Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кравченко В. М

Кравченко В. М

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Перевірено:______________ заступник дир.з НР

Школа О.М.

«____»_____________2013 р.
Затверджено:_______________ директор НВК

Кравченко В.М.

«____»_____________2013 р.Узгоджено:______________ керівник ММЦ Сафонова М.Л.

«____»_____________2013 р.

Календарно-тематичне планування

з англійської мови

на І семестр2013-2014 н.р.

для 1-5, 7, 9-11 класів

вчителя Кіровського НВК №18

Строкань Олени Миколаївни

Навчально-методична проблема школи:

«Використання в навчально-виховному процесі інноваційних форм і методів роботи».

Особиста навчально-методична проблема:

«Розвиток навичок читання на уроках англійської мови у середній ланці».

Навчально-методичне забезпечення:

 1. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

 2. «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 5-9 клас». 2013 р. Київ.

 3. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р.;

 4. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;

 5. Державний стандарт початкової загальної освіти 2012р. Постанова КМУ №462 від 20.04.2011 року. Освітня галузь «Мови і літератури» Іноземні мови. (1-2 кл.)

 6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 2013р. Постанова КМУ від 23.11.2011 року №1392. Освітня галузь «Мови і літератури». Іноземні мови. (5 кл.)

 7. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова КМУ №1717 від 16.11.2000 р. Освітня галузь «Мови і літератури». Іноземні мови. (3-4 кл.)

 8. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ від 14 січня 2004 р. № 24. Освітня галузь «Мови і літератури». Іноземні мови. (6-11 кл.)

 9. Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2 класі за новою програмою. Додаток до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах».

 10. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОНУ від 24.05.13 № 1/9-368 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі". Додаток № 1)

 11. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 5 класі за новими програмами. Додаток №2 до листа МОН від 24.05.2013 №1/9-368 «Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

 12. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"

 13. Підручники:

 1. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2012. – 140 с.: іл.

 2. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2012. – 136 с.: іл.

 3. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навч. книга, 2003. – 160 с.

 4. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навч. книга, 2004. – 160 с.

 5. Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.М.Несвіт. – К. : Генеза, 2013. – 224с.

 6. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2012. – 208 с.: іл.

 7. Карп’юк О.Д. Англiйська мова: Підруч. для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2009. – 240 с.: іл.

 8. Калініна Л. В. Англійська мова. Your English Self: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (9-й рік навчання)/ Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. — К.: Наш час, 2010. — 367 с.

 9. Калініна Л. В. Англійська мова. Your English Self: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (10-й рік навчання)/ Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. — К.: Наш час, 2011. — 367 с.

 1. Аудіододатки:

 1. Аудіододаток до підручника English 1 О.Карпюк для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво “Лібра Терра”,2012.

 2. Аудіододаток до підручника з англійської мови для 3 класу Загальноосвітніх шкіл. Видавництво “Лібра Терра”, 2003.

 3. Аудіододаток до підручника з англійської мови для 4 класу Загальноосвітніх шкіл. Видавництво “Лібра Терра”, 2004.

 4. Аудіододаток до підручника з англійської мови для 7 класу Загальноосвітніх шкіл. Видавництво “Лібра Терра”, 2007.

 5. Аудіододаток до підручника з англійської мови для 9 класу Загальноосвітніх шкіл. Видавництво “Лібра Терра”, 2009.

1 клас

(1 год. на тиждень)
уроку

Дата

Тема

(розділ)


Розуміння

Говоріння

Літери і фонікси


Вірші і пісні

Примітки

лексика

структури


Introduction


1
Знайомст-во

Hello, I am Smiley.

hello

Hello!
Hello’ Song.

Unit 1. Hello, Friends


2

(1)

Знайомст-во і приві-тання.


Hello, friends!

Hooray!

hi, goodbye,

bye, Liz, Tim

Hello, Liz!

Goodbye, Tim!
Goodbye’ Song.
3

(2)
Sing the song.

I, Max, Ted, Dan, Fred, Ann

I am Ann.
Song “Hello, I am Max
4

(3)
How are you? -

I am fine, thank you.

yes, no,

Tina, Vic, Pam, Sam

Max? – Yes.

Tina? – No!
Song “Hello, I am Vic
5

(4)
Listen, look and repeat.

you

How are you?

I am fine, thank you.Unit 2. My School


6

(1)

Шкільне приладдя.


Tim, stand up. Take your bag, please.

pen, pencil, book, bag, take

Take your …(pen).


7

(2)
Every letter makes a sound. The ‘B’ says “[b]”.

close, open

Close (open) your book.

Aa, ant

Bb, bear

Phonic Songs with A, B
8

(3)
School. We are at school today.Cc, cat

Dd, dog

Song “We are at School Today

Phonic Songs with C, D
9

(4)
Шкільне приладдя. Інструкціі


Is it a pen? – Yes, it is. / No, it is not

pencil box, chair, table

It is a pencil box.

Ee, elephant

Ff, fox

Chant “A Pencil Box and My Chair

Ph. Songs with E, F


уроку

Дата

Розуміння

Говоріння

лексика структури

Літери і фонікси


Вірші і пісні

Примітки

10(5)
Ask and answer.

Play a game.
Is it a pen? – Yes, it is. / No, it is not.Come with me to Toy-Toy-Land!

robot, turn, stop, please

Turn around. Oh, no! Stop! Please!
Song “Robot Sam

Unit 3. My Family


11 (1)


Члени сім’ї.


Who is this?

father, mother, sister, brother

This is my sister.


12 (2)
Point. Draw. Say.

family, friend

Who is this? - This is my friend … .

Gg, goose

Hh, horse

Phonic Songs with G, H.
13 (3)
My mother and your mother.

I love my uncle Dan.

grandfather, grandmother

I love my … .

Ii, iguana

Jj, jaguar

Song “I Love My Dear Family!

Phonic Songs with I, J
14 (4)
Різдво – сімейне свято.

Christmas, Christmas Tree

What is this?

- It is a fox. – Wow!

Kk, kangaroo

Ll, lion

Phonic Songs with K, L
15 (5)
Listen and point. Make and name.
This is my famly: my father, my mother, my … .


Act out.

Happy New Year!
Merry Christmas!
Song “We Wish You a Merry Christmas!”
16
Повторення, узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі.


2 клас

(2 год. на тиждень)
Дата


Підтема


Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Примітки


Іntroduction

Знайомство


1
Знайомство. Вступ. Повторення.

с. 4 - 5

алфавіт
в.1, с. 4

в.3, с. 52
Знайомство.

с. 6 - 7

алфавіт
в. 1, с. 6

в.2, с. 6

в. 3, с.7

Unit 1 Meet new friends!

Мої друзі


3
Зустрічайте моїх друзів. Привітання.

с. 8 - 9

to be у Present Simple
в. 1, с.8

в.2 , с.9

в.4 , с.9
4
Знайомство. Привітання.

Цифри.

с. 10 - 11

to be у Pr.Simple (пит), коротка відповідь
в. 1, с.10

в.2 , с.11,

в.3 , с.11

в.4 , с.11
5
Знайомство. Привітання.


с.12 - 13

to be у Present Simple

в.2 , с.13
в.1 , с.12

в.3 , с.13
6
Знайомство. Вітання. Прощання.

с.14 - 15

He/she is

в. 4, с.15

в. 1, с.14

в. 3, с.15

в. 2, с.14

в.5, с.15
7
Мої друзі.


с.16 - 17

to be у Pr.Simple (пит), коротка відповідь

в. 5, с.17

в.1 , с.16,

в.4 , с.17

в.2 , с.16,

в. 3, с.16

в.6 , с.17
8
Знайомство. Цифри.

с.18 - 19

to be у Present Simple

в. 3, с.19

в. 1, с.18

в. 1, с.18,

в. 2, с.19

в.4 , с.19
9
Повторення, узагальнення за темою «Мої друзі»

с. 20 - 21

to be у Present Simple

в. 4, с.21

в.2 , с.20

в.1,с.20, в.3,с.21,

в.5 , с.21
Unit 2 Meet my family

Моя сімя


10
Моя сім’я.

с. 22 - 23

It is … .

Here is … .

в.4, с.23

в.1, с.22

в.2, с.22,

в.3, с.23

в.5, с.23
11
Моя сімя

с. 24 - 25

Is this …?

в.5, с.25

в.1, с.24

в.2, с.24,

в.3, с.24

в.5, с.25
12

Мої бабуся та дідусь.

с. 26 - 27

This is… .

в.5, с.27

в. 4, с.27

в.2, с.26,

в.3, с.26

в.6, с.27
13
Моя сім’я.

с. 28 - 29

He/she is

в.4, с.29

в.1, с.28

в.2, с.28

в.5, с.29
14
Вік. Цифри.

с. 30 - 31

I am, He/she is

в.3, с.30

в.1, с.30,

в.2, с. 31

в.1, с.30

в.4, с.31
15
День народження. Вік. Цифри.

с.32 - 33

He/she is

в.4, с.33

в.3, с.33

в.1, с.32

в.2, с.32

в.5, с.33
16
Повторення, узагальнення за темою «Моя сім’я».

с. 34 - 35

I am, He/she is

в.3, с.34
в.1, с.34,

в.2, с.34,

в.4, с.35,

в.5, с.35
Unit 3 This is my school

Школа та шкільне життя


17
В школі.

с. 36 - 37

I am

в.5, с.37

в.2,3, с.36

в.1, с.36

в.4, с.37

в. 6, с.37
18
На уроці.

с. 38 - 39

Is it…?

Короткі відповіді

в.4, с. 39

в.1,2, с.38

в.3, с.39

в.5, с.39
19
Шкільні речі.

с. 40 – 41

It is a …

в.4, с. 41

в. 1, с.40

в. 2, с.40

в. 3, с.41

в.5, с.41
20
Шкільні речі.

с. 42 - 43

That/This is a …

What is this/that?

в.5, с.43

в.2,3, с.42

в.1, с.42

в.4, с.43

в.6, с.43
21
Школа. Клас.

с. 44 – 45

On, in, under

в.5, с.45

в.2, с.44

в.3, с.44

в.4, с.45

в.6, с.45
22
Школа. Клас.

с. 46 - 47

Where is …?

в.5, с.47

в.1, с.46

в.4, с.47

в.2, с.46

в.3, с.47

в.6, с.47
23
Школа. Клас. Цифри.

с. 48 – 49

This/that

Where is …?

числівники

в.4, с.49

в.1, с.48,

в.3, с.49

в.2, с.48

в.5, с.49
24
Повторення, узагальнення за темою «Школа та шкільне життя».

с. 50 - 51

This/that

Where is …?

числівники

картки

в.3, с.50

в.1,2, с.50

в.5, с.51

картки

Unit 4 Merry Christmas!

Свята


25
Свята

с. 52 - 53

Множина ім-ків,

are

в.5, с.53

в.2,3, с.52

в.1-3, с.52

в.6, с.53
26
Свята

с. 54 - 55

Множина ім-ків,

are

в.4, с.55

в.2, с.54

в.3, с.55

в.5, с.55
27
Підготовка до свята.


с. 56 - 57

Множина ім-ків,

are

в.4, с.57

в.2, с.56

в.3, с.57

в.5, с.57
28
Свята. Кольори.


с. 58 - 59

Is it…? It is a …

картки

в.2, с.58

в.3,4, с.59

в.5, с.59
29
Подарунки до свята.

с. 60 - 61

Where is …?

в.5, с.61

в.2, с.60

в.3, с.60

в.4, с.61

в.1, с.60
30
Щасливого Різдва!

с. 62 – 65


Where is …?

в.4, с.63

в.4, с.65

в.1, с.64

в.2, с.62

в.3, с.64-65

в.5, с.63

в.5, с.65
31
Повторення, узагальнення за темою «Свята.

с. 66 - 67

Множина ім-ків,

are

картки
в.1,2, с.66

в.5, с.67

в.4, с.67
32
Підсумковий урок I семестру.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання постійної депутатської комісії
Кравченко Родіон Олександрович, головний спеціаліст юридичного сектору районної ради

Зборів загальношкільного батьківського комітету
Про положення Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді. Кравченко Н. С

С. М. Кравченко методичні вказівки для виконання
Мета роботи: Ознайомлення з електронною таблицею ms excel, введення даних, створення формул І функцій, побудова графіків

Складне речення
Упорядник: Кравченко Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Олександрівської загальноосвітньої школи і-ш ступенів,...

Уроку англійської мови вчитель : Кравченко О. Ю. Тема уроку
Практичні задачі: 1 організувати навчання учнів обміну повідомленнями за темою “Christmas and New Year in Great Britain”

Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації Районний методичний кабінет
У буклеті висвітлено досвід роботи Кравченко Алли Петрівни, вчителя англійської мови Лисянського нвк з теми “Комунікативно орієнтовнне...

Асоціація приватних нотаріусів Миколаївської області Заповіти в нотаріальній практиці
Я, кравченко микола федорович (ідентифікаційний номер 2828282828), 26 травня 1937 року народження, уродженець міста Миколаєва, що...

Менеджмент інноваційної діяльності
«Менеджмент І адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»...

Комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 9 класів (9,...
Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О. В. Мельник (кер...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт