Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 1 клас

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 1 клас

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Іноземні мови

1-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА 1 КЛАС

Сфера спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Соціо-культурна компетенція

Загальнонав-чальна компетенція

лексична

граматична

фонетична

Особистісна


Публічна

Освітня


Я, моя сім’я і друзі

Дозвілля (іграшки)

Природа

(Тварини)

Свята і традиції

(Свята. Вітання)

Школа

(Шкільне приладдя)- привітатися;

- попрощатися;

- представити себе / когось;

- називати щось / когось;

- виконувати прості інструкції;

- подякувати;

- вітати зі святом;


Ich heiße …

Ich bin … Jahre alt.

Ist/Sind das …?

Das ist ein/eine/ mein/ meine / … .

Das sind … / Das sind meine …

… ist/sind rot/jung/…

Ich male / lese / …

Er/sie/es malt / liest / … (nicht).


Числа 1 – 10.

Члени родини

Кольори

Іграшки

Тварини

Дії

Шкільне приладдя.

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Іменник: множина іменників

Дієслово: Дієсловo-зв’язкa sein у Präsens.

Прикметники, Коротка форма прикметників.

Займенник: Особові займенники ich, er, sie, es.

Присвійні займенники mein, sein, ihr.

Числівник: кількісний (1 – 10). Заперечення nicht.

Сполучник und.


Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей німецької мови під час промовляння слів і виразів.

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази;

- розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;


- стежити за презентованою інформацією;

- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;

- співпрацю-вати у парі / групіФРАНЦУЗЬКА МОВА, 1 КЛАС


Сфера спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Соціо-культурна компетенція

Загальнонав-чальна компетенція

лексична

граматична

фонетична

Особистісна


Публічна

Освітня


Я, моя сім’я і друзі

Дозвілля (іграшки)

Природа

(Тварини)

Свята і традиції

(Свята. Вітання)

Школа

(Шкільне приладдя)- привітатися;

попрощатися;

- представити себе / когось;

- називати щось / когось;

- виконувати прості інструкції;

- подякувати;

- вітати зі святом;

Salut! Je suis… Mon prénom est… … Bonjour!

Bonne nuit!

Au revoir!

C’est mon...

Qu’est-ce que c’est ? C’est un /une …

As-tu …? Oui, j’ai… Non, je n’ai pas.

Ouvre/Ferme.../Prends / Donne-moi

Lève-toi.

Assieds-toi.

Voilà. Merci

Je peux … Peux-tu…?

Oui, je peux./ Non, je ne peux pas.

Joyeux anniversaire ! Joyeux Noël ! Bonne et heureuse Année !

Числа 1 – 10.

Члени родини

Кольори

Іграшки

Тварини

Дії

Шкільне приладдя.

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Іменник: множина іменників, жіночий рід (закінчення –s; -е).

Дієслово: être, avoir;

pouvoir;

Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір і колір.

Займенник: особові (Je,tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), присвійні (ma, mon, ta, ton….

Числівник: кількісний (1 – 10).

Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів.

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази;

- розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;


- стежити за презентованою інформацією;

- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;

- співпрацю-вати у парі / групіІСПАНСЬКА МОВА, 1 КЛАС

Сфера спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Соціо-культурна компетенція

Загальнонав-чальна компетенція

лексична

граматична

фонетична

Особистісна


Публічна

Освітня


Я, моя сім’я і друзі

Дозвілля (іграшки)

Природа

(Тварини)

Свята і традиції

(Свята. Вітання)

Школа

(Шкільне приладдя)- привітатися;

попрощатися;

- представити себе / когось;

- називати щось / когось;

- виконувати прості інструкції;

- подякувати;

- вітати зі святом;

¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal.

¡Buenos(as) días, tardes!

¡Hasta luego!

Me llamo…

Soy bueno(a) ...

Vivo en ...

Estudio en ...

¡Levántate! ¡Levantaos!

¡Siéntate! ¡Sentaos!

¡Dame, por favor...!

¡Feliz Año Nuevo (Navidad)!

Vale. Bien.

¡Perdón!

¡Perdóneme!

¡Gracias!

Числа 1 – 10.

Члени родини

Кольори

Іграшки

Тварини

Дії

Шкільне приладдя.

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Дієслово: ser, hacer, haber (hay), estar, tener;

Числівник: кількісні до 10

Займенники: особові, питальні, присвійні

Прийменники: (a, en, de, con, sobre)

Артикль: Стягнені форми артиклів al, del.

Сполучник: y (e).


Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей іспанської мови під час промовляння слів і виразів.

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

- обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази;

- розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;


- стежити за презентованою інформацією;

- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;

- співпрацю-вати у парі / групі


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 1-го класу учні:

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне

Діалогічне

- розрізняють (на слух) вивчені слова і фрази;

- сприймають на слух і виконують прості інструкції;

- розуміють короткі елементарні повідомлення підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування.


- представляють себе, членів родини, друзів;

- називають предмети;

- рахують до 10;

- розповідають короткі римівки та лічилки, співають дитячі пісні;

- називають і описують предмети / тварин відповідно до навчальної ситуації в межах тематики програми. Обсяг висловлювання 2-3 речення.


- вітаються та прощаються;

- знайомляться;

- ставлять запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідають на запитання однокласників / вчителя;

- висловлюють подяку, пробачення. Обсяг висловлювання кожного не менше 2-х реплік.Називають букви алфавіту.

Озвучують засвоєні в усному мовленні слова, словосполучення.

Пишуть літери алфавіту

відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень.НІМЕЦЬКА МОВА, 2 КЛАС

Сфери спілкува

ння

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична

Особистісна


Моя сім’я, я і мої друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природаназивати когось/ щось;

ставити запитання

і відповідати на них;

повідомляти

про когось/щось;

давати

елементарну характеристику комусь/чомусь;

повідомляти

про належність когось/чогось;

повідомляти про

спроможність виконувати дії;

вітати зі святом;

просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них

Ich habe einen/eine/ ein/keinen/keine/

kein …

Hast du Hefte /…? – Ja,/ Nein, ich habe ein/ einen / eine / kein/ keinen/ keine …

Gib/Geben Sie mir bitte …

Ich/er/sie kann/kann nicht…

Kann ich ...? / Kannst du ...?

Das ist kein/keine …

Das sind keine …

Ist/Sind das …?

Wie ist/sind …?

… ist/sind rot/ jung/… Wo ist …?

… ist hier/da.

Der Junge ist ... aber ... .


Члени сім’ї

Вік

Іграшки

Числа від 11 до 20

Частини тіла

Предмети одягу

Тварини

Пори року

Погодні явища

Місяці

Дні тижня

Назви свят

Предмети в класній кімнаті

Шкільне приладдя


Складені іменники.

Іменники в Akk.

Дієсловo-зв’язкa haben у Präsens.

Наказовий спосіб (Imperativ).

Модальне дієслово können у Präsens.

Особові займенники du, wir, ihr, sie, Sie.

Присвійні займен-ники dein, unser, euer, ihr, Ihr.

Числівники від 11 до 20.

Заперечення nein i kein.

Прислівники hier, da.

Сполучник aber.

Прямий і зворотній порядок слів.

Питальні речення з питальними словами wie?, wer?, was?, wie viel(e)?, wo?

Удосконалення навичок і вмінь набутих у перший рік навчання


Вибір та вживання привітань / форм звертання / вигуків.
Правила ввічливостірозрізняти і

продукувати незнайомі звуки;

розуміти і

зв'язувати незнайомі звукові відрізки;

уважно стежити

за презентованою інформацією;

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботиПублічнаСвята та традиції

Освітня


Школа

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів англійська мова, 1 клас
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих...
Дієслово: Стверджувальна, питальна I заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Календарно-тематичне планування уроків
Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Г. Т....

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Уроку
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Уроку
Російська мова. Програма для загальноосвітніх закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 –го класу) 5 9 класи (наказ...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт