Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»

Для студентів - магістрів І курсу за спеціальністю

«Сестринська справа»

Харьков

2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів з курсу

«Медсестринський діагноз»

Для студентів - магістрів І курсу за спеціальністю

«Сестринська справа»

Затверджено

Вченою радою ХНМУ

протокол № 9

від 17.10.13

Харків

ХНМУ

2013
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз» для студентів - магістрів І курсу за спеціальністю «Сестринська справа». Харьков / Скл. Бездітко Т.В., Ерьоменко Г.В., Тімошенко Є.В. – Харків: ХНМУ, 2013 – 52 с.

Склали: Бездітко Т.В., Ерьоменко Г.В., Тімошенко Є.В

ЗМІСТ

Вступ

5

Тема 1. Функції сестринства. Розвиток в історичному аспекті.

6

Тема 2. Етичний кодекс медсестри, законодавство в медицині.

10

Тема 3. Засновники і видатні діячі сестринства.

14

Тема 4. Життя та діяльність Ф.Найтингейл.

16

Тема 5. Ієрархія людських потреб за Маслоу.

19

Тема 6. Міжособове спілкування в медсестринському процесі.

22

Тема 7. Стандарти сестринської діяльності.

26

Тема 8. Теорії сестринства - порівняльна характеристика.

29

Тема 9. Сестринський діагноз, формування, таксономія сестринського діагнозу.

37

Тема 10. Особливості медичної та сестринської документації.

44


Вступ.

Медична сестра - вже дуже давно є невід'ємною частиною догляду за хворим. А сестринська справа - наука відносно молода. Але всі фахівці медичного профілю зобов'язані володіти навичками догляду за хворим. І медсестра продовжує відігравати тут провідну роль.
З 1992 року в теорію і практику сестринської справи увійшли такі поняття, як сестринський процес та його етапи; етика і деонтологія медсестри, медсестринський діагноз. Майбутні медичні сестри повинні знати формулювання цих понять, теоретичну базу і практичне втілення. Це необхідно для правильної організації догляду за пацієнтами, для підвищення їх якості життя, що сприяє більш швидкому і успішному одуженню.

Загальна мета вивчення дисципліни: Набуття студентами- магістрами сестринської справи необхідних знань та навичок з питань визначення сестринського діагнозу, формулювання проблем пацієнта, втілення етапності сестринського процесу.

Тема 1. Функції сестринства. Розвиток в історичному аспекті.

Конкретні цілі

- історія та історична еволюція сестринства й сестринського процесу

- знати роль, завдання та функції сестринства.

Програма самопідготовки студента

- Визначення сестринства.

- Історія медсестринства.

- Професійні організації медичних сестер.

- Функції та завдання медсестринства.

- Роль сестринського справи в догляді за хворим.

Зміст завдання

.

Медична сестра в своїй роботі стикається з психологічними, духовними, соціальними і фізичними аспектами пацієнта як особи, а не лише з діагнозом пацієнта. Іншими словами, круг інтересів медсестри охоплює реакції людини на взаємодію з довкіллям, оточенням, і вимагає від медичної сестри знань не лише у вузькій сфері маніпуляцій і уходу, але і розуміння яким чином медсестрінство досягло такого рівня, на якому знаходиться зараз. Тому студент повинен знати історію медсестринства, розуміти роль медсестри в догляді за хворим, знати функції сестринського справи.

При вивченні матеріалу звернути увагу на еволюцію сестринської справи, на освіту професійних організацій медичних сестер.

Намагання поліпшити здоров'я сягають глибокої давнини. Якщо уважно вивчити історію існування різних народів на землі, то звертає увагу одна особливість: одні з цих народів, коріння яких сягає глибин історії, існують і досі, інші назавжди зникли в глибинах історії. Причинами зникнення народів, попри політичні та економічні, були і соціально-медичні, а саме: неповага до гігієнічних норм існування, викривлення сімейної моралі тощо.

Серед історичних пам'ятників, які відіграли непересічну роль у збереженні здоров'я людей, виділяється Біблія. В ній закладені основні принципи моралі та милосердя.

"Сім діл милосердя щодо тіла:

 1. Голодного нагодувати.

 2. Спраглого напоїти.

 3. Нагого приодіти.

 4. Подорожнього в дім прийняти.

 5. Недужого відвідати.

 6. Ув'язненого відвідати.

 7. Померлого поховати.

Сім діл милосердя щодо душі:

 1. Грішника направити.

 2. Невігласа навчити.

 3. Тому, що в сумнівах, добру раду дати.

 4. Сумного потішити.

 5. Кривду терпеливо зносити.

 6. Образу щиро прощати.

За живих і вмерлих молитися."

Тестові завдання

1.Модель В. Хендерсон включає фундаментальні дюдські потреби в кількості:

А. 6

В. 14

С. 8

D. 10

Е. 12

2.Фізіологічні потреби (за А. Маслоу) належать до потреб рівня:

А. Третього

В. Другого

С. Першого

D. Четвертого

Е. П’ятого

3. Проблеми пацієнта, які виявила медсестра, документують у:

А. Сестринській історії хвороби

В. Направленні на лабораторне дослідження

С. Плані сестринського догляду

D. Журналі реєстрації хворих (ф. 001-о)

Е. Історії хвороби (ф. 003-о)

4. Координатором дій при реалізації плану сестринських втручань має бути:

А. Лікар

В. Медична сестра

С. Консультант

D. Родичі хворого

Е. Хворий

5.Під час патронажу хворий поскаржився медичній сестри на безсоння, погане самопочуття. До якого рівня людських потреб (за А. Маслоу) відносять проблему хворого?

А. Четвертого

В. Другого

С. Третього

D. Першого

Е. П’ятого

6. Бесіда з пацієнтом має на меті все, крім:

А. Оцінки загального стану пацієнта

В. З’ясування проблем пацієнта

С. Виявлення проблем пацієнта

D. Оцінювання емоційного стану пацієнта

Е. Розпочинання догляду

Методика виконання практичної роботи:

Вивчити визначення медсестрінства, історію його розвитку і еволюцію. Ознайомитися з професійними організаціями медичних сестер.

Вивчити функції і завдання медсестрінства.

Визначити роль сестринської справи в догляді за хворим.

Тема 2. Етичний кодекс медсестри, законодавство в медицині.

Конкретні цілі:

- ознайомитися з кодексом в цілому і знати основні положення кодексу і вживання його статей в роботі медичної сестри;

- ознайомиться з поняттям медичного права; знати права і обов'язки медичної сестри; знати права і обов'язки пацієнта.

- знати статті адміністративного, цивільного, трудового і кримінального кодексу, що відносяться до сфери медичної діяльності.

Програма самопідготовки студентів.

- етичний кодекс медичної сестри України: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5

- медичне право, як предмет і окрема галузь юриспруденції

- медичне право в трудовому кодексі;

- медичне право в цивільному кодексі;

- медичне право в адміністративному колексе;

- медичне право в кримінальному кодексі:

ст. 119 «Вбивство по необережності»;

ст. 130 «Зараження вірусом імунодефіциту або іншою невиліковною інфекційною хворобою»;

ст. 131 «Неналежного виконання професійних обов'язків, що викликає зараження особи вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою»;

ст. 132 «Розголошування відомостей про проведення медичного обстеження на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби»;

ст. 133 «Зараження венеричною хворобою»;

ст. 134 «Незаконне виробництво аборту»;

ст. 135 «Залишення в небезпеці»;

ст. 136. «Ненадання допомоги особі, що знаходиться в небезпечному для життя стані»;

ст. 137 «Неналежне виконання обов'язків по охороні життя і здоров'я".

Зміст завдання.

З кожним роком інтерес до медичного права зростає. Все більше і більше виникає випадків порушення, як прав пацієнтів, так і прав медичних працівників. Все частіше і частіше виникає потреба в кваліфікованих юристах, які займаються проблемами медичного права. Відповідальність за здійснення правопорушення є одним з важливих питань, які розглядає теорія права. Слідуючи точці зору, що юридична відповідальність - це застосування заходів державного примусу до особи, що зробила правопорушення, слід зауважити, що цей підхід застосовується і до галузі, яка розглядається, - а саме охорона здоров'я громадян. Як показує практика, переважну більшість медичних працівників і навіть керівників установ охорони здоров'я мають поверхневе уявлення про юридичну відповідальність, встановлену чинним законодавством за правопорушення у сфері охорони здоров'я. При цьому знання про підстави, види і наслідки юридичної відповідальності, з одного боку, дисциплінує медичних працівників, а з іншої - зменшує вірогідність необгрунтованого залучення їх до відповідальності.

Тестові завдання.

 1. Хто вперше запропонував термін "деонтологія"?

  1. Бентам

  2. Гіппократ

  3. Авіценна

  4. Поттер

  5. Мудров

 2. Хто вперше систематизував основні принципи медичної деонтології?

  1. Гіппократ

  2. Авіценна

  3. Кант

  4. Бентам

  5. Парацельс

 3. Який з документів називають "Клятвою Гіппократа" ХХ сторіччя?

  1. Женевська декларація

  2. Лісабонська декларація

  3. Хельсінкська декларація

  4. Міжнародний кодекс медичної етики

  5. Токійська декларація

 4. У якому документі сформульовані основні постулати етики й обов'язків лікаря?

  1. Міжнародний кодекс медичної етики

  2. Женевська декларація

  3. Лісабонська декларація

  4. Хельсінкська декларація

  5. Клятва Гіппократа

 5. Що є основним принципом медсестринської етики?

  1. Гуманізм

  2. Справедливість

  3. Конфіденційність

  4. Правдивість

  5. Не нашкодь

 6. Принципами мед сестринської етики є все, окрім:

  1. Моральність

  2. Повага прав і достоїнства людини

  3. Повага автономності пацієнта

  4. Не нашкодь

  5. Роби добро

Методика виконання практичної роботи:

Ознайомитися з Етичним кодексом медичної сестри. Вивчити основні положення і необхідні статті.

Визначити щодо статусу та значення медичного права в Україні. Вивчити права і обов'язки медсестри і пацієнта.

Вивчити статті адміністративного, цивільного, трудового і кримінального кодексу, що відносяться до сфери медичної діяльності.

Тема 3. Засновники і видатні діячі сестринства.

Конкретні цілі:

- знати з чого починалася сестринська справа

- знати засновників сестринської справи

- ознайомиться з передумовами для виникнення сестринства

- знати видатних діячів сестринства

Програма самопідготовки студентів.

- створення громад жінок для догляду за хворими на території Західної Європи в ХІ столітті;

- перша община сестер милосердя. Вікентій Поль і Луїза де Мариллак;

- перші професійні медсестри. Флоренс Найтінгейл, Мері Сикол;

- велика княгиня Олена Павлівна, Н. І. Пирогов і їх роль в організації сестринського догляду.

Зміст завдання.

Сестринська справа є невід'ємною складовою частиною медицини. У наш час ні один лікар не обходиться без допомоги медсестри. Більш того, медсестри в різних напрямках медицини проявляють до пацієнтів, найчастіше, дуже різний підхід. Для того, щоб стати кваліфікованої медсестрою, зараз недостатньо просто бажання і можливості навчатися і працювати.
Сучасне сестринська справа - це цілий комплекс наук, тільки вивчивши який, можна по праву називатися «медичною сестрою». Крім того, в основі сестринської справи лежить гарна філософська база, в якій описані душевні якості, необхідні майбутньої медсестри для успішного виконання своїх обов'язків, які закріплені основні принципи роботи.

Тестові завдання.

 1. 1.Коли й де був прийнятий "Міжнародний кодекс медичної етики"?

  1. Лондон, 1949

  2. Женева, 1948

  3. Хельсінкі, 1964

  4. Нюрнберг, 1947

  5. Токіо, 1975

 2. 2.Який з перерахованих документів гарантує права пацієнта?

  1. Лісабонська декларація

  2. Нюрнберзький кодекс

  3. Женевська декларація

  4. Хельсінкська декларація

  5. Токійська декларація

 3. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником?

  1. № 139

  2. № 138

  3. № 141

  4. № 145

  5. № 367

 4. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за одержання хабара?

  1. № 368

  2. № 138

  3. № 139

  4. № 141

  5. № 367

 5. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за незаконну видачу рецепта на право одержання наркотичних засобів?

  1. № 319

  2. № 141

  3. № 145

  4. № 364

  5. № 365

 6. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за вимагання?

  1. № 189

  2. № 136

  3. № 364

  4. № 367

  5. № 387

Методика виконання практичної роботи:

Ознайомитися з витоками сестринської справи, знати передумови, що передують цьому. Знати засновників сестринської справи та те, яким чином йшло становлення професійної діяльності.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для...
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко....

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...

Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів
Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”)....

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «виробнича санітарія»
«Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу спец. 092100 – «Охорона праці в будівництві» І 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі»...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з з курсу „Інформатика...
Баран Р. Я. Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з курсу “Інформатика”. – Івано-Франківськ, 2014. – 131 с

Методичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здмуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт