Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт за 2015-2016 н р - Сторінка 2

Звіт за 2015-2016 н р

Сторінка2/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Викликає занепокоєння якість знань, в першу чергу з математики, середній бал на основі ДПА 7,0. Є над чим попрацювати вчителям української мови та історії у цьому навчальному році, оскільки є невідповідність між річним оцінюванням та ДПА. Вчителям предметникам потрібно ще раз опрацювати єдині підходи до оцінювання навчальних досягнень чнів протягом навчального року та під час ДПА.

На ДПА в 11 класі учні показали наступні результати:

Рівні

Укр. літ.

Математика

Поч.

-

-

Серед.

-

2

Дост.

3

9

Високий

9

1

% усп.

100

100

% якості

100

83

Середній бал класу на основі ДПА з укр. літ. 10,6, а середній бал річного оцінювання 8,6, що викликає особливе занепокоєння. Результати ДПА з української мови успішіність 71%, якість знань 36%. Порівняно з річним 93 %, а якість 64%. Ці невтішні результати націлюють нас на глибокий аналіз та пошук шляхів до серйозних змін у роботі української мови і літератури.

З метою перевірки рівня знянь та навичок з основ наук були проведенні контрольні роботи. Слід зазначити, що хороші результати контрольних робіт показують учні 2 класу ( Матушевська Г. С.) ,10 клас географія ( Кудь Н.О.),11 клас історія ( Шульгата Н.П.). Однак ,є результати ,які бажають бути кращими і вимагають індивідуальної роботи з учнями ,які показують почаитковий рівень: а саме: 6 клас – математика ( Гнатишин Г.І.), 7 клас ( Геккер І. Е.). На жаль , на кінець 2014-2015 н.р. є учні 1 класу, в яких не сформовані навички читання (Прус Г.В.). На протязі багатьох навчальних років учні 4 класу не показували на ДПА початкового рівня. У 2014-2015 н.р. двоє учнів показали початковий рівеньз математики , а також один учень з української мови (Яциків К.В.)

Хочеться звернути увагу на перевірку та стан ведення учнівських зошитів. Слід зазначити, що у всіх наказах звертається увага вчителів на відсутність диференційованого підходу до перевірки,на відсутність оцінок за ведення зошитів, не систематичність перевірок та робота над помилками,а також над виробленням навичок орфографічного мотиву. Отже , у цьому навчальному році усім учителям необхідно усунути дані недоліки.

У школі склалась певна система методичної роботи і охоплює різноманітні форми роботи. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Згідно даного наказу, методична робота в 2014 – 2015 н.р. була спрямована на вирішення наступних завдань:

   • Оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації;

   • Забезпечення наступності початкової, основної та старшої школи;

   • Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;

   • Формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності , зокрема, шляхом забезпеченням профільної спрямованості старшої школи;

   • Підвищення престижу педагогічної професії, створення умов для професійного вдосконалення і творчості учителя.

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-методичної та педагогічної інформації.

У 2014–2015 н.р. було продовжено роботу педагогічного колективу школи над науково – методичною проблемою :«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій ».

Для керівництва і координації методичної роботи в школі продовжено роботу методичної ради, засідання якої проводилися згідно плану на основі Положення про методичну раду школи, затвердженого наказом директора від 16.09.2011 р. № 147.

Педагогічні ради у 2014– 2015 н.р. були проведені згідно перспективного та річного плану. Зокрема:
Вересень

Моделювання основних стратегічних напрямків розвитку СЗШ № 20. Шляхи їх розвязання. Система планування роботи СЗШ № 20 м. Львова на 2015-2016 н.р.Обговорення та затвердження.Навчальні плани, програми та підручники, за якими буде працювати школа у 2015-2016 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2015-2016 н.р. Структура навчального року. Режим роботи в новому навчальному році. Про оцінювання учнів 2 класу.

Листопад

- «Роль етичних ідей Митрополита Андрея Шептицького у вихованні школярів»

- «Стан роботи в школі з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу»

Січень

- «Комунікативний підхід до вивчення англійської мови у початковій школі.»

-«Система методів навчання з розвитку творчої уяви учнів на уроках читання в початковій школі»

Березень

- «Формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів на уроках з Основ здоров’я у 5-9 класах» «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання та виховання на уроках музичного мистецтва»
Травень

-«Робота педагогічного колективу з удосконалення військово-патріотичного виховання учнів, формування готовності до захисту Батьківщини на уроках Захисту Вітчизни»
Для проведення педагогічних рад у школі використовувались різні форми і підходи. На кожному засіданні обов’язковою умовою було використання комп’ютерної техніки. Усі основні моменти виступу доповідачів були відображені на слайдах. Під час підготовки до педагогічних рад проводилися анкетування учителів та учнів, опрацьовувалася методична література, випускались методичні бюлетені. Періодично протягом навчального року проводились оперативні методичні наради, на яких керівники методичних об’єднань знайомили педагогічний колектив з новинками педагогічної літератури, з адресами ППД тощо, з новими технологіями навчання ( згідно річного плану школи ).

У школі працювали методичні об’єднання :

 • учителів початкових класів( керівник Казидуб С.Л..)

 • класних керівників (керівник Гарькава О.М.)

 • учителів природничо – математичного циклу (кер.Геккер І.Е.)

 • учителів гуманітарного циклу (кер. Гануляк ГС..)

 • учителів фізкультури,Захисту Вітчизни,трудового навчання (кер.Лотиш С.В.)

Всі засідання МО були практично підпорядковані методичній темі школи. Згідно тематики засідань МО обговорювались та аналізувались зміст навчальних програм, нових підручників. Проведені семінари:

 • «Реалізація особистісно орієнтованого навчання»;

 • «Дотримання педагогічної етики» (МО початкової школи, Казидуб С.Л.);

 • «Формування умінь самостійної роботи учнів у процесі навчання»;

 • «Використання комп’ютерної техніки та педагогічних програмних засобів на уроках» (МО природничого циклу, Геккер І.Е.);

 • «Робота з творчо обдарованими учнями»;

 • «Упровадження індивідуалізації та диференціації на уроках» (МО гуманітарного циклу, Гануляк Г.С.).

Учителі ділились досвідом із різних питань. Було сплановано взаємовідвідування уроків і заходів учителями школи.

Протягом року були проведені наступні проведені тижні:

  • Тиждень природничих наук

  • Тиждень філологічних наук

  • Тиждень історії та права

Тиждень іноземних мов

  • Тиждень математичних наук

Недоліком було те, що зривалися терміни, переносилися виховні заходи, а тому важко було вчасно проаналізувати рівень проведених заходів.

Під час проведення предметно – методичних тижнів учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи , конкурси, вікторини тощо. Зокрема, Гнатишин Г.І. «Віднімання раціональних чисел» (6 клас), Гануляк Г.С. «Повість минулих літ» (5 клас), Кудь Н.О. «Кліматичні пояси», географічна вікторина (7 клас), Сава І.С. «Історія часу», музейний урок (10 клас), Фабіровська Н.Є. «Динамічний і темповий розвиток» (3 клас), Яциків К.В. «Байки», «Казка про друга» (4 клас), Колодницька Г.Р. «Іграшки», Крутій Л.І. «Шкільне приладдя» (1 клас), Геккер Г. Е. «Прямокутні паралелепіпеди» (5 клас), Шульгата Н. П. «Проголошення незалежності України» (11 клас), Казидуб С. Л. «Твоя країна -Україна» (3 клас), Матушевська Г. С. «Як дівчина короля перехитрила» (2 клас). Основною метою цих тижнів було забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду, поглибити знання та підвищити інтерес до предметів, передбачених навчальним планом школи.

Учителі школи систематично вивчають і запроваджують у своїй практиці ППД учителів школи, району, області.

У методичному кабінеті школи зібрано адреси передового педагогічного досвіду учителів країни, області, району, оформлено папки із досвіду роботи учителів школи, методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій .

Відповідно до річного плану, проводились засідання методичної ради , метою яких надання педагогам початківцям методичної допомоги у подоланні труднощів, з якими зустрічаються молоді учителі, з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати.

Значний вплив на підвищення майстерності педпрацівників мають відвідані ними семінари при методичному центрі міста , засідання районних методичних об’єднань.

Курсову підготовку протягом навчального року згідно визначеного плану пройшли 4 педагогічних працівників школи.

Усі педагогічні працівники якісно і успішно навчалися на курсах підвищення кваліфікації: слухали лекції, відвідували семінари, тренінги, практичні заняття. Крім того, пройшли тестування на знання теоретичних відомостей з педагогіки та психології, а також на знання комп’ютерної техніки. Звичайно, на підвищення майстерності вчителів мають вплив семінари, засідання шкільних методичних об’єднань, районних методичних об’єднань.

Поширювали власний педагогічний досвід :

  • Гнатишин Г.І.. –на районному МО;

  • Сізова Н.Б.. – виступ з досвіду роботи на районному МО.

  • Гануляк Г.С.-на районному МО

У 2014 – 2015 навчальному році було атестовано 4 педагогічних працівника школи.

Це учитель української мови Гануляк Г.С.. та учитель математики Гнатишин Г.І,педагог-організатор Паньків Л.Р.,керівник гуртка Фабіровська Н.Є. . Педпрацівниками, що атестувалися , були складені індивідуальні плани атестації, в яких зазначалось, які відкриті уроки та виховні заходи мав провести учитель, де виступити та з якою доповіддю, які матеріали за результатами своєї роботи підготувати тощо. Під час атестації учителями були проведені змістовні, сучасні відкриті уроки та виховні заходи згідно графіка.

Кожним педпрацівником оформлено методичні папки, брошури , творчі роботи з досвіду роботи, комп’ютерні презентації. Протягом навчального року практикувалися виступи педпрацівників, що атестуються, на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, педчитаннях. Вчителі брали активну участь у всіх загальношкільних та районних заходах як для педагогічних працівників, так і для учнів. Індивідуальні плани проходження атестації були виконані.

Відповідно за результатами зібраних матеріалів проаналізовано роботу педпрацівників , оцінено їх професійні якості . Висновки зроблено на основі глибокого вивчення роботи кожного педагога (в атестаційних характеристиках, в узагальненнях результатів анкетувань). Для більшого розвитку педагогічної творчості, майстерності педагогічний колектив школи намагається використовувати у своїй методичній роботі нові, нетрадиційні форми.

Також у школі практикуються творчі звіти педагогів під час проведення предметно-методичних тижнів. Учителі подають для ознайомлення свої розробки уроків, виховних заходів, унаочнення, роздатковий матеріал, виготовлений власноруч. Так колеги більш детально знайомляться з матеріалами досвіду, запроваджують у своїй роботі новинки.

Учителі школи також беруть участь у районних творчих групах :

   • Геккер І.Е.. – тв. група учителів математики

   • Козачок Н.В.. – заступників директорів з НВР

   • Гануляк Г.С.. – тв. група учителів укрмови

   • Шульгата Н.П. –тв. група учителів історії

Учителі школи були членами журі під час олімпіад та конкурсів, перевірок робіт ДПА :

    • районних – Кай О.Я, ГарькаваО.М, Гнатишин Г.І., Гануляк Г.С., Геккер І.Е., Колодницька Г. Р.

    • обласних – Козачок Н.В.

Учителі школи ведуть індивідуальні плани самоосвіти, де відзначаються питання,над якими учитель працював і буде працювати – це питання педагогіки і психології, методики викладання, підвищення фахового рівня і т.д. У січні було проведено педагогічні читання «Г. Ващенко». Адміністрація школи намагалася проводити всю методичну роботу в школі відповідно до обраної методичної проблеми , і це у більшості випадків вдалося.

Завдяки творчій , натхненній праці педагогів учні школи показують певні результати своїх знань, умінь , творчості на рівні району та міста. Зокрема, у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 26 учень школи, які вибороли 16 призових місць, серед яких, І місць-8 учнів, ІІ-гих-4 місця та ІІІ – місць-4 учні. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах. У школі 35 учнів, які знаходять в банку даних «Обдарована дитина».
Високий рівень знань учні показали на олімпіадах:з/п

ПІБ

клас

предмет

місце

вчитель

1

Максимів Олександра

7

українська мова

ІІІ

Гануляк Г.С.

2

Олеськевич Соломія

10

українська мова

І

Гануляк Г.С.

3

Кобилецька Тетяна

9

біологія

І

Козачок Н.В.

4

Петрусяк Мар’яна

10

біологія

ІІ

Козачок Н.В.

5

Дахович Ілона

11

біологія

І

Кай О.Я.

6

Андреєва Діана

9

англійська мова

ІІІ

Крутій Л.І.

7

Гелетій Олексій

7

фізика

І

Сава І.С.

8

Приступа Роман

10

фізика

ІІІ

Сава І.С.

9

Вербова Анна-Марія

9

хімія

ІІ

Левицька Н.Т.

10

Головецький Юрій

9

географія

ІІІ

Кудь Н.О.

11

Дзюрей Максим

10

географія

ІІ

Кудь Н.О.

12

Євсегнеєва Анна

6

математика

І

Гнатишин Г.І.

13

Гелетій Олексій

7

математика

І

Геккер І.Е.

14

Каравська Анна

8

математика

І

Гнатишин Г.І.

15

Головецький Юрій

9

математика

І

Гнатишин Г.І.

16

Дахович Ілона

11

математика

ІІ

Гнатишин Г.І.


Як бачимо, добрих результатів досягли окремі учні з української мови та літератури, біології, хімії , географії,фізики,математики,англійської мови. відповідно у вчителів Гануляк Г.С., Кай О.Я., Козачок Н.В., Крутій Л.І., Сави І.С., Левицької Н.Т., Кудь Н.О., Гнатишин Г.І., Шульгата Н. П. Покращили учні результати участі у районній олімпіаді з англійської мови . Взяли участь учнні школи у хімічному конкурсі «Кристал». Учні нагороджені золотими, срібними, діамантовими, сапфіровими сертифікатами (всього 31 нагорода). Це свідчить про те, що викладання вище перелічених предметів спрямовується на підвищення якості знань, посилення виховного впливу на учнів, адже учні – призери виявили належний рівень знань програмового матеріалу, успішно справилися із завданнями, виявили глибоке розуміння предмету, продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні знання на практиці.

Учні школи брали активну участь :

 • у історико – дослідницькій , пошуковій роботі в школі, району, області під керівництвом учителя географії Кудь Н.О.

 • у районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика - 6 призових місць;

 • ІІІ Міжнародний мовно – літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка – І м.

 • у заочному турі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» - 24 учасники

 • у заочному турі Міжнародного конкурсу «Бобер» - 13 учасників

 • у конкурсі «Колосок» -84 учні.

 • у ІV районному фестивалі української мови «Розквітай же,слово»

 • «Геліантус» -10 учасників

Проте не беремо участь у фізичному конкурсі «Левеня». А також в інтернет- олімпіадах, які є найбільшим об’єктивним показником знань учнів, а також сприяють виробленню вмінь до творчого нестандартного мислення у дітей, а також ефективному розв’язанню складних проблем власної життєдіяльності.

Підсумовуючи методичну роботу слід зазначити, що у 2014-2015 н. р. тільки вчитель фізики Сава І. С. провела музейний урок. Решту вчителів були пасивними у вирішенні цього питання. Все це не сприяло підвищенню рейтингу школи в районі, хоч і маємо високі результати у предметних олімпіадах і конкурсах. Хоч результати на міському етапі предметних олімпіад ми показуємо високі, проте у 2014-2015 році на обласному етапі предметних олімпіад маємо лише одне 4 місце (біологія, вч. Козачок Н. В.). Одним з важливих напрямків методичної роботи необхідно визначити участь у освітніх проектах, які на жаль ще не знайшли свого втілення у навчальній діяльності педагогів школи.

Отже, з метою реалізації нових Державних стандартів початкової , базової і повної загальної середньої освіти та на підставі «Перспективної програми розвитку школи на 2013 – 2018 роки» у 2015 – 2016 н.р. буде продовжена робота над єдиною науково – методичною проблемною темою «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника».

Тому в змісті, структурі методичної роботи слід звернути увагу на пріоритетні напрямки розвитку освіти, вироблення навичок самостійної роботи вчителів з літературою, аналізу і самоаналізу, вибору ними педагогічної позиції, технології, підручників, методів, форм навчання, створення відповідних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації учителів, підвищення їх професійних компетентностей, широкого впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду

Проблеми методичної роботи мають розв'язуватись на шляху пошуку не тільки нового змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя. Слід також покращити роботу щодо участі у видавничій діяльності. Прикро також, що вчителі не беруть участі у конкурсі «Вчитель року».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт