Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вп "Старобільський технікум лнау" Гігієна тварин з основами ветеринарії Робочий зошит для лабораторних та практичних робіт

Вп "Старобільський технікум лнау" Гігієна тварин з основами ветеринарії Робочий зошит для лабораторних та практичних робіт

Сторінка1/3
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

ВП "Старобільський технікум ЛНАУ"

Гігієна тварин з основами ветеринарії

Робочий зошит

для лабораторних та практичних робіт


Група Т – 31


Студента __________________
2015

ОСНОВНІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "ЗООГІГІЄНА З ОСНОВАМИ ВЕТЕРИНАРІЇ"

Під час виконання лабораторних і практичних занять із дисципліни "Зоогігієна з

основами ветеринарії" студенти зобов’язані виконувати такі правила:

 1. На заняттях слід бути в спеціальному одязі (халат, ковпачок або косинка, гумові рукавички).

 2. Заборонено вносити в лабораторію сторонні речі і заходити у верхньому одязі.

 3. Не користуватись інструментами та приладами без дозволу викладача.

 4. Під час роботи з тваринами необхідно дотримуватись максимум обережності.

 5. Підходячи до тварин необхідно окликнути її. Пам’ятати про можливе нанесення тваринами травм.

 6. При фіксації голови великих тварин у стоячому положенні слід знаходитися збоку від тварини на дистанції витягнутої руки.

 7. Бугаїв вести за допомогою палки-водила.

 8. У малих тварин надійно фіксувати кінцівки за голову.

 9. При дослідженні задньої частини тіла тварини (кінь, велика рогата худоба) необхідно підняти передню кінцівку з досліджуваної сторони.

 10. Після роботи з тваринами необхідно вимити руки водою з милом і їх продезінфікувати.

 11. При роботі на фермі не дозволяється працювати без обслуговуючого персоналу і підходити до плідників.

 12. При роботі з електроприладами слід бути впевненим, що вони справні.

 13. Після роботи прибрати робоче місце, вимкнути електроприлади, прибрати реактиви, інструменти, робоче місце.

З основними правилами техніки безпеки ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати

Студент

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Практична робота 1 - 2
Визначення фізичних та хімічних показників повітря тваринницьких приміщень. Охорона повітряного басейну від забруднення.
Мета: Вивчити прилади, за допомогою яких ведуться контроль мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. Навчитися визначати температуру, освітленість, наявність шкідливих газів у тваринницьких приміщеннях та проводити зоогігієнічну оцінку мікроклімату.
Завдання 1. Вивчити прилади для визначення температури повітря та принцип їх роботи під час контролю мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.

Завдання 2. Вивчити прилади для визначення вологості повітря та принцип їх роботи під час контролю мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.

Завдання 3. Вивчити прилади для визначення шкідливих газів повітря та принцип їх роботи під час контролю мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.


Завдання 4. Вивчити прилади для визначення руху повітря та принцип їх роботи під час контролю мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.

Завдання 5. Визначити середню температуру у свинарнику чи корівнику . Температуру виміряти в різних частинах приміщення. Місце виміру: середина приміщення і два кути по діагоналі. Дані занести до таблиці.


Місце виміру температури в приміщенні

Висота вимірювання температури відносно підлогиВідстань від стелі

Для свиней

Для великої рогатої худоби

0,2 м

0,3 м

0,7 м

0,5 м

1,5 м

Кут приміщення
Середина приміщення
Протилежний по діагоналі кут приміщення

Висновки: Середня температура в тваринницькому приміщені згідно з зазначеними даними становить _________________
Висновки: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________________
Лабораторна робота 1
Техніка відбору проб води для лабораторного дослідження з різних водо джерел господарства. Оформлення супровідного документу. Органолептична оцінка якості води.
Мета заняття: Ознайомитися з відбором середньої проби води та оформлення супровідних документів.
Завдання 1. Вивчити і записати техніку взяття проб води для лабораторного дослідження.

_______________________________________________________________________________________

Завдання 2. Визначити фізичні властивості води і зробити записи.

Визначення смаку води __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Визначення кольору води ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Визначення прозорості води______________________________________________________________
Визначення осадку у воді ________________________________________________________________

Завдання 3. Оформити супровідну для лабораторного дослідження проби води.
В Старобільську державну

лабораторію ветеринарної

медицини.
Супровідна

При цьому направляється для _________________________ дослідження проба води з господарства _____________________________________________________________

Назва джерела _____________________________________________________________

Дата взяття води ___________________________________________________________

Об’єм ________, кількість проб ______ Колір _________ запах _________ Осад ___

Температура______Погода під час взяття проби води ____________________________
Дата _______________ Лікар ветеринарної медицини ___________________________
Висновки :________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Оцінка _________________
Практична робота 2
Відбір проб кормів для санітарно – гігієнічної оцінки. Органолептична оцінка кормів. Підготовка кормів до згодовування тваринам. Санітарно – гігієнічна оцінка зберігання і використання кормів.
Мета заняття: Навчитися відбирати проби кормів та проводити їх органолептичну оцінку.
Завдання 1. Ознайомитися і вивчити відбір середніх проб кормів і записати в зошит.
Грубі корми (сіно) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Соковиті (буряки, силос) _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Концентровані корми (зерно) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Провести органолептичну оцінку кормів.
Сіно – Колір_______________________________________________________________________

Блиск _______________________________________________________________________

Запах ________________________________________________________________________

Вологість ____________________________________________________________________

Натура _______________________________________________________________________

Чистота ______________________________________________________________________


Буряки : вид __________________________________________________________________

Величина ____________________________________________________________________

Чистота _____________________________________________________________________

Механічні ушкодження _________________________________________________________

Вади (гниль, плісень, примороженість) ____________________________________________
Зерно : Вид ___________________________________________________________________

Колір ________________________________________________________________________

Блиск _______________________________________________________________________

Запах ________________________________________________________________________

Вологість ____________________________________________________________________

Натура _______________________________________________________________________

Чистота ______________________________________________________________________

Зараженість амбарними шкідниками ______________________________________________
Висновки :____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка _________________

Практична робота 3
Ознайомлення з видами , складом і змістом типових проектів та основними нормативними документами. Санітарно – гігієнічна оцінка тваринницьких приміщень.
Мета заняття: Ознайомлення з видами , складом і змістом типових проектів та основними нормативними документами. Визначити санітарно – гігієнічна оцінка тваринницьких приміщень.
Завдання 1 Ознайомитися із типовим проектом 801 – 420 М та вказати будівельно – архітекторські приміщення.

Завдання 2. Згідно з нижчеподаною схемою санітарно – гігієнічного обстеження тваринницького приміщення провести його аналіз. Результати обстеження занести до схеми.

Схема

санітарно – гігієнічного обстеження тваринницького приміщення.

Назва і адреса господарства __________________________________________________

____________________________________________________________________________

Направленість ______________________________________________________________

Система утримання тварин __________________________________________________

Будівельно – архітектурні особливості ферми

 1. Скільки і які приміщення є на території ферми, їх розташування. __________

_________________________________________________________________________

 1. Характеристика ділянки забудови:

А) площа _______________ Б) поділ на зони _________________________________

В) загорожа _______________________Г) відстань від приміщеннями і зонами ___

______________________________Д) захищеність від вітрів ____________________

Е) наявність ветанпропускника _____________________Ж) вигульні майданчики ___________________


 1. Конструкція приміщення

Фундамент ________________________________________________________________

Стіни_____________________________________________________________________

Стеля ____________________________________________________________________

Підлога ___________________________________________________________________
Покрівля _________________________________________________________________

 1. Характеристика внутрішнього планування приміщення :

 2. Внутрішні розміри : довжина ________ ширина _______ висота ______________

Площа на одну голову ________________

Розміщення ( кількість рядів________, проходів_________, станків________, стійл_________, тамбурів______________)

Годівниці _______________________Прив’язь ____________________________

Вікна : розмір ___________, форма ______ кількість _______ висота від підлоги ________ одинарні чи подвійні _________ загальна світлова площа __________

6. Штучне освітлення _____________________________________________________

7. Воротв та двері ________________________________________________________

8. Санітарно – технічне обладнання – прибирання гною _______________________

Підстилка _____________________ вентиляція ______________________________
Висновки _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Оцінка _______________________
Практична робота 4
Ознайомлення з технологіями утримання, годівлею та використаням різних видів та статево – вікових груп тварин та птиці.

Мета заняття : Закріпити та виробити практичні навички із зоогігієнічної оцінки утриманні і вирощування свиней.
Завдання 1. Вивчити системи та спосіб утримання свиней.

Системи і спосіб утримання свиней. ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Розмір приміщення та його площа : Довжина ____________ ширина ____________

Висота _________________ Площа ________________________________________
Кількість свиномісць ______________кількість голів ___________________________

Площа на одну тварину _____________________________________________________

Розмір клітки : Довжина __________ ширина ______________ висота _______________

Спосіб розміщення тварин -__________________________________________________

Місце годівлі тварин _______________________________________________________

Спосіб роздавання кормів ___________________________________________________

Аналіз кормів _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Напування ________________________________________________________________

Спосіб збирання гною ______________________________________________________

Санітарний стан приміщення ________________________________________________

__________________________________________________________________________

Параметри мікроклімату : Температура _________________ Вологість ______________

Наявність дезінфікуючих килимків ____________________________________________

Загальний стан твар _________________________________________________________

Моціон _____________________________________________________________________________

Стан вигульних двориків _____________________________________________________________
Висновки ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендації ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка ____________________

Практична робота 5
Засвоєння методів чищення шкіри тварин та дотримання гігієнічних вимог при стриженні овець. Ознайомлення з технікою розчищення, підрізання копит, спилювання рогів та обезрожування.
Мета заняття : Навчитися дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог під час догляду за тваринами.
Завдання 1. Вивчити інструменти, що застосовуються при догляді за тварин. Записати прийоми чищення шкіри.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Ознайомитися й описати правила підрізування та розчищення копит, спилювання рогів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка ________________________
Практична робота 6

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Г. В. Стадник робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками
Робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками з дисципліни “Будівельна фізика” (для студентів 4 курсу денної...

Затверджую
...

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

Кобилинський В.І. Excel з нуля збірник лабораторних
Кобилинський В.І. Excel з нуля. Збірник лабораторних та практичних робіт. – 2-е вид. – Овруч, Гімназія. 2010. – 24 стор

Робоча програма навчальної дисципліни «організація ветеринарної справи»
Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія»
«Виробнича санітарія» І «Гігієна праці»(для студентів 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці на електротранспорті») І 3 курсу спец....

Рогатинський державний аграрний коледж
Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни “Неорганічна хімія”. Викладено теоретичні основи загальної...

Тема програми
Міжпредметні зв’язки: Технологія приготування їжі з основами, товарознавства,санітарія І гігієна, організація виробництва, устаткування...

Автор: Ясінська Наталія Володимирівна, вчитель вищої кваліфікаційної...
В курсі хімії заплановано11 практичних робіт, але на жаль відсудність підручника (профільного рівня) ускладнює виконання практичних...

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

До підручника «Німецька мова» для 1 класу додається «Робочий зошит...
Крім того, реалізується виховна мета – виховання мовленнєвої культури, активності, уваги, спостережливості, працездатності учнів

Практичних робіт з інформатики для учнів 9 класу
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп‘ютерна техніка повинна...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Міністерство аграрної політики та продовольства україни
Робочий зошит дає можливість узагальнити І систематизувати теоретичні знання та навики з дисципліни „Менеджмент”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт