Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

8. ЯКІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ - Звіт завідувача дошкільного

Звіт завідувача дошкільного

Сторінка2/3
1   2   3

8. ЯКІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Минулого навчального року плідно працювали всі групи по реалізації програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Моніторинг досягнень розвитку дітей цих груп показав, що умови, які були створені в групах сприяли хорошим результатам з мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного, креативного розвитку, що стимулювало до активного пізнання, одержання інформації з довкілля. Контроль вихователів за розвитком дав змогу внести відповідні зміни в освітнє середовище та за потреби, спланувати корекційну роботу .
Результати моніторингу оцінки компетентності дітей ДНЗ №24

за травень 2014 навчального року


Лінії розвитку

Рівні засвоєння в %

Високий

Достатній

Середній

Критичний

Молодші групи № 10, 11, 4 (обстежено 73 дитини)

Фізичний

35,2

46,5

18,3

-

Соціально-моральний

26,6

44,8

23,9

4,7

Емоційно-ціннісний

24,8

50,3

22,2

2,7

Пізнавальний

29,3

45,2

21,3

4,2

Мовленнєвий

22,2

40,3

32,7

4,8

Художньо-естетичний

32,4

41,6

22,8

2,8

Креативний

29,2

41,1

25,9

2,8

Середня кількість в %

28,5

44,4     

23,9

4,2

Середні групи № 5, 9, 12 Обстежено 87 дітей

Фізичний

57,5

28,3

12,5

1,7

Соціально-моральний

54,8

30,8

12,7

1,7

Емоційно-ціннісний

49,2

33,5

13,5

3,8

Пізнавальний

44,3

32,9

18

4,8

Мовленнєвий

42,8

36,2

17,5

3,5

Художньо-естетичний

45,7

28,4

21,2

4,7

Креативний

47

31,3

18

3,7

Середня кількість %

48,8

31,6

16,2

3,4

Старші групи № 6, 8, 3(лог) Обстежено 72 дитини

Фізичний

53,1 

33,4

13,5

-

Соціально-моральний

34,9

41,3

23,8

-

Емоційно-ціннісний

39,7

37,5

22,8

-

Пізнавальний

40,7

37

22,3

-

Мовленнєвий

38,5

39,3

22,2

-

Художньо-естетичний

29,3

39,8

30,9

-

Креативний

29

41,9

29,1

-

Середня кількість в %

37,9

38,6

23,5

-

Підготовча логопедична група № 2(лог.) . Обстежено 14 дітей

Фізичний

37,2

40,7

22,1

-

Соціально-моральний

30

43,6

26,4

-

Емоційно-ціннісний

43,6

37,2

19,2

-

Пізнавальний

51,4

34,3

14,3

-

Мовленнєвий

33,6

43,6

22,8

-

Художньо-естетичний

47,9

35

17,1

-

Креативний


43,6

35

21,4

-

Середня кількість в %

40

39,5

20,5

-

Всього обстежено дітей в ДНЗ – 246

Загальна середня кількість в %

38,8

38,3

21

1,9


Загальна оцінка компетентності дітей

(жовтень-травень 2013/2014 н.р)Оцінка компетентності дітей по віковим групам

(травень 2014р)


Щороку практичним психологом проводиться діагностика готовності дітей до школи, так в 2014 році було отримано такі результати:

о


46%- це діти з високим рівнем готовності до школи в яких сформоване зорове сприйняття (зокрема,цілісність зорових образів, їх диференційованість). Класифікують предмети за різними спільними ознаками, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки. В цих дітей сформовані поняття про відношення між величинами та розміщенням предметів у просторі.

Визначають кількісні відношення між множинами, самостійно утворюють задані множини, рахують в прямому та оберненому порядку та від заданого числа. В цих дітей сформована зорово-моторна координація ,здатність довільно діяти орієнтуючись на зразок).

51%- це діти в яких виникли незначні труднощі у виконанні діагностичних завдань (в зорово-моторній координації, утворення множин,здійснення класифікації предметів).

Забезпечується зв’язок вихованців і педагогів дитячого садка і школи, побутує практика взаємовідвідування : педради, уроки, заняття, свята, розваги.

Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи №14 єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяло зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.
9. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Велика увага приділялась фізкультурно-оздоровчій роботі, особливо вихованню свідомого ставлення до здоров’я. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів здорового способу життя. Здійснюється медико-педагогічний контроль фізкультурних занять. Оцінка оздоровчого тренувального ефекту занять з фізкультури показала 92 % очікуваних результатів. Інструктор з фізкультури Дромашко Н.В., вихователі використовують прогресивні технології (ігрового навчання за допомогою інтегрованих оздоровчих занять та заходів), також нетрадиційного фізобладнання, тренажерів. Моніторинг досліджень завдань в старших групах показав:

Високий (%)

Середній (%)

Низький (%)

Біг 10м

20,2

66,5

13,3

Біг 20м

15,4

66,6

18,0

Біг 30м

10,2

63,4

26,4

Стрибки в довжину з місця

30,6

53,5

15,9

Стрибки в довжину з розбігу

20,5

66,7

12,8

Кидання торбинки з піском на дальність

19,3

59,4

21,3


Інструктор з фізкультури Дромашко Н.В., вихователі садових груп включають в заняття з фізкультури елементи, спрямовані на підвищення резистентності організму дитини: вправи дихальної гімнастики, аеробіки; «мудри» тощо. Результатом цього є те, що діти старших і підготовчої груп вже можуть усвідомлювати стан свого здоров’я, мають певні знання про фізичний і психічний стан, уміють доглядати своє тіло, володіють гігієнічними навичками. Працівники закладу прийняли участь та зайняли ІІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий стан фізичного виховання.

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури (повітряні, сонячні, водні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей. Активно проходили Дні здоров’я, Тижні безпеки. До цих заходів залучались різні фахівці: лікар, медсестра, психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, вихователі. Цікаві для дітей форми роботи (бесіди, тематичні свята, лялькові, театралізовані вистави ) дали можливість більш усвідомлено ставитись до процесу зміцнення та збереження здоров’я та перетворити дитину на винахідника, який пізнає таємниці свого організму.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»; Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу; Положення про ізолятор ДНЗ, враховуючи перелік оснащення медичного кабінету ДНЗ та перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення у медичному кабінеті закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затвердженими цим наказом.

Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюють сестри медичні Бабіна Алла Миколаївна, Шушваль Тетяна Миколаївна та лікар-педіатр дитячої поліклініки №1 Діхтяренко Тетяна Сергіївна.

Так як збереження здоров’я дошкільників є одним з пріоритетних завдань колективу, то в закладі створено всі належні умови для проведення медико-профілактичних та оздоровчих заходів. Обладнано медичний кабінет з окремим входом, місце для ізоляції хворих дітей, маніпуляційна, фізіотерапевтичний кабінет.

Сестри медичні здійснюють контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ДНЗ, а також за фізкультурно-оздоровчою роботою, харчуванням, ведуть пропаганду здорового способу життя серед дітей. персоналу, батьків.

З метою виявлення хронічних осередків інфекції і своєчасного

оздоровлення дітей ведеться робота з організації систематичних поглиблених оглядів . Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком: у групах раннього віку один раз на місяць, у дошкільних – один раз у квартал. При проведенні планових оглядів присутній вихователь. Результати обстежень й оцінки стану здоров’я дитини обов’язково доводяться до відома батьків.

У грудні 2013 року оглянуто 311 дітей На диспансерному обліку перебувають 72 дитини з такими діагнозами:

 • пневмонія – 12,

 • захворювання серцево-судинної системи – 3,

 • захворювання крові – 4,

 • захворювання центральної нервової системи – 3,

 • захворювання лор-органів – 2,

 • захворювання шлунково-кишкового тракту – 0,

 • захворювання печінки – 8,

 • захворювання нирок – 2,

 • захворювання зору – 5,

 • ендокринна патологія – 1,

 • діти, що часто хворіють – 5,

 • хірургічні захворювання – 3,

 • дефекти органів руху, стопи – 19,

 • захворювання шкіри – 5.

В результаті медичного обстеження діти розподілені на фізкультурні

групи так:

 • основна група – 254 дитини,

 • підготовча – 51 дитина,

 • спеціальна – 6 дітей.
Старша сестра медична здійснює чіткий контроль за станом

захворюваності дітей . В середньому пропущено однією дитиною по хворобі за рік:

2009

2010

2011

2012

2013

3,2

2,9

2,6

2,2

2,1
Індекс здоров’я становить:

2009

2010

2011

2012

2012

598,2

580,3

544,8

570,5

350,6
Результатом цілеспрямованої медико-профілактичної роботи є зниження загальної захворюваності, зменшення пропусків однією дитиною через хворобу, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності в 1,2 рази, відсутність середньо-тяжких та тяжких випадків ГРВІ, дитячого травматизму, зменшення довготривалих хвороб у дітей.
1   2   3

Схожі:

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005 р. №178, «Положення про порядок звітування...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Звіт про стан гурткової роботи в ккднз №141
Днз потребувало окремої уваги з боку завідувача ккднз №141 Мельничук О.І. та вихователя методиста Андріюц Л. О

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Циклограма роботи завідувача на тиждень

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри

Навчання звуковому аналізу слів з використанням зорових символів
У навчанні грамоти дітей старшого дошкільного віку вже склалася певна методика, яка спирається на використання наочності у вигляді...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт