрати Українська.

 2. Вхід на сторінку класу. Виконайте вхід за такими даними:

Логін___________________, пароль____________________

 1. Робота з офісними додатками. Початкова сторінка профілю, яка відкривається першою – це електронна пошта Outlook. Для роботи з документами біля назви програми потрібно вибрати OneDrive.

 2. Створення презентації. Для створення нових файлів скористайтеся ярликами із назвами програм Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Наприклад: якщо презентація створюється засобами даного облікового запису: виберіть пункт PowerPointOnline, потім шаблон, заповніть слайди текстом, зображеннями, збережіть у спільну папку.

 3. Вставка файлів. У разі створення документів на власному ПК використайте даний пункт. Щоб перенести готовіфайли у папку облікового запису використовуйте пункт Завантажити файли.

 4. Вимоги до оформлення документів:

Назва презентації – ваше прізвище. Перша сторінка – титульна, на якій повинна бути вказана тема, прізвище та ім’я учня (учнів), який підготував даний матеріал, клас. Виконайте оформлення презентації за власним смаком. Використайте стильове оформлення тексту, зображення за темою, анімацію та інше. Мінімальна кількість слайдів – 10.

 1. Розмістіть вашупрезентацію у папці класу, перевірте її, вийдіть із профілю на вашому комп’ютері.

 2. Примітка. Знищувати або змінювати файли інших учнів, які знаходять у спільній папці заборонено.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Уроку
Підготували учитель світової літератури Баранова Тетяна Олександрівна та вчитель інформатики Мусієнко Наталія Миколаївна Ватутінської...

Графічний редактор. Знайомство. Вивчення панелі інструментів
Лазебна Тетяна Вікторівна, вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №44, спеціаліст вищої категорії, старший...

На уроках з
Укладач: Сатанівська Оксана Дмитрівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель основ здоров’я Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Висновки експертизи
Рецензенти: Токаренко Наталя Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради...
Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики І фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська зош І-ІІІ ступенів Теофіпольського...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

1 Львівська гімназія “Євшан” Львівської міської Ради Львівської області...
Львівська гімназія “Євшан” Львівської міської Ради Львівської області (надалі “Гімназія”) – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області

Положення про козацькі класи
Дане Положення регулює питання організації та діяльності козацьких класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сніжнянської...

Міністерство освіти І науки України
Антонова Г. В., вчитель вищої категорії, «вчитель-методист» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126

Висновок
Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

До рішення міської ради від 15. 01. 2015р.№143
України Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Херсонської області, Закону України «Про освіту»,...

Криворізької міської ради
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт