Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую погоджено

Затверджую погоджено

Сторінка1/24
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Начальник Голова

управління освіти адміністрації Адміністрації

Київського району Київського району

Харківської міської ради Харківської міської ради

____________ Т.В. Куценко ___________ Н.В. Казанжиєва

«___»_____________ «___»_____________


Проект плану роботи

управління освіти адміністрації

Київського району Харківської міської ради

на 2014 рік

ПОГОДЖЕНО

на колегії управління освіти

24.12.2013 протокол № 2

Харків

2013

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У 2013 РОЦІ 3

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НА 2014 РІК 47


РОЗДІЛ 3. РОБОТА З КАДРАМИ 50

1.1.Структура управління освіти 50

1.2.Розподіл посадових обов’язків працівників управління освіти 51

1.3.Організація роботи управління освіти з кадрових питань 83

розділ 4. організаційна робота 88

4.1. Графік роботи та прийому відвідувачів 88

4.2. Апаратні наради управління освіти 89

Наради із заступниками керівників навчальних закладів 97

4.5.Організація роботи щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту» 106

4.6.Організація навчально-виховного процесу на початок навчального року 109

4.7.Організація закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 112

4.8.Організація роботи щодо виконання міської програми «Дитяче харчування» на 2011-2015 роки в навчальних закладах району 117

РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОБОТА З ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ 119

5.1. Підготовка та аналіз статистичної звітності 119

5.2. Аналітична робота з питань фінансово-економічної діяльності управління освіти 125

5.3. Робота з питань інженерно-технічного забезпечення функціонування та охорони праці закладів освіти 127

РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 129

6.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників 129

6.2. Аналітична діяльність. Вивчення стану організації методичної роботи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 132

6.3. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
та управлінської діяльності 133

6.4. Науково-методична діяльність 135

6.5. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 136

6.6. Організаційно-методичне забезпечення виконання міського проекту «Я–Харків’янин» 145

РОЗДІЛ 7. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 145

Міські програми 146

Державні та регіональні програми 146

ДОДАТКИ 151

Додаток 1. Основні накази по управлінню освіти 151

Додаток 2. Перелік звітних документів управління освіти адміністрації Київського району 162

Додаток 3. План заходів управління освіти щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2014 року 169

Додаток 4. Циклограма діяльності управління освіти 170


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У 2013 РОЦІ

Вступ

Освітня діяльність у Київському районі функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)".

Відповідно до річного плану роботи управління освіти, науково-методична робота була спрямована на різнорівневу реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, виконання вимог Конституції та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», завдань державної освітньої політики, реалізацію Державних, обласних, міських та районних програм у галузі «Освіта», удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників.

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Мережа закладів освіти Київського району – це 70 навчальних закладів. Комунальних – 57, у тому числі: дошкільних навчальних закладів – 28, позашкільних навчальних закладів – 6, загальноосвітніх шкіл – 10, ліцеїв – 3, гімназій – 3, спеціалізованих шкіл – 7.

На території району працюють 2 відомчих дошкільних заклади, 1 відомчий навчально-виховний комплекс, 10 приватних закладів. Усього охоплено різними формами навчання у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності 15331 дитинf.

Освітня система Київського району, за даними соціологічних досліджень, задовольняє потреби населення в здобутті дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Протягом 2013 року управлінням освіти проведено атестацію дошкільних навчальних закладів №№ та загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 110 (на достатньому рівні). Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації проведено атестацію Харківського педагогічного ліцею № 4 (на високому рівні), Харківського технологічного ліцею № 9 (на достатньому рівні), Харківського приватного НВК І – ІІІ ступенів «Гімназія Очаг» (на середньому рівні).

Навчання в загальноосвітніх закладах було організовано в одну зміну при п’ятиденному робочому тижні, за виключенням Харківської спеціалізованої школи з поглибленним вивченням окремих предметів № 133 «Ліцей мистецтв».

Закінчили 9-ий клас 1410 учнів, із них отримали свідоцтва з відзнакою 93 учні. Отримали атестати про здобуття загальної середньої освіти 1376 випускників. Нагороджено медалями 133 випускники: золотою – 106 учнів, срібною – 27 учнів.

Навчання в загальноосвітніх закладах було організовано в одну зміну при п'ятиденному робочому тижні, за виключенням Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів № 133 «Ліцей мистецтв».

Закінчили 9-ий клас 1410 учнів, із них отримали свідоцтва з відзнакою 93 учні. Отримали атестати про здобуття загальної середньої освіти 1376 випускників. Нагороджено медалями 133 випускники: золотою - 106 учнів, срібною - 27 учнів.
Реалізовано право громадян здобуття освіти екстерном. За результатами такої форми навчання отримали освіту 2 учні.

З метою забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я організовано індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад.

У 2013 році із 7511 дітей з вадами здоров’я, які інтегровані у загальноосвітні навчальні заклади району, індивідуальною формою навчання охоплений 151 учень ( у 2011 – 152, у 2010 - 214), із них 46 – дітей-інвалідів.

На контролі управління освіти питання організації змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячої злочинності.

Проводиться робота, спрямована на вирішення питання щодо можливості повноцінного навчання дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в інтернатних установах. Ця робота дала позитивні результати. У 2012 року 17 учнів шкіл району вибули до спеціальних інтернатних установ.

Одним із важливих напрямків діяльності управління освіти є здійснення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку.

У 2013 році своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти форми № 77 -РВК.

Станом на 01.09.2013 у Київському районі зареєстровано 10232 дитини, які за віком повинні навчатися для здобуття повної загальної середньої освіти. Це на 238 дітей менше, ніж у минулому році. А за останні 10 років кількість дітей шкільного віку зменшилась на 5 819.

Кількість дітей за роками народження, за підсумками обліку 2013 року, представлена на діаграмі 1.

Діаграма 1Підлягають навчанню – 10221, не підлягають навчанню за станом здоров’я - 11.

Із тих, які підлягають навчанню, 27 здобувають спеціальну освіту в навчальних закладах для дітей із вадами розумового розвитку.

Навчаються - 10093:

  • у ЗНЗ різних типів і форм власності – 9302;

  • у ПТНЗ – 193;

  • у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (технікумах, коледжах) -598.

Розподіл дітей за типами навчальних закладів у 2013 році представлено на діаграмі 2.

Діаграма 2
У цьому навчальному році найбільше дітей і підлітків охоплено загальноосвітніми навчальними закладами. На другому за попитом місці є вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, на третьому – професійно-технічні навчальні заклади.

Динаміка розподілу дітей за типами навчальних закладів представлена на діаграмі 3.

Діаграма 3


Співвідношення розподілу дітей і підлітків за типами навчальних закладів протягом останніх трьох років зберігається. Таким чином, можна зробити висновок, що батьки (особи, які їх замінюють) при виборі навчального закладу для своєї дитини надають перевагу загальноосвітнім навчальним закладам різного типу та форм власності.

Облік дітей і підлітків висвітлив як позитивні результати роботи ЗНЗ по охопленню дітей навчанням, так і показав тривожні тенденції і проблеми, що потребують уваги й активізації діяльності управлінців і педагогів.

У таблиці 1 представлено порівняльні дані щодо кількості дітей, які не охоплені загальною середньою освітою.

Таблиця 1


Роки

Не охоплені повною загальною середньою освітою

Всього

6-річного віку

учні спецшкіл для дітей з вадами розуму,

учні ПТУ без середньої освіти

Інші

2009

56

22

32

2

2010

51

27

21

0

2011

61

33

23

5

2012

93

66
7

0

2013

128

101

27

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую погоджено

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджую погоджено
Проекти вузлів обліку води І вузлів, обліку стоків, копії паспортів заводів виготовлювачів встановлених приладів обліку води та стоків,...

Погоджено Затверджую
Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 141 Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71

«погоджено» «погоджено» Ректор нгі внз вмуроЛ «Україна» Проректор нгі внз вмуроЛ «Україна»
Ковальська Л. В., Коротєєва А. В., Чернявська Т. А. Методичні рекомендації про підготовку І захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації,,магістр”...

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджено погоджено
Вступ

Погоджено Затверджено
Відділ містобудування та архітектури Ріпкинської районної державної адміністрації

«погоджено» Київське міське відділення Комітету фізичної культури...

6. Кошторис витрат, перелік матеріалів, які оплачуються Замовником, та етапи оплати погоджено
Виконавця, охорони праці та здоров'я, пожежної безпеки ознайомлений І зобов'язуюсь їх виконувати

«погоджено:»
Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники....

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної...
План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій»

Обговорено та погоджено
Керівник гуртка-методист: Мигун Павло Петрович, керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму, Вінницької обласної станції юних...

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних...
Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Красноармійська відповідає Типовим навчальним планам загальноосвітніх...

Ніжинський будинок дітей та юнацтва погоджено
У математиці закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, тому процес логіко-математичного розвитку бажано починати...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Технікум промислової автоматики одеської державної академії холоду
Комплексна контрольна робота складена у відповідності до програми з вищої математики, затвердженої директором технікуму та погоджено...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт