Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням обласної Експертної комісії

Рішенням обласної Експертної комісії

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 201 р.

протокол №

голова Експертної комісії

Д.Д. Романовська


Комплексна корекційно-розвивальна програма

практичного психолога професійно-технічного навчального закладу

«Здоров’я та здоровий спосіб життя»

Розробила:

Харівська Світлана Василівна

практичний психолог

Чернівецького професійного ліцею

сфери послуг

Комплексна корекційно-розвивальна програма

«Здоров’я та здоровий спосіб життя»

практичного психолога професійно-технічної освіти
Розробила:практичний психолог

Чернівецького професійного ліцею сфери послуг

Харівська Світлана Василівна
Пояснювальна записка

Вживання наркогенних речовин підлітками та молоддю – одна з найгостріших проблем сьогодення. Це соціальне явище має свою динаміку і закономірності розвитку. Найпоширенішими наркогенними речовинами є алкоголь і тютюн, але останнім часом в Україні поширюється вживання різних видів наркотиків. Дослідження і життєва практика свідчать, що переважна більшість починає вживати наркогенні речовини саме в підлітковому та юнацькому віці. Це, без сумніву, пов’язано із психологічними особливостями молоді та юнацтва, прагненням знайти своє місце у світі дорослих, визначити власні можливості й пов’язані з цим пошуком, експериментуванням, навіть проявам екстремальної поведінки. Але необхідно зважати і на загальні соціально-культурні особливості середовища, в якому перебувають підлітки і молодь.

Запропонована програма містить комплекс матеріалів для занять, спрямованих на набуття підлітками та молоддю знань, формування умінь та навичок для реалізації здорового способу життя й запобігання вживанню наркогенних речовин. Змістовно програма побудована так, щоб показати шкідливість наркогенних речовин, пояснити як вони впливають на організм людини, розкрити механізм формування залежності. Інформація має формувати усвідомлення підлітками небажаності будь-якого експериментування з наркогенними речовинами.

Особлива увага приділяється вправам на формування особистої позиції підлітків щодо власного здоров’я, оволодіння навичками прийняття рішень на користь здоров’ю, конструктивну відмову та протистояння соціальному тиску.

Комплексна програма розрахована на 24,5 години і складається із бесід та тренінгових занять.

Структура

комплексної корекційно-розвивальної програми

«Здоров’я та здоровий спосіб життя»


теми

Назва теми програми

Тривалість

1.

Здоров’я та здоровий спосіб життя

5 год.

2.

Наркотичні речовини – фактор загрози для здоров’я

12 год.

3.

Визнач свою позицію

4,5 год.

4.

Як діяти в ситуації ризику

3 год.

Всього
24,5 год.


Навчально-тематичний план

корекційно-розвивальної програми

«Здоров’я та здоровий спосіб життя»Тема

Види роботи

Орієнтована тривалість.

Тема 1.

Здоров’я та здоровий спосіб життя

Заняття 1

2 год.

Бесіда «Твоє життя – твій вибір», з елементами тренінгу

2 год.

Заняття 2

1,5 год.

Привітання. Знайомство. Вправа «Інтерв’ю»

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Вправа «Колесо життя»

20 хв.

Вправа «Модель здоров’я»

30 хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 3

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Вправа «Що формує здоров’я?»

25 хв.

Вправа «Шлях здорового способу життя»

25 хв.

Підсумки

5 хв.
Заняття 4

1,5 год.

Тема 2.

Наркотичні речовини – фактор загрози для здоров’я

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Вправа «Що нам відомо про наркотичні речовини?»

50хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 5

2 год.

Бесіда «Курити чи не курити?»

2 год.

Заняття 6

2 год.

Привітання. Знайомство

15 хв.

Правила

10 хв.

Створення особистого герба

15 хв.

Тест «Що я знаю про паління»

10 хв.

Рухова вправа

10 хв.

Робота в групах

25 хв.

Рухова вправа «Ковпак»

10 хв.

Здоров'я і вибір способу життя

5 хв.

Завдання

15 хв.

Підсумок заняття

5 хв.

Заняття 7

2 год.

Бесіда «STOP - алкоголь»

2 год.

Заняття 8

1,5 год.

Привітання. Зворотній зв'язок.

10 хв.

Стартові завдання (гра «Життя з хворобою»)

10 хв.

Повідомлення: «Про наркотики і наркотичну залежність»

5 хв.

Гра: «Доріжки. Вчимося розпізнавати ознаки залежності»

10 хв.

Мозковий штурм: «Причини вживання наркотиків»

10 хв.

Тест: «Міфи і факти про психоактивні речовини»

15 хв.

Робота в групах: «Уявіть себе лікарем»

20 хв.

Зворотній зв'язок, завершення заняття

10 хв.

Заняття 9

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Мозковий штурм «Кола соціальних зв’язків »

10 хв.

Вправа-демонстрація «Наш суспільний дім»

10 хв.

Вправа «Симпозіум в науково-дослідницькому інституті»

30 хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 10

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

5 хв.

Вступ. Очікування

10 хв.

Вправа «Як ви гадаєте?»

30 хв.

Вправа «Що ви мені порадите?»

30 хв.

Підсумки

5 хв.
Заняття 11

1,5 год.

Тема 3.

Визнач свою позицію

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

5 хв.

Вступ. Очікування

10 хв.

Вправа «Шкала 0-10»

20 хв.

Вправа «Реклама і життєві цінності»

40 хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 12

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

5 хв.

Вступ. Очікування

10 хв.

Дискусія «Яка моя особиста позиція?»

20 хв.

Вправа «Цінності»

20 хв.

Вправа «Фахівець»

20 хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 13

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

5 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Вправа «Я приймаю рішення»

30 хв.

Вправа «Аналіз ситуацій і прийняття рішень»

25 хв.

Підсумки

5 хв.
Заняття 14

1,5 год.

Тема 4.

Як діяти в ситуації ризику

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Мозковий штурм «Ситуації, в яких є ризик зашкодити своєму здоров’ю»

10 хв.

Вправа «Хто сильніший?»

20 хв.

Вправа «Як показати свою незгоду?»

20 хв.

Підсумки

5 хв.

Заняття 15

1,5 год.

Привітання. Знайомство

10 хв.

Правила

10 хв.

Вступ. Очікування

15 хв.

Вправа «Відмова»

15 хв.

Вправа «Коло рекомендацій і пропозицій»

25 хв.

Підсумки

15 хв.

Всього
24,5 год.Голові обласної експертної комісії

Завідувачу НМЦ ППіСР ІППОЧО

Романовській Д.Д.

практичного психолога

Чернівецького професійного ліцею

сфери послуг

С.В. Харівської

Клопотання
Прошу вас здійснити психологічну експертизу корекційно-розвивального інструментарію:

- комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя» (розробила: С.В. Харівська, практичний психолог Чернівецького професійного ліцею сфери послуг).
05.10.2011 С.В. Харівська
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням обласної експертизної ради

Чернівецького обласного центру

практичної психології і соціальної

роботи ОІППОПРОТОКОЛ №

Голова обласної експертної комісії

Д.Д. Романовська

Перелік

корекційно-розвивальних програм, що використовуються в роботі

практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗп/п

Назва програми, автор, джерело

Спрямованість

Від якого віку

Для рішення якого завдання використовуються

1.

Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя»

Практичний психолог Чернівецького професійного ліцею сфери послуг

С.В. Харівська

Формувати усвідомлення цінності здоров'я як основи для успішної реалізації життя

15-18 років

сформувати активне усвідомлення учнями широкого кола своїх можливостей, своєї активної позиції в їх реалізації;

надати знання про здоров'я, здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на формування здоров'я;

сформувати усвідомлення цінності здоров'я як основи для успішної реалізації життя


  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням обласної Експертної комісії
План впровадження результатів діагностування у внутрішкільну методичну роботу

Анкета «Життя дитини в родині»
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи ку імені Бориса Грінченка...

Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу
Це Положення визначає порядок призначення та виплати грошових заохочень кращим педагогічним працівникам навчальних закладів Золочів-ської...

Діяльність експертної комісії з організації та проведення експертизи цінності документів
Зберігати їх постійно чи протягом тривалого періоду в повному обсязі складно та й недоцільно-більшість документів з плином часу втрачає...

Засідання виконкому Ради знц нан І мон україни від 26 листопада 2010 р
Про роботу Міждисцип­лінарної експертної комісії з підготовки аналітичної довідки про стан збереження культурної спадщини та пропозиції...

Рішення Національної комісії
У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами...

Протокол №1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Шевченка О. М. головного державного інспектор Київської обласної державної інспекції з промислової безпеки(за згодою)

Рішенням Комісії із сертифікації екологічних аудиторів від 01. 09. 2015, протокол №08
Екзаменаційні завдання до кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до...
Для службового користування (далі експертна комісія) згідно з орієнтовними критеріями щодо обмеження доступу до службової інформації...

Рішенням педагогічної ради Вищого комунального навчального закладу...
Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,...

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік
Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року...

Ваш інформаційний запит, що надійшов електронною поштою до Київської...
Київської обласної державної адміністрації про надання документів Київської обласної державної адміністрації, що встановлюють порядок...

Стату т комунального закладу «харківський спеціальний навчально-виховний...
Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №7» харківської обласної ради на підставі рішення Харківської обласної ради від 20....

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної радиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт