Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
У 2013/2014 навчальному році предмет «Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально - виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

Головною метою вивчення світової літератури у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладах є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури і культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

У 2013-2014 навчальному році вивчення світової літератури у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6.06.2012 р. № 664.

5 клас за новою навчальною програмою розпочинає новий етап літературної освіти – прилучення до читання (5-7 класи), який продовжує етап літературного читання, що здійснювався у початковій школі. У зв’язку із підготовкою школярів до входження в сучасний світ і життя в умовах інформаційного суспільства необхідно залучити сучасні інформаційні технології для формування якостей творчого читача (Інтернет - портали бібліотек, сайти письменників і т.д.).

Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається реалізація чотирьох змістових ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної.

У програмі збільшено варіативний компонент (20% – 14 годин із 70 на рік): резервний час (6 годин), уроки розвитку мовлення (4 години), уроки позакласного читання (4 години), коли вчитель може обрати твір із переліку додаткової літератури, розподілити додаткові години у межах розділу або теми, врахувавши свої уподобання, інтереси учнів, особливості й рівень підготовки класу.

Вивчення світової літератури у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013.

 • Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013.

Предмет «Світова література» для учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році буде викладатися за чинними методичними рекомендаціями, що містяться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012р. № 1/9-426 і методичними рекомендаціями про особливості викладання навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році (Педагогічний вісник Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, серпень, №8).

Вивчення світової літератури у 6-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005, у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 28.10.2010р. № 1021).

Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення світової літератури забезпечується наявністю трьох профільних програм із світової літератури.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математич-ний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту/ Укладачі: Ю.І. Ковбасенко, керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покаталова. – К.: Грамота, 2011.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко- керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму зі світової літератури «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи /За загальною наук. ред. Д.С.Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська. К.Н. Баліна».

Допрофільне та профільне навчання із світової літератури забезпечується також курсами за вибором та факультативами. Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірках:

 • Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Ю.Ковбасенко, В.Федоренко, Н.Жданова/Зарубіжна література, 2008.– №1-3.

 • Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1 / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В., Дворницької І.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення світової літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю (6-9 класи)

Класи

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

3

3

3

3

3

3

контрольного класного твору;

1

1

1

1

1

1

І

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8-9-х класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).

Обов’язкова кількість видів контролю (10-11 класи)

Класи

10

11
10

11
10

11

Семестри

І

II

І

II
І

II

І

IIІ

II

І

11

РІВНІ

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬпрофільний рівень

Контрольні роботи у формі:

▪ контрольного класного твору;

▪ виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
13
1
2

3
1
2

3
1
2

3
1
24
1
3

4
1
.5

4
1
3

4
1
3

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п2

у+п

2

у+п

2

у+ п

2

у+ п3

1у+2 п

3

2у+1п

3

1у+2 п

3

2у+1 п

Уроки позакласного

читання (ПЧ)

1

1

1

12

2

1

12

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5
4

5

4

5
4

5

4

5


* У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Можливі види контрольних робіт: тест, відповіді на запитання, контрольний літературний диктант, анкета головного героя, комбінована контрольна робота тощо, письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;

 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

 • усний переказ оповідання, епізоду твору;

 • твір-характеристика персонажа;

 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

 • твір-опис за картиною;

 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо.

Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю зі світової літератури. Ураховуючи розвиток інформаційних технологій і рівень володіння ними сучасними учнями, написання домашнього контрольного твору, який потім має перевірити учитель, перетворюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити знання учнів з певної теми.

Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як домашній контрольний твір, залишений учителем, необхідно обрати таку форму творчої роботи (наприклад, створення фанфіків тощо), щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання.

Оцінювання результатів навчання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та від 30.08.2011 р. № 996).

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Початко

вий

1

Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2

Учні розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням.
3

Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).

Середній

4

Учні володіють літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без посилання на текст.
5

Учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з тексту.
6

Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного твору.

Достатній

7

Учні володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8

Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.

Високий

10

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, систематизують та творчо використовують дібраний матеріал.
11

Учні на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12

Учні вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до літературної творчості.

Вимоги до оцінювання контрольних творів


Рівень

Ба

ли

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

Грамотність

Припусти

ма кількість орфографічних і пунктуацій

них помилок

Припустима кількість лексич

них, граматичних і стилістичних

помилок

Почат

ковий

1

Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи

15-16

і більше

9-10

2

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення

13-14

3

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання

11-12

Середній

4

Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика

9-10

7-8

5

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим

7-8

6

За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції

5-6

Достатній

7

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку

4

5-6

8

Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

3

9

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати

1+1

(негруба)

Висо

кий


10

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту


1


3

11

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю1 (негруба)


2

12

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю


1


Видами оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми. Формами поточного оцінювання є виконання учнями різних видів усних і письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах тощо.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно відповідь або виконану роботу).

Перелік головних вимог щодо перевірки зошитів зі світової літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількості, призначення та особливостей оформлення зошитів з предмета містяться у відповідному методичному листі Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу зі світової літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Звертаємо увагу вчителів, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 р. №882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Успішній реалізації завдань вивчення світової літератури сприятиме застосування інноваційних освітніх технологій, які оптимально враховують індивідуальні особливості старшокласників, аспекти їх особистісного становлення й самооцінки та професійного самовизначення. Це, зокрема, системи розвивального, інтерактивного навчання, технології креативного, дослідницького та інформаційного характеру.

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.

У 2013/2014 навчальному році керівникам загальноосвітніх закладів, міських (районних), шкільних методичних об’єднань (кафедр), вчителям світової літератури при плануванні методичної роботи слід акцентувати увагу на вирішення таких питань:

 • організацію навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів;

 • формування якостей творчого читача;

 • оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення предмету світова література;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкцію щодо оформлення шкільної документації;

 • виховання в учнів толерантності до іншої думки, поваги до інших національних традицій;

впровадження мультимедійних технологій у практику викладання світової літератури;

- створення ситуації творчого пошуку, осмислення основних ідей та образів тексту;

Н.М. Баймуханова,

методист навчально-методичної

лабораторії філологічної освіти

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма: Природознавство (авт. Гільберг Т. Г., Сак Т. В., Біда Д. Д.) 2012 р. Підручник
Підручник: Грущинська І. В. Природознавство: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта»,...

Мовленнєві функції
За О. Д. Карп’юк. Англійська мова. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль: Астон, 2013

Глазова О. П., Кузнєцов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх...
Програма вступного випробування з української мови та літератури (співбесіда) / Укладач Карпенко О. М. – Лебедин, 2013. – 10 с

Конспект уроку з англійської мови у 5 класі Тема: Home Reading. “Sleeping Beauty”
Підручник: Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 5 класу загально- освітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005....

Урок №5 Тема уроку. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
Українська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навч рос мовою. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний....

Практична частина програми Мислення І свідомість. Кора великих півкуль....
Підручник: Біологія. Підручник для 9 кл загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009. 296 с

«зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється,...
Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється без конкурсу згідно території обслуговування. При наявності...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська

Дія ділення. Властивості частки
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, картки-«капустинки, підручник Богданович М. В. Математика. Підручник...

Й основна думна висловлювання. Тема й мікротема
Уроки розвитку зв’язного мовлення для 5 класу розроблено відповідно до програми “Українська мова” для загальноосвітніх навчальних...

Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською, польською, румунською, молдовською, кримськотатарською, угорською...

Календарно-тематичне планування для 8-го класу складено відповідно...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт