Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт за 2015-2016 н р

Звіт за 2015-2016 н р





Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20описание: 1lmr_logo_ukr

79 019, Львів, вул. К. Скидана, 18, тел.: (032) 252 04 84, e-mail: lviv_school20@ukr.net


Від 29.11.2017 №
Начальнику відділу освіти

Шевченківського та Залізничного районів м. Львова

управління освіти ДГП ЛМР

Г. Синицькій

Шановна Галино Ярославівно!
У відповідь на лист департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 28.11.2017 №4-2601-2748 щодо надання відповіді на інформаційний запит Дацко Олесі надаємо інформацію: план роботи школи 2015-2016 навчальний рік, звіти за 2015-2016 н.р., 2014-2015н.р.

Фінансову звітність за 2015 та 2016 роки подасть ЦБ району.




Звіт за 2015-2016 н.р.

Навчальний рік закінчило 238 учнів.

Учні 1 класу оцінювалися вербально (23 учні).

215 учнів 2-11 класів навчальний рік закінчили з наступними результатами:

На 10-12б. – 24уч.

На 7-9 б. – 67уч.

На 4-6 б. – 94уч.

На 1-3б. – 27уч.

2 учні 11-го класу Олеськевич С. та Приступа Р. нагороджені Золотою медаллю.

Успішність по школі складає – 87%

Якість знань - 43%

Найнижча якість знань у 9 класі (класний керівник Шульгата Н. П.) – 18%

З 5 по 13 травня 2016 року випускники 11 класу складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України, математики. Результати ДПА з цих предметів проаналізовано та порівняно з результатами річного оцінювання всіх учнів школи.

Середній бал за річне оцінювання з української мови становить 8 балів за ДПА. Цей показник є свідченням об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури учителем Гануляк Г. С.

За результатами порівняльного аналізу встановлено, що із 3 випускників, які складали ЗНО з математики, що становить 20% жоден не підтвердив річну оцінку з предмету, а саме: 2 учнів показали нижчий результат на 3 бали, що становить 67%, 1 учень показав нижчий результат на 1 бал, що становить 33%. Середній бал річного оцінювання 10, ДПА 7 балів. Як видно з аналізу низький показник об’єктивності навчальних досягнень з математики. Виявлена розбіжність між річним та незалежним оцінюванням 67%.

За результатами порівняльного аналізу виявлено. Що із 12 випускників школи, які складали ЗНО з історії України, що становить 80%. 4 учнів підтвердили річні оцінки, що складає 33%, 7 учнів показали нижчий результат, що становить 58%,. 1 учень показав результат вищий на 2 бали., що становить 6%. Середній бал річного оцінювання становить 7 балів, середній бал за ДПА 7 балів, що є свідченням об’єктивності оцінювання навчальних досягнень вчителем Шульгатою Н. П.

Невідповідність річного і незалежного оцінювання у школі пояснюється порушенням Критеріїв оцінювання учнів зі сторони вчителя Геккер І. Е., недостатньою кількістю годин, виділених на повторення навчального матеріалу за попередні роки.
У 2015-2016 н. р. методична робота у школі здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавсвом 2015-2016 н.р . на досягненні науки, системою аналітичної, організаційної діагностичної, вої, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх педагогічної компетентності та підвищення компетентності навчально виховного процесу.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 12 від 01.09.15р. по школі «Про організацію методичної роботи на 2015-2016 н.р.»

Головні завдання методичної роботи полягали в:

 • спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

 • сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

 • підвищення рівня методологічної підготовки педегогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної мацстерності;

 • створенні умов для підвищення професійног рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

 • забезпечення реалізації сучасних освітніх технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

 • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району, міста, області, України.

У 2015-2016 н.р. педагогічний колектив працював над методичною проблемою «Підвищення ефективності інноваційних технологій для розвитку креативності особистості, формування українця, як морально і духовно розвиненої особистості»

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів гуманітарно-історичного циклу ( голова м/ о Гануляк Г. С.), природничо- математичног циклу (голова м/о Геккер І. Е.), початкових класів (голова м/о Казидуб С. Л.), вчителів фізкультури, образотворчого мистецтва (голова м/о Лотиш С. В.), класних керівників (голова м/о Гарькава О. М.). Методичну роботу координувала методична рада. Протягом року на сзасіданнях методичної ради розглядалися такі питання:

 1. Про підсумки роботи у 2014-2015н.р. та організацію методичної роботи школи у 2015-2016 н.р.

 2. Про організацію роботи над єдиною методичною темою.

 3. Про затвердження планів шкільних методичних обє’днань.

 4. Про підготовку учнів до участі у шкільних, міських олімпіпіадах.

 5. Про підсумки участі учнів у шкільних, міських олімпіадах та ін.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованог навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх реалізації: документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над яким працюють методичні об’єднання вчителів у 2015-2016 н.р.:

 1. Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій. Інструктивно- методичних листів, інформативно- правової бази школи.

 2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічног досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання.

 3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

 4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, Правил і Статуту школи, а також програми по моральному вихованню школярів.

Учителі м/о гуманітарно-історичного циклу працювали над проблемами» Формування життєво-спроможної особистості шляхом інтеграції навчально-виховног процесу». Були проведені засідання м/о, на яких розглядалися питання опрацювання методичних рекомендацій МОН України щодо викладання курсів української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури, правознавства та історії у 2015-2016 роках, особистість учня та особистість учителя як діалогічна спільність в особистісно- орієнтованому навчанні, про впровадження в освітньо-виховний процес творчої спадщини В. Сухомлинського, забезпечення наступності і перспективності в навчанні та вихованні учнів під час переходу з початкової в основну школу.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладаня предметів учителі ознайомилися з новинками наково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів міста та області, відвідували семінари. На засіданнях розглядалися питання «Комунікативний підхід до вивчення англійської мови з використанням навчально- методичних компонентів». Проведено круглий стіл «Про шляхи активізації пізнавального інтересу учнів у тому числі використання елементів музейної та театральної педагогіки».

Протягом 2015-2016н.р. м/о вчителів початкових класів працювало над проблемним питанням «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів при впровадженні інноваційних освітніх технологій». У методична робота була спрямована 2015-2016н.р. на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професісйної компетентності. Головним напрямком у роботі м/о учителі початкових класів обрали модернізацію навчального процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій, новітніх технологій. Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом; впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії. Протягом навчального року проведено 5 засідань м/о вчмтелів початкових класів, де розглядалися питання:»Особливості організації навчально-виховног процесу в початкових класах», « Адаптація першокласників в навчально- виховному процесі», « Технологія виховання успішної особистост»,проведено круглий стіл «Життєві компетентності молодшого школяра», творча дискусія «Методика успіху». На базі школи проведено семінар для вихователів ДНЗ Шевченківського району та вчителів початкової школи з теми «Адаптація дітей з ДНЗ до навчання в школі». З методичними рекомендаціями, вимогами до навчання у школі поділилася голова м/о вчителів початкових класів Казидуб С. Л.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу працювало над проблемою «Професійний розвиток учителів в умовах реформування освіти шлях впровадження компетентісного підходу у викладання предметів природничо- математичного циклу.На засіданнях розглядалися питання «Конструювання уроку математики на основі особистісно-диференційованого підходу» (вч. Гнатишин Г. І.), «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках фізики», «Використання проектної технології в процесі навчання фізики в 7 класі» (вч.СаваІ.С.), «Формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи»(вч. Кудь Н. О.), «Робота з інтерактивною топографічною картою на уроках географії» (вч. Кудь Н. О.)

Протягом 2015-2016 н. р. вчителі закладу брали участь в роботі міських методоб’єднань вчителів образотворчого мистецтва, музики, історії, фізики, математики, іноземної мови, фізкультури, художньої культури, української мови та літератури, географії, біології, правознавства.

Усі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами. Методична робота в 2015-2016 н. р. ведеться за такими формами:

 • Індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;

 • Групові форми роботи: методичні об’єднання, консультпункт для молодого вчителя.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив, колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально - виховного процесу. Протягом навчального року було розглянуто такі питання:

1) «Реалізація економічної освіти в умовах переходу до ринкових відносин через сучасні методи і форми роботи».

2) «Реалізація творчого потенціалу учнів шляхом особистісно- орієнтованого підходу на уроках зарубіжної літератури.»

3) «Нестандартні форми навчання, як засіб розвитку творчої активності учнів на уроках української літератури»

4) «Стан науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності вчителів»

5) Моделювання основних стратегічних напрямків розвитку. Шляхи розв’язання»

6) « Удосконалення системи громадянського виховання особистості відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання учнів»

7) « Робота педколективу щодо удосконалення змісту, форм і методів на уроках трудового навчання в 5-11 класах».

Були проведені:

 • психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1,5 класів до навчання»

 • методичні семінари: «Можливості ІКТ та мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі», «Інноваційні технології навчання»

 • круглий стіл: «Професійна етика вчителя»

 • майстер-клас «Створення педагогами власних блогів, веб-сайтів»

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією школи були проведені індивідуальні інструктивно-методичні наради з вчителями, огляди новинок педагогічної літератури.

Вчителі працюють над створенням порт фоліо. Протягом року проводились предметні тижні математики, біології, фізики, англійської мови, трудового навчання, географії, початкової школи. Проведені вони були на достатньому методичному рівні. На високому методичному рівні проводились відкриті уроки, де вчителі школи демонстрували реалізацію інтерактивних методів, сучасних освітніх технологій.

 • учитель початкових класів Яциків К. В. провела музейний інтегрований урок (природознавство-читання) «Цей таємничий загадковий світ»(1 клас)

 • учитель англійської мови Колодницька Г. Р. провела урок «Ступені порівняння прикметників» (3 клас)

 • учитель географії Кудь Н. О. провела урок «Види суходолу. Річка та її частини»

 • учитель математики Гнатишин Г. І. провела урок-подорож «По місту десяткових дробів» (5 клас)

 • учитель англійської мови Крутій Л. І. провела урок «Лондон» (6 клас)

 • учитель початкових класів Прус Г. В. провела урок «Узагальнення знань з засвоєння таблиці множення і ділення на 5» (2 клас)

 • учитель української мови і літератури Гануляк Г. С. «І Калинець.Дивосвіт поезій»

 • учитель математики Геккер І. Е. провела урок «Координатна площина» (6 клас)

 • учитель зарубіжної літератури Сізова Н Б. провела урок Ж. Верн «15 -літній капітан»

 • учитель музики Фабіровська Н. Є. провела урок «Жанри хорової музики» (6 клас)

 • учитель біології Кай О. Я. «Екосистема» (5 клас)

 • учитель трудового навчання Винник О. Б. провела урок «Побудова креслення основи блузи прямого силуету» (8 клас)

Результатом реалізації локального проекту «Обдарована дитина» стали успішні виступи учнів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.

У школі проведено І етап предметних олімпіад із базових дисциплін, у якому взяли участь 223 учні, що становить 93,6% від загальної кількості. Найбільшу активність проявили учні на олімпіадах із географії, української мови та літератури, математики, біології, християнської етики, історії, фізики.

У 2015-2016 н.р. у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 32 учні школи, 12 учнів стали призерами: І місце-2уч., ІІ місце-5 уч., ІІІ місце- 5уч.

Учні школи стали лауреатами конкурсів:

 • «Розквітай же слово» (вч. Гануляк Г. С.), «Краєзнавець»- ІІІ місце у місті (вч. Шульгата Н. П.),

 • «Таланти твої, Україно» - І місце-2 учні: Герило Н.(11 кл.), Кобилецька Т.(10кл.) (вч. Винник О. Б.),

 • XVI Міжнародний конкурс української мови ім. П. Яцика – 3 учні – призери: Корпало С. (3 кл.) (вч. Матушевська Г. С.), Максимів С. (6 кл.)(вч. Гануляк Г. С.), Кабачна Т. (4 кл.) (вч. Казидуб С. Л.),

 • VIмовно- літературний конкурс ім.. Т. Шевченка-2 учні-призери: І місце - Федусь М. (5 кл.) (вч. Гануляк Г. С.), ІІ місце- Кобилецька Т. (10 кл.) (вч. Гарькава О. М.),

 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»- 35 учасників

 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»-11 учасників

 • Міжнародний природознавчий конкурс «Колосок»-55 учасників

 • Міжнародний природничий конкурс «Геліантус»-19 учасників

 • Фестиваль «Математичний вернісаж- призер Костінський Д.(6 кл.) (вч. Геккер І. Е.)

 • Свято птахів -2016- ІІІ місце Цолта Ю. (10 кл.) (вч.Кай О.Я)

 • СВІМ «Крізь вогонь і воду» - перехідний кубок (вч. Лотиш С. В., Грохольський І. І.)

 • Конкурс «Світ казки» -ІІ місце Корпало С.(3 кл.) (вч. Матушевська Г. С.)

 • Акція «Подаруй солдату писанку»

 • Першість з шахів «Весняний дебют»

 • Конкурс читців польської поезії учні 5 класу (вч. Кучма І. П.)

 • Конкурс «Купуй Львівське», «Збережемо життя ялинці» - ІІ місце учні 1-4 класів.


Нерозривно з навчальною діяльністю організований виховний процес у школі, що забезпечив мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали участь у загальношкільних заходах - місячниках: «Увага! Діти на дорозі», боротьби зі СНІДом, спортивно-масової роботи, військово- патріотичного виховання, тижня бібліотеки, тематичних заходах до Дня фізкультурника, Дня працівника освіти, Дня української писемності, Дня пам’яті жертв голодомору, Шевченківських днях.

На базі школи двоє студентів: Федорович С і Гвардіян М. проходили стажування з педагогіки та психології.

Щорічна атестація вчителів школи визначила добрий рівень педагогічної майстерності вчителів. У 2016 році було атестовано 3 педагогічних працівників:

1) Підтвердження раніше встановленої категорії спеціаліст вищої категорії Сізова Н. Б.

2) Підтвердження раніше встановленої категорії спеціаліст І категорії вчитель початкових класів Прус Г. В.

3) встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії – вчителю англійської та німецької мов Колодницькій Г. Р.

4) Підтвердження раніше встановленої категорії бібліотекарю Вонсович В. М.

Ними були проведені відкриті заходи, підготовлені портфоліо з досвіду роботи.

4 вчителів : Яциків К. В., Сізова Н. Б., Прус Г. В., Кудь Н. пройшли курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО.

Найоптимальнішим варіантом післядипломної та між курсової освіти педагогів є реалізація самоосвіти вчителів, які працювали над індивідуальними методичними темами.

Для бібліотекарів Шевченківського району на базі школи проведено семінар «Бібліотека як центр етичного виховання». До семінару були залучені вчитель зарубіжної літератури Сізова Н. Б., яка підготувала «бук - трейлер, як різновид мистецтва», вчитель початкових класів Казидуб С. Л. підготувала літературну імпрезу «Весела історія про чай», вчитель трудового навчання Винник О. Б. провела майстер - клас з виготовлення ялинкових прикрас.

Учителі школи залучалися до перевірок робіт з олімпіад та конкурсів, зокрема: вчитель української мови та літератури Гарькава О. М. була членом журі при перевірці робіт і мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Вчитель української мови та літератури Гануляк Г. С. була членом журі при перевірці робіт конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вчитель біології Козачок Н. В. була членом журі при перевірці робіт ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з біології. Вчитель української мови та літератури Гануляк Г. С. залучали до перевірок робіт ЗНО.

На базі школи проведений ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань учнів.

Наслідки вивчення та результати проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт свідчать про те, що більшість вчителів показали себе фахівцями справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних базових понять, передбачених програмами з формування практичних умінь і навичок.

За результатами перевірки ведення класних журналів, співбесід, проведених учителями, можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керуються у своїй роботі інструктивно - методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів інваріативної складової навчального плану 2015-2016 н. р.

У ході перевірки встановлено, що адміністрація школи приділяє достатньо уваги контролю виконання навчальних планів і програм, ведення класних журналів, зошитів для контрольних, практичних і лабораторних робіт. Навчальні плани й програми виконано, контрольні, лабораторні й практичні роботи відпрацьовано, оцінки за проведення роботи виставлено в класні журнали.

В основному план методичної роботи за навчальний рік виконано. Однак. Є і недоліки:

-учителі не проводять необхідну кількість відкритих уроків, заходів, особливо низька активність роботи учителів - сумісників

-відсутність взаємовідвідування уроків

- 27 учнів у школі закінчило школу з початковим рівнем досягнень. В 2016 2017 навчальнму році необхідно:

 • Удосконалювати форми і методи індивідуальної роботи вчителів з учнями;

 • Розробити і впроваджувати в систему роботу з учнями для підвищення рівня навчальних досягнень;

 • Працювати над недопущенням порушень навчальної дисципліни учнями;

 • Молодим вчителям необхідно впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів школи, та працювати над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів

 • Більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми

 • Приділяти увагу використанню інноваційних технологій та комп’ютерів на уроках

Тому в змісті, структурі методичної роботи слід звернути увагу на пріоритетні напрямки розвитку освіти. Вироблення навичок самостійної роботи вчителів з літературою, аналізу і самоаналізу, вибору ними педагогічної позиції, технології, підручників, методів, форм навчання, створення відповідних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації вчителів, підвищення їх професійних компетентностей, широкого впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Проблеми методичної роботи мають розв’язуватися на шляху пошуку не тільки нового змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя.

Звіт 2014-2015

У 2014-2015 н. р. школу закінчило 240 учнів. Учні першого класу(20 учнів) оцінювалися вербально. Серед учнів 2-11 класів закінчили навчальний рік 220.

 • yа 1-3 бали 37 учнів, це 14 %;

 • на 4-6 балів 81 учень, це 37 %.

Разом це становить 118 учнів.

Результат дуже невтішний і свідчить, якої посильної уваги та та індивідуальної роботи всіх вчителів вимагають ці школярі.

 • 7-9 балів, 66 учнів це 30%;

 • 10-13 балів, 36 учнів, це 18 %.

Цей результат також свідчить, що педагогам школи слід працювати над збільшенням кількості учнів, які б навчалися на 10-12 балів. Успішність по школі складає 82 %, якість знань 45 %. Це низький результат, проте кращий ніж у 2013-2014 н. р. Один учень Кохан Віталій не одержав атестат у зв’язку з пропусками уроків та неявкою на ДПА.

Державна підсумкова атестація у школі проводилося відповідно до положення про ДПА. Державна підсумкова атестація проводилося з завданнями до атестації МОН молодьспорту. У 9 класі 27 учнів проходило атестацію:

Рівні

Укр. мова

Математика

Історія України

Поч.

3

-

2

Сер.

8

11

7

Дост.

8

9

9

Вис.

8

4

9

Усп.%

89

100

93

Якість%

59

48

67
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт