Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із англійської мови в 10-11 класах

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із англійської мови в 10-11 класах

Сторінка1/2
  1   2
Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

із англійської мови в 10-11 класах

Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради
На виконання плану роботи ліцею на поточний навчальний рік у період із 13.02.2017 по 17.03.2017 експертною групою у складі: голова експертної групи – директор ліцею Шевчук Т. М. ; заступник голови експертної групи – заступник директора з НВР Сліпак С. М. ; члени експертної групи: заступник директора з ВР Вантух Т. М. , старший викладач кафедри викладання англійської мови та методики викладання НДУ імені Миколи Гоголя Карпенко Н. М.  (за згодою), вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із англійської мови.

Узагальнення вивченого питання проведено на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід із вчителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.

Кількість учнів, що вивчають англійську мову - 177.

Англійську мову в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради викладають 4 вчителі: Павлюк Л.М., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти, Лауреат премії Софії Русової, Лауреат ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2016» у номінації «Англійська мова», має 27-річний стаж роботи, тижневе навантаження становить 19 годин та 4 години гурткової роботи ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2014; Петренко Л.І., спеціаліст вищої категорії, старший учитель, тижневе навантаження – 21 година, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2015; Потебня С.О., спеціаліст вищої категорії, тижневе навантаження – 22 години, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2015; Бойко Ю.А., спеціаліст другої категорії, тижневе навантаження – 3 години, курси підвищення кваліфікації не проходила.

Навчальна аудиторія №15 є творчою майстернею для вчителів, регулярно поповнюється роздатковим матеріалом, який систематизовано за темами, а також

матеріалами для проведення тематичних оцінювань, зрізів знань, директорських контрольних робіт, семестрового контролю навчальних досягнень учнів. Навчання учнів англійської мови здійснюється в навчальних аудиторіях які забезпечені технічними засобами навчання, а саме мультимедійними проекторами, телевізором, відео та аудіо магнітофонами, ноутбуками, які активно використовуються вчителями Бойко Ю.А., Павлюк Л.М., Петренко Л.І., Потебнею С.О., що значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу.

Бібліотека на 50% забезпечена підручниками, а саме: класи із профільним вивченням англійської мови – 10 клас: Несвіт А. М., LaserB1+ - вид. Macmillan, 11 клас: підручник з англійської мови автори Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Exam Excellence - вид. Оксфорд University Press, Laser B2 - вид. Macmillan; класи із академічним профілем вивченням англійської мови: фізико-математичний - 10 клас: Laser B1, Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Англійська мова 10 (9-й рік навчання), 11 клас: Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Англійська мова (10-й рік навчання); клас української філології – 10 клас: Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. (9-й рік навчання), LaserB1; 11 клас: Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Laser B1+. Учні мають можливість користуватися електронними виданнями, оскільки у ліцеї повне WІ-FI покриття.

Згідно Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 кількість годин, що виділяється для вивчення англійської мови становить: варіативна складова – профільний рівень – 5 годин на тиждень, академічний – 3 години. Адміністрація ліцею надає додаткові години для вивчення англійської мови за рахунок варіативної складової навчального плану: 8 годин обласний бюджет, 4 години ліцейський бюджет.

Вчителі англійської мови Бойко Ю.А., Павлюк Л.М., Петренко Л.І., Потебня С.О. обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків усіх вчителів, чітко простежується системність у процесі навчання через застосування різних типів уроків: повторення, поглиблення, систематизацію, засвоєння знань, творче їх застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань для формування комунікативних компетентностей учнів.

Із урахуванням вимог пояснювальної записки навчальної програми, змісту навчального матеріалу уроку, вимог до мовленнєвої підготовки учнів на кожному уроці вчителями оптимально визначаються і здебільшого повністю реалізуються освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. При цьому основна увага акцентується на формуванні в учнів усвідомлення ролі іноземної мови в житті людини, на засвоєння учнями знань мовних явищ, понять, розуміння власного мовлення, оволодіння знаннями про історію, культуру англомовних країн.

У процесі викладання англійської мови вчителями ефективно використовуються дидактичні та методичні принципи: комунікативної спрямованості навчання, ситуативності та тематичної організації навчання, урахування вікових особливостей учнів, взаємопов’язаного навчання, видів мовленнєвої діяльності, а саме аудіювання, говоріння, читання, письма.

Вчителі вміло застосовують матеріал підручників, посібників, додаткової літератури. Характерною рисою уроків є використання активних та інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів. Пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Велика увага надається мовним вправам, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Як у класах із профільним вивченням англійської мови, так і з непрофільним широко практикуються завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Особлива увага приділяється підвищенню змістовності мовлення учнів, окремі прийоми спонукають до вираження особистого ставлення до проблеми, що обговорюється. Уроки характеризуються практичною орієнтацією, виховний процес на уроках направлений на становлення особистості ліцеїстів. Мовлення вчителів виразне, зразкове, переконливе, різноманітне за засобом вираження думки, є зразком для наслідування.

Відвідані уроки, бесіди, проведені з вчителями та учнями, засвідчують демократизм та гуманізм у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і позаурочний час, де панує атмосфера довіри, доброзичливості педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

Результатами плідної роботи вчителів є перемоги учнів на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови: 2012-2013 н.р. – Бережняк Оксана, удиплом ІІІ ступеня (вчитель Л.І.Петренко), Чугунов Антон, диплом ІІІ ступеня (вчитель Л.М.Павлюк), 2013-2014 н.р. – Солодовник Катерина, диплом І ступеня (вчитель Л.М.Павлюк), Федорина Юлія, диплом ІІІ ступеня (вчитель Л.І.Петренко), 2014-2015 – Бабіч Ірина, диплом ІІІ ступеня (вчитель Л.І.Петренко), Бугай Тетяна, Зезюлькін Тимофій, Прочай Мирослава, дипломи ІІІ ступеня (вчитель Л.М.Павлюк), 2015-2016 н.р. – Солодовник Катерина, диплом ІІ ступеня, Пабат Наталія, диплом ІІІ ступеня (вчитель Л.М.Павлюк), Бабіч Ірина, Сорокіна Оксана, дипломи ІІІ ступеня (вчитель Л.І.Петренко), 2016-2017 н.р. – Аксьон Аліна, диплом І ступеня, Пабат Наталія, диплом ІІІ ступеня (вчитель Л.М. Павлюк), Сорокіна Оксана, диплом ІІІ ступеня (вчитель Петренко Л.І.); на конкурсі МАН України: 2013-2014 – Адаменко Анна, диплом ІІ ступеня на ІІ етапі, 2014-2015 – Бугай Тетяна, диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі, 2015-2016 н.р. – Солодовник Катерина, диплом І ступеня на ІІ етапі та диплом ІІ ступеня на ІІІ етапі, Бабіч Ірина, диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі, 2016-2017 н.р. – Сорокіна Оксана, диплом ІІ ступеня, Мироненко Надія, диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі (науковий керівник Л.М.Павлюк).

Щорічно учні ліцею беруть участь у ЗНО із англійської мови: 2012 рік із 37 учнів: початковий рівень – 5 учнів, середній рівень – 10 учнів, достатній рівень – 18 учнів, високий рівень – 4 учні; 2013 – із 38 учнів: початковий рівень – 1 учень, середній рівень – 5 учнів, достатній рівень – 30 учнів, високий рівень – 2 учні; 2014 – із 33 учнів: початковий рівень – 2 учні, середній рівень – 9 учнів, достатній рівень – 20 учнів, високий рівень – 2 учні; 2016 – із 53 учнів: не подолали поріг (менше ніж 100 балів) – 3 учні, початковий рівень – 13 учнів, середній рівень – 14 учнів, достатній рівень – 18 учнів, високий рівень – 5 учнів.

Під час стану викладання для вивчення навчальних досягнень учнів із англійської мови були проведені зрізи знань. Основна увага акцентувалася на рівень сформованості навичок читання, письма та лексико-граматичних. Контрольними зрізами було охоплено 77 % учнів. Отримано такі результати:

з/п

Клас, курс

ПІБ учителя

Кількість учнів

Початковий рівень

%

Середній рівень

%

Достатній рівень

%

Високий рівень

%

% успішн

% якості

1

І іноземної філології


І п.

Павлюк Л.М.

зріз знань 14

-

-

1

7,1

6

42,9

7

50


100


92,9

І семестр 14

-

-

-

-

5

35,7

9

64,3


100


100

ІІ п.

Петренко Л.І.

зріз знань 13

-

-

-

-

1

7,7

12

92,3


100


100

І семестр 13

-

-

-

-

4

30,8

9

69,2


100


100

Разом (3 учнів відсутні)

зріз знань 27

-

-

1

3,7

7

25,9

19

70,4


100


96,3

27

директорська к.р. за І семестр

-

-

2

7

14

52

11

41


100


93

Разом

І семестр 27

-

-

-

-

9

33,3

18

66,7


100


100

2

ІІ іноземної

філології


І п.

Павлюк Л.М.

зріз знань 11

-

-

-

-

8

72,7

3

27,3


100


100

І семестр 11

-

-

-

-

2

18,2

9

81,8


100


100

ІІ п.

Петренко Л.І.

зріз знань 11

-

-

-

-

6

54,5

5

45,5


100


100

І семестр 11

-

-

-

-

5

45,5

6

54,5


100


100

Разом (7 учнів відсутні)

зріз знань 22

-

-

-

-

14

63,6

8

36,4


100


100

21

директорська к.р. за І семестр

-

-

1

5

15

71

5

24


100


95

Разом

І семестр 22

-

-

-

-

7

31,8

15

68,2


100


100

3

І української філології

І п.

Петренко Л.І.

зріз знань 12

2

16,7

4

33,3

5

41,7

1

8,3


83,3


50

І семестр 12

-

-

2

16,7

8

66,6

2

16,7


100


83,3ІІ п.

Потебня С.О.

зріз знань 14

1

7,1

2

14,3

11

78,6

-

-


92,9


78,6

І семестр 14

-

-

1

7,1

13

92,9

-

-


100


92,9Разом (4 учнів відсутні)

зріз знань 26

3

11,5

6

23,1

16

61,5

1

3,9


88,5


65,4

Разом

І семестр 26

-

-

3

11,5

21

80,7

2

7,8


100


88,5

4

ІІ української філології

Потебня С.О.

зріз знань 20 (8 учнів відсутні)

2

10

-

-

11

55

7

35


90


90

І семестр 20

-

-

3

15

12

60

5

25


100


85

5

І фізико-математичний

І п.

Павлюк Л.М.

зріз знань 14

2

14,3

4

28,6

8

57,1

-

-


85,7


57,1

І семестр 14

-

-

-

-

10

71,4

4

28,6


100


100

ІІ п.

Потебня С.О.

зріз знань 11

-

-

5

45,5

6

54,5

-

-


100


54,5

І семестр 11

-

-

-

-

7

63,6

4

36,4


100


100

Разом ( 5 учнів відсутні)

зріз знань 25

2

8

9

36

14

56

-

-


92


56Разом

І семестр 25

-

-

-

-

17

68

8

32


100


100

6

ІІ фізико-математичний

І п.

Бойко Ю.А.

зріз знань 8

-

-

-

-

4

50

4

50


100


100

І семестр 8

-

-

-

-

3

37,5

5

62,5


100


100

ІІ п.

Потебня С.О.

зріз знань 9

-

-

1

11,1

3

33,3

5

55,6


100


88,9

І семестр 9

-

-

-

-

5

55,6

4

44,4


100


100

Разом ( 13 учнів відсутні)

зріз знань 17

-

-

1

5,9

7

41,2

9

52,9


100


94,1

Разом

І семестр 17

-

-

-

-

8

47,1

9

52,9


100


100

Всього ( 40 учнів відсутні)

зріз знань 137

7

5,1

17

12,4

69

50,4

44

32,1


94,9


82,5

Всього

І семестр 137

-

-

6

4,4

74

54

57

41,6


100


95,6
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стан викладання та рівень грамотності учнів початкової школи з української мови
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

І. Теоретичні засади викладання англійської мови у початковій школі
Теорія освіти й навчання англійської мови дітей початкової ланки освіти на практиці

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх...
Класний журнал (далі – журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Стан викладання української мови та літератури
Педагогічна рада є найважливішою колегіальною формою управління. Тому запрошую провести експертизу стану викладання української мови...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12 класів) загальноосвітніх...
Класний журнал (далі — журнал) — це обов'язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

Уроку тематичного оцінювання
Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах

Тема перевірки
...

Уроку з англійської мови у 1 класі Вчитель
Виховна: формувати ціннісне ставлення учнів до праці, людей, виховувати у дітей старанність та наполегливість, прищеплювати інтерес...

Матеріал допоможе викладачеві урізноманітнити заняття з української...
Подані матеріали рекомендуються для старшокласників шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та студентів середніх І вищих навчальних закладів,...

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Іноземна мова Що потрібно знати про тест з іноземної мови
Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт