Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

ЗатвердженоВідмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 21 грудня 2012 року №1405


1


Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів1


на


2


0
рік

Вид розрахунку

Звітний
Новий звітний
Уточнюючий розрахунок

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольо-ти

До відома2

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольо-ти

До відома2

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольоти

До відома2

Звітний податковий період, що уточнюється

2

0рік
2

Повне найменування платника збору: ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)


4

Код організаційно-правової форми господарювання

Код за КОАТУУ5

Місцезнаходження платника: __________________________________________________________________

Поштовий індекс
___________________________________________________________________

Міжміський кодТелефон


Е-mail
Факс


6

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок2, за місцем реєстрації транспортних засобів ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок, до відома2

________________________________________________________________________________________________________
одиниці виміру: грн. коп.

7

Відомості про об’єкт оподаткування та суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

з/п

Тип транспортного засобу3

Марка та модель транспорт-
ного засобу


Номерний знак транспортного засобу

Дата першої реєстрації транспортного засобу в Україні

1)Об'єм циліндрів двигуна (см3)

2)Потужність двигуна (кВт)

3)Довжина корпусу (см)

4)Максималь-на злітна маса (кг)

Ставка збору в грн. на рік:

1) за 100 см3

2) за 1 кВт

3) за 100 см

4) за 1 кг

Сума збору

(гр. 6 х гр.7/100* х коефіцієнт4)

Сума пільги щодо збору

Код пільги

Сума збору, що підлягає сплаті (гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Усього

Х

Х

Х

Х

ХХ
* Для транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.1, 234.1.2, 234.1.4-234.1.9 пункту 234.1, підпункті 234.2.2 пункту 234.2 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України.

8

Нараховано збору згідно з Розрахунком (к. 11 р. 7 відомостей про об’єкт)
9

Нараховано збору за даними раніше поданого Розрахунку, що уточнюється5 (р. 8 Розрахунку, що уточнюється)
10

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 8 - р. 9), якщо р. 8 > р. 9
11

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (переплата), яка зменшує податкове зобов’язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 9 - р. 8), якщо р. 9 > р. 8
12

Сума штрафу6 (нараховується платником самостійно) (р. 10 х 3% )
13

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України)
14

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності
на
аркуші(ах)

15

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)


на
аркуші(ах)

1 Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів подається окремо по колісних транспортних засобах, суднах та літаках і вертольотах.

2 Подається до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника та місцем реєстрації транспортного засобу.

3 Зазначається тип транспортного засобу, щодо якого встановлено ставки збору згідно зі статтею 234 розділу VII Податкового кодексу України.

4 Коефіцієнт 1 - для нових транспортних засобів;

коефіцієнт 2 - для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1

статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які використовувалися до 8 років;

коефіцієнт 3 - для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 статті 234 розділу VII Податкового кодексу
України, які використовувалися понад 8 років;

коефіцієнт 40 - для транспортних засобів, зазначених у пункті 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу
України), які використовувалися понад 8 років.

5 Рядки 9–14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань.

6 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.
Інформація, наведена у Розрахунку, є достовірною.


Дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

____________________________________

року.
Керівник

____________________________

(підпис)(податковий номер**)______________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер (бухгалтер)

____________________________

(підпис)(податковий номер**)______________________

(ініціали та прізвище)

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________________________________________

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

складено акт від "___" ____________ 20 _ року № __________

______________________________________________________________

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)


** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт