Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Здійснення п равов ого забезпечення трудових відносин в навчальних закладах (зразки) Зразок 1 Особова картка працівника (типова форма № п-2)

Здійснення п равов ого забезпечення трудових відносин в навчальних закладах (зразки) Зразок 1 Особова картка працівника (типова форма № п-2)

Здійснення правового забезпечення трудових відносин в навчальних закладах (зразки)

Зразок 1

Особова картка працівника (типова форма № П-2)

На кожного працівника підприємства заповнюється особова картка за встановленою формою, затвердженою наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ № П-2 "ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА" (далі — Наказ № 495/656). Порядок заповнення особової картки працівника розглянуто в табл. 6.2.

Особова картка працівника заповнюється як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, у тому числі на тому самому підприємстві, на підставі відповідних документів: паспорта, трудової книжки, диплома або іншого документа про освіту тощо та складається з 5 розділів: І — "Загальні відомості", II — "Відомості про військовий облік", III — "Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця)", IV — "Призначення і переведення", V — "Відпустки".

Особові картки комплектуються відповідно до штатного розпису в структурних підрозділах, а всередині структурного підрозділу — за прізвищами працівників в алфавітному порядку.

На сумісників, тимчасових працівників і жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, особові картки комплектуються окремо. З карток складається картотека особового складу підприємства. Усі записи в особовій картці підтверджуються особистим підписом працівника.

зразок особ карт

2 ч

Особова картка заповнюється в такій послідовності:

1. Загальні відомості про майбутнього працівника (П.І.Б, дата народження, громадянство, освіта, останнє місце роботи та причина звільнення, стаж роботи, відомості про отримання пенсії, родинний стан, фактичне місце проживання та місце реєстрації, телефон, паспортні дані). Останні три пункти заповнюються олівцем у зв'язку з можливими змінами.

Всівказані дані повинні бути підтверджені відповідними документами: паспорт, трудова книжка, документ про освіту (кваліфікацію, спеціальність), про стан здоров'я тощо.

2. Відомості про військовий облік. У цьому розділі відображаються всі необхідні відомості про військовозобов'язаних працівників та призовників, за якими здійснюється звіряння з військовими комісаріатами. Відомості про військовий облік заповнюються на підставі військово-облікових документів, зокрема:

• для військовозобов'язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, яке видають замість квитка;

• для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці. Для невійськовозобов'язаних цей розділ не заповнюється. Заповнення рядків форми щодо військовозобов'язаних залежить від того, до якого складу належить працівник: рядового чи офіцерського

таблиця 6.3

Назва рядка

Порядок заповнення рядка
Якщо працівник — солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик

і мічман запасу
Група обліку

Наводяться відомості з п. 22 військового квитка: НПО (Наземно-повітряна оборона), ВМС (Військово-морські Сили), МВС (Міністерство внутрішніх справ), СБУ (Служба безпеки України)
Категорія обліку

Наводяться відомості з п. 21 військового квитка: перша чи друга
Склад

Наводяться відомості з п. 23 військового квитка: солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани
Військове звання

Наводяться відомості з п. 19 військового квитка: рядовий, старший солдат, матрос, старший матрос, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті, головний старшина, головний корабельний старшина, прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман
Військово-облікова спеціальність №

Відповідно до п. 24, 25 військового квитка записується номер військово-облікової спеціальності та її кодове позначення
Назва райвійськкомату за місцем реєстрації

Указується найменування військкомату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку за місцем його реєстрації (прописки). Якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) ради, то вказується найменування військкомату, якому підпорядкований цей обліковий орган

Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання

Указується найменування військкомату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку за місцем його фактичного проживання. Якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) ради, то вказується найменування військкомату, якому підпорядкований цей обліковий орган

Перебування на спеціальному обліку

За наявності посвідчення про відстрочку проставляється серія та номер посвідчення, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата оформлення відстрочки військовим комісаріатом

Якщо працівник — генерал, адмірал, офіцер запасу, то розділ II заповнюється у викладеному вище порядку з урахуванням таких особливостей:

Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку

Указується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку

Склад

Записується профіль: командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний

Військово-облікова спеціальність №

Записується шестизначне цифрове позначення згідно з відповідним пунктом військового квитка

Придатність до військової служби

На генералів, адміралів, офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється, на знятих із військового обліку заповнюється на підставі записів у військовому квитку

Якщо працівник — призовник, то заповнюються тільки нижченаведені рядки

Група обліку Призовник

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації

Указується назва райміськвійськомату, у якому працівник перебуває на обліку за місцем його реєстрації (прописки)

Назва військкомату за місцем фактичного проживання

Указується назва райміськвійськкомату, у якому працівник перебуває на обліку, за місцем його фактичного проживання

Перебування на спеціальному обліку №

Указується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який строк

Для осіб, які досягай граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України, викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка "Знятий із виключенням із військового обліку за віком".

3. Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця). Заповнюється у разі здобуття працівником освіти (підвищення кваліфікації) за рахунок підприємства. Тут вказується дата початку навчання та її закінчення; структурний підрозділ, в якому працює робітник; період, вид та форма навчання, а після закінчення вказується документ, що посвідчує її отримання (назва, номер, ким виданий)

4. Призначення і переведення — відповідний запис здійснюється під час оформлення на роботу. Надалі тут відображаються переміщення, зміни в кваліфікації. Всі записи з цього розділу переносять до трудової книжки.

Вносячи на підставі наказів у трудову книжку записи про прийняття, переведення чи звільнення, фахівець відділу кадрів ознайомлює про це її власника під розписку в колонці "Підпис працівника".

В даному розділі Особової картки здійснюють такі записи: дата прийняття на роботу (ця дата відлічується як початок робочого року щорічної відпустки); назва підрозділу; найменування посади згідно зі штатним розписом; розряд, категорія, посадовий оклад (прописом);

номер і дата наказу про прийняття працівника на роботу та особистий підпис працівника, з яким уклали трудовий договір.

Це може бути і підпис ознайомлення з наказом про прийняття на роботу, переведення чи переміщення за винятком наказу про стягнення за порушення трудової дисципліни, де ставиться підпис на самому наказі.

5. Відпустки — ведеться облік щорічник і додаткових відпусток, який дублюється в журналі обліку відпусток. Тут вказують: вид відпустки (щорічна, додаткова, без збереження заробітної плати тощо); період, за який надається щорічна і додаткові відпустки; дата початку і закінчення відпустки; підстава про надання відпустки (дата і номер наказу).

Окремо в особовій картці за формою № П-2 виділені пункти: "Додаткові відомості" — у рядку записуються зміни, які відносяться до першого і другого розділів картки, зміни прізвища, підвищення кваліфікації тощо.

Особові картки на працівників повинні мати номери, що відповідають номерам запису в книзі обліку трудових книжок і вкладишів до них.

Зберігаються особові картки після звільнення працівника три роки у відділі кадрів і 75 роки в кадровому архіві. У разі повторного прийняття особи на роботу на підприємство рекомендується користуватись її старою особовою

карткою.

Зразок 2
c:\documents and settings\user\рабочий стол\1319_pic01.jpg
c:\documents and settings\user\рабочий стол\1319_pic04.jpg


Зразок 3

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

До вступу на роботу трудового стажу не мав
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

Зразок 4

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

Ілавченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
1

01

09

2015

Призначена вчителем математики


Наказ №251-К від 31.08.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДА


Зразок 5

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

Навчання в Тернопільському національному педагогічному університеті з 01.09.2010р. до 20.06.2015р.

Довідка Тернопільського НПУ ім.. В. Гнатюка від 20.07.2015 року №271Зразок 6

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

21

29

12

2014

Звільнений за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання ( ст.38 КЗпП України)

Наказ №255-К від 29.12.2014 року відділу освіти Теребовлянської РДА

Директор школипідпис, печатка

Іванов

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

Ілавченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
1

01

09

2015

Призначена вчителем математики


Наказ №251-К від 31.08.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДА

Працювала в Глещавецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів вчителем інформатики з 10.09.2015р. до 31.12.2015р.


Наказ №351-К від 10.09.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДА,

Наказ №551-К від 31.12.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДАЗразок 7

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

Зразок 8

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

7

15

03

2013

Варваринську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів перейменовано у навчально-виховний комплекс «Варваринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –дитячий садок»

Наказ №251 від 15.03.2013 року відділу освіти Теребовлянської РДА


Зразок 9

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

29

05

03

2015

Трудовий договір припинений у зв’язку із смертю

Наказ №521-К від 05.03.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДАзапису

Дата


Відомості про нагородження, орденами і медалями, присвоєння почесних званьНа підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

22

28

03

2000

Указом Президента України за видатні досягнення в галузі освіти нагороджено Почесною відзнакою Президента України

Указ Президента України від 28.03.2000 року №457/51

Зразок 10

ВІДОМОСТІ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ


запису

Дата

Відомості про заохочення, пов’язані з роботою на підприємстві в установі або організаціїНа підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

16

12

10

2014

Відділом освіти Теребовлянської районної державної адміністрації за багаторічну сумлінну творчу працю в організації навчання і виховання учнівської молоді, високий професіоналізм,

особистий вагомий внесок у розвиток освіти та з нагоди 60-річчя від дня народження грамотою відділу освітиНаказ 327-К від 12.10. 2014р.

17

10

12

2014

Відділом освіти Теребовлянської районної державної адміністрації за активну участь у підготовці і проведенні фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

оголошено подяку відділу освіти


Наказ 477-К від 10.12. 2014р.

Зразок 11

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАОХОЧЕННЯ

Зразок 12

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

23

18

01

2013

Призначена психологом


Наказ №51-К від 18.01.2013 року відділу освіти Теребовлянської РДА

24

01

03

2015

Запис за №23 недійсний Призначена на посаду практичного психолога


Наказ №51-К від 18.01.2013 року відділу освіти Теребовлянської РДА


Зразок 13

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

17

28

12

1991

Призначена класоводом


Наказ №511-К від 28.12.1991 року відділу освіти Теребовлянської РДА

18

15

03

2015

Запис за №17 недійсний Призначена вчителем початкових класів

Наказ №110-К від 15.03.2015 року відділу освіти Теребовлянської РДА

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документи з обліку персоналу
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 №41, обов’язковими обліковими документами є особова...

Картка із зразками підписів
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за...

Інструкція по заповненню форми п-2 "Особова картка працівника" затвердженою...
...

Інструкція щодо заповнення Особової картки державного службовця
Особової картки державного службовця (далі Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які бажають взяти участь у конкурсі...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

3. Звіт за місяць
Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

Наказ від 25 грудня 2009 року №495/656 Про затвердження типової форми...
Положення про військовий облік військовозобов'язаних І призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09. 06....

Методичні рекомендації на тему: «Як правильно оформити звільнення...
Зразки подання до профспілкового органу та попередження працівника про наступне скорочення – ст. 8-9

Затверджено
Підприємство розроблено на виконання вимог чинного в Україні законодавства про працю з метою впорядкування трудових відносин, які...

Про порядок повідомлення дфс та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Соціальної політики України, відповідно до пункту 1 якого Міністерство соціальної політики України Мінсоцполітики є центральним органом...

Типова форма № ко-4

Типова форма № п-2

Типова форма № п-7

Типова форма № п-6

Типова форма № п-4

Типова форма № п-6

Книга перша
Метою Трудового кодексу України є встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, забезпечення реалізації передбачених...

Інструкція щодо заповнення бланку страхового сертифікату «зелена картка»
«зелена картка» та бланку полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт