Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Нормативно правове забезпечення

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Нормативно правове забезпечення

Сторінка1/3
  1   2   3


Рекомендації

до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля
Нормативно – правове забезпечення

освітньо – виховного процесу:


  • Закон України «Про дошкільну освіту»;

  • Наказ МОН України від 22.05.2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція);

  • Наказ МОН України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»;

  • Наказ МОН, МОЗ України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ»

  • Лист МОН № 1/9-455 від 03.07.09 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

  • Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»;

  • Лист МОН від 20.06.2013 №1/9 -446 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».


Комплексні освітні програми:

- «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

- «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.);

- «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

- «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

- «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

Парціальні освітні програми:

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

- «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів мають спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

- трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

- забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.
Особливості використання програми «Українське дошкілля»

Рік видання: 2012

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09. 12. 2011 р. №1/11-11601

Програма містить розділи:

- «Ранній дошкільний вік (3-й рік життя)»

- «Молодший дошкільний вік (4-й рік життя)»

- «Середній дошкільний вік (5-й рік життя)»

- «Старший дошкільний вік (6-й рік життя)»

«Українське дошкілля» авт.-упор. Білан О. І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/11-11601). Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (К., 1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст.

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до шостого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

Мета даної програми - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Важливим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори відомих українських письменників та поетів (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.
Перелік основних осередків, їх орієнтовне наповнення та вплив на розвиток дітей

1. Ігровий (у ньому виділяють такі сектори: сюжетно-рольових
ігор, театралізованих, настільних дидактичних ігор).

Орієнтовне наповнення. Набори різних видів іграшок, килим для ігор; набори обладнання, нескладні декорації, елементи вбрання чи костюмів для ігор-драматизацій, інсценівок; настільні дидактичні ігри, лото, доміно, мозаїка.

Вплив на розвиток дітей. Заохочується дитяча ініціатива розі­грувати те, що малюки бачать у своєму житті. Відбувається розвиток дій з предметами. Дошкільники вчаться відтворювати зміст літера­турних творів та проявляють творчість у театралізованих іграх. Здійснюються завдання сенсорного виховання та інтелектуального розвитку. Діти вчаться порівнювати, з'єднувати, розкладати пред­мети за певними класифікаційними ознаками.

2. Бібліотечний (Книги і мови).

Орієнтовне наповнення. Полички з книжками, столик, стільці чи крісла.

Вплив на розвиток дітей. Розвивається мовлення, мислення, пам'ять дітей. У ході читання і розглядання ілюстрацій виховується співчуття до дійової особи.

3. Художній (Образотворчої діяльності).

Орієнтовне наповнення — матеріал для образотворчої діяльності, створення колажів і різних видів праці, столики-мольберти.

Вплив на розвиток дітей — розвиток тактильних відчуттів, гнуч­кості кисті рук і пальців. Виховує в дітей уяву, допитливість, емо­ційне світосприйняття. Розвиває чутливість, ініціативність і твор­чість, а також інтелектуальні здібності. Сприяє експериментуванню з матеріалами (добору кольорів, текстури), активізує розвиток мис­лення через пошук розгорнутих рішень. Діти вчаться робити від­криття та випробовують власні ідеї, долучаючись до різних мис­тецьких студій, отримують інформацію про культуру, історію та суспільство.

4. Будівельний (Осередок ігор з кубиками і блоками).

Орієнтовне наповнення. Будівельний матеріал великого (порож­нисті кубики, циліндри, коробки, довгі дошки, колодки, півкола, трикутники), середнього й малого розмірів; допоміжні матеріали (транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тварин, ляльки); різні конструктори (дерев'яні, пластмасові, металеві).

Вплив на розвиток дітей. Діти вивчають багатство оточуючої дійсності, будуючи з кубиків та іншого будівельного матеріалу, що сприяє виникненню конструктивної гри. У них розвивається мислення, вміння зосереджувати увагу, формується вміння планувати власну діяльність, досягати конкретного результату. Це сприяє активній пошуковій діяльності, розвитку пізнавальних інтересів, творчості.

5. Природознавчий (Наукової діяльності).

Орієнтовне наповнення. Кімнатні рослини, об'єкти тваринного світу, атласи та карти, гербарії, лупа, мікроскоп, природній матеріал.

Вплив на розвиток дітей. Формування допитливості у дітей, рол виток спостережливості, бажання систематично доглядати за рос­линами та мешканцями осередку, стимулювання дитячого експериментування.

6. Мови, письма, математики (Маніпулятивних ігор).

Орієнтовне наповнення. Лічильний матеріал, кубики з цифрами, буквами, абетки, різні види ігор.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей, формування вмінь виконувати мислительні операції: зіставляти і порівнювати, рахувати й розкладати, з'єднувати і відрізи я ГИ предмети за категоріями. Сприяє активізації інтелектуальних здібностей дітей.

7. Етнографічний (Народознавчий).

Орієнтовне наповнення. Національна символіка, різноманітні атрибути для відтворення обрядів і свят.

Вплив на розвиток дітей. Формування національних почуттів, патріотизму, любові до рідного краю.

8. Музичний.

Орієнтовне наповнення. Різні види дитячих музичних інстру­ментів, програвач, магнітофон, DVD-плеєр, касети, диски, карооке з музичними записами та записами літературних творів.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток позитивних емоцій, бажання від­творювати і створювати власні мелодії, інтонувати музичні теми. Сти­мулює розвиток понять через зміну гучності або висоти тону музики.

9. Спортивний (Рухової активності).

Орієнтовне наповнення. Каталочки, візочки, іграшки для катання дітей, великогабаритні машини, коляски, керма, обручі, прапорці, вертушки, м'ячі, кульки і лотки, ребриста дошка, возик без дна, куби, скакалки, шнури, різнокольорові кеглі, надувні іграшки, переносна драбинка-гірка, атрибути для рухливих ігор.

Вплив на розвиток дітей. Задовольняється рухова активність дітей, що супроводжується позитивними емоціями, радістю і задо­воленням. Забезпечується своєчасний і повноцінний фізичний роз­виток дітей, стимулюється здоровий спосіб життя.

10. Відпочинку (Усамітнення).

Орієнтовне наповнення. Дитячий диванчик чи лежачок, 1-2 м'які іграшки, добірки ілюстрацій, книжки.

Вплив на розвиток дітей. Забезпечення релаксації, психологіч­ного комфорту, створення умов для відпочинку дитини, стимулю­вання її фантазування, розвиток уяви, позитивних емоцій.

11. Ігор з піском і водою (може бути в груповій кімнаті, на майданчику — в пісочниці, басейні).

Орієнтовне наповнення. Стіл-ванна, образні іграшки для обігрування сюжетів.

Вплив на розвиток дітей. Розвиваються уявлення дітей, дрібна моторика пальців рук. Діти творять, думають і спілкуються між собою. Вправляються в розвитку рухів, виконуючи різні дії.

12. Комп 'ютерний.

Орієнтовне наповнення. Периферійний комп'ютерний пристрій, який полегшує управління комп'ютерною грою, спеціальні дитячі комп'ютерні меблі.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей, формування вміння здійснювати розумові операції, вправ­ляння в активізації дрібної моторики руки.

13. Чергування (з другого півріччя середньої групи).

Орієнтовне наповнення. Матеріали і обладнання відповідно до спрямування: чергування на заняттях; чергування у їдальні; чергу­вання в природничому осередку; дошка чергових.

Вплив на розвиток дітей. Формує почуття відповідальності за до­ручену справу, дисциплінованість і вміння розподіляти час.

У ДНЗ можуть використовуватися інваріатні осередки, залежно від віку дітей і можливостей площі групової кімнати. Розвивальне предметне середовище груп дітей раннього віку має специфічні особливості, оскільки в цьому віці відбувається активне пізнання дитиною оточуючої дійсності, її пристосування до навколишнього. Опис розвивального предметного середовища для дітей 3-го року життя подано в Програмі «Дитина».

Облаштування осередків (в т.ч. секторів) пропонується здійсню­вати згідно з Типовим переліком обов'язкового обладнання, на­вчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 р. № 509) та методичними рекомендаціями «Підбір і викорис­тання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2008 р. № 1/9-470), враховуючи сучасні тенденції розвитку до­шкільної освіти.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Закону України «Про загальну середню освіту»
Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт