Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Регламент комісії (ЄС) №213/2001 від 9 січня 2001 року

Регламент комісії (ЄС) №213/2001 від 9 січня 2001 року

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

7.2.2001

UA

Офіційний вісник Європейських Співтовариств

L 37/
I

(Акти, опублікування яких є обов’язковим)

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 213/2001

від 9 січня 2001 року.

що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1255/1999 про методи аналізу та якісної оцінки молока та молочних продуктів та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2771/1999 та (ЄС) № 2799/1999


КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) № 1255/1999 від 17 травня 1999 року про загальну організацію ринку молока та молочних продуктів (1) та, зокрема, його статті 10 та 15 і частини 3 статті 26, частини 1 29 та частини 14 статті 31,

Оскільки:

 1. Регламент Комісії (ЄEC) № 1216/68 та (ЄEC) № 3942/92 та (ЄC) № 86/94, (ЄC) № 2721/95, (ЄC) № 1080/96, (ЄC) № 1081/96, (ЄC) № 1082/96, (ЄC) № 1854/96, (ЄC) № 880/98 та (ЄC) № 1459/98, повні посилання на які подані у Додатку XXVI до цього Регламенту, встановлює еталонні та рутинні методи для аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів та встановити обсяг та правила для застосування цих методів. В з метою ясності та для забезпечення їх роботи у секторі з єдиним набором методів та правил для їх застосування, вищезазначений Регламент необхідно переробити та звести у єдиний текст. З цієї ж причини у Регламент Комісії (ЄC) № 2771/1999 від 16 грудня 1999 року, що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄC) № 1255/1999 про розміщення на ринку масла та вершків (2) та (ЄC) № 2799/1999 від 17 грудня 1999 року, що встановлює правила застосування Регламенту (ЄC) № 1255/1999 про надання допомоги в галузі збираного молока та порошку збираного молока призначеного для годування тварин та продажу такого порошку збираного молока (3) необхідно

___________

  1. ОВ L 160, 26.6.1999, С. 48.

  2. ОВ L 333, 24.12.1999, С. 11

  3. ОВ L 340, 31.12.1999, С. 3.

внести зміни, так щоб додатки до цих Регламентів про методи аналізу можна включити у цей Регламент.

 1. Вимоги до складу та якості молока та молочних продуктів, встановлені за заходами, передбаченими у Регламенті (ЄC) № 1255/1999 необхідно перевірити, щоб гарантувати, що вони суворо дотримуються.

 2. Встановлені методи для таких перевірок часто є методи, опубліковані міжнародними організаціями, такими як CEN (Європейський комітет з стандартизації), IDF, ISO (Міжнародна організація з стандартизації) та AOAC International, які регулярно поновлюються цими організаціями. У окремих випадках встановлений метод Співтовариства ухвалюється, в тому разі якщо у інших випадках не уточнюється встановлений метод у правилах Співтовариства. З метою забезпечення того, що встановлені методи застосовуються одноманітно, перелік еталонних методів складається кожного року, і можуть застосовуватися лише методи, які входять до переліку.

 3. Використання постійних методів не виключається. Умови їхнього використання, таким чином, необхідно уточнюються.

 4. Встановлюються також загальні методи для забезпечення єдиної методики оцінювання результатів аналізів, сенсорної оцінки продуктів, що розглядаються, та при повторній перевірці результатів, які були піддані сумніву.

 5. Для деяких аналізів не існує поточних міжнародно прийнятих затверджених встановлених методів, а отже відсутня інформація про розбіжності у аналітичних результатах між лабораторіями. Отже, необхідно встановити, методи Співтовариства, схвалені відповідно до міжнародних встановлених правил та застосовувані як еталонний методи.
 1. Регламент Комісії (ЄC) № 2571/97 від 15 грудня 1997 року про продаж масла за зниженими цінами та про надання допомоги галузі з виробництва вершків, масла та концентрованого масла для використання у виробництві кондитерських виробів, морозива та інших продуктів харчування (1), з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄC) № 635/2000 (2), передбачає визначення вмісту вершків, масла та концентрованого масла за певних обставин, для того щоб забезпечити правильного кінцевого споживача цих продуктів. Оскільки, важливим є контроль, якщо необхідно визначити правильну роботу схеми та для того, щоб гарантувати, що оператори, які беруть участь в ній отримують однакове сприяння, мають бути встановлені загальні методи для визначення деяких ізотопів.

 2. За Регламентом Комісії (ЄЕС) № 3143/85 від 11 листопада 1985 року про продаж за зниженими цінами масла з домішками призначеного для безпосереднього споживання у вигляді концентрованого масла(3), з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄC) № 101/1999 (4), Регламентом Комісії (ЄEC) № 429/90 від 20 лютого 1990 року про надання запрошення на тендер допомоги щодо концентрованого масла, призначеного для безпосереднього споживання у Співтоваристві(5), з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄC) № 124/1999(6) та Регламентом (ЄC) № 2571/97, концентроване масло може містини додані ізотопи, вміст яких контролюється. Узгодженість з вимогами для простежування концентрованого масла повинні суворо застосовуватися для гарантування того, що продукти не відхилені. Отже, необхідно встановити загальний метод для виявлення таких ізотопи.

 3. Відповідно до статті 9 Регламенту (ЄC) № 1255/1999, приватна допомога зберігання може надаватися для сирів, виготовлених з овечого молока. Спеціальне відшкодування за такі самі продукти може надаватися за статтею 31 того Регламенту. Сири виготовлені з овечого молока, козиного молока, молока буйволиць та суміші овечого, козиного та буйволячого молока можна імпортувати до Співтовариств за пільговими умовами з певних третіх країн. З огляду на вищезазначені положення, необхідні відповідні перевірки для гарантування того, що коров’яче молоко не додано до продуктів, які розглядаються. Встановлений метод Співтовариства таким чином, для контролю коров’ячого молока без шкоди для використання рутинних методів, якщо вони відповідають певним критеріям необхідно ухвалити.

 4. За Регламентом Комісії (ЄEC) № 2921/90 від 10 жовтня 1990 р. про надання допомоги щодо збираного молока, яке використовується для виробництва казеїну та казеїнатів(7), з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄC) № 2654/1999 (8), необхідно встановити відсутність кишкової палички.

_____________

  1. ОВ L 350, 20.12.1997, С. 3.

  2. ОВ L 76, 25.3.2000, С. 9.

  3. ОВ L 298, 12.11.1985, С. 9.

  4. ОВ L 11, 16.1.1999, С. 14.

  5. ОВ L 16, 21.1.1999, С. 19.

  6. ОВ L 16, 21.1.1999, С. 19.

  7. ОВ L 279, 11.10.1990, С. 22

  8. ОВ L 325, 17.12.1999, С. 10.

Міжнародно визнаний встановлений метод для виявлення кишкової палички у молоці та молочних продуктах визначений Міжнародному Стандарті IDF 73A: 1985. Однак, цей стандарт застосовується тільки у зміненій формі для виявлення кишкової палички у певній кількості продукту. Еталонний метод Співтовариства для виявлення кишкової палички, таким чином, прийнято на основі вищезазначеного стандарту.

 1. Регламент Ради (ЄEC) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тариф та статистичну номенклатуру та про Загальний митний тариф(9), з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄC) № 254/2000(10), передбачає різні ставки для митних зборів для складних кормів, на які поширюється тариф № 2309, в залежності від вмісту молочного продукту. Для гарантування, що правила, які розглядаються, застосовуються одноманітно, необхідно встановити загально визнаний метод для аналізу вмісту лактози для обов’язкового використання державами-членами.

 2. За Регламентом (ЄC) № 1255/1999, масло та порошок збираного молока призначений для втручання або, у випадку порошку збираного молока, для використання як корм для тварин, повинні задовольняти певні вимоги до якості. Необхідно встановити еталонні методи для перевірки задоволення таких вимог.

 3. Виконання певних методів, впроваджених вперше у цьому Регламенті потребуватиме періоду адаптації. Застосування таких методів, таким чином, відкладається.

 4. Комітет управління з питань молока та молочних продуктів не подав висновку протягом часу, встановленого його головою,

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Стаття 1

Обсяг та поле застосування

Цей Регламент встановлює правила для застосування методів для хімічного, фізичного та мікробіологічного аналізу та сенсорної оцінки молока та молочних продуктів, які використовуватимуться для загальної організації ринку молока та молочних продуктів, встановленого Регламентом (ЄC) № 1255/1999. Він також встановлює деякі з методів.

______________

 1. ОВ L 256, 7.9.1987, С. 1

 2. ОВ L 28, 3.2.2000, С. 16.
Стаття 2

Перелік методів

 1. Додаток I до цього Регламенту містить перелік прийнятих методів, які застосовуються для аналізу, як зазначено у статті 1.

 2. Комісія оновлює перелік принаймні один раз на рік відповідно до процедури, встановленої у статті 42 Регламенту (ЄC) № 1255/1999.

Стаття 3

Рутинні методи

Постійні методи можна використовувати для аналізу, який вимагається правилами Співтовариства, якщо вони відповідно перевірені та постійно перевіряються встановленим методом.

Процедура, описана у Додатку II застосовується для перевірки результатів, отриманих постійними методами, які відповідають методам визначеним у Регламентах, які розглядаються.

У випадку спорів, результати, отримані встановленим методом є вирішальними.

Стаття 4

Затвердження встановлений методів

 1. Встановлені методи затверджуються затвердити, якщо вони відповідають попередньо визначеному критерію точності щодо меж повторюваності та відтворюваності.

 2. Якщо встановлений метод, ухвалений у відповідних Регламентах не затверджено, держави-члени встановлюють тимчасову межу відтворюваності .

Ця межа отримується відповідно до процедури, описаної у Додатку III(b). Однак, перші 18 місяців після набуття чинності цього Регламенту, держави-члени можуть використовувати рівнозначні методики .

Узгодженість з межами перевіряється принаймні один раз на рік .

 1. Якщо результати застосування затверджених еталонний методів або методів з тимчасовими точними цифрами демонструють, що межу перевищено, аналітичні результати можна оцінити, використовуючи метод, описаний у Додатку IV, для встановлення вирішальної різниці від відповідної межі.

Стаття 5

Припустимість результатів аналізу

 1. Аналіз здійснюється у лабораторіях, які проводять внутрішній контроль якості відповідно до методики, описаної у Додатку V(a) або методики рівнозначного стандарту.

Детальний опис методики, яка застосовується повинен бути доступний для консультації у лабораторії .

 1. Лабораторії встановлюють свою внутрішню точність для всіх методів, дотримуючись:

 1. процедури, описаної у Додатку V(b), або

 2. опублікованої, затвердженої процедури з встановленою повторюваністю.

Узгодженість з межею відтворюваності необхідно перевіряти принаймні один раз на рік, використовуючи методику, описану у Додатку III(a).

Друга частина не застосовується до лабораторій, які не брали участь у програмі перевірки кваліфікації протягом року.

 1. Звіти лабораторій про результати аналізу мають містити достатню інформацію про оцінку результатів, які зроблено відповідно до Додатку IV та Додатку VIII.

 2. Аналіз результатів вважається припустимим, якщо їх отримано відповідно до критерію прийнятності, описаного у методиці внутрішнього контролю якості, зазначеного у частині 1 та у внутрішній точності, зазначеній у частині 2.

Стаття 6

Сенсорне оцінювання

 1. Для масла, методики описані у Додатку VI застосовуються для перевірки діяльності експертів та надійності результатів. Методика, описана у Додатку VII застосовується як встановлений метод для сенсорної оцінки.

 2. Для молока та молочних продуктів, крім масла, встановлений метод, який використовується державами-членами для сенсорної оцінки, повинен бути або IDF стандартом 99C/1997 або відповідати іншим порівняним методам, які повідомляються Комісії.

Методика, описана у Додатку VI, може використовуватися для перевірки діяльності експертів та надійності результатів.

Стаття 7

Проби та спори про результати аналізу

 1. Для аналізу, необхідного за правилами Співтовариства, беруться подвійні проби.

 2. Методика, описана у Додатку VIII використовується у випадках, якщо результати аналізу не приймаються оператором.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

В регламент комісії (ЄС) №883/2001 від 24 квітня 2001 року
Цей документ слугує виключно інструментом документації та укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Законукра ї н и
Ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 n 2209-iii ( 2209-14 ) від 11. 01. 2001, ввр, 2001, n 11, ст. 45 n 2257-iii ( 2257-14 ) від 08. 02. 2001,...

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного...
Р, 2001, n 4, ст. 21 набирає чинності з 01. 01. 2001 n 2272-iii ( 2272-14 ) від 22. 02. 2001, ввр, 2001, n 17, ст. 80 n 2921-iii...

Наказ
Парламенту та Ради єс від 06. 11. 2001 n 2001/83 єс, Постанови Ради єс від 22. 07. 93 n 2309/93, а також з метою досягнення гармонізації...

Нака з
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на...

Нака з
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс від 06. 11. 2001 №2001/83 єс, Постанови Ради єс від 22. 07. 93 №2309/93, а також з...

Рішення комісії від 29 вересня 2003 року
Директиви 2001/18/єc європейського Парламенту І ради формат надання результатів навмисного виведення у довкілля генетично модифікованих...

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки...

Кабінету Міністрів України 22. 03. 2001 р. №270 порядок розслідування...
Порядок розслідування та обліку нещасних ви­падків невиробничого характеру. К.: Основа, 2001. 28 с

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій...

^ Особова справа включає такі документи
Формування документів у справи Правил роботи архівних підрозділів (наказ Держкомархіву України від 16. 03. 2001 №16, зареєстровано...

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260
Закону України від 24 грудня 1999 року №1356-xiv "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24...

Голова пк школи Директор школи
України, а також відповідно до вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...

Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві
Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року та Заходів щодо сприяння підприємствам в організації...

2. Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту,...
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...

П о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1751 Київ

П о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1751 КиївБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт