Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нака з

Нака з
УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИН А К А З
28 травня 2013р. м. Київ № 307

Про призначення комісії з перевірки

відповідності виставлення балів

навчальних досягнень учнів та

правильності оформлення документів

про базову та повну загальну середню

освіту в 2012/2013 навчальному році
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 за № 151/14842 зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 № 383/15074, згідно з листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року, від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.02.2013 № 137 «Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва», наказу управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.03.2013 № 137 «Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Деснянського району м. Києва» та з метою здійснення контролю за відповідністю виставлення річних та атестаційних балів навчальних досягнень учнів-випускників загальноосвітніх навчальних закладів в 2012/2013 навчальному році, заповнення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту
НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити склад комісії з перевірки відповідності виставлення балів навчальних досягнень випускників 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з річного оцінювання та державної підсумкової атестації в класних журналах, в Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, в Книзі обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту та у додатках до документів про освіту (додаток 1).
  1. Затвердити графік перевірки відповідності виставлення балів навчальних досягнень випускників 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з річного оцінювання та державної підсумкової атестації в класних журналах, Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та Книзі обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, у додатках до документів про освіту (додаток 2)
  1. Затвердити протокол перевірки відповідальності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень у випускних 11(12)-х класах до отриманих ними річних балів, ДПА, які виставлені до класних журналів, Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту (додаток 3).
  1. Затвердити протокол перевірки відповідальності виставлених у додатках до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень у випускних 9-х класах до отриманих ними річних балів, ДПА, які виставлені до класних журналів, Книги обліку та видачі свідоцтв про повну загальну середню освіту (додаток 4).
  1. Членам комісії:
    1. Здійснити контроль:


5.1.1 За дотриманням вимог Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, Інструкції щодо ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах, інструктивно-методичних рекомендацій щодо виставлення тематичних, семестрових, річних та атестаційних балів навчальних досягнень учнів.
5.1.2. За відповідністю виставлення балів навчальних досягнень учнів у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту – балам у класних журналах на предметних сторінках та розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» та балам виставленим в Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту.
5.1.3. За відповідністю виставлення балів навчальних досягнень учнів у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту – балам у класних журналах на предметних сторінках та розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» та балам виставленим в Книзі обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту .
5.1.4. За забезпеченням розрахунку середнього балу документа про базову загальну середню освіту та документа про повну загальну середню освіту і здійсненням відповідних записів у додатках до документів та у відповідній шкільній документації.
5.1.5. За наявністю оформлених актів про результати перевірки відповідності виставлення балів навчальних досягнень випускників 9-х, 11(12)-х класів у документах про освіту, що складені комісіями загальноосвітніх навчальних закладів.
5.1.6. За нагородженням учнів 2-8-х, 10-х класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та випускників 11(12)-х класів Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» та оформленням відповідної шкільної документації.
5.2. За результатами перевірки скласти довідку про проведення перевірки у двох примірниках. (Один примірник довідки про проведення перевірки надається керівникові навчального закладу, другий - залишається в управлінні освіти).
6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів створити необхідні умови для роботи комісії, своєчасно подавати необхідні документи, пояснення та інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник О.Шурко

Додаток 1

до наказу управління освіти

Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації

28 травня 2013 р. № 307

Склад комісії
з перевірки відповідності виставлення балів навчальних досягнень випускників 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з річного оцінювання та державної підсумкової атестації в класних журналах, у Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту і у Книзі обліку і видачі атестатів та у додатках до документів про освіту
1.Постолюк Т.К. – голова комісії, перший заступник начальника управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Левченко Н.П. – начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Барбара Н.Е. – головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Додаток 2

до наказу управління освіти

Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації

28 травня 2013 р. № 307

Графік

перевірки відповідності виставлення балів навчальних досягнень випускників 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з річного оцінювання та державної підсумкової атестації в класних журналах, Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту та Книзі обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, у додатках до документів про освіту


№ за/п

Дата

Час

№ ЗНЗ01.06.2013

9.00 – 9.30

Школа № 294


9.40-10.10

Ліцей № 293


10.30-11.00

Спеціалізована школа № 301 ім. Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови


11.10-11.40

Школа № 300


12.00-12.30

Школа № 263


12.40-13.10

Школа № 24912.06.2013

9.00 – 9.30

Школа № 147


9.40-10.10

Школа № 213


10.30-11.00

Спеціалізована школа № 207 з поглибленим вивченням англійської мови


11.10-11.40

Спеціалізована школа № 152 з поглибленим вивченням англійської мови


12.00-12.30

Школа № 212


12.40-13.10

Школа № 190


Додаток 3

до наказу управління освіти

Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації

28 травня 2013 р. № 307
ПРОТОКОЛ

відповідальності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень випускників 11(12)-х класів до отриманих ними річних балів, ДПА, які виставлені до класних журналів, Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту
Загальноосвітній навчальний заклад ________________________________________________________________________________________
з/п

Джерела інформації

Напрямки експертизи

Зауваження, пропозиції (конкретно вказати П.І.Б. вчителя, предмет викладання/ класного керівника, клас, № сторінки відповідного журналу/ № атестата, додатка, характер порушення)

1

Класні журнали 11-х класів

Об’єктивність виставлення семестрових, скорегованих семестрових, річних балів, ДПА (відповідальність протоколам ДПА)
Відповідальність виставлених балів на предметних сторінках та зведеному обліку навчальних досягнень
Нормативність нагородження випускників 11(12)-х класів Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
Обумовлення виправлень, скріплення печаткою закладу, підписом директора

(вказати ПІБ вчителя, предмет)
Наявність пояснювальних вчителів з приводу допущених виправленьВиставлення середнього балу атестата за 12-бальною та 200-бальною шкалою до зведеного обліку навчальних досягнень учнів2

Акти перевірок випускної документації в 11-х кл.

Оформлення відповідно до Інструкції з ведення ділової документації.Об’єктивність
3

Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту

Нормативність ведення
Заповнення всіх граф відповідно до форми
Облік отриманих документів (дата отримання документів, підстава для отримання підтвердження замовлення № від ___________
Облік виданих документів (підстава для видачі: протокол педради

від 01.06.2013 №__ ,

наказ від 01.06.2013 № ___
Відповідність балів, виставлених до класних журналів та книг обліку та видачі атестатів. Відповідність предметів робочому навчальному плану старшої школи
Виставлення балів за ДПА з трьох предметів та середнього бала атестата

за 12-бальною та 200-бальною шкалою
4

Додатки до атестатів

Відповідність балів, виставлених у книгах обліку та видачі атестатів та додатках до атестатів
Дата проведення експертизи ___.06.2013 Зауваження, рекомендації:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члени комісії: ____________ _____________

Підпис ПІБ

____________ _____________

____________ _____________


Директор ____________ _____________

Додаток 4

до наказу управління освіти

Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації

28 травня 2013 р. № 307
ПРОТОКОЛ

відповідальності виставлених у додатках до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень випускників 9-х класів до отриманих ними річних балів, ДПА, які виставлені до класних журналів, Книги обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту
Загальноосвітній навчальний заклад________________________________________________________________________________________
з/п

Джерела інформації

Напрямки експертизи

Зауваження, пропозиції (конкретно вказати П.І.Б. вчителя, предмет викладання/ класного керівника, клас, № сторінки відповідного журналу/ № свідоцтва, додатка, характер порушення)

1

Класні журнали 9-х класів

Об’єктивність виставлених семестрових, скорегованих семестрових, річних балів, ДПА (відповідальність протоколам ДПА)
Відповідальність виставлених балів на предметних сторінках та зведеному обліку навчальних досягнень
Нормативність визначення претендентів на отримання свідоцтва з відзнакою ( І, ІІ семестри, річна та ДПА на рівні 10-12 балів)
Обумовлення виправлень, скріплення печаткою закладу, підписом директора.
Наявність пояснювальних вчителів з приводу допущених виправлень.2

Акти перевірок випускної документації в 9-х кл.

Оформлення відповідно до Інструкції з ведення ділової документації.Об’єктивність складання
3

Книги обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

Нормативність ведення


Заповнення всіх граф відповідно до форми


Облік отриманих документів (дата отримання документів, підстава для отримання: підтвердження замовлення № від ____________


Облік виданих документів (підстава для видачі: протокол педради

від ___.06.2013 №__,

наказ від ___.06.2013 № ______ ).

Відповідність балів, виставлених у класних журналах та книгах обліку та видачі свідоцтв.
4

Додатки до свідоцтв

Відповідність балів, виставлених у книгах обліку та видачі свідоцтв та додатках до свідоцтв.
Дата проведення експертизи ___.06.2013 Зауваження, рекомендації:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члени комісії: ____________ _____________

Підпис ПІБ

____________ _____________

____________ _____________


Директор ____________ _____________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Нака з
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції

Нака з
Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики віл-інфекції у немовлят

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків

Нака з
З метою заохочення та відзначення працівників та колективів навчальних закладів освіти Червонозаводського району

Нака з
Днз, директорів та методистів бдют та дюсш у приміщенні актового залу Мостиської райдержадміністрації

Нака з
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів

Нака з
З метою поліпшення діловодства в університеті І у відповідності до чинних положень Міністерства освіти І науки України

Нака з
Затвердити Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт