Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Л. К. Грек Основи екології

Л. К. Грек Основи екології

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ


Л. К. Грек

Основи екології
Курс лекцій

Посібник містить основні теоретичні положення загальної екології – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми та закономірності їх функціонування. Розглянуто особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище, проблеми, пов’язані із станом охорони та раціональним використанням природних ресурсів. Висвітлюються питання управління процесом природокористування, взаємозв’язків між станом навколишнього середовища та здоров’ям людей.

Для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Зміст

Вступ

Тема 1. Сучасна екологія

1.1. Предмет вивчення, завдання сучасної екології

1.2. Структура екології

1.3. Екологічні проблеми сучасності

1.4. Еволюція антропогенної діяльності

Тема 2. Основні поняття загальної екології

2.1. Екологічні фактори, їх класифікація

2.2. Екологія популяцій

2.3. Екосистеми

Тема 3. Біосфера

3.1. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

3.2. Колообіг речовин у біосфері

3.3. Ноосфера

Тема 4. Основні фактори антропогенного впливу на навколишнє природне
середовище


4.1. Народонаселення планети Земля

4.2. Вплив галузей промисловості на довкілля

4.3. Проблеми агропромислового комплексу

Тема 5. Вплив транспорту та містобудування на довкілля

5.1. Екологічні проблеми автотранспорту

5.2. Урбоекологія, її завдання

5.3. Екологічні проблеми урбанізованих територій

Тема 6. Ресурси атмосфери, гідросфери, шляхи їх раціонального використання

6.1. Класифікація природних ресурсів

6.2. Атмосфера, джерела забруднення

6.3. Зміни в атмосфері, зумовлені її забрудненням

6.4. Самоочищення атмосфери, напрямки її захисту

6.5. Ресурси гідросфери

6.6. Вплив антропогенної діяльності на гідросферу

6.7. Проблеми Світового океану

6.8. Водні проблеми України

6.9. Шляхи розв’язання проблем гідросфери

Тема 7. Земельні, біологічні, рекреаційні ресурси, шляхи їх раціонального використання 60

7.1. Роль ґрунтів у колообігу речовин та житті людини

7.2. Сучасний стан ґрунтового покриву Землі

7.3. Причини втрат і забруднення ґрунтів

7.4. Охорона і раціональне використання ґрунтів

7.5. Ресурси надр, шляхи їх раціонального використання

7.6. Лісові ресурси

7.7. Ресурси тваринного світу

7.8. Рекреаційні ресурси

Тема 8. Науково-технічний прогрес та природокористування 85

8.1. Маловідходні технології 85

8.2. Проблеми, пов’язані з використанням вторинних ресурсів 87

8.3. Альтернативні джерела енергії 89

8.4. Види очисного обладнання та споруд 92

Тема 9. Екологічні проблеми рідного краю 95

9.1. Причини кризового екологічного стану на Україні 95

9.2. Екологічний стан окремих регіонів України 96

9.3. Наслідки аварії на ЧАЕС 98

Тема 10. Забруднення навколишнього середовища і здоровя людини 101

10.1. Зв’язок між станом навколишнього середовища та здоров’ям людини 101

10.2. Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я людини 102

10.3. Біологічний вплив радіоактивного випромінювання на здоров’я людини 104

Тема 11. Механізм управління процесом природокористування 107

11.1. Структура державного управління природокористуванням 107

11.2. Управління в галузі природокористування 108

11.3. Правовий, економічний механізм регулювання процесу природокористування 112

11.4. Міжнародне співробітництво в сфері охорони природи 114

Словник 117

Список рекомендованої літератури 122

Додатки 124


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Організаційно-правові основи взаємодії правоохоронних органів І державної екологічної інспекції у сфері протидії правопорушенням...

Тиждень екології для учнів початкових класів
Матеріали цієї збірки допоможуть вчителям початкових класів у проведенні тижня Екології. Також при підготовці І проведенні уроків...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» розроблені на основі методичних рекомендацій, ухвалених...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» розроблені на основі методичних рекомендацій, ухвалених...

Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5
П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с

Я. О. Сєріков основи охорони праці
Я. О. Сєріков. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, хнамг, 2007. 227с

Опорні схеми для 6 класу розроблені відповідно до програми «Основи...
«Основи християнської етики 5 – 6 класи» (Остріг – Львів, 2006), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики (Самолюк...

Міністерство екології та природних ресурсів україни екологічна декларація №

Християнська етика наука про християнську мораль
««Основи християнської етики 5 – 6 класи» (Остріг – Львів, 2006), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики...

Основи методології медико-біологічних досліджень
Т. В., Полішко Т. М., Ткаченко В. В., Шевченко В. А. Основи методології медико-біологічних досліджень: Навч посіб. – Д.: Рвв дну,...

1-4 класи
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Звіт про виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2015 рік

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів
Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української...

Звіт про результати моніторингу виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України (із змінами)

Конспект уроку з технології для 10 класу Тема Загальні основи проектування...
Мета Формувати соціальну, інформаційну компетентності, сприяти засвоєнню знань про основи проектування у сфері виробництва, навчити...

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент екології та туризму
Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)
Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт