Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»

Тема:

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»

Зміст

  1. Анотація.

  2. Довідковий матеріал.

3. Опорні завдання:

3.1.Побудова графіка функції y = ;

3.2.Побудова графіка функції y =f();

3.3.Побудова геометричного місця точок, що відповідають вира-

зу = f(x).

4.Приклади побудови графіків функції .

5.Тренувальні вправи.

6. Використана література.

Анотація

Побудова графіків функції з модулями недостатньо висвітлена у підручниках для філологічного, гуманітарного, універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання даної теми не узагальнено з таких питань:

- побудова графіків алгебраїчних функцій з модулем ;

 • побудова графіків трансцендентних функцій з модулем ;

 • побудова графіків комбінованих функцій з модулем .

Не випадково завдання на побудову графіків функції з модулем, дослідження їх властивостей є невід’ємним атрибутом іспитів, співбесід з математики до ВНЗ , а також ЗНО, оскільки вміння розв’язувати такі завдання свідчить , що учень має ґрунтовну математичну підготовку, високий рівень логічного мислення, розвинуті творчі навики та навички дослідницької діяльності . Виконання побудови графіків функцій сприяє формуванню в учнів алгоритмічного, наочно-образного мислення, логічного розгалуження пошукової евристичної діяльності. Оволодіння навичками розв’язування подібних завдань є не тільки умовою успішного складання іспиту чи тесту ЗНО - це необхідно для подальшого вивчення курсу вищої математики в ВНЗ.

У роботі розглядаються завдання, що сприяють розвитку логічного, творчого, креативного мислення, формуванню алгоритмічного мислення, пошуково евристичної діяльності у процесі вивчення математики та підготовки до ЗНО шляхом використання комп’ютерних технологій в умовах самопідготовки.

У даному посібнику стержневими є завдання на побудову графіків функцій , що явно містять модуль або до нього призводять .Особливістю є те, що для побудови графіків таких функцій не потрібно використовувати похідну, що економить час під час виконання тестів з математики ЗНО. Розв’язання зроблено аналітичними міркуваннями, що ґрунтуються на означенні модуля та за допомогою програми Advanced Grapher.

Посібник містить опорні завдання на побудову графіків функції з модулем, типові завдання на побудову графіків функції частини 3 ЗНО з математики 2008,2007 та попередніх років, пробного тестування 2008 року (видавництво «Основа»),завдання для самостійної роботи ,що дає змогу перевірити та закріпити знання та вміння учнів.

У шкільному курсі математики філологічного, гуманітарного і навіть універсального профілю приділяється недостатньо годин для відпрацювання подібних завдань. Базові підручники середньої школи містять лише окремі завдання на побудову графіків складних функцій.

Даний матеріал апробовано на індивідуальних, факультативних заняттях у 10-11 класах.

Даний посібник стане корисним старшокласникам при підготовці до ЗНО та ДПА, вчителям- початківцям

Повторюєм:

 1. графіки елементарних функцій;

 2. основні властивості елементарних функцій.

Опорні завдання.

Побудова графіка функції y =

За означенням модуля маємо:

якщо f(x) то y = f(x);

якщо f(x) то y =-f(x).

Тобто, потрібно:

 1. побудувати графік функції y =-f(x);

 2. ті частини графіка y =-f(x), що відповідають f(x) , відобразити симетрично осі Ох.

Приклад 1.1. Побудувати графік функції y = .

Побудуємо так:

 1. y = x2 - 3x+2
 1. y = .
Приклад 1.2. Побудувати графік функції y =

 1. Побудувати графік функції y = 2lnx+1;

 1. Побудувати графік функції y =.Побудова графіка функції y =f().

За означенням модуля числа маємо:

якщо x, то y = f(x);

якщо f(x) , то y =f(-x).

Отже, у координатній площині x, графік функції y =f() збігається з графіком функції y = f(x) , а у координатній площині x y =f()=f(-x).Тоді y =f() при x можна отримати перетворенням симетрії y = f(x), що побудовано для x відносно осі Оy.

Приклад 1.3 Побудувати графік функції y =x2 -3+2.

Побудуємо графік функції y =x2 -3х+2 для x, потім - y =2 -3+2.Приклад 1.4 Побудувати графік функції y 2ln+1


Приклад 1.5 Побудувати графік функції y =.

Дана функція рівносильна y =2.Спочатку потрібно побудувати графік функції y =2а потім - y =2.Побудова геометричного місця точок, що відповідають виразу = f(x).

3. Побудуємо геометричне місце точок, що відповідають виразуПри , , а при , , тоді алгоритм будови ГМТ такий:

 1. Будуємо .

 2. Робимо перетворення симетрії побудованого відносно осі Оx графіка функції.

Приклад 6. Побудуємо геометричне місце точок, що відповідають виразу1.


2.Приклад 7. Побудуємо геометричне місце точок, що відповідають виразу1. Побудуємо спочатку функцію
Розглянемо завдання, що часто пропонують на пробному тестуванні та у підготовці до ЗНО на побудову графіків.
1. Побудувати графік функціїПерший модуль перетворюється на нуль, якщо , а другий – якщо , тому на кожному інтервалі модулі мають такі знаки :

- - - + + +

_____.______._______________

-2 0 х

якщо , то ;

якщо-2;

якщо , то . 1. Побудувати графік функцій; (Пробне тестування, 2008 р.) Харків, Основа.

Функція визначена на всій множині дійсних чисел, крім

Перетворимо функціюЯкщо x<-1, то

Якщо x>-1, то


3. Побудувати графік функції

; (Пробне тестування 2008р.).

Функція визначення на всій області визначення крім .

Вираз перетворюється в нуль, якщо , тому знаки модуля такі:

____________-_______.__________+________

1 х

Якщо x<1, то ;
Якщо x>1, то .


4. Побудувати графік функціїФункція визначення на множині всіх дійсних чисел крім

Використовуючи властивість модуляякщо , то

якщо x<0, тоДругий спосіб. (графічних перетворень)

,y, y=-,y=-+3
5. Побудувати графік функціїФункція визначення на множині всіх дійсних чисел, крім , .

Використовуючи означення модуля:

.

Функція набере вигляду:

, якщо .
, якщо .


6. Побудувати графік функціїФункція визначення на всій координатній прямій, крім .

Використовуючи означення модуля:

Маємо такі знаки модулів на інтервалах:

- - + - + +

________._____________.__________________

0 2 х

Враховуючи нулі модулів на всій області визначення функції знайдемо вирази функції на кожному з інтервалів:

Якщо , то

якщо , то

якщо , то
7. Побудувати графік функції

, де .

Враховуючи означення модуля:

;

якщо , то ;

якщо , то .Більші складнощі в учнів виникають при виконанні завдань типу .

Увага! Перетворення , рівноправні, тобто відповідає зсуву графіка по відповідній осі праворуч, якщо і ліворуч, якщо .Тільки праворуч для Оy означає догори, а ліворуч – вниз.
8. Побудувати геометричне місце точок. що відповідають виразу:


Враховуючи означення модулядля у ;

;

, для .І, нарешті, випадки, коли х і у містяться під знаком модуля:

9. Побудувати геометричне місце точок ,що відповідають виразуНайпростіше будувати у чотирьох чвертях координатної площини. Знаючи знаки х і у у чвертях будемо мати:

Перша чверть:

, ;

, .

Друга чверть:

, ;

, .

Третя чверть:

, ;

, ,.

Четверта чверть:

, , ,


Використана література

1.Апостолова Г.Хитромудрий модуль. Київ.»Факт» 2004

2.Барановська Г.Г., Ясінський В.В.Практикум з математики.Алгебра.Київ,ч.1 1997,ч.2 1998.

3.Будна О .С., Будна С. М. ЗНО. Алгебра, Тести для тематичного оцінювання. Видавництво «Ранок « 2007.

4. Галицький М.Л., Гальдман А.М. Збірник задач з алгебри для 8-9 класів. М. Просвещение 1982.

5. Гальперіна А.Р. ЗНО. Математика, тренувальні вправи. Видавництво «Ранок « 2007

6.Захарійченко Ю. О. Школьний О.В. ЗНО. Математика. Збірних текстових завдань. Київ .»Ґенеза»2008.

7.Математика .Пробне тестування2008р.Харків. Видавництво «Основа».

8.Український центр оцінювання якості освіти. Математика. Пробне тестування 2008 року.

9. Український центр оцінювання якості освіти. Математика. Типові тестові завдання. Збірник тестових завдань. Київ .»Ґенеза»2008.


Тренувальні вправи


Побудувати графіки

1.y =-4;

2.y = 4-;

3.y = ;

4.y = ;

5.y = ;

6.y = ;

7. y = ;

8. y = ;

9. y = ;

10. y = -x2+4-5;

11. y =;

12. y =;

13. y = ;

14. y = ;

15. y = ;

16. y = ;

17.;

18.y = cosx+;

19. y = sin;

20. y = ;

21. y = arcsin(sin);

22. y = --2;

23. y = ;


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Побудова графіків функцій з однією змінною
Мета: Навчальна. Ознайомити учнів із послідовністю дій під час побудови графіків функцій з однією змінною; сформувати навички побудови...

С. М. Кравченко методичні вказівки для виконання
Мета роботи: Ознайомлення з електронною таблицею ms excel, введення даних, створення формул І функцій, побудова графіків

Тема. Загадкові знаки
Мета. Поглибити знання про ноти, як знаки для запису музичних звуків, розглянути елементи нотних знаків, повідомити про складові...

Ііі етап Всеукраїнської олімпіади з математики
Тут у кожному з пунктів знаки перед послідовними числами йдуть таким чином – спочатку один «+», а далі по черзі по два знаки «-»...

Ііі етап Всеукраїнської олімпіади з математики
Тут у кожному з пунктів знаки перед послідовними числами йдуть таким чином – спочатку один «+», а далі по черзі по два знаки «-»...

Тема: Пряма мова І діалог. Розділові знаки у реченнях із прямою мовою,...
Дачі на письмі чужої мови; удосконалити вміння розставляти розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, діалогом; інтонувати речення...

Закон Закон України Про охорону прав на знаки для товарів
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів І послуг" ( 3689-12 ), в зв'язку з необхідністю внесення

На конкурс щодо закупівлі
Обладнання модулів оптичних, медіаконвертерів d-link dmc-g01lc та панелі оптичної foms-fps-o-sis1-96 sc

2. Записати речення, розставивши розділові знаки. Побудувати його...
Записати речення, розставивши розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити...

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Затверджено
Послуги щодо проектування та розроблення модулів пз документообігу дгцу для інтеграції існуючої системи документообігу дгцу з іншими...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Навчально-методичний центр
Ехсеl, коротко І доступно розглянуто основні етапи створення, редагування, обробки робочих таблиць, способи побудови графіків та...

Ефективність використання варіативних модулів на уроках трудового навчання
Кожна людина є особистість, кожна особистість це цілий величезний світ. Завдання педагога побачити кожну особистість, підійти до...

9 клас Л. М. Гортовенко Мета
Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

Звуки мови. Знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених...

Управління з переробки газу та газового конденсату Публічного акціонерного...
Продукція, залізничним та автомобільним транспортом із Шебелинського відділення з переробки газового конденсату І нафти (швпгкн)...

Методична розробка уроку на тему “Бази даних. Побудова запитів”
Формувати вміння та навики побудови різноманітних запитів по заповненій Базі данихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт