Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Роботи: Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Роботи: Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

Пояснювальна записка
до магістерської кваліфікаційної роботи

магістр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Виконала: студентка II курсу, гупи 1ПІ-15мн

спеціальність: 8.05010301

«Програмне забезпечення систем»

Доценко Т.В. і

(прізвище та ініціали)

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПЗ

Рейда О.М. і

(прізвище та ініціали)

Рецензент:

Роїк О.М. і

(прізвище та ініціали)

Вінниця - 2017

Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри________ПЗ__________ _______Пєтух А.М._______________

“____” _________________20___року
З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Доценко Тетяні Володимирівні
1. Тема роботи: Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови,

керівник роботи: Рейда Олександр Миколайович, к.т.н., доц.

затверджені наказом вищого навчального закладу від“___”________20__року №___

2.Строк подання студентом роботи____________________________________

3. Вихідні дані до роботи:

Середовище і мова програмування – Visual Studio 2012, C#;

Інтерфейс користувача - графічний.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

  • Обґрунтування доцільності розробки.

  • Аналіз засобів розробки програмного додатку для вивчення іноземної мови.

  • Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

  • Тестування програмного додатку.

  • Економічна частина.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): мета, об’єкт, предмет, актуальність і задачі роботи; основні методи розробки користувацьких інтерфейсів.


6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата


завдання видав

завдання прийняв

1-4

Рейда О.М., к.т.н., доцент кафедри ПЗ5

Мещерякова Т.К., ст. викл. каф. ЕПВМ
7.Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів магістерської кваліфікаціної

роботи

Строк виконання етапів проекту

( роботи )

Примітка

1

Обґрунтування доцільності розробки

20.09.16 – 30.09.16
2

Аналіз засобів розробки програмного додатку для вивчення іноземної мови

01.10.16 – 20.10.16
3

Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

21.10.16 – 16.12.16
4

Тестування програмного додатку

17.12.16 – 30.12.16
5

Розрахунок економічної частини, аналіз конкурентоспроможності продукту

01.12.16 – 16.12.16
6

Оформлення пояснювальної записки до роботи та ілюстративних матеріалів

17.12.16 – 02.01.17

Студент ___________ Доценко Т.В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ___________ Рейда О.М.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурс тематичних газет
Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови на різних вікових етапах та підвищенні...

Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства...
Ноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості...

Тема 1 Засоби масової інформації, їх види. Змі та влада. Законодавча...
...

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм...

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Тема. І ван Франко казкар
«Коли ще звірі говорили»; розвивати навички роботи з текстом, сприйняття інформації на слух, передачі змісту казки, прочитаної самостійно;...

Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації Районний методичний кабінет
У буклеті висвітлено досвід роботи Кравченко Алли Петрівни, вчителя англійської мови Лисянського нвк з теми “Комунікативно орієнтовнне...

Зразок заяви про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації
Згідно із Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», прошу(симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку...

Методи та засоби
Рекомендації будуть корисними для педагогів І початківців, які засвоюють технологію й техніку графічного зображення

Мова І суспільство. Постколоніальний вимір у книжці висвітлено питання...
Кпрс на українських теренах І її роль у формуванні сучасного двомовного соціуму України. Основні поняття соціолінгвістики – мовна...

Методи лінгвістичних досліджень
Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) методи. Як правило, зміна наукової парадигми супроводжується...

Урок 1 Тема. Множення раціональних чисел
Мета. Формувати навички по використанню своїх розумових здібностей для сприйняття нової інформації, її аналізу І обробки

Засоби масової інформації
ЗЛ: визначає достовірність інформації, демонструє розуміння основ медіаграмотності

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями,...

Конспект уроку з теми: «Великобританія»
Методичний посібник: Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм І методів...

Уроку : Стилістичні засоби лексикології
Прочитайте тексти, поясніть орфограми та пунктограми в реченнях. Визначте стилі мови даних текстів. Схарактеризуйте мовні засоби...

Методичні рекомендації для самостійного вивчення іноземної мови за...
У ході самостійної роботи студенти повинні стати активними учасниками навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння...

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт