Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської райдержадміністрації новогалещинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської райдержадміністрації новогалещинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ


ПОГОДЖЕНО

голова батьківського комітету

Новогалещинської ЗОШ І-ІІІ ст.

_________ С.Ю.ВербаЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № ___ від __________2016 р.

голова педради ______В.П.Кіріченко

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи Новогалещинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2016-2017 навчальний рік

2016

Зміст
I. Вступ. Аналіз роботи за 2015-2016 н.р.
II. Мета, основні напрямки роботи у 2016 – 2017н. р.
III. Пріоритетні напрямки роботи на 2016-2017 н.р.
IV. Задачі школи на 2016 – 2017н.р.
V. Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік.

VІ. План заходів щодо реалізації основних задач

освітньої діяльності


Додатки до річного плану.


І. ВСТУП

Аналіз роботи школи за 2015 – 2016 навчальний рік

Загальна інформація про школу.

Новогалещинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є колективною власністю Козельщинської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Козельщинської районної державної адміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1975 році, земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 5,95 га. У 2015 – 2016 навчальному році працювало 21 педагог та 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 211 учнів у 12 класокомплектах (один клас працював за інклюзивною формою навчання), середня наповнюваність класів становить 17,6 учня.
Кадрове забезпечення.

У 2015 – 2016 навчальному році штатними працівниками Новогалещинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі викладають предмети не за фахом (художня культура, образотворче мистецтво). Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних працівників. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам.

18 вчителів має вищу педагогічну освіту, 11 учителів має вищу кваліфікаційну категорію та 5 з них звання старший учитель, що говорить про значний потенціал нашого колективу. Першу кваліфікаційну категорію має 4 вчителів, другу – 2, спеціалістів – 4.

Всього за минулий рік навчальний план Новогалещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів містив 313,5 години предметів інваріантної та варіативної частини, курсів за вибором та факультативів. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 14,9 год..
Методична робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до методичних рекомендацій щодо організації та проведення методичної роботи із педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, згідно з рекомендаціями ПОІППО ім. М. Остроградського, наказів і розпоряджень відділу освіти Козельщинської районної ради, рекомендацій методичного кабінету відділу освіти та згідно з річним планом роботи школи і наказом по школі за № 99 від 14.09.2015, року «Про організацію науково-методичної роботи у 2015-2016 н. р.» методична робота в школі була спрямована на науково-методичний супровід у забезпеченні навчального виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Аналіз науково-методичної роботи школи у 2015-2016 н. р. свідчить про те, що педагогічний колектив цілеспрямовано працював над вирішенням навчально-виховної проблеми «Використання інноваційних форм роботи вчителя як пріоритетного засобу формування творчої особистості, активізації пізнавально-творчої діяльності учнів».

У ході цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2015-2016 навчальний рік.

Протягом 2015-2016 н. р. робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи, за яким працювали: методичне об'єднання учителів початкових класів ( керівник Забродська А.В.), МО учителів гуманітарного циклу (керівник Панасенко Н.О.),МО учителів природничо-математичного циклу ( керівник Марченко В.Г.), МО класних керівників ( керівник Басій А.І.). Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015-2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали ШМО, зразки уроків, позакласних заходів, доробок вчителів, матеріали для роботи над проблемою школи.

Над науково-методичною проблемою школи «Використання інноваційних форм роботи вчителя як пріоритетного засобу формування творчої особистості, активізації пізнавально-творчої діяльності учнів» педагогічний колектив розпочав роботу у 2014-2015 н.р., тобто2015- 2016 н.р. другий рік роботи – організаційно-моделюючний, під час якого планувалося підвищення рівня особистісної компетентності учителів, створення сприятливої атмосфери функціонування навчально-виховного процесу, обмін та поширення ППД, стимулювання творчої активності учителів. Ці питання розглядалися на засіданнях педрад: протокол за №6 від 31 серпня 2015 року, протокол за №7 від 02 листопада 2015року, протокол за №1 від 04 січня 2016 року, протокол за №2 від 28 березня 2016 року

На засіданнях методичної ради обґрунтовувалися різноманітні питання по роботі над проблемою школи:

Засідання №1 від 31.08. 2015 року «Організація роботи методичної ради школи над новою науково-методичною темою школи»

Засідання № 2 від 22.09. 2015 року «Організація методичної роботи в школі у 2015-2016 н. р. Шляхи реалізації науково- методичної проблеми», «Організація роботи вчителів-предметників щодо розвитку творчих здібностей учнів», «Проведення діагностики обдарованих дітей практичним психолога школи» та «Самоосвіта вчителів з проблемної теми (керівники ШМО)», «Використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості»

Засідання №6 від 10.05.2016 року «Діяльність шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів(Шевченко Л.О.)» та «Звіт керівників МО про роботу над науково-методичною проблемою школи (керівники ШМО)»

Для роботи над науково-методичною проблемою створена творча група для опрацювання питання «Виявлення шляхів розбудови освітнього простору школи, узагальнення ППД з проблеми» в контексті роботи над єдиною науково-методичною проблемою, а також проводилось вивчення та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми, створення бібліотечного каталогу.

Вивчення передового педагогічного досвіду у нашій школі здійснюється через роботу творчих груп учителів, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари- практикуми.

Найбільш ефективною формою методичної роботи в нашій школі, завдяки якій розкриваються теоретичні та практичні основи вирішення проблем навчання, виховання та розвитку підростаючої людини є семінари- практикуми. Вони проводяться як для окремих груп учителів, класних керівників, керівників гурткової роботи,так і для дирекції школи. В останні роки практична частина семінару-практикуму найчастіше проводиться у вигляді ділових, рольових, організаційно-діяльнісних ігор, різноманітних тренінгів. Творчі групи вчителів у цьому навчальному році працюють над рекомендаціями для річного плану та над питаннями впровадження Державного стандарту початкової та основної,загальної освіти.

Педагогічне читання присвячене видатному педагогові «Сухомлинський у діалозі із сучасністю» дозволяє піднести навчально-виховний процес на вищий рівень.

Науково-практичні конференції-одна із форм підведення підсумків роботи над досліджуваною педагогічною проблемою педагогічного колективу або творчих груп педагогів.

25.09.2015 року проведено батьківську конференцію «Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства»;

Також приділялась увага вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. наказом по школі за № 99 від 14.09.2015, року «Про організацію науково-методичної роботи у 2015-2016 н. р.» п. 19 про вивчення досвіду роботи таких учителів: Безуглої С.В., Заворотної О.Л., Матвієць І.І., Марченко В.Г.,Троцько І.В.,Шевченко Л.О.

Матвієць І.І., Троцько І.В., прийняли участь в районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінаціях «Історія», «Англійська мова».

З 20 січня 2016 року наша школа зареєстрована Троцько І.В. в платформі eTwinning Plus. Учні школи розпочали роботу в проекті «Сім’я очима дитини». eTwinning – навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 році з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках Східного партнерства Європейського Союзу

Протягом 2015- 2016 навчального року проводилося вивчення стану викладання та системи роботи вчителів хімії, англійської мови.

Участь у вебінарах – це ще один із шляхів вивчення передового педагогічного досвіду,. зокрема Матвієць І.І: «Педагогіка по типах темпераменту або педагогіка індивідуума», «Перевернутий клас», «Організація мережевої діяльності учнів засобами мережевих технологій», «Методичний банк або як розібратись у потоці інформації». Троцько Ірина Вячеславівна: «eTwinning Label» від 14.01.2016 року; сертифікат «British Council webinar» від 19.11.2015 року сертифікат №С 2015 – 142 за участь у вебінарі «Хмарне середовище Office 365” МАНС. «Використання OneNote class…у. навчально-виховному середовищі» Київ,2015р.;

У школі розпочато ознайомлювальну роботу по створенню персональних сайтів або блогів учителів.Адреси блогів і сайтів учителів Новогалещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Кіріченко В.П

директор школи, учитель трудового навчання

http://director0.webnode.com.ua/


Шевченко Л.О.

заступник директора з НВР, учитель хімії і біології

http://lshevchenko.webnode.com.ua/

Заворотна О.Л.

учитель початкових класів

http://okszavorotna.blogspot.com/

Безугла С.О.

учитель фізики та інформатики

http://sbezugla62.blogspot.com/.


Матвієць І.І

учитель історії та правознавства

http://historyandchildren.blogspot.com/

Троцько І.В.

учитель англійської мови

http://prostpblog.blogspot.com/


Участь у семінарах та засіданнях РМО важлива складова ознайомлення з передовим педагогічним досвідом вчителів району.

У 2015 році Безугла Світлана Олександрівна взяла участь у науково-методичних читаннях при ПОІППО ім. М.В. Остроградського з питання «Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: Актуальні питання теорії та практики». Її допис «Проблемне навчання як засіб формування ключової компетентності уміння вчитися» надруковано у науково-методичних записках ПОІППО ім. М.В. Остроградського, випуск №7, 2015. Для розширення своїх знань та вмінь у використанні комп’ютерних технологій на проходження курсу «Всеобъемлющий Интернет».

Кіріченко Віктор Павлович сьомий рік працює головою районного методичного об’єднання учителів трудового навчання, постійно готує доповіді на засідання., а також постійно бере участь в обласних семінарах учителів трудового навчання та є членом школи «Молодого керівника»

Шевченко Л.О. 29 березня 2016 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського прийняла участь у роботі круглого стілу «Від педагогічної спадщини до сучасної освітньої інноватики». Приймає участь у роботі постійно діючого семінар заступниківдиректорів з НВР (Н.О. Войтюк).

Учителі словесності Ігнатенко А.І. та Панасенко Н.О. постійно приймають участь у засіданнях динамічної (творчої) групи учителів української мови та літератури.

Питання про форми впровадження передового педагогічного досвіду розглядалися на засіданнях шкільних методичних об’єднань та методичної ради:

засідання №3 від 09.11.2015 року

«Визначення об’єктів вивчення та узагальнення ППД (члени МР)»

засідання №6 від 10.05.2016 року

«Діяльність шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів»

«Узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів, які атестуються в 2015-2016н.р.». (члени МР.)

На кінець 2015 -2016 н. р. якісний склад педагогічного колективу становить:  

спеціаліст вищої категорії – 11, що складає 55%;

спеціаліст І категорії – 4, що складає 20 %;

спеціаліст ІІ категорії – 1, що складає 5 %;

спеціаліст – 4, що складає 20 % ;

6 учителів школи мають звання «Старший учитель».

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних МО, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

7 педагогічних працівників пройшли атестацію .

Зокрема:

1. Безугла Світлана Олександрівна учитель фізики, інформатики, математики, астрономії відповідає займаній посаді та атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєного педагогічного звання «старший учитель».

2. Заворотна Оксана Леонідівна учитель початкових класів відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєного педагогічного звання «старший учитель»,

3. Матвієць Інна Іванівна учитель історії та правознавства відповідає займаній посаді та атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

4.Троцько Ірина Вячеславівна учитель англійської мови відповідає займаній посаді та атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

5. Шевченко Любов Олександрівна учитель хімії, біології та екології відповідає займаній посаді та атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

6. Марченко Валентина Григорівна учитель математики відповідає займаній посаді та атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

7. Срібна Юлія Іванівна учитель початкових класів відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Учителями школи постійно впроваджуються наступні інноваційні педагогічні технології, які дозволяють виховувати і навчати учнів на високому науково – методичному рівні:

- Проектну технологію Дж. Дьюї, В. Кілпатрика використовують учителі Кіріченко В. П., Шевченко Л. О.

- Біоадекватну методику викладання Маслової Н. В. використовують вчителі Забродська А. В,, Заворотна О. Л., Павлюк Л. А. Срібна Ю. І.

- Технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу, В. Шаталова, О. Шевченко використовують учителі Безугла С. О., Басій А. І.

- Інтерактивні технології О. Пометун, Л. Пироженко впроваджують учителі - Марченко В. Г., Романюка Л. М., Ігнатенко А. І., Фесюра С. В., Басій А. І.

- Ігрові технології навчання, Й. Гензерга вдало використовують у навчальному процесі: Безугла С. О., Панасенко Н. О., Купріяненко Л. М.

- Комп’ютерні, інформаційні технології навчання, А. Єршова на своїх уроках використовують учителі Безугла С. О., Заворотна О. Л.,
Троцько І. В,Матвієць І. І., Запека Л. В.,Басій А. І.,Шевченко Л. О.

Питання роботи із здібними та обдарованими дітьми постійно знаходяться на контролі в адміністрації школи, яка постійно працює над

організацією педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів та визначає варіативну частину робочого навчального плану. Так цього навчального року у нашій школі працювали такі курси за вибором:

- Українська мова. Синтаксис складного речення. 9 клас. 22учні, учитель Панасенко Ніна Олексіївна.

- Математика. Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем (Н.П.Щєпкань) . 10 клас. 9 учнів, учитель Марченко Валентина Григорівна.

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи вчителів, надавала методичну допомогу у підготовці до конкурсів.

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на педагогічній раді, методичній раді, на нарадах при директору та ШМО.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2015-2016 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені з тих чи інших причин. Не повністю реалізовано план проведення предметних тижнів вчителями школи. Не поліпшилася робота щодо висвітлення досвіду роботи в періодичній та фаховій літературі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти бучацької...
На виконання вимог Закону України “Про охорону праці” з метою профілактики виробничого травматизму

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Методичні розробки правовиховної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецька міська рада донецької області донецька загальноосвітня школа І-ІІІ...

Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації Павлівська загальноосвітня...
Обладнання: малюнки птахів, осінні пейзажі, сигнальні картки, звуки птахів, музичний супровід фізкультхвилинки, матеріали презентації...

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Департамент освіти Вінницької міської ради Міський методичний кабінет...
Рекомендовано методичною радою закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради». Протокол №3 від 25. 12....

1 Комунальний заклад освіти “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня...
Комунальний заклад освіти “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської...

Новогалещинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Протягом року проведені такі масові та групові форми методичної роботи: Конференція «Дистанційна освіта – один з напрямків розвитку...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...

Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації...
Всіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти… Все, що робиш І чого досягаєш самостійно, за своєю волею І бажанням,– залишається...

Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Червонотоківська зш І – ІІІ ступенів
Розподіл хімічних елементів за розміщенням в періодах періодичної системи хімічних елементів

Україна тернівська міська рада відділ освіти комунальний заклад
«тернівська загальноосвітня школа I-III ступенів №6 тернівської міської ради дніпропетровської області»

1 Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа...
Загальцівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

4 клас
Міністерство освіти І науки України Містківська зош І – ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів»
Формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт