Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію Фрагмент: екстрена медична допомога

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію Фрагмент: екстрена медична допомога

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

30 грудня 2015 року № 916УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ екстреної,

первинної, вторинної (спеціалізованої) та

третинної (високоспеціалізованої)

МЕДИЧНОЇ допомоги

Медикаментозна алергія,

включаючи анафілаксію

Фрагмент: ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

2015

Вступ
Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (УКПМД) є створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з медикаментозною алергією (МА).

За формою, структурою та методичним підходом щодо використання вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам «Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини», затвердженої наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

Відповідно до вимог акредитації у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) має бути наявний Локальний протокол медичної допомоги (ЛПМД), що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, медичного персоналу тощо. Взаємодія між ЗОЗ різних видів на практиці координується спільним узгодженим ЛПМД (регіональний рівень локального протоколу), що розробляється на основі цього УКПМД.

Обґрунтування та положення УКПМД побудовані на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в адаптованій клінічній настанові «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію», при розробці якої використані прототипи:

Aberer W., Bircher A., Romano A., Blanca M., Campi P., Fernandez J., Brockow K., Pichler W. J., Demoly P. for ENDA, and the EAACI Interest Group on Drug Hypersensitivity. Drug Provocation Testing in the Diagnosis of Drug Hypersensitivity Reactions: General Considerations // Allergy. – 2003. – 58. – P. 854-863.

Agache I., Ryan D., Rodriguez M.R., Yusuf O., Angier E., Jutel M. Allergy management in primary care across European countries – actual status // Allergy. 2013 68(7): 836-843.

Brockow K, Garvey LH, Aberer W, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Bilo MB, Bircher A, Blanca M, Bonadonna B, Campi P, Castro E, Cernadas JR, Chiriac AM, Demoly P, Grosber M, Gooi J, Lombardo C, Mertes PMMosbech H, Nasser S, Pagani M, Ring J, Romano A, Scherer K, Schnyder B, Testi S, Torres M, Trautmann A, Terreehorst I; ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group. Skin test concentrations for systemically administered drugs - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position paper // Allergy. 2013 Jun;68(6):702-12. doi: 10.1111/all.12142. Epub 2013 Apr 25.

Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, Bavbek S, Bochenek G, Bousquet J, Bousquet P, Celik G, Demoly P, Gomes ER, Niїankowska-Mogilnicka E, Romano A, Sanchez-Borges M, Sanz M, Torres MJ, De Weck A, Szczeklik A, Brockow K. Hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – classification, diagnosis and management: Review of the EAACI/ENDA and GA2LEN/HANNA. Allergy 2011; 66: 818-829.

K. Brockow1, L. H. Garvey, W. Aberer, M. Atanaskovic-Markovic, A. Barbaud, M. B. Bilo, A. Bircher, M. Blanca, B. Bonadonna, P. Campi, E. Castro, J. R. Cernadas, A. M. Chiriac, P. Demoly, M. Grosber, J. Gooi, C. Lombardo, P. M. Mertes, H. Mosbech, S. Nasser, M. Pagani, J. Ring, A. Romano, K. Scherer, B. Schnyder, S. Testi, M. Torres, A. Trautmann, I. Terreehorst. Allergy 2013; № 68, С. 702-712.

Mertes P.M., Malinovsky J.M., Jouffroy L., the Working Group of the SFAR and SFA, Aberer W., Terreehorst I., Brockow K., Demoly P., for ENDA and the EAACI Interest Group on Drug Allergy. Reducing the Risk of Anaphylaxis During Anesthesia: 2011 Updated Guidelines for Clinical Practice // J Investig Allergol Clin Immunol – 2011. – Vol. 21(6). – P. 442-453.

Mirakian R, Ewan PW, Durham SR, Youlten LJ, Duguй P, Friedmann PS, English JS, Huber PA, Nasser SM; BSACI. BSACI guidelines for the management of drug allergy // Clin Exp Allergy. 2009 Jan;39(1):43-61. doi: 10.1111/j.1365-2222.2008.03155.x.

Muraro A, Roberts G, Worm M, et al. Anaphylaxis: Guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (in preparation) // Allergy. 2013.

Simons E., Ardusso L.R.F., Dimov V., Ebisawa M., El-Gamal Y.M., Lockey R.F., Sanchez-Borges M., Senna G.E., Sheikh A., Thong B.Y., Worm M. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidelines: 2013 Update of the Evidence Base // Int Arch Allergy Immunol.-2013. 162.- P.193-204.

Scherer K., Brockow K., Aberer W., Gooi J.H.C., Demoley P., Romano A., Schnyder B., Whitaker P., Cernadas J.S.R., Bircher A.J. Desensitization in delayed drug hypersensitivity reactions – an EAACI position paper of the Allergy Interest Group. Allergy 2013; 68(7): 844-852.

Drug allergy: diagnosis and management of drug allergy in adults, children and young people. NICE (National Institute of Health and care Excellence) Clinical guideline 183. September 2014-167 pages.
Перелік скорочень, що використовуються у протоколі

АГ

антиген

АПФ

ангіотензин-перетворюючий фермент

АТ

артеріальний тиск

ІГВВ

імуноглобуліни для внутрішньовенного введення

ВІЛ

вірус імунодефіциту людини

ГКС

глюкокортикостероїди

ГоТАР

гостра токсико-алергічна реакція

ЕГДС

езофагогастродуоденоскопія

ЕКГ

електрокардіограма / електрокардіографія

ЗОЗ

заклади охорони здоров’я

КМП

клінічний маршрут пацієнта

ЛЗ

лікарські засоби

ЛПМД

локальні протоколи медичної допомоги

МА

медикаментозна алергія

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я

МПТ

медикаментозний провокаційний тест

НАМН

Національна академія медичних наук

НППЗ

нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

СРБ

С-реактивний білок

УЗД

ультразвукове дослідження

УКПМД

уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

ЦІК

циркулюючі імунні комплекси

ЦНС

центральна нервова система

DRESS

Drug-Related Eosinophilia and Systemic Simptoms syndrom (синдром медикаментозних реакцій з еозинофілією і системними симптомами)

Ig

імуноглобулін

RW

реакція Вассермана
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (укпмд) є створення єдиної комплексної та ефективної системи...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Проект
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Кзоз «Куп’янська центральна міська лікарня»
Уніфікований клінічний протокол надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Тики, лікування та профілактики захворювань із урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Скорочення
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
Передача віл від матері до дитини (пмд) або вертикальна трансмісія вірусу імунодефіциту людини (віл) – один із встановлених та попереджувальних...

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги
Схема лікування, яка включає інгібітор протонної помпи, вісмуту субцитрат, метронідазол, тетрациклін

Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію адаптована клінічна...
Данила Галицького, д мед н., професор, головний позаштатний спеціаліст моз україни зі спеціальності «Алергологія, Імунологія, Клінічна...

Соков Л. П., Соков С. Л. Курс медицины катастроф: Учебник
Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г. Г. Рощін, О. М. Пархоменко, В. О. Крилюк та ін.: за ред. Г. Г. Рощіна. – К.:...

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання...
Черенько С. О. — завідувачка відділення фтизіатрії Національного інституту фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, доктор...

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Підвести підсумки діяльності закладу за 2010 рік. Питання обговорити на розширеному засідання медичної ради «Про роботу закладу у...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт