Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Системна робота з обдарованими дітьми полягає у введенні - Звіт за 2015-2016 н р

Звіт за 2015-2016 н р

Сторінка3/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Системна робота з обдарованими дітьми полягає у введенні:

а) додаткових предметів (українська мова, 3-4,9; алгебра,8;);

б) курси за вибором (основи культури мовлення, християнська етика);

а) роботи гуртків —

- „У світі математики” – Матушевська Г.С.

- „Цікава математика” – Геккер І.Е., Гнатишин Г.І.

- „Рідне слово” – Гарькава О.М.

- „Гімнастика” – Лотиш С.В.

- „Говоримо по-англійськи” –Крутій Л.І.

- «Говоримо по-німецьки» - Колодницька Г.Р.

- „Екологічні стежки” – Кудь Н. О.

- „Народознавство” – Яциків К.В.

- „Цікава іграшка” – Прус Г.В.

- „Дитяча книжка” – Вонсович В.М.

- „Хор молодшої та старшої школи» - Фабіровська Н.Є.

- «Гердан»

- «Оригамі»

- карате «Канку»

- спортивні бальні танці.

б) самоосвітньої діяльності учнів — реферати, доповіді, виступи, підготовка до олімпіад та конкурсів;

в) роботи в мережі Інтернет (Геккер І.Е.);

Педагогічний колектив школи у своїй роботі працює над поліпшенням роботи в інформаційно-освітньому середовищі. Це забезпечить умови для вільного обміну інформацією, швидкого доступу до неї всіх учасників навчально-виховного процесу. Лише неординарні ідеї педагогів і ефективність упровадження ними інновацій дають змогу вчителям стверджувати, що учні зможуть адаптуватися до умов постійно змінюваного інформаційного світу. до яких інновацій сучасні педагоги мають бути готовими. У найближчий час інформаційно-освітнє середовище матиме низку складників, що заміняють традиційні. Так, замість інформаційної дошки навчального закладу всюди будуть використовуватись шкільний сайт (який ми у цьому році маємо відкрити і організувати роботу), замість особистих папок досягнень – електронні порт фоліо (досвід у нас уже є), бібліотеки – медіа теками, книги – електронними книгами, зошити – планшетами (які треба розумно використовувати), щоденники, журнали – електронними щоденниками та журналами ( у цьому питанні у нас ще досвід відсутній). Кожен учитель прагне у своїй роботі досягнути вагомих результатів, проте брак комп’ютерної техніки не дає у повній мірі здійснити цей задум.

Інтеракція у навчанні націлена на розвиток в учнів навчальної та соціальної компетенції, зокрема: умінь роздумувати, аналізувати, порівнювати, спостерігати, критично мислити, брати участь у дискусії, аргументувати думку, приймати рішення, спілкуватися у малих і великих групах; навичок оволодіння самостійного отримання та обробки інформації з різноманітних джерел, проведення самостійних досліджень; навичок активного слухання, ефективної комунікації, участі у груповій роботі та відповідальності за результат спільної діяльності, організація малої групи, оцінювання, власних сил та можливостей, розвиток творчих ідей.

Інтерактивні методи роботи, які використовують на уроках вчителі школи:

 1. «Мозковий штурм»

 2. «Навчаючись – вчуся»

 3. Вправа «Вирішення проблеми»

 4. Метод «ПРЕС»

 5. Метод «Займи позицію»

 6. «Вірю – не вірю»

 7. Прийом «Відтягнута відгадка»

 8. Приклади «Домашня пошта»

 9. Конкурс «Я – репортер»

 10. «Запитання – відповідь»

 11. «Відгадай, хто я»

 12. Обговорення проблем у загальному колі: «Коло ідей», «Мікрофон»

 13. Робота в групах

 14. Метод рольової та ділової гри

 15. Конференція

 16. Уроки – вікторини

Здоров’я і знання – невід’ємні складові життя кожної людини. Однак зберегти здоров’я учнів і водночас дати їм якісну освіту-це складне завдання школи. Сучасна школа потребує докорінного переосмислення парадигми навчання і виховання, оновлення змісту, форм і методів становлення особистості як суб’єкта життєтворчості, створення умов для фізичного, психологічного, соціального і духовного здоров’я учнів, їх правового та соціального захисту. Тому необхідно вибудовувати навчально-виховний процес так, щоб учні не зазнавали перевантажень. Педагогічному колективу треба ставити перед собою завдання - зберегти і зміцнити здоров’я учнів за допомогою організації особистісно орієнтованого навчання і виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності через такі напрямки роботи:

 • Збереження і зміцнення здоров’я учнів;

 • Формування позитивної мотивації підлітків до здорового способу життя;

 • Виховання культури здоров’я учнів;

 • Запобігання негативним явищам в учнівському середовищі;

 • Залучення широкого кола державних установ, організацій, батьківської громадськості до розв’язання завдань збереження здоров’я учнів і координація зусиль.

Жити в гармонії з навколишнім світом прагне кожен. Адже саме гармонія дає людині щастя. Щасливий той педагог, який живе в гармонії з оточенням, для якого праця стала захопленням, радістю і гордістю, що наповняє буття особливим смислом. Науковці довели, що стійке відчуття щастя приносять людині суспільно корисна праця, у якій вона проявляє свої здібності та свободу творчості.

Езоп багато років тому сказав: «Не соромся вчитися і в зрілому віці: ліпше вчитися пізно, ніж ніколи». Цей вислів завжди актуальний для вчителів, оскільки постійно змінюються потреби суспільства, підходи до навчання. Тому особливий акцент у роботі школи буде спрямований на організацію роботи м/о, діяльність яких покликана розв’язати такі завдання:

 • Забезпечувати засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів на основі особистісно орієнтованого та компетентісного підходів;

 • Систематично підвищувати рівень дидактичної та науково-методичної підготовки вчителів із педагогіки та психології;

 • Обмінюватися прогресивним педагогічним досвідом;

 • Виявляти, здійснювати і пропагувати нові підходи до організації навчально-виховного процесу;

 • Створювати умови для самоосвіти вчителів і керувати їхньою творчою діяльністю;

 • Розвивати систему виховної роботи вчителів.

Виховання завжди поєднюється з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Пріорітетним у роботі педагогічного колективу є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання, самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу. Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Велику увагу педколектив школи приділяє національно-патріотичному вихованню. Це виховання любові і поваги до всього рідного, усвідомлення належності до свого народу, нації, широкої пропаганди серед учнівської молоді героїчного минулого українського народу. У школі проводилися заходи щодо відзначення Дня УПА, дня Соборності та вшанування Героїв Крут, річниці Майдану, пам’яті Небесної сотні. За участю представників Міжнародної асоціації «Козацтво» у школі проводилися козацькі ігри «Ми роду козацького діти». Була проведена урочиста лінійка «Україна для всіх єдина». Класні керівники провели виховні години: «Конституція України та державні символи України». Вчитель історії Шульгата Н.П. провела вечір-реквієм «Вшанування пам’яті Небесної сотні». Учні 8-11 класів під керівництвом вчителя Захисту Вітчизни Грохольського І.І. стали переможцями (ІІ місце) у військово-спортивних змаганнях зі СВІМу. Багато років поспіль школа брала участь у районному конкурсі-фестивалі з народознавства «Колом сонечко іде» . На жаль, у цьому році вчитель Яциків К. В. не знайшло у собі і своєму класі потенційної можливості підготуватись до цього конкурсу, який сприяє розвитку дитячої творчості, відродженню народних традицій, засвоєєння учнями початкової школи кращих зразків звичаїв та обрядів українського народу.

Активно беруть учні участь учні школи у позакласній та позашкільній роботі. Упродовж чотирьох років школа є учасником районних фестивалів « Розквітай же, слово!». У цьому році учні школи під керівництвом Гануляк Г. С. підготували музично-літературну композицію у номінації «Озброєні словом віри». Змістовність композиції, вдало підібраний музичний супровід , щирість та майстерність учнів-декламаторів-усе це вразило присутніх учнів із шкіл району. Відзначено високий творчий потенціал вчителя.

З нагоди 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького підготовлено стенд «Андрей Шептицький –великий батько нашого народу». З метою утвердження серед молоді принципів християнської моралі, поваги до слова Божого, розвитку духовних та творчих здібностей дітей; прищеплення любові до ближнього у школі проходив Тиждень духовного виховання. Під час якого були проведені наступні заходи: виховний захід «Благословляю і молюсь» до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького, який підготувала педагог-організатор Паньків О.Р .Учениця 9 класу Василяк Марта стала призером VII районного фестивалю духовної пісні «З вірою в Бога та Україну».Учениця 10 класу Олеськевич Соломія брала участь у конференції «Духовні ідеали Андрея Шептицького».

Родинно-сімейне виховання у школі спрямоване на сприяння гармонійному всебічному розвитку особистості, формуванню таких моральних цінностей як добро, справедливість, правдивість, людяність, формуванню високої культури поведінки дитини в сім’ї. Учні 6 класу під керівництвом класного керівника Колодницької Г.Р. підготували виховну годину «Українські символи», де показали добрі знання українських звичаїв і традицій. Незвичним і цікавим був ранок, підготований учителем 2 класу Матушевською Г.С. до свята Стрітення. З нагоди святкування дня народження Т.Г.Шевченка та з метою підвищення рівня престижу української мови серед молоді, виховання патріотизму, поваги до культурної спадщини і традицій українського народу, виявлення та розвиток творчих здібностей школярів відбувся шкільний конкурсу знавців творчості Т.Г.Шевченка, для учнів 5-11 класів свято підготували учні 10 класу під керівництвом класного керівника Гануляк Г.С. Учні школи брали участь у міському флеш-мобі «Співаємо гімн разом». Під час святкування Міжнародного Дня рідної мови відбувалися наступні заходи: урочиста лінійка «Як парость виноградної лози, плекайте мову», а також загальношкільний захід «І слово, і мова, і пісня», який підготувала вчитель української мови та літератури п. Гарькава О.М. з учнями 9 класу до Дня вишиванки, а також ранок для початкової школи, який підготувала вчитель 4 класу Яциків К.В. «Мово наша калинова», на свято були запрошені вихованці старшої групи ДНЗ № 55 і майбутні першокласники.

На високому рівні у школі проводиться правоосвітня робота і превентивне виховання, яке передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі, організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. Педколектив веде цілеспрямовану роботу у цьому напрямку. Працює координаційна Рада, яка створена з метою запобігання правопорушенням. Створено банк даних неблагополучних сімей, дітей з девіантною поведінкою. На учнів та родини, що перебувають на обліку, заведено статистичні картки, зібрано відповідні документи: акти обстежень, характеристики учнів, подання від вчителів, класних керівників, дані психологічних обстежень. Трохи налагодилася робота нашої соціальної та психологічної служби, проте цього зовсім недостатньо. Треба, щоб вони дійшли до кожної дитини. Особливої уваги потребують ті учні, які мають проблеми з пропусками уроків без поважних причин. Класні керівники разом з адміністрацією школи намагаються своєчасно виявляти і звертати увагу на учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Сформовано банк даних «група ризику» з учнів, які схильні до правопорушень, куріння. Питання профілактики правопорушень і правового виховання піднімаються на засіданнях ради школи, педагогічних радах, засіданнях МО та комісії з попередження правопорушень, на нарадах при директорі, семінарах та «круглих столах». Педагогічний колектив знайомиться з нормативно - правовою базою школи та організаційними наказами по навчальному закладу. На нарадах при директорі розглянуто такі питання: "Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей пільгових категорій" "Про відвідування учнями школи. "Про роботу з педагогічно запущеними учнями та їх батьками", "Аналіз стану профілактичної роботи по вирішенню проблеми бездоглядності та правопорушень дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві".

У школі з метою попередження дорожнього травматизму проводяться заходи щодо вивчення учнями правил дорожнього руху. Було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху, що розпочався з лекції «Наслідки аварій і нещасних випадків, що сталися з дітьми через недотримання правил дорожнього руху» (5- 6 класи). Класоводи 1-4 класів Казидуб С.Л., п. Яциків К.В., Прус Г.В., Матушевська Г.С. разом з учнями виготовили маршрути «Безпечна дорога з дому до школи». Проведена виставка дитячих малюнків «Моя сім’я за безпечний рух». Кращі роботи були надіслані на районний конкурс. Інспекторами ДАІ були проведені бесіди «Безпека на дорозі під час канікул» з учнями 1-6 класів.У школі у квітні місяці було проведено лекцію для учнів 1-4, 5-8, 9-11 класів курсантами ЛДУ БЖД на тему «Правила поведінки під час пожежі», а також був організований перегляд фільму «Пожежна безпека», «Як подоводитись з незнайомими небезпечними предметами».

З метою пропаганди здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості та з метою профілактики шкідливих звичок у школі відповідно до річного плану роботи було проведено засідання м/о класних керівників на тему «Методи роботи з батьками підлітків, що схильні до шкідливих звичок: практичні поради». Класні керівники 1-11 класів постійно ведуть облік та індивідуальну профілактичну роботу з учнями, схильними до вживання алкоголю, тютюну. Проведено анкетування учнів 7-11 класів із визначення рівня знань про шкідливий вплив наркотичних речовин. З учнями 9-11 класів проведено бесіди на тему «Здоровий спосіб життя – елемент загальної культури особистості». Психологами школи Іваніків Н.В., Бусько Д.М. проведено цикл бесід для учнів 5-8 класів із профілактики шкідливих звичок та організовано індивідуальні консультації для дезадаптованих учнів. Проведено виставку малюнків «Як я розумію переваги здорового способу життя». З метою недопущення паління на території школи щомісяця проходять цільові рейди.

Туристично-краєзнавчий гурток під керівництвом Шульгатої Н.П. постійно бере участь у туристичній роботі району та міста, у районному конкурсі «Краєзнавець», де завойовує призові місця.

Школа співпрацює з благодійним фондом Червоного Хреста. Бере активну участь в благодійній акції «Корок життя». Школа підтримує благодійні акції «Фабрика Святого Миколая» (збір подарунків для дітей-сиріт) і «Великодній кошик» (збір продуктів для людей похилого віку).

У 2015-2016н. р. продовжено співпрацю з бібліотекою №27. Відповідно до плану роботи школи та домовленості про співпрацю з бібліотекою були проведені такі заходи: зустрічі із співробітниками бібліотеки, ознайомлення з бібліотечним фондом, роботою з картотеками; зустрічі з діячами культури, літератури, мистецтва; відкриті уроки та семінари з українознавства; методичні дні для учнів і вчителів; семінари з українознавства до Дня української писемності і мови. Працівниками шкільної бібліотеки Вонсович В. М. та Винник О. Б. було проведено цікаві бібліотечні уроки.

Продовжуючи співпрацю з громадськими організаціями, соціальні служби молоді Шевченківського району м. Львова провели для учнів цикли лекцій та тренінгів із профілактики алкоголізму, паління, наркоманії, СНІДу. Соціальний педагог Мельничук О.Б. підготувала виступ учнів 9 класу на форумі – театрів «Рання вагітність –це не вирок».

Протягом навчального року надавалась соціальна допомога дітям пільгових категорій. Діти-сироти та діти, що знаходяться під опікою, отримали грошову допомогу і пільгове харчування. Педагогічний колектив школи оточив особливою опікою вихованців приватного дитячого будинку « Благодать».

Звичайно для успішного здійснення навчально-виховного процесу. необхідна хороша матеріально-технічна база. Завдяки ініціативі вчителів, підтримці батьків матеріально-технічна база кабінетів покращується. Це кабінет української мови ( Гарькава О. М.), кабінет 3-го класу ( Казидуб С. Л.), кабінет географії (Кудь Н. О.), кабінет математики (Гнатишин Г. І.). Здійснено капітальний ремонт туалету на третьому поверсі. Здійснено поточний ремонт у приміщеннях школи, замінено тюлі, оновлено методичний кабінет, закуплено парти для двох кабінетів, неоплачено рахунок казначейством на ще один комплект парт.

Напередодні навчального року як добрі хазяйновиті сіячі, ми думаємо про врожай, про учнів, які будуть йти у самостійне життя. Наскільки вони будуть готовими до зустрічі з різним і таким мінливим світом. Чи будуть наші учні мандрувати багатими водами глибокої мислі, чи пам’ятатимуть і шануватимуть повчання своїх наставників. Такими відданими у своїй справі є вчителі нашої школи, адже підвищують свій професіоналізм, знаходять час вислухати і підтримати колег, учнів та їхніх батьків і додати їм упевненості у своїх силах.

Та справжньої диво-сили можна набратися лише з кришталево чистого джерела своєї Батьківщини. Виховуючи покоління, яке дбає про навколишній світ, береже його первозданну красу і закликає до нього нас, дорослих, ми очищаємо власні душі, вчимося бачити і відчути красу серцем. І тоді, сильні і красиві серцем, наші учні зможуть творити майбутнє гідне їх самих, де панували шана і повага до кожної людини.

Педагоги нашої школи, краса сердець яких врятує світ від байдужості, повернуть національну пам'ять, збережуть «собори душі» наступних поколінь.

Мета і завдання школи на 2015-2016 навчальний рік.


 1. Досягнення європейського рівня якості навчально-виховного процесу через впровадження сучасних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази, створення єдиного інформаційного простору, розвитку інтерактивних технологій, підвищенню інноваційної культури педагогічних кадрів.

 2. Реалізувати Державний стандарт початкової та базової повної середньої освіти в 4 та 7 класах, організувати роботу за новими програмами у 7 класі з базових дисциплін.

 3. Реалізувати нові підходи щодо викладання предмету Захист Вітчизни.

 4. Реалізувати Програму національно-патріотичного виховання відповідно до етапів (2015-2016 н.р. )

 5. Активізувати реалізацію проекту «Театральна педагогіка».

 6. Продовжити співпрацю із ГО, федераціями з метою залучення дітей до участі в гуртках та спортивних секціях.

 7. Вивчати та поширювати передовий досвід вчителів школи, району, міста, які успішно працюють з обдарованими дітьми.

 8. Організувати участь учнів у проекті Львівського віртуального англомовного університету дистанційного навчання «Lviv Open Univercity».

 9. Організувати участь учнів школи у Всеукраїнських предметних олімпіадах, ІIІ міській учнівській олімпіаді з інформаційних технологій «Lviv CSIT».

 10. Організувати навчально-виховний процес для дітей з приватного дитячого будинку «Благодать».

 11. Спільно з дитячою установою № 55, 121 організувати роботу групи короткочасного перебування.

 12. Сприяти залученню дітей із соціально незахищених категорій до участі у гуртках і спортивних секціях.

 13. Організувати психологічний супровід дітей, рідні яких перебувають у зоні АТО, та дітей, які приїхали на тимчасове проживання з південно-східних областей України.

 14. Активізувати роботу вчителів щодо проведення музейних уроків.

 15. Провести навчальні семінари для працівників школи та учнів щодо дій в умовах загрози терористичного акту, диверсій, мінування в навчальних закладах.

 16. Організувати заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів, зменшення обсягів споживання в натуральних показниках електроенергії, води, газу.

 17. Залучати педагогічну і батьківську громадскість до управління діяльністю школи.


Пробеми над якими буде працювати педагогічний колектив

у 2015-2016 навчальному році:


 1. Підвищення ефективності інноваційних педагогічних технологій для розвитку креативної особистості;

 2. Формування українця , як морально і духовно розвиненої особистості, з глибоким почуттям патріотизму, індивідуальності, з творчим критичним мисленням, активною громадянською позицією.

,


І. Організаційно-педагогічні заходи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт