Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного типу для дітей тубінфікованих І частохворіючих №164

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного типу для дітей тубінфікованих І частохворіючих №164

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу освіти виконкому

Інгулецької районної у місті ради

___________ О.С.Кравченко

"28" серпня 2014 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Завідувач КСДНЗ №164
____________ Г.В.Дяченко

"28" серпня 2014 рік
ПЛАН РОБОТИ

комунального дошкільного навчального закладу

санаторного типу для дітей тубінфікованих

і частохворіючих №164

(визначено рішенням педагогічної

ради від 28.08.2014 р. протокол №1)

м. Кривий Ріг

ВІЗИТНА КАРТКА

САНАТОРНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ

ТУБІНФІКОВАНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ № 164
1. РІК ЗАСНУВАННЯ ДНЗ: 1966 рік
2. АДРЕСА: Вул.Кармелюка,17

м. Кривий Ріг, 50064

тел.: (0564) 21 11 87
3. МЕТА: Задоволення потреб громадян у

нагляді, догляді, вихованні та

навчанні дітей дошкільного віку і

проведення оздоровчо-профілактичної

роботи в умовах комунального

санаторного дошкільного

навчального закладу для

тубінфікованих та частохворіючих

дітей
4. ЗАВІДУВАЧ: Дяченко Галина Василівна: освіта –

вища – спеціаліст вищої категорії,

звання «вихователь-методист»
5. ВИХОВАТЕЛЬ- Камінева Ольга Юріївна: освіта –

МЕТОДИСТ: вища – спеціаліст вищої категорії,

звання «старший вихователь»

6. КІЛЬКІСТЬ ГРУП: 6
7. РАННІЙ ВІК: 2
8. ДОШКІЛЬНИЙ: 4
9. КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ: 137
10. ВСЬОГО ПЕДАГОГІВ: 14
11. ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ: 5
12. ВИХОВАТЕЛЬ-

МЕТОДИСТ: 3

13. СТАРШИЙ

ВИХОВАТЕЛЬ: 1

Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу № 164

на 2014 – 2015 навчальний рік


1. Розвивати пізнавальні здібності дітей у процесі художньо-мовленнєвої

діяльності як засобу виховання творчої особистості.
2. Створити систему засвоєння знань математично - природничого циклу та

сприяти формуванню потреби до пізнання світу і людини для інтелектуального

розвитку дошкільників.
3. Консолідація зусиль педагогів , сім'ї та громадськості щодо поліпшення всебічного

виховання і навчання дітей та зміцнення здоров'я, формування здорового способу

життя, активної життєвої позиції та власної безпеки .

План модернізації якості дошкільної освіти

в КСДНЗ № 164 на 2014 – 2015 н.р.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

- Продовжувати удосконалювати облаштування розвивального середовища на групах, в музичній залі, на території ігрових майданчиків відповідно до вимог оновленого проекту Базового Компоненту

- Продовжити роботу по впровадженню програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

- Продовжувати роботу за комплексною освітньою програмою "Дитина в дошкільні роки"

- Продовжувати роботу за парціальною освітньою програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього дошкільного віку "Радість творчості" (Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)

- Здійснювати гурткову роботу за програмами визначеними та затвердженими МОН України

Вересень –жовтень


Протягом рокуЗавідувач

Педагоги

2

Продовжити розробку та апробацію системи діяльності ДНЗ з фізкультурно – оздоровчої та лікувально-профілактичної спрямованості на розвиток творчого потенціалу особистості на V етапі науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»


Протягом року


Завідувач

Педагоги

3

Використовувати інноваційно-освітні форми та методи роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів міста Кривого Рогу

Протягом року

Завідувач

Педагоги

4

* Провести моніторинг якості засвоєння вимог програми "Впевнений старт" дошкільниками.

* Провести діагностування професійної компетентності педагогів, спрямоване на забезпечення якісної системи науково-методичної роботи з педагогами як подальшого кроку модернізації якості дошкільної освіти


Вересень травень


Завідувач

Педагоги

5

Продовжити роботу по впровадженню програм:

* Міська комплексна Програма

правової освіти населення на 2011–

2015 р.р ;

 • Міська програма "Здорова дитина - майбутнє Держави на 2014-2017 роки"

 • Регіональний план заходів з реалізації національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року.

 • План заходів"Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р." в КСДНЗ № 164;

Протягом року


Завідувач

Педагоги

6

Продовжити роботу на ІІ етапі інноваційно-освітньої програми шляхом залучення педагогів до вивчення програми з розвитку соціальної компетентності і відповідальності у дітей старшого дошкільного віку "Один вдома" Г.В.КузьПротягом рокуЗавідувач

Творча група

7

- Продовжити вивчення досвіду роботи вихователя-методиста ДНЗ № 28 Алєєксєєвої С.С. «Взаємодія сім’ї і ДНЗ в моральному вихованні дитини»
- Розпочати роботу по впровадженню ППД

"Формування високодуховної особистості засобами трудового виховання"

вихователя ДНЗ № 257 Шаптал Л.І.


Протягом року

Вихователі

Молодша група Середня група

Старша група "А"

Вихователі

Старша група "Б"

Ранній вік

Різновікова

(3,4 р.ж.)

8

- Узагальнити досвід:

1. Досвід завідувача Дяченко Г. В. "Звернення громадян"

- Поширити досвіди:

- Психолога КСДНЗ № 164 Митрофанової С. А. «Використання креативних технік ігротерапії у розвитку духовно-моральних цінностей особистості дошкільників»

- Вихователя-методиста КСДНЗ № 164 Каміневої О. Ю. «Планування освітньо - виховної роботи з дошкільниками в педагогічному процесі в ДНЗ»

- Вивчення досвіду вихователя Безуглої В. І. "Упровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу гуманістичних ідей Василя Сухомлинського"

- Розпочати виявлення досвіду роботи музкерівника Коваленко Т. М. " Естетичне виховання дошкільників засобами музично-театралізованої діяльності"


Протягом рокуЗавідувач

Методист

Творча група

9

Оформити кабінети спеціалістів згідно інструктивно-нормативних вимог

Вересень - жовтень

Завідувач

Ст. м/с

Психолог

10


Орієнтуватися на нормативно-правову базу:

* Лист МОН України від 27.06.2014р. № 1/9-341 Інструктивно-методичні рекомендації "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014 - 2015 н. р."

* Лист МОН Молодьспорту України від 13.08.2012 р. № 1/9 - 568 "Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН Молодьспорту України для використання в ДНЗ у 2012 - 2013 н.р."

* Фізкультурно-оздоровчу роботу в ДНЗ планувати і проводити згідно методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умова дошкільного навчального закладу» ( лист МОН України від 16.09.2010 № 1/9 – 563 та нормативно-правових документів забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи)

* Заходи щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в групах ДНЗ планувати і проводити згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України від 27.08.2004 р. № 1/9 – 438

- Продовжити роботу опорного ДНЗ з фізкультурно-оздоровчої роботи за освітнім проектом Школа сприяння здоров’ю «Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку»


Протягом року


Методист

Творча група

Завідувач

Педагоги

Методист

Творча група

11

- Проводити роботу з охорони праці і безпеки життєдіяльності серед учасників навчально-виховного процесу згідно нормативних документів
- Проводити роботу з ЦЗ серед учасників навчально-виховного процесу згідно нормативних документів


Протягом року


Завідувач Методист Вихователі12

- Продовжити поповнювати бібліотечку методичного кабінету науковою та спеціалізованою методичною літературою орієнтованою на модернізацію освітнього процесу в ДНЗ
- Передплата фахових та періодичних видань


Протягом року

За графіком передплати


Завідувач

Педагоги

13

Виконання плану курсів підвищення кваліфікації на базі

ДОІППО - музкерівник Коваленко Т. М.

вихователі: Черненко С.П., Андрєєва Г. В.,

Безугла В. І.

За планом

Камінева О.Ю.

14

Провести атестацію – 2015.

Атестувати:

Завідувача Дяченко Г. В.- вища категорія, звання "вихователь-методист"

Вихователь Дудник Ж. Є.– підтвердити 9-й тарифний розряд;

- Вихователь Андрєєва Г. В. – підтвердити 9-й тарифний розряд;

Протягом року

Атестаційна комісія

15


Проводити інформаційно-консультативну та роз’яснювальну роботу з питань модернізації і координації педагогічної компетентності батьків стосовно слідуючих питань:

- робота за новою редакцією БК в Україні та БП розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»;

- фізичне виховання – фундамент здоров’я

дитини;

- предметно-розвивальне середовище –

основа розвитку дошкільників;

- охорона життя та здоров’я дітей, формування здорового способу життя.


Протягом року

За планом


Завідувач

Педагоги

16

Продовжити реалізацію та розширення варіативної складової вимог оновленого проекту Базового Компоненту:

 • Гурток «Паперові фантазії» з елементами квілінгу та аплікації (оздоровчо-профілактична робота засобами сенсорно-моторного розвитку та художньо-естетичного виховання)

 • Гурток"Мовленнєві витинанки" (оздоровчо-профілактична робота засобами художньо-мовленнєвої творчої діяльності)

 • Гурток "Картмейкінг" (оздоровчо-профілактична робота засобами кольоротерапії та художньо-естетичного виховання) -

 • Гурток "Степ-аеробіка" (оздоровчо-профілактична робота засобами музично-ритмічних вправ та художньо-танцювальних рухів)

 • Гурток іноземної мови "АВС" (розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції)

 • Вокально-хореографічний гурток "Веселка" ( оздоровчо-профілактична робота засобами вокально-хореографічного супроводу)

 • «Юні футболісти" (оздоровчо-профілактична робота по зміцненню здоров'я"

 • Гурток "Юні шахісти" (оздоровчо-профілактична робота та сенсорно-пізнавальна активність)

 • Гурток за інтересами для дітей та батьків "Абетка духовної культури і здоров'я"
Протягом року

За планом

Завідувач

Педагоги


2.1.ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ

І ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ
ЗМІСТ РОБОТИ

Строк виконання

Відпові-

дальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу, забезпечити безумовне керування в роботі нормативними документами


Дяченко Г.В.

Камінева О.Ю.
2

 • Продовжити роботу по впровадженню нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

- Продовжити

впровадження в

практику освітньо-

виховного процесу:

 • Програму «Дитина в дошкільні роки»;

 • Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

 • Керуватися навчально-методичними посібниками:

 • Методичними рекомендаціями щодо перспективного планування за програмою "Дитина в дошкільні роки"

 • "Бережи себе , малюк";

 • Навчально-методичний посібник "Пізнаємо світ разом"

 • "Українське народознавство дітям дошкільного віку";

 • "Формування логіко-математичної компетенції дошкільників";

 • "Розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників";

 • "Англійська мова для дітей дошкільного віку";

 • "Як виховувати ощадливість?";

 • "Маленькі таємниці великої економіки";

 • "Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку" .09.2014 -

05.2015


Дяченко Г.В.

Камінєва О.Ю.

Творча група
3

Продовжити роботу по впровадженню V етапу обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»:

- Скласти план роботи

творчої групи

- Затвердити творчу групу

09.2014


Дяченко Г.В.

Камінева О.Ю.

4

- Продовжити роботу по

впровадженню міської

комплексної Програми

правової освіти населення

на 2011 – 2015 р.р ;

- Розпочати роботу за міською програмою "Здорова дитина - майбутнє Держави на 2014-2017 роки"Упродовж

року


Камінева О.Ю.
Творча група
5

Продовжити роботу по реалізації заходів (створити творчу групу, скласти план):

- "Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р." в КСДНЗ № 164;

Упродовж

року

Дяченко Г.В.

Камінева О.Ю.

Творча група
6

Продовжити роботу на ІІ етапі впровадження інноваційно-освітньої технології шляхом залучення педагогів до реалізації програми з розвитку соціальної компетентності і відповідальності у дітей старшого дошкільного віку "Один вдома" Г.В.Кузь

Затвердити творчу групу

 • Скласти план роботиУпродовж

року


Камінева О.Ю.
Мінаєва Н.В.
7


- Продовжити вивчення досвіду роботи вихователя-методиста ДНЗ № 28 Алєєксєєвої С.С. «Взаємодія сім’ї і ДНЗ в моральному вихованні дитини»

Розпочати вивчення ППД

"Формування високодуховної особистості засобами трудового виховання"

вихователя ДНЗ № 257 Шаптал Л.І.

- Узагальнити досвід:

1. завідувача Дяченко Г. В. "Звернення громадян"

- Поширити досвіди:

- Психолога КСДНЗ № 164 Митрофанової С. А. «Використання креативних технік ігротерапії у розвитку духовно-моральних цінностей особистості дошкільників»

- Вихователя-методиста КСДНЗ № 164 Каміневої О. Ю. «Планування освітньо - виховної роботи з дошкільниками в педагогічному процесі в ДНЗ»
- Вивчення досвіду вихователя Безуглої В. І. "Упровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу гуманістичних ідей Василя Сухомлинського"

- Розпочати виявлення досвіду роботи музкерівника Коваленко Т. М. " Естетичне виховання дошкільників засобами музично-театралізованої діяльності"

Вихователі

Молодша група Середня група

Старша "Б"

Вихователі

Старша "А"

Ранній вік

Різновікова

(3,4 р.ж.)

Дяченко Г. В.


Митрофанова С.А.
Каміневої О.Ю.
Безуглої В. І.

Коваленко Т.М.
8

- Продовжити роботу опорного ДНЗ з фізкультурно-оздоровчої роботи за освітнім проектом Школа сприяння здоров’ю «Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку»

Щомісяця

За планом

Дяченко Г.В.

Камінева О.Ю.

Митрофанова С.А.

9

Планування освітньо-виховної роботи з дошкільниками здійснювати згідно досвіду роботи вихователя-методиста Каміневої О. Ю. «Планування освітньо - виховної роботи з дошкільниками в педагогічному процесі в ДНЗ»

(Затверджено протоколом педагогічної ради № 6 від 28.08.2014)Упродовж

рокуДяченко Г.В.

Камінева О.Ю.

Педагоги
10

Організувати відвідування:

 • методичних об'єднань

 • школи резерву

 • школи передового досвіду

 • опорних ДНЗ

За циклогра-мою РВО

Камінева О.Ю.
11

Продовжити роботу по напрацюванню методичних матеріалів:

"Інновації, проекти, проблеми"

- Розвиток соціальної компетентності і відповідальності у дітей старшого дошкільного віку за програмою "Один вдома" Г.В.Кузь;
- Розвиток пізнавальних

Здібностей дітей у процесі художньо-мовленнєвої діяльності як засобу виховання творчої особистості.
- Система математично - природничого циклу по формуванню потреби до пізнання світу і людини, інтелектуального розвитку дошкільників .
- Консолідація зусиль педагогів, сім'ї та громадськості щодо поліпшення всебічного виховання і навчання дітей та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції та власної безпеки .


10.2014 -12.2014
01.2014 -03.2015

03.2015 –

07.2015
05.2015 –

08.2015


Камінева О.Ю.


Селищева О. В.

Плаксіна О.С.

Коваленко Т.М.

Митрофанова С.А.

Дудник Ж. Є.

Сухіна Л. І.

Дяченко Г. В.
12

Творчий звіт завідувача Дяченко Г. В. по узагальненню досвіду роботи «Звернення громадян»


03.2015


Дяченко Г. В.
13

Проводити діагностування професійної компетентності педагогів спрямоване на забезпечення якісної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • Оформити діагностичні карти портфоліо рівня професійної майстерності педагогів09.2014
05.2015Дяченко Г.В.

Камінева О.Ю.

14

Забезпечити педагогічну діагностику оцінки досягнень дошкільників та здійснення педагогічного моніторингу виконання основних завдань освітніх програм та методичними посібниками.

09.2014
01.2015
04.2015


Камінева О.Ю.

Митрофанова С.А.


ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР


п/п

Зміст роботи

Форми роботи

Відповідальні

І

 1. Тема: Конструктори LEGO як допоміжний інструмент у засвоєнні знань матиматично - природничого циклу дітей дошкільного віку.

18. 12.2014

1

1. Інтеграція LEGO конструювання в освітній процес.

 1. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктору LEGO.

3. Конструктори LEGO як допоміжний інструмент в процесі адаптації.


Інформ-сайт

Тренінг для педагогів


ПовідомленняДяченко Г.В.

Камінева О.Ю.
Митрофанова С.А.

Дудник Ж. Є.

Андрєєва Г. В.

Дяченко О.Є.


2

Творча лабараторія
1. Поєднання казки з LEGO конструюванням у роботі практичного психолога.
2. У світі космічних LEGO фантазій та винаходів.

3. Використання конструктору, як засобу атрибутного забезпечення гри.


Практичний показ

Виставка - конкурс

LEGO творчості
Майстер-клас


Творча група
Митрофанова С.А.

Коваленко Т. М.

Мінаєва Н. В.

Сухіна Л. І.
Кучер Н. Г.
Андрєєва Г. В

Черненко С. Б.

Безугла В. І.

Дудник Ж. Є.

Селищева О. В

Плаксіна О. С.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Освітньо-виховної роботи
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Річний план роботи санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка)...
Аналіз організації та результатів обліку дітей закріпленої території І соціально-педагогічного патронату

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...

Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства
Христоєва Тетяна Миколаївна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №82 комбінованого типу Харківської...

Методичний посібник: формування здорового способу життя дітей та...
Роль позашкільного навчального закладу у формуванні форм І навичок здорового способу життя

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...
Завідувач Начальник управління освіти комунального закладу адміністрації Дзержинського району

Організація освітньо-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному...
Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити...

Атестаційний лист
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації логопед Чинадіївського дошкільного навчального...

План роботи проблемної творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладів на 201
Проблема: «Використання ікт- технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»

Атестаційний лист
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації педагог -організатор Чинадіївського дошкільного...

Паспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Назва навчального закладу Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №164 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт