Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковского городского совета харьковской области

Харьковского городского совета харьковской области

ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 6

«МАРІЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6

«МАРИИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

22.04.2016 № 70
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів ХГ №6 «МГ»
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 22.04.2016 №113 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Шевченківського району», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

НАКАЗУЮ:  1. Заступникам директора з НВР О.А.Нащанській, О.Ю. Балкашиній, Г.В. Лісовенко:

  1. ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

  1. установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

  1. погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 2015/2016 н.р.

4-х класів – до 28.04.2016

11-х класів – до 21.04.2016

9-х класів – до 18.05.2016

  1. створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводиться атестація.

До 01.05.2016 – 11(12)-і класи

До 10.05.2016 – 4-і класи

До 31.05.2016 – 9-і класи

  1. здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 04.05.2016

  1. забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 05.05.2016 по 25.05.2016 – 11(12)-і класи

З 12.05.2016 по 25.05.2016 – 4-і класи

З 01.06.2016 по 10.06.2016 – 9-і класи

  1. забезпечити участь учнів 11(12)-х класів старшої школи в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

- 05.05.2016 з української мови;

- 11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України.

  1. організувати проведення в гімназії державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

Лісовенко Г.В.

 1. Заступнику директора з ВР Янченко Ю.А. надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» у гімназії за встановленою формою (додаток 1).

До 13.05.2016

Янченко Ю.А.

Должанська Ю.В.

  1. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» та інформацію про гімназію, сценарний план проведення свята за встановленими формами (додатки 2, 3).

До 13.05.2016

Янченко Ю.А.

Должанська Ю.В.

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів старшої школи з іноземної мови (англійської/німецької).

20.05.2016

Балкашина О.Ю.

  1. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

Лісовенко Г.В.

- 5 – 11-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

  1. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

До 25.05.2016 – 4-і класи

До 07.06.2016 – 11 (12)-і класи

До 16.06.2016 – 9-і класи

Лісовенко Г.В.

Нащанська О.А.

Балкашина О.Ю.

  1. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-х та 11(12)-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

Нащанська О.А.

Балкашина О.Ю.

  1. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник» у гімназії

27.05.2016

Янченко Ю.А.

Должанська Ю.В.

  1. Здійснити контроль за роботою комісії з перевірки шкільної випускної документації з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

Нащанська О.А.

Балкашина О.Ю.

  1. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

Нащанська О.А.

  1. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х та 9-х класів й вручення їм документів про освіту державного зразка.

28 – 29.05.2016 – 11-і класи

09.06.2016 – 9-і класи

Янченко Ю.А.

Должанська Ю.В.

  1. Здійснювати переведення учнів (вихованців) (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу.

Балова Г.А.

Чепелєва Н.І.

  1. Забезпечити випускникам основної школи отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

Нащанська О.А.

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та іноземна мова (англійська).

З 01.06.2016 по 08.06.2016

Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

  1. Після завершення державної підсумкової атестації:

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

Нащанська О.А.

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

Нащанська О..А.

  1. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями .

До 15.06.2016

Нащанська О.А.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


в.о. директора ХГ №6 «МГ» О.Ю. Балкашина
з наказом ознайомлені:

Нащанська О.А.

Лісовенко Г.В.

Балова Г.А.

Янченко Ю.А.

Должанська Ю.А.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 адміністрацією школи в травні 2015 року було здійснено перевірку ведення...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Бондаренко В. В. протягом ІІ семестру несвоєчасно записував уроки, виставляв оцінки (поточні, тематичні, семестрові, річні), як класний...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Переглянути інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у школі, переглянути програми вступного І первинного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт