Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інформаційний лист шановні колеги!

Інформаційний лист шановні колеги!

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас

31 жовтня 2014 року взяти участь

у  науково-практичній  конференції
«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ»

(у циклі Анохінських читань)
Напрями роботи конференції:

  • Історичні та соціально-економічні основи розвитку фізичної культури та спорту.

  • Психолого-педагогічні та медико-біологічні проблеми теорії і методики фізичного виховання і спортивного тренування.

  • Теоретико-методологічні основи фізичної культури і фізичного виховання різних груп населення.

  • Фізична культура та інклюзивна освіта.


Місце та порядок проведення конференції:

31 жовтня

Київський університет імені Бориса Грінченка (м .Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30

Пленарне засідання: 10.30 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Майстер-класи: 14.00 – 16.00


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 150 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 25 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують. Видання матеріалів планується до початку конференції.
Для участі у науково-практичній конференції

просимо до 1 вересня 2014 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою “Фізична культура”).

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.

5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

Вимоги щодо оформлення статті

Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Міжнародної науково-практичної  конференції

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий  ступінь
Вчене звання
Місце роботи

(повна  назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація  матеріалів + усна доповідь

Тільки  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 450 грн/доба).

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

Е-mail: conference_kfksm@kubg.edu.ua

Координатори конференції: Диба Тетяна Григорівна, моб. 0936357053; 0687213330;

Нестерова Тетяна Володимирівна, моб. 0972872520

Довідки за телефонами: 044-4852162;

Оргкомітет  конференції

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародного наукового симпозіуму «Повстання І революції в Україні та Польщі: історичний, політичний...

«відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський...
Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Шановні колеги, остерігайтесь неякісних матеріалів для підготовки до дпа з англійської мови!

І. Вступна частина
«Шановні колеги, давайте з вами об’єднаємося в коло І познайомимося. Для цього вам потрібно назвати своє ім’я І якість успішності...

Тема. Формування екологічної культури у школярів
Доповідь. Шановні колеги! Для того, щоб налаштуватись на роботу, до вашої уваги поезія. Читається перший вірш. Інтерактивна вправа...

Голова секції нотаріусів, член правління Асоциації правників України
Шановні колеги! На сьогодні доводиться визнати, що досить часто в роботі окремих колег, наприклад з іпотекою, такі поняття, як безспірність,...

Ділова гра для педагогів з розвитку мовлення
Шановні колеги, сьогодні ми з вами обговоримо проблему розвитку мовлення у дітей та залучення дітей до художньої літератури; обгрунтуємо...

Повідовлення шановні колеги!
Міжнародної науково-практичної конфе-ренції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, що проходитиме на базі Приватного акціонерного...

Повідовлення шановні колеги!
Міжнародної науково-практичної конфе-ренції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, що проходитиме на базі Приватного акціонерного...

Повідовлення шановні колеги!
Міжнародної науково-практичної конфе-ренції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, що проходитиме на базі Приватного акціонерного...

Інформаційний лист
Національний університет «Острозька академія» проводить XІ всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року з предметів духовно-морального...

Інформаційний лист міжвузівська студентська науково-практична конференція
Декан факультету права та соціально-інформаційних технологій канд ек наук, доцент І. С. Крамаренко

Шановні колеги! Громадська організація «Всеукраїнський центр економічного...
«10 років застосування господарського кодексу україни: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації»

Інформаційний лист
України іноземними громадянами та особами без громадянства Консультативно-методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
...

Кафедра теорїї І методики дошкільної освіти шановні колеги!
К. Д. Ушинського (кафедра теорії І методики дошкільної освіти) проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів...

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі І всеукраїнського наукового семінару
Мета семінару: обговорення сучасних аспектів енергоефективності, технологій та рішень у сфері організації моніторингу енерго- та...

Пленуму Верховного Суду України від 17 листопада 2014 року Початок...
Шановні колеги! Засідання Пленуму Верховного Суду України оголошую відкритим. Для того щоб переконатися, чи є засідання Верховного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт