Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт завідувача дошкільного

Звіт завідувача дошкільного

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗВІТ

завідувача дошкільного

навчального закладу

(ясел-садка)№ 24 "Вогник"

ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу

Васютинської Тетяни Володимирівни

за 2013-2014 навчальний рік

м.Кіровоград, 2014

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу заснований у 1939 році. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. за №1474 закладу присвоєно ім’я В.О.Сухомлинського.

Здійснює свою діяльність відповідно до:

 • Конституції України,

 • Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону праці»,

 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

 • Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

 • Базового компонента дошкільної освіти ,

 • Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,

 • Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,

 • Авторської програми педагогів дошкільного навчального закладу «Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»,

 • Концепції розвитку дошкільного навчального закладу на 2010 – 2015 роки,

 • Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 року №912),

 • Власного Статуту та інших нормативно-правових актів чинного законодавства.

 • Річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста. Його засновником є Кіровоградська міська рада.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна, хореографічна зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- етнографічна кімната, Кімната казок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний майданчик та майданчик для вивчення та закріплення правил дорожнього руху;

- на території садочка є куточки лісу, лугу, Думки та Чудес.
2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ
Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 311 дітей.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу має 12 одновікових груп загального розвитку з денним перебуванням дітей, з них дві чергові групи ясельна і дошкільна та дві з вадами мови дошкільні.

В 2013 – 2014 навчальному році функціонували такі групи:


№з/п

Вікові групи

Кількість

дітей

Режим

роботи

1

Перша молодша група №1 (ясельна)

17

7.00 – 19.00

2

Перша молодша група №7 (ясельна)

16

7.00 – 17.30

3

Друга молодша група №4

31

7.00 – 17.30

4

Друга молодша група №10

32

7.00 – 17.30

5

Друга молодша група №11

35

7.00 – 17.30

5

Середня група №5

29

7.00 – 19.00

6

Середня група №9

31

7.00 – 17.30

7

Середня група №12

28

7.00 – 19.00

8

Старша група №6

27

7.00 – 17.30

9

Старша група №8

30

7.00 – 17.30

11

Старша група №3 компенсуючого типу - логопедична

19

7.00 – 17.30

12

Підготовча до школи група №2 компенсуючого типу – логопедична

16

7.00 – 17.30

Усього груп: 12, дітей: 311.

При комплектуванні груп дітьми, враховуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо норм і правил утримання дітей в дошкільних закладах.
3. ПРО СИСТЕМУ РОБОТИ З ДІТЬМИ,

ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ ДНЗ
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

(ст.19), інструктивно-методичним листом «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», педагогами дошкільного закладу було проведено облік дітей дошкільного віку закріпленого за садком мікрорайону.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» створили банк даних про дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблено заходи щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, відповідно до соціальних потреб сімей, активне їх залучення до навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи.

В закладі працює консультпункт для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад. Батьки отримують кваліфіковані консультації лікаря, сестри медичної, вихователів, інструктора з фізкультури, практичного психолога, логопедів, музичних керівників, вихователя-методиста, завідувача з питань виховної та освітньої роботи з дітьми дошкільного віку за державними програмами «Дитина» та « Впевнений старт». Завдяки такій роботі діти можуть здобувати дошкільну освіту вдома.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В дошкільному закладі працює 61 працівник: педагогів – 30 осіб, медперсоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 29 осіб.

Стаж педагогічної діяльності30 і більше 20-30р. 15-20р., 10-15р. 5-10р. до 5р.30 і більше років

20-30 років

15-20 років

10-15 років

5-10 років

До 5 років

7 осіб

13 осіб

-

1

3 особи

6 осіб

23,2%

43,5%

-

3,3%

10%

20%Рівень освіти педкадрівПовна вища

Неповна вища

24

6

80%

20%Результати атестації педпрацівниківВища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

Відповідає займаній посаді

Звання «вихователь-методист

6 осіб

8 осіб

1 особа


9 осіб

6 осіб

2 особи

20%

26,7%

3,3%

30%

20%

6,7%


За минулий навчальний рік підвищили кваліфікацію на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського» 3 педагога: Ніколаєнко Т.Д., Герасименко О.В., Кушнір І.В.

Було атестовано в 2013/2014 навчальному році 2 педагога. За результатами атестації: вихователь Софянчук Л.Р. відповідає займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії «Спеціаліст 1 категорії», а вихователь Подопригора Т.О. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному тарифному розряду.

Адміністрація дошкільного закладу диференційовано підходить до вихователів-початківців і досвідченого педагога-майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

Виходячи із підбору кадрів, можна зробити висновок, що в нашому дошкільному закладі є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог. Особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає в єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного та обслуговуючого персоналу в розвитку дитини. Особливу увагу і підтримку відчувають молоді вихователі. Досвідчені педагоги-наставники надають своєчасну допомогу малодосвідченим. Це дає можливість молодим вихователям відчувати впевненість в практичній роботі, уникнути розчарувань в обраній професії.

Колектив ДНЗ любить працювати бездоганно, творчо, не шкодуючи ні часу, ні енергії. Педагоги мають золоте серце, умілі руки, почуття міри і краси. Особистим прикладом вчать дітей цінувати прекрасне, виховують моральні якості, інтерес до надбань вітчизняної та світової культури, спадщини В.Сухомлинського.

За результатами аналізу плинності кадрів, основною причиною є вихід на пенсію за віком та вислугою років.
5 ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ У 2013-2014н.р.
Протягом минулого 2013/2014 навчального року педагогічний колектив ДНЗ, забезпечуючи високий рівень навчання та виховання дітей на засадах сучасних педагогічних здобутків, програми «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», педагогічних надбань В.Сухомлинського, працював над такими проблемними завданнями:

 1. Продовжувати розвивати ідеї педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського по гармонійному розвитку особистості дитини.

 2. Сприяти сенсорному та логіко-математичному розвитку особистості через впровадження новітніх освітніх технологій.

 3. Підвищувати рівень фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я кожного вихованця на основі діагностики, корекції та сімейних традицій.

 4. Удосконалювати співробітництво дошкільного навчального закладу, родини та школи з метою якісної підготовки майбутнього школяра.

Продовжували роботу студії за інтересами (гуртки):

 • Хореографічної – Онуфрієва Н.М.;

 • Англійської мови – Бурова Н.В.;

 • Дзюдо – Ярошко Н.О.;

 • Театр казки – Охотнікова О.О.6 МЕТОДИЧНА РОБОТА.
В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Педагогічний колектив ДНЗ постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Ніколаєнко Т.Д., а саме: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Результатом є те, що вихователі використовують технології розвивального навчання, інтерактивні методи, впроваджують особистісно-орієнтовану модель навчання і виховання

На педгодинах розглядалися питання якісного планування навчально-виховної роботи, розвитку духовності, моральності, збереження життя і здоров’я дітей.

Здійснювався методичний супровід щодо реалізації Концепції державної мовної політики в ДНЗ. Методкабінет поповнився матеріалами з розділу «Українська мова в дошкільному закладі», тематичними напрацюваннями, відеотекою свят, розваг, що наповнені змістом національного виховання.

Дошкільний навчальний заклад являється опорним закладом з проблеми «Спадкування та творчий розвиток педагогічних ідей В.Сухомлинського в навчально-виховному процесі». Проведені заходи дали можливість педагогам міста та області познайомитись з надбаннями колективу.

Протягом навчального року були проведені огляди-конкурси:

 • Підготовки до нового навчального року;

 • Кращих посібників з сенсорики, математики ;

 • Кращий дизайн ігрових майданчиків;

 • Кращий дитячий город.

Прийняли участь у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Це дало змогу наповнити новим змістом розвивальне середовище дитячого садка, підняти навчально-виховний процес на вищий рівень.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили всі форми методичної роботи. Результати діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показали такий рівень потенційних можливостей:

 • Всі педагоги працюють над оновленням змісту освіти відповідно Базового компоненту дошкільної освіти;

 • Прагнуть удосконалити свої уміння і теоретичні знання, поглиблено працюють над вивченням проблеми «Розвиток ідей педагогічної спадщини В.Сухомлинського»;

 • 92% вихователів приділяють достатньо уваги індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців.


7. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Педагоги дошкільного закладу не залишаються осторонь інноваційної діяльності. Вони не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування, пошук; прагнуть до відображення у будь-якій справі свого досвіду та власних стильових характеристик педагогічної діяльності. Вони застосовують незвичні форми роботи, нетрадиційні методи в навчанні, нові поєднання раніше відомих прийомів роботи з дітьми.

Програма «Дитина» створює великий простір для творчого використання різних педагогічних технологій. Вихователі усіх вікових груп проводять інтегровані заняття, заняття-подорожі, інтелектуальні турніри тощо.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005 р. №178, «Положення про порядок звітування...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Звіт про стан гурткової роботи в ккднз №141
Днз потребувало окремої уваги з боку завідувача ккднз №141 Мельничук О.І. та вихователя методиста Андріюц Л. О

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Циклограма роботи завідувача на тиждень

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри

Навчання звуковому аналізу слів з використанням зорових символів
У навчанні грамоти дітей старшого дошкільного віку вже склалася певна методика, яка спирається на використання наочності у вигляді...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт