Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див матеріал для копіювання)

Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див матеріал для копіювання)

УРО К 15 (5) 2 клас

Підтема Моє улюблене заняття.

М ета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див. матеріал для копіювання).

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll continue speaking about toys, and we’ll discuss things you like and things you don’t like. We’ll also play a game.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

Учитель звертається до учнів з повідомленнями про себе. Якщо учень може сказати про себе те саме, він повторює речення, додаючи слово too. Якщо ж речення не стосується учня, то він повинен промовчати. T: I can speak English. P: I can speak English, too. T: I’m a teacher. Учень мовчить.

T: I’m from Ukraine. T: I can drive a car. T: I can ride a bike. T: I’m in class.

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Бесіда з учнями. Впр. 1 (с. 32). T: Look at the pictures on page 32. What can we see? We can see toys. Point to the plane. The plane is quick. Repeat after me: quick. What is quick? A car is quick. A train is quick. A bike is quick. Is a fish quick? No. A fish is slow. Repeat after me: slow. What is slow? A ship is slow. A turtle is slow. A fish is slow. Is a fish noisy? Of course, not! A fish is slow, but it is not noisy. Repeat after me: noisy. What is noisy? A car is noisy. A train is noisy. A plane is noisy. But a fish is not. Now point to the cake. Do you like cakes? Yes, they are tasty. Repeat after me: tasty. What is tasty? Apples are tasty. Sweets are tasty. An ice cream is tasty. Everything you like to eat is tasty. Now look at the monster. Is it nice or ugly? Repeat after me: ugly. The monster is not nice, it’s ugly, but it’s funny! Do you like reading? I hope you do. The books you like are interesting, and the books you don’t like are boring. What else can be interesting or boring? Books, films, games can be. What books/films/games are interesting/boring?

2) Впр. 2 (с. 32). Учитель читає учням приклад міні-діалогу, учні слухають і в парах складають

аналогічні діалоги до малюнків (1—8).

3) Впр. 3 (с. 32). Учні у парах ставлять один одному запитання за поданим у вправі зразком.

Pronunciation 2. Фонетична зарядка.

1) Розпізнавання звуків. T: One black beetle bled only black blood, the other black beetle bled blue. This fat black cat sat on a hat.

2) Репродукція.

Reading 3. Навчання читання.

1) Впр. 4 (с. 33). T: Look at the picture on page 33. Who can we see? We can see a girl and her doll. The girl’s name is Polly and the doll’s name is Dolly. And we can see pots and pans. They are Dolly’s pots and pans. What can Dolly do? It can walk and talk. What does Polly want to do? She wants to have tea with Dolly. Учні розглядають малюнок і відповідають на запитання вчителя.

2) Впр. 5 (с. 33). Учні по черзі читають твердження до тексту й обирають правильний варіант.

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення.

2) Впр. 7 (с. 33). Учні в групах розповідають про своє улюблене заняття.

Physical Activity 5. Фізкультхвилинка.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Т: What topic were we discussing? What words have you learned? What games did we play? Name one thing you like (to do).

УРО К 16 (6) 2 клас

Підтема Щонеділі.

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Продовжувати формувати техніку читання. Удосконалювати вміння аудіювання. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll discuss what children usually do on Sundays; and by the end of the lesson you’ll learn to talk about how you spend your free time.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу. Гра «What’s in Your Picture?».

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Бесіда з учнями. Учні слухають і повторюють нові слова. Потім відповідають на запитання вчителя. T: Look at me. That’s what I do in my free time: I fly a kite (удає, що запускає повітряного змія). Repeat: fly a kite. I skip (удає, що стрибає через скакалку). Repeat: skip. I rollerblade (удає, що їде на роликах). Repeat: rollerblade. But I don’t play on the swing. Repeat: play on the swing. Do you fly a kite/skip/rollerblade/play on the swing in your free time?

2) Гра «Mime Game».

3) Бесіда за підручником. Впр. 1 (с. 34). T: Open your books at page 34 and look at the children. Point to the boy/girl who flies a kite/skips/rollerblades/plays on the swing. Now ask and answer questions in pairs as in the example. Учні в парах ставлять один одному запитання за поданим у вправі зразком.

4) Впр. 2 (с. 34). Учні розглядають малюнок, читають запитання до нього та усно відповідають.

Listening Comprehension 2. Аудіювання.

T: Listen and draw a line.

ON SUNDAY

It’s Sunday today. The children are in the park. They are Max, Ann, Liz and Nick. Max has new rollerblades, they are his birthday present. So he learns how to rollerblade. Nick likes to rollerblade too, but today it’s windy and that’s why he flies his yellow and green kite. Liz and Ann are on the swing. Ann likes to play on the swing and Liz prefers to skip.

Rhyme 3. Вивчення вірша. Впр. 3 (с. 34).

Reading 4. Навчання читання.

1) Впр. 4 (с. 34). Учитель називає ланцюжок слів, в яких трапляється дифтонг [e#].

2) Впр. 5 (с. 34). Учні виконують завдання в зошитах, після чого читають текст ланцюжком.

Speaking 5. Розвиток умінь мовлення. Впр. 6 (с. 34).

Кожен учень, спираючись на поданий у вправі зразок, складає коротке усне повідомлення про свій вільний час і виступає з ним. Учитель стежить за правильністю вимови слів.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 25) (усно), 2 (с. 25) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1→P2→P3.

Т: What topic were we discussing?

What rhymes have we learned?

What game did we play?

What task did you like most?

Name one thing you usually do on Sundays.

УРО К 17 (7) 2 клас

Підтема Я люблю спорт!

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Продовжувати формувати навички читання. Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати любов до спорту.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll discuss sports, and by the end of the lesson you’ll be ready to speak about the sport you like.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення вірша. Впр. 4 (с. 35).

Учні хором або по черзі (за бажанням) розповідають вірш.

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting Vocabulary 1. Подання нових ЛО .

1) Робота з картками. Учитель роздає картки (НО). Учні в парах підписують малюнки відповідними словами. T: Look at the pictures and write the words (it is not difficult: they are very similar to those in Ukrainian). Now tell me what sport is in picture 1/2/3/4/5/6.

3) Впр. 1 (с. 36).

T: Look at the pictures at the top of page 36. Which of these sports do you like to do? Учні відповідають.

T: Now ask your friend what sport he/she likes to do. Учні в парах ставлять один одному запитання за поданим у вправі зразком.

4) Впр. 2 (с. 36). Учні виконують завдання письмово, потім читають речення, які вони склали.

Speaking 2. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 3 (с. 36). Учні хором повторюють за вчителем репліки діалогу, потім у парах розігрують

Pronunciation 3. Фонетична зарядка.

1) Розпізнавання звука [w].

Учитель демонструє, як правильно вимовляти звук [w].

WHY DO YOU CRY, WILLY?

Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy? Why?

Whenever we meet you,

You always cry.

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy? Why?

2) Репродукція.

Reading 4. Навчання читання. Впр. 4 (с. 37).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. T: Look at the picture on page 37. Who can we see? We can see a boy. His name is Sam and he likes swimming.

2) Reading. Етап читання. T: Listen and read after me.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 5 (с. 37). Учні читають речення, погоджуючись з правильними та виправляючи неправильні.

б) Впр. 6 (с. 37). Учні письмово складають по три запитання до тексту впр. 4 і в парах ставлять їх

Physical Activity 5. Фізкультхвилинка.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Т: What topic were we discussing? What names of sports have you learned? What sport do you like most?

УРО К 18 (8) 2 клас

Підтема Сьогодні — неділя!

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Розвивати навички аудіювання. Продовжувати формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll train to describe your Sundays. You’ll find out some new words, practise in listening and learn a rhyme about playing out.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення вірша. Впр. 4 (с. 34).

2) Гра «Gates».

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Впр. 1 (с. 38). Бесіда за малюнками в підручнику.

T: Look at the pictures at the top of page 38. In the first picture we can see a village. Repeat after me: village. In the second picture there’s a garden. Repeat after me: garden. In the next picture we can see children who play hopscotch. Repeat after me: play hopscotch. And in the last picture the children play hide-and-seek. Repeat after me: play hide-and-seek. Do you like to play hopscotch/hide-and-seek?

2) Робота в парах. Впр. 2 (с. 38). Учні в парах ставлять один одному запитання за малюнками вправи та відповідають на них.

3) Гра «Пантоміма».

5) Впр. 3 (с. 38). Учні працюють у групах по троє-четверо: за поданим у вправі зразком усно розповідають про свій вихідний день.

Listening Comprehension 3. Аудіювання. Учитель роздає картки (НО) та читає діалоги. Учні слухають та позначають «галочкою» малюнок, що найкраще відповідає змісту кожного з них.

Dialogue 1

— Look at this photo! This is me and that is my cousin.

— Are you in the park?

— No, we are in the garden.

Dialogue 2

— Hello, Alice. This is Julia. Is your brother at home?

— No, he is in the yard.

— Is he riding his bike?

— No, his bike is here. He usually plays hide-and-seek with his friends in the yard.

Dialogue 3

— What do you usually do on Sundays?

— I play basketball.

— Do you play at the sportsground?

— No, we play in the park.

Dialogue 4

— I usually visit my grandparents on Sundays.

— Where do they live?

— In the village. They have a nice garden. I usually help them in the garden.

Physical Activity 5. Фізкультхвилинка.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Т: What topic were we discussing? What words have you learned? What game did we play?

What task did you like most?
УРО К 19 (9) 2 клас

Підтема Повторення граматики.

Мета: Повторити лексичний матеріал теми. Повторити граматичний матеріал: множину іменників; займенники; теперішній неозначений час. Продовжувати формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Удосконалювати вміння аудіювання. Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll remember how to speak about things we usually do; you’ll practice in using pronouns and telling the number of things. Besides, we’ll practise vocabulary on the topic «Let’s Have Fun!».

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

Вивчення пісні.

TEN LITTLE INDIAN BOYS

One little, two little, three little Indians,

Four little, five little, six little Indians,

Seven little, eight little, nine little Indians,

Ten little Indian boys.

Ten little, nine little, eight little Indians,

Seven little, six little, five little Indians,

Four little, three little, two little Indians,

One little Indian boy.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Listening Comprehension 1. Аудіювання.

T: Listen and put a tick () or a cross (×).

One. We can see three boys and three bikes.

Two. We can see a swing, a skipping rope and two dolls.

Three. We can see two planes, five cars and three robots.

Four. We can see eight apples.

Five. We can see ten pictures.

Grammar Revision 2. Повторення граматичного матеріалу.

1) Бесіда з учнями. T: Look at the examples in the box on page 40 and say how we can form plural forms.

2) Впр. 1 (с. 40). Учні самостійно письмово виконують завдання.

3) Впр. 2 (с. 40). Учні спочатку виконують завдання усно, а потім записують речення в зошити.

4) Впр. 3 (с. 40). Учні усно добирають відповіді до поданих запитань, потім читають міні-діалоги в парах.

5) Впр. 4 (с. 41). Учні письмово складають речення з поданих слів, потім використовують ці речення, щоб описати малюнок.

6) Впр. 5 (с. 41). Учні вивчають інформацію в рамці на с. 41 і письмово виконують завдання вправи.

Наприкінці уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

7) Впр. 6 (с. 41). Учні працюють у групах: розповідають один одному про те, що вони роблять про-

тягом тижня.

Physical Activity 3. Фізкультхвилинка.

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1→P2→P3.

Т: What did we practise at this lesson?

What task was the most difficult to do?


УРО К 20 (10) (КОН ТРОЛ ЬНИЙ) 2 клас

Підтема Повторення. Контрольна робота.

Мета: Повторити лексико-граматичний матеріал теми.

Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, зошит для контролю знань, Test 2.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

T: How do you do!

Ps: How do you do!

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today you’ll remember the rhymes, words and grammar on the topic «Let’s Have Fun»; after that, you’ll write a test to check your knowledge on this topic.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

2) Гра «Назви слово».

Учитель або учень кидає учням по черзі м’яч, називаючи звук із вивчених, учні повертають м’яч, називаючи слово з цим звуком за темою «Let’s Have Fun».

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Check on Homework 1. Перевірка домашнього завдання.

Revision 2. Повторення.

1) Аудіювання. Впр. 1 (с. 42).

Учитель двічі читає діалоги. Учні слухають і співвідносять ці діалоги з малюнками на с. 42. Потім розігрують їх у парах.

2) Повторення ЛО теми. Впр. 2 (с. 42).

Учні знаходять і записують слова, що відповідають малюнкам вправи.

3) Читання. Впр. 3, 4 (с. 43).

Спочатку вчитель читає текст вправи, а учні слухають та слідкують за підручником. Потім учні ланцюжком читають речення тексту. Після цього виконують впр. 4 (с. 43): читають твердження до тексту, обираючи правильний варіант їх закінчень.

4) Повторення літер англійської абетки. Впр. 5 (с. 43).

Учні знаходять у тексті впр. 3 слова з літерою Хx і називають їх по буквах.

5) Впр. 6 (с. 43).

Учні письмово виконують завдання, учитель викликає двох-трьох з них і просить

прочитати їх тексти.

Instruction 3. Інструкція щодо виконання контрольної роботи.

T: Зараз ви напишете контрольну роботу, яка дозволить перевірити ваші знання

з розділу «Давайте розважатися!». Контрольна робота складається з трьох за-

вдань.

Test 4. Виконання контрольної роботи. Тест 2.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Заключна бесіда з учнями.

T: Have you got any questions on the tasks of your test? Do you think you did the test successfully? What task was the most difficult? Which one was the most interesting?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див матеріал для копіювання)
М ета: Ознайомити з новими ло. Повторити та активізувати ло теми. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати...

Урок української мови
Обладнання: логічно опорна схема, магічні квадрати зі словниковими словами, картки для роботи в групах, картки для індивідуальної...

Г. В. Стадник робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками
Робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками з дисципліни “Будівельна фізика” (для студентів 4 курсу денної...

Урок 1 (1) Підтема Привітайся з друзями!
Мета: Ознайомити з метою та завданнями навчання у 2-му класі. Презентувати підручник. Навчати монологічного й діалогічного мовлення....

Дія ділення. Властивості частки
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, картки-«капустинки, підручник Богданович М. В. Математика. Підручник...

Види мистецтва
За підручником: Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс): Підручник для 5 кл загапьноосв навч закладів. К.: Вид-во «Світоч», 2013....

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Складнопідрядні речення з підрядними причини й мети
Обладнання: картки, дидактичний матеріал, підручник, мультимедійна дошка, роздатковий матеріал

До підручника «Німецька мова» для 1 класу додається «Робочий зошит...
Крім того, реалізується виховна мета – виховання мовленнєвої культури, активності, уваги, спостережливості, працездатності учнів

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Вп "Старобільський технікум лнау" Гігієна тварин з основами ветеринарії...
Основні правила з техніки безпеки на заняттях із дисципліни "зоогігієна з основами ветеринарії"

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

День народження
Підручник, англійська абетка, картки з буквами, малюнок торту, паперові свічки, опорні схеми, фарби, іграшковий ведмедик, картки...

Затверджую
...

Нашого тренінгу
Матеріали для семінару: картки «Правила роботи в групі», кольоровий папір, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом,...

Нашого тренінгу
Матеріали для семінару: картки «Правила роботи в групі», кольоровий папір, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом,...

Міністерство аграрної політики та продовольства україни
Робочий зошит дає можливість узагальнити І систематизувати теоретичні знання та навики з дисципліни „Менеджмент”

Урок алгебри в 11 класі. 28. 01. 13р. Тема: Розв
Обладнання: картки для математичного диктанту, «Презентація «Геометричний зміст первісної функції»», матеріали для пазлу «Визначений...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт