Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога, логопеда, дефектолога), для лікаря-психіатра основним документом, що відображає

Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога, логопеда, дефектолога), для лікаря-психіатра основним документом, що відображає

Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога, логопеда, дефектолога), для лікаря-психіатра основним документом, що відображає найбільш важливу і суттєву інформацію про дитину, є педагогічна характеристика. Цей документ заповнюється вихователем дошкільного закладу або класним керівником школи, скріплюється підписом керівника установи та печаткою.

Психолого-педагогічна характеристика

вихованця _____ групи _____ ДНЗ №_ м.Сокаля.

1. Загальні відомості про дитину:

П.І.Б.

Дата народження

Домашня адреса

2. Характеристика сім'ї:

Склад сім'ї: повна, неповна, багатодітна, наявність братів і сестер.

Хто займається вихованням дитини (мати, батько, бабуся, інші)

Чи достатню увагу приділяють вихованню та навчанню дитини?

3. З якого часу відвідує в дошкільний заклад, як протікав період адаптації, чи були тривалі перерви у відвідинах дитячого закладу, з яких причин. Як складаються взаємовідносини з дитячим колективом.

3. Соматичне здоров'я: більш рідко, часто, хворіє простудними захворюваннями, має хронічні порушення здоров'я, погано їсть, важко і неспокійно спить.

4. Характеристика діяльності: навички самообслуговування: чи може самостійно користуватися туалетними приналежностями, вмиватися, мити руки, розчісувати волосся, чи може самостійно одягнутися, роздягнутися, взутися, сором'язливий, зав'язувати і розв'язувати шнурки, користуватися ложкою, виделкою, чи вміє прибирати свої речі і ліжко.

5. Ігрова діяльність: байдужість чи інтерес до іграшок, улюблені ігри, чи розуміє правила гри, чи виконує їх, вносить зміна в зміст гри, доступність уявної ситуації, роль у колективній грі, поведінка у конфліктній ситуації, чи відображає свій досвід в грі, ( не) вміє підтримувати гру.

6. Конструктивна та графічна діяльність: чи вміє правильно збирати матрійку, пірамідку, складати прості фігури за зразком з рахункових паличок, виконувати споруди з кубиків; навички малювання (будинок, дерево, людина та ін), ліплення (скачати кульку, брусок з пластиліну та ін .); зображення вертикальних ліній, горизонтальних ліній, увігнутість ліній, зображення фігурок за зразком)

7. Засвоєння програми вікової групи:

Знання з математики:

- лічба в межах…..;

- володіння підсумковим числом…….;

- лічильні операції…..;

- порівняння множин (більше-менше);

- порівняння за величиною……;

Просторова орієнтація (далеко, близько, більше-менше, високо-низько, вліво-вправо);

Сенсорні еталони:

- знання та розрізнення кольорів, геометричних фігур.

Знання з рідного краю:

-знає своє ім’я, прізвище, імена своїх батьків, назву дитячого садка, вулиці, міста.. Знає та називає державні символи України.

- має уявлення і називає предмети домашнього вжитку, їх деталі і частини, з яких складається предмет. Класифікує предмети чи ні.

- розуміє та встановлює прості причинно-наслідкові звязки

Малювання, ліплення, аплікаці:

- володіє, не володіє, частково володіє навичками малювання, ліплення та вирізання. Вміння тримати олівець, пензлик, ножиці;

- якість виконання робіт (охайні, неохайні, творчі, примітивні)

Рівень сформованості загальної моторики:

- заняття з фізкультури: виконання вправ /незграбно, нечітко, некоординовано – чіткі, координовані);

Заняття з музики: (не відчуває ритм музики, співвідносить чи не співвідносить рухи з музичним тактом.

8. Відношення до трудової діяльності, доручень:

- любить виконувати доручення побутового характеру:

- виконує за вказівкою дорослого;

- виконує охоче, не охоче;

- відмовляється виконувати.
9. Ставлення до занять (Не здатний контролювати свою діяльність, не доводить справу до кінця, заважає педагогу, дітям, швидко виснажується, працює повільно і нерівномірно, темп діяльності швидкий, але діяльність «хаотична і безглузда». Чи приймає допомогу і яку: словесну, практичну, стимулюючу, направляючу, організуючу, навчальну; як долає труднощі, що виникають в процесі діяльності; (не) прагне подолати, кидає роботу, піднімає за іншими, плаче, переживає і нервує, звертається до вихователя, дітям за допомогою, самостійно шукає вихід.)

10. Особистісні особливості: адекватність емоційних реакцій, активність чи пасивність у різних видах діяльності, наявність або відсутність ініціативи, поступливість, дратівливість, пасивність у процесі спілкування з дітьми та дорослими; сором'язливість, примхливість, плаксивість, апатія, нав'язливість, боязкість; переважає позитивний настрій; поведінка: спокійна адекватна ситуації, неспокійна; моральні якості: адекватність відносин до рідних, однолітків, інших людей, почуття прихильності, любові, добра, схильності прийти на допомогу або ображати інших, агресивність, жвавість і т.д., вміння виконувати вимоги дорослих, акуратність, охайність, адекватність емоційних реакцій на схвалення і осуд.


Підпис вихователя, завідувача та печатка установи.

Психолого-педагогічне подання на ПМПК

Дата заповнення подання ______ 20_______ року

Для дитини-дошкільника:______________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові дитини ____________________________________

Дата народження ___________________________________________________

Місце перебування __________________________________________________

Термін перебування в ДНЗ __________________________________

У якому віці вступив ______________________________________

Оцінка адаптації дитини в групі: а) хороша, б) задовільна, в) недостатня; г) погана, д) інше ____________

Особливості латералізації: а) праворукий; б) ліворукий, в) амбідекстер.

Особливості ігрової діяльності: а) гра відповідає віку, б) гра відповідає більш ранньому віку; в)переважає маніпулятивна гра; г)гра відсутня; д) інше __________________________________________________________________________

Основні труднощі, відмічені в навчанні: а) засвоює програму добре; б) засвоює програму задовільно; в) програму засвоює з труднощами; г) програму не засвоює; д) інше _________________________________________________________________

Сприйняття: а) відповідає віку; б) є порушення зорового сприйняття,

в) є порушення слухового сприйняття; г) комплексні порушення сприйняття; д) інше ______________________________________________________________

Увага: а) без особливостей; б) недостатньо стійка; в) нестійка

Пам'ять (переважає): а) зорова; б) слухова; в) моторна; г) змішана

Пам'ять (проблеми): а)без особливостей; б)повільно запам'ятовує і швидко забуває; в) швидко запам'ятовує і швидко забуває; г) інші проблеми _______________

______________________________________________________________________

Мислення: а) відповідає віку; б) недостатньо кмітливий; в)грубі порушення мислення; г) інше __________________________________________________________

Моторика: а) відповідає віку; б) моторно незграбний, незграбний, в) дефекти тонкої дрібної моторики; г) інше ____________________________________________

Основні труднощі, що відзначаються в спілкуванні: а) труднощів немає; б) не вміє підтримувати гру; в) вважає за краще бути на самоті; г) плаче, малоконтактний з дорослими, дітьми; д) конфліктний: е) інше ____________________________________

Мовленнєвий розвиток: а) мовлення відповідає віку; б) мовлення невиразне; є труднощі звуковимови; в) бідний словниковий запас; г) мовлення граматично неправильну; д) спостерігаються запинки в мовленні; е) мови немає, ж) інше ______________________________________________________________________

Соціально-побутові навички: а) відповідають віку; б) недостатньо сформовані; в) порушені, г) інше ________________________________________________________

Орієнтування в просторі та часі: а) відповідає віку; б) недостатньо сформоване, в) порушене; г) інше ________________________________________________________

Ставлення до занять, діяльність: а) відповідає віку; б) не здатний контролювати свою діяльність, в) непосидючий, не доводить справу до кінця; г) заважає педагогу, дітям; д) швидко виснажується; е) інше ________________________________________

Темп діяльності: а) відповідає віку; б) сонливий і млявий протягом дня; в) темп роботи на заняттях не рівномірний; г) працює повільно і неуважно; д) темп діяльності швидкий, але діяльність «хаотична і безглузда»; е) інше _________________________

Соматичне здоров'я: а) хворіє рідко; б) часто хворіє, простудними захворюваннями; в) має хронічні порушення здоров'я; г) погано їсть, д) важко засинає і неспокійно спить; е) інше __________________________________________________

Додаткові особливості розвитку дитини:

______________________________________________________________________

Загальна оцінка розвитку та поведінки дитини, пропозиції педагога

______________________________________________________________________
Вихователь ___________________________
Завідувач ДНЗ ___________________________
М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога,...
Цей документ заповнюється вихователем дошкільного закладу або класним керівником школи, скріплюється підписом керівника установи...

Перелік документів, необхідних для представлення дитини на пмпк
Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або...

Нагадуємо, що консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей...
Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими...

Ведення трудових книжок
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Вона призначена для встановлення загального, безперервного...

Затверджено
Методологічні положення державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» (далі – Методологічні...

Методичні рекомендації починаючому психологу документація психолога-початківця...
Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти та виховання...

Практичного психолога
Журнал щоденного обліку роботи є обов'язковим документом практичного психолога закладу освіти, в якому фіксуються усі види робіт...

Література Додаток А. Таблиці обліку проведення психолого-педагогічної...
Додаток В. Таблиці оцінювання результатів корекційної діагностики (на прикладі другого року навчання)

Технічне завдання І обсяг послуг роботи психолога
Цільовою групою психолога є жінки (в тому числі жінки з дітьми), які постраждали від насильства в сім’ї, та чоловіки, які вчиняють...

Коментар до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Основним документом, який засвідчує досвід роботи на тій чи іншій посаді та підтверджує загальний стаж роботи для пенсійного забезпечення,...

Методичні рекомендації для керівників гуртків загальноосвітніх та...
Журнал планування та обліку роботи гуртка ( секції ) є основним документом керівника гуртка

Методичний кабінет Іларіонівська нсзш психолого педагогічний семінар...
Цьому в повинно сприяти педагогічне спілкування, яке допомагає вчителю забезпечити умови для реалізації дидактичних І виховних задач,...

Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики сімейного лікаря

Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка...
Психолого-медико-педагогічні консультації (далі пмпк) є установами в системі освіти, які здійснюють консультативно-методичну, психолого-педагогічну,...

Зразок записів результатів психологічного обстеження дітей, що направляються...
Особливості поведінки: пожвавлення, розкутість, зацікавленість або незадоволення

Особливості здійснення фінансового моніторингу фізичними особами...
До відома фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги)...

Та розклад їх роботи стор. 10
Журнал є основним документом, по якому директор або завідуючий закладу культури клубного типу звітує за виконане державне та соціально-культурне...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівникаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт