Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

МІНІ-МУЗЕЙ У ДНЗ - Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Нормативно правове забезпечення

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Нормативно правове забезпечення

Сторінка2/3
1   2   3

МІНІ-МУЗЕЙ У ДНЗ


Музей - культурно-освітній та науково-дослідний заклад, який здійснює збирання, вивчення, збереження та експонування пам’яток матеріальної і духовної культури, природничо-наукових колекцій тощо.

Типи музеїв є такі: науково-просвітницькі, дослідницькі, навчальні та їхні профілі: історичні, технічні, сільськогосподарські, літературні, меморіальні, краєзнавчі та ін.

Музеї формують у людини особистісне емоційне ставлення до тих чи інших фактів. Основний сенс існування музею – служіння людям, він надає відвідувачам символічний доступ у простір культури.

У кінці 70-х – першій половині 80-х років минулого століття було прийнято низку законів та інших правових актів у галузі охорони і використання пам’яток історії, науки та культури. Вважалося, що поряд із державними музеями важливе місце займають і музеї, які працюють на громадських засадах. Йшлося передовсім про шкільні музеї, що підпорядковувалися органам народної освіти.

Сучасні навчальні заклади (дошкільні, загальноосвітні, вищі) не відмовляються від створення музеїв, музеїв-кімнат, міні-музеїв, керуючись при цьому Положенням «Про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства світи і науки України 04.09.2006 № 640. Створюються такі музеї з метою залучення учнівської та студентської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню в неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей народу.

Багато київських дошкільних навчальних закладів мають повноцінні музеї, досвід застосування в роботі з малюками музейної педагогіки

На сторінках педагогічних видань усе частіше з’являються рекомендації з питань облаштування та організації роботи міні-музеїв у дошкільних закладах чи навіть музейчиків у групових приміщеннях. Ідеї щодо їх створення зазвичай належать творчим, компетентним у галузі дошкільної освіти вихователям, методистам, завідувачам ДНЗ.

Зрозуміло, що в умовах дитячого садка неможливо створити експозиції, які повністю відповідали б вимогам музейної справи, та це й не потрібно. Завдання дорослих - не порушуючи інтер’єру закладу, поєднати міні-музей із предметним середовищем дитячого садка чи групи.

Важливою особливістю міні-музеїв як складової розвивального середовища є участь у їхньому створенні дітей, батьків, педагогів. Дошкільники мають відчути свою причетність до облаштування міні-музею - узяти участь у обговоренні його тематики, по можливості взяти участь у збиранні експонатів, поповнювати експозицію своїми малюнками, виробами, проводити екскурсії для молодших.

Якщо в «справжніх» музеях чіпати нічого не можна, то в таких міні-музеях не тільки можна, а й потрібно! У «звичайних» музеях дитина - лише пасивний споглядач, а тут вона - співавтор, творець експозиції. Такий музей можна відвідувати щодня, переставляючи експонати, беручи їх у руки, розглядаючи.
ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ

 • сприяти вихованню стійких дружніх відносин між дітьми, атмос­фери доброзичливості, взаємодопомоги, взаємних переживань;

 • вдаючись до прикладів поведінки працівників дитячого садка, дітей, батьків, інших дорослих, допомогти дітям зрозуміти значення і важливість додержання правил поведінки і норм моралі;

 • розкривати наслідки порушення норм і правил моралі в житті дорослих; показати, що декотрі люди ще в дитинстві не хотіли навчитись бути хорошими друзями, поводити себе так, щоб і собі й іншим було добре;

 • створювати умови та відповідні ситуації, в яких кожна дитина могла б виявити свої доброту, турботу, чуйність, чесність, уміння бути другом, могла цінувати ці риси у себе та інших;

 • створювати умови для розвитку творчої активності, виховання інтересів до тих чи інших видів діяльності, до занять у кожної дитини;

 • під час групових та індивідуальних занять забезпечувати умови для розвитку довільних психічних процесів (бути уважним, запам'ято­вувати) та поведінки (виконати прохання і завдання мами, батька, бабусі, вихователя; довести справу до кінця; підтримувати порядок);

 • створювати умови для зростання дитини як особистості, оволодіння нею нормами дотримання особистої гігієни і збереження фізичного та психічного здоров'я, критичного ставлення до шкідливих звичок, проявів непристойної поведінки; розвитку пізнавальних інтересів ініціативності, вмінь долати труднощі; засвоєння морально-етичній норм поведінки в різних місцях, норм спілкування і налагодження стосунків, знань про права та елементарні обов'язки дітей дошкільного віку;

- допомогти батькам визначили, що для дитини доцільніше: відвідувати дошкільний заклад чи перший клас (для шестиліток) школи.

не слід:

 • надмірно використовувати дисциплінуючі прийоми, що гальмують виховання у дитини відповідальності, самоконтролю;

 • перебільшувати необхідність і значення зразків при організації як колективної, так і самостійної діяльності дітей. Наслідування, що відігравало принципово важливу роль у попередніх групах, тепер може бути виправданим як прийом у роботі з дітьми, що з тих чи інших причин не засвоїли матеріал, норми поведінки;

 • згадувати про школу в тривожному, негативному контексті, наприклад: «Тобі вже скоро в школу», «Ти вже майже школяр, а не вмієш...»


КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ

Успішність роботи вихователі можна встановити, даючи відповіді на такі запитання:

 • Чи часто в групі можна спостерігати прояви дружніх стосунків, співчуття, взаємодопомоги, спільної радості?

 • Чи люблять діти свою групу, вихователя, інших дітей, чи дбають про охайність і естетику груповий приміщень, чи радіють спільним святам?

 • Чи є у дітей нахили, сталі інтереси до тих чи інших видів діяль­ності?

 • Чи доцільно, конструктивно, продуктивно діє кожна дитина як суб'єкт діяльності, бачить власні помилки, виправляє їх, вносить ко­рективи у проміжні результати?

 • Чи проявляють діти вправність, наполегливість, оптимістичність, самостійність, базуються на особистих зусиллях?

 • Чи є в групі діти, які не беруть участь в організованих і самостій­них творчих заняттях, не знаходить, чим зайнятись?

 • Чи знаходить вихователь можливість протягом дня спілкуватися з дитиною не тільки ситуативно, а й цілеспрямовано?

 • Чи є в групі діти, яких не приймають у гру, з якими не дружать?


ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ШОСТОГО (СЬОМОГО) РОКУ ЖИТТЯ

З дітьми старшої групи рекомендується проводити з вересня по травень по 7-8 групових занять на тиждень у першу половину дня. В ок­ремих випадках допускається проведення занять у другій половині дня (фізична культура, образотворча діяльність). Тривалість занять 20-25хв (комплексних — до 35 хв).

При проведенні комплексних занять поєднувати деякі, а не всі на­прями розвитку (наприклад, музичний — з фізичним, образотворчий — і музичним і літературним, трудовий — з художнім тощо).

Тематика занять повинна бути максимально пов'язана з реальним Життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої само­стійності, творчому ставленню до життя, апелювати до власного досвіду дошкільників, культивувати у них звичку висловлювати свою думку і приводу діяльності, її результатів, власної ролі у ній.

Організовуючи навчальну діяльність, важливо систематично вико­ристовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру. При організації занять не слід по­збавляти дітей права на пересування, дострокове завершення діяль­ності, можливості переходу до іншого виду діяльності.

Передбачати місце і час для різноманітних вільних проявів інтер­есів самої дитини (особистий час), можливість займатися улюбленою справою протягом дня.

Активно залучати членів родин до життєдіяльності групи (участь в організації різних видах діяльності дітей).

Сприяти спілкуванню старших дошкільників з молодшими, залучати їх до спільної посильної діяльності, спонукати разом переживати радощі й труднощі, проявляти гнучкість у розв'язанні проблемних ситуацій. Вчити старших дітей уважно, турботливо ставитися до молодших, опікувати їх, враховувати їх побажання, передавати малятам свої знання та вміння, прагнути бути взірцем для них. Виявляти правдивість, чесність у стосунках з молодшими, справедливість в оцінюванні їхньої поведінки. У колі молодших дітей відчувати себе старшими.

Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять

Види занять

Кількість групових занять на тиждень у вікових групах

3-й р.ж.

4-й р.ж.

5-й р.ж.

6-й р.ж.

З фізичного розвитку1

2

2

2

2

З художньо-естетичного розвитку :

 • - музична діяльність

 • зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)

 • художня література

 • конструювання, тетралізація (ІІ –половина дня)2
1
0.5
0.25
0,252
1
0.5
0.5
0,52
1
0.5
0.5
0.52
1
0.5
0.5
0.5

З мовленнєвого розвитку:

 • розвиток зв'язного мовлення

 • навчання елементів грамоти


1

-


1

-


1

-


1

1

З пізнавального розвитку:

- логіко-математичний2
- ознайомлення з довкіллям
-

ознайомлення з природою


0,25
0,25

0,25


0,5
0,5

0,5


0,5
0,5

0.5


0,5
0,5

1

Рекомендована кількість занять в день

1-2 заняття в день

2-3 заняття в день

1 – та ще 3 заняття на свіжому повітрі у інші режимні моменти;

2 – завдання з логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняття, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня.

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя вдома та в дитячому садку (у робочі дні)

Процеси

Години доби

Вдома

Підйом, ранковий туалет

6.30-7.30

У дитячому садку

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальні заняття, гімнастика

7.30-8.30

Підготовка до сніданку, сніданок

8.30-9.00 (9.30)

Ігри, підготовка до занять, колективні та індивіду­альні заняття

9.00-10.30

(9.30-11.00)

Підготовка до прогулянки, прогулянка

10.30 (11.00)- 12.30

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід

12.30-13.20

Підготовка до сну, сон

13.20-15.20

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.20-15.50

Полуденок, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальні та спільні заняття

15.50-16.40

Підготовка до прогулянки, прогулянка

16.40-18.10

Повернення з прогулянки, вечеря, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей

18.10-18.45

Повернення дітей додому, бесіди з батьками

18.45-19.00

Вдома

Прогулянка з батьками

19.00-20.15

Спокійні ігри, гігієнічні процедури

20.15-20.45

Укладання в ліжко, колискова мами, нічний сон

20.45-6.30 (7.30)

 • У батьківський куточок кількість заняття розписати, вказуючи перерву між ними.


Завдання, що забезпечують взаємодію дошкільного навчального закладу зі сім'єю

Забезпечувати дитині в сім'ї та в дошкільному навчальному закладі оптимальні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні, розвивати її творчі інтереси, пізнавальну сферу та розширювати світогляд, судження стосовно життєвих явищ, ситуацій, вчинків, вміти реально оцінювати життя в навколишньому середовищі. Активізувати та збагачувати виховні вміння батьків, підтримувати впевненість у власних педагогічних силах. Сприяти формуванню у батьків уміння приймати правильні виважені рішення щодо вчинків своїх дітей.

Сприяти готовності та зацікавленості батьків у формуванні дошкіль­ної зрілості дитини, вмінню прийти на допомогу в різних випадках та ситуаціях, пов'язаних із проблемами адаптації у школі.

Створювати банк інформації про фізичний та психічний розви­ток дитини, забезпечувати диференційований підхід до кожної сім'ї з орієнтуванням на особистість.

Використовувати творчі форми роботи з батьками, в яких беруть участь батьки, діти, педагоги дошкільного навчального закладу.

Залучати до роботи всіх представників сім'ї, інших родичів, які ма­ють вплив на виховання дитини. Практикувати звіти перед батьками щодо розвитку дитини.

Роботу з батьками будувати за принципом співпраці, взаєморозумін­ня, партнерства й чіткої усвідомленості своєї ролі та відповідальності в спільній взаємодії.

Комплексне застосування різних форм роботи сприятиме підвищен­ню педагогічної культури батьків і поліпшить якість виховання дітей.
1   2   3

Схожі:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Закону України «Про загальну середню освіту»
Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт