Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3.Наради при заступниках директора - Звіт за 2015-2016 н р

Звіт за 2015-2016 н р

Сторінка5/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.Наради при заступниках директора

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю1

1. Про створення умов для реалізації нового Державного стандарту початкової, середньої загальної освіти та нових навчальних програм для учнів 4,7 класів.

2. Результати огляду навчальних кабінетів по підготовці їх до нового навчального року, їх відповідність Положенню про навчальний кабінет, систематизація навчально-матеріальної бази.

3. Засідання методичної ради школи з планування роботи на новий навчальний рік.

4. Корекція плану роботи школи на 2015-2016 н.р.

5. Зустріч за «круглим столом» з членами шкільних м/о: навчальні плани і програми, за якими буде працювати школа у 2015-2016 н.р.

6. Інструктивно-методична нарада з питань:

- обговорення навчальних програм з базових дисциплін на 2015-2016 н.р.

- обговорення організації навчальної діяльності у 4,7 класах;

- методики проведення першого уроку;

-обговорення нових вимог до ведення класних журналів у 1-4 класах та ведення у 5-11 класах

- впорядкування особових справ;

- внесення відповідних змін до алфавітної книги;Серпень 2015р.Козачок Н.В.

Голови м/о

Геккер І.Е.

Адміністрація школи
Козачок Н.В.
Адміністрація


Адміністрація школи

Класні керівники,

Шишук А.Я.

Козачок Н.В.

Класні керівникиАналіз

Наказ
Рекомен.,наказ
Наказ


2

1. Складання та здача звіту ЗНЗ-1 станом на 05.09.15 р.

2. Тиждень методичної допомоги вчителям:

- вимоги до ведення шкільної документації;

- розподіл сторінок класних журналів ;

- складання календарно-тематичного планування, його відповідність вимогам програм

3. Первинний контроль за веденням шкільної документації:

- класними журналами;

- календарно-тематичним плануванням;

- роботою шкільних м/о;

- планами роботи класних керівників;

- журналами гурткової роботи;

- журналом ГПД;

4. Стан забезпечення учнів навчальними підручниками.

5. Корекція перспективного плану курсової перепідготовки та атестації педагогічних кадрів. Уточнення списків перепідготовки педкадрів.

6. Організація роботи учнів у роботі МАН.


Вересень 2015р.

Козачок Н.В.


Козачок Н.В.

Вонсович В.М.
Козачок Н.В.

Звіти
Розпор.


3

1. Творча робота вчителів: робота над методичною проблемою.

2. Контроль за дотримання класними керівниками та вчителями-предметниками вимог до оформлення і своєчасного заповнення класних журналів.

3. Підготовка до засідання педагогічної ради (робота творчої групи).

4. Робота з обдарованими дітьми: підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад; участь учнів у ХV Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика, Міжнародних конкурсах з комп’ютерної грамотності «Бобер», «Левеня», «Кенгуру», «Геліантус», «Лелека».

Жовтень 2015р.

Козачок Н.В.

Наказ

4

1. Хід та проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, участь у ІІ етапі.

2. Перевірка виконання єдиних вимог щодо ведення учнівських зошитів з іноземних мов у 6,7 класах.

3. Результативність використання годин шкільного компоненту, факультативів.

4. Перевірка ведення зошитів з укр.мови в 2-4 класах.

Листопад 2015р.

Козачок Н.В.

Наказ


5

1. Контроль за виконанням навчальних планів і програм за І семестр.

2. Організація та проведення директорських зрізів знань за І семестр.

3. Вибірковий контроль за проведенням письмових робіт у 5,6 класах.

4. Стан ТБ у школі.


Грудень 2015р.


Козачок Н.В.


Наказ6

1. Підсумки методичної роботи за І семестр, корекція плану методичної роботи за ІІ семестр, проведення предметно-методичних тижнів у ІІ семестрі.

2. Контроль за веденням класних журналів, виставленням балів, веденням тематичного обліку знань.

3. Перевірка тематично-календарного планування на ІІ семестр.

4. Складання та корекція загальношкільного графіка тематичних атестацій на ІІ семестр.

5. Хід атестації педкадрів, проведення зрізів знань у класах, де працюють вчителів, що атестуються.

6. Перевірка стану ведення зошитів у 8, 10 класах з української мови.

7. Перевірка ведення зошитів з математики в 10,11 класах.Січень 2016р.Козачок Н.В.Наказ


7

1. Корекція банків даних „Обдарована дитина” та „Діти із спеціальними здібностями” за результатами предметних олімпіад.

2. Контроль за ведення та якістю перевірки учнівських зошитів з математики в початковій школі.

3. „Урок через конспект”

4. Аналіз роботи шкільного м/о гуманітарного циклу.

5. Харчування учнів, які відвідують ГПД.

6. Проведення огляду конкурсу на кращий зошит, щоденник.


Лютий 2016р.

Козачок Н.В.

Шишук А.Я.
Шишук А.Я.

Наказ

Банк даних
Наказ
Наказ
8

1.Проведення творчих звітів педагогів, що атестуються.

2. Стан профорієнтаційної роботи у 9,11-му класах. Проведення анкетування учнів.Березень 2016р.

Козачок Н.В.

Шишук А.Я.

Наказ
Анкети9

1. Результативність участі педпрацівників школи у конкурсі „Вчитель року”.

2. Організація повторення та підготовка до державної підсумкової атестації.

3. Організація та проведення директорських контрольних робіт за рік.Квітень 2016р.Козачок Н.В.

Наказ
Наказ

Наказ

Наказ10

1.Анкетування учнів у школі ІІ ступеня з метою організації профільного навчання.

2.Звіт молодих вчителів та вчителів-наставників про навчально-методичну роботу.

3.Анкетування та діагностика до складання річного плану роботи на 2015-2016 н.рТравень 2016р.Козачок Н.В.

Анкети

Звіти,протокол

Графіки

Наказ

Анкети11

1. Проведення засідання методичної ради з питань: підсумки методичної роботи за навчальний рік. Звіти м/о, груп.

2. Контроль за веденням шкільної документації:

- широко планова перевірка класних журналів, здача їх у архів;

- підготовка класними керівниками документації, заповнення свідоцтв та атестатів про закінчення школи;

- оформлення документів про освіту;

- ведення особових справ;

3. Організована передача шкільних підручників, їх облік та збереження.

4. Контроль за веденням документації з ДПА.

5. Проведення круглого столу: „Результативність проведення методичної роботи за 2015-2016 н.р.”, аналіз досягнень, проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання.Червень 2016р.

Козачок Н.В.
Вонсович В.М.

Наказ

Звіти

Наказ

12

1. Цільовий контроль відвідування уроків та виховних заходів із метою спостереження за виконанням рекомендацій психолога, щодо роботи з важкими підлітками.
Сяркевич Н.А.

Шишук А.Я..

Бусько Д.М.
13

Організувати чергування адміністрації:

ПОНЕДІЛОК – Шишук А.Я.

ВІВТОРОК – Сяркевич Н.А.

СЕРЕДА – Козачок Н.В.

ЧЕТВЕР – Кійко К.С.

П’ЯТНИЦЯ – Паньків О.Р.
На протязі року

Сяркевич Н. А.

Шишук А. Я.

Козачок Н. В.


ІІ. Навчально-методична робота.

1. Психолого-педагогічна та інформаційно-технічна підготовка вчителя.

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю


1. Спрямувати діяльність на розв’язання методичної проблеми «Від інноваційного змісту і технології освіти через педагогічну майстерність учителя – до формування особистості учня та підготовка його до життя в сучасних умовах»

2. Організація мережі шкільної методичної роботи

3. Організувати роботу творчих груп з проблем школи.

4. Контроль за участю педагогів у роботі районних м/о, творчих груп . семінарів.

5. Забезпечення інформативної бази та інформування вчителів:

• передплата комплекту газет „Шкільний світ" та періодичних видань;

• придбання дидактичних посібників;

• оформлення інформаційних бюлетенів періодичної преси.

6. Проведення з педагогами методичних нарад з актуальних проблем.

7. На основі анкетування та діагностування скласти плани роботи шкільного університету педагогічних знань для вчителів.

8. Робота науково-методичної ради над реалізацією цільової комплексної

програми „Обдаровані діти".

9. Проведення днів освіти - занять університету педагогічних знань для вчителів.

• психолого-педагогічного семінару;

• семінару з основ методики і дидактики для молодих вчителів

• консультативного пункту з організації навчання та виконання

нормативних документів та інструктивно-методичних листів.

10. Поповнення матеріальної бази методичного кабінету науково-методичною літературою, оформлення інформаційних бюлетенів педагогічної преси.

11.Презентації педагогами авторських програм, методичних розробок, тематичних презентацій.

12. Участь педагогів у конкурсі «Учитель року – 2016»

13.Надання допомоги та індивідуальна робота з головами м/о, керівниками.

14.Проведення круглого столу «Результативність проведеної методичної роботи за 2015-2016 н.р., аналіз досягнень, проблеми та пошуки шляхів розв’язання.

15.Організація роботи психолого-педагогічного семінару, тренінгових занять з учнями та педагогами.

16. Консультація батьків «Шляхи спільної взаємодії вчителів, батьків та учнів у подоланні труднощів адаптації».

17. Психолого-педагогічний консиліум. Аналіз діагностики розвитку учнів, класного колективу та вироблення єдиних тактичних завдань розвитку вихованців 2,3 класів.

18. Залучення педагогів до друку творчих розробок у фахових виданнях. Систематизація матеріалів фахових періодичних видань із проблем дитячої обдарованості.

до 10.09.15

Прот. року

Постійно
вересень до 20.09.15

до 20.09.15

до 20.09.15

Протягом року

Щомісяця

Постійно

2015-2016 н.р.

Протягом року

Лютий 2016 р.

Протягом року

Лютий 2016р.

Упродовж року

Козачок Н.В.


Вонсович В.М.

Козачок Н.В.

Адміністрація школи

Адмін.школи

Адмін.школи

Адміністрація

Вонсович В.М.

Адмін.школи

Адмін.школи


Практичний психолог
Голови м/о

План2. Фахова підготовка вчителя

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю

1

Корекція перспективного плану курсової перепідготовки

до 15.09.2015р.

Адміністрація школи

План

2

Скласти графік курсової перепідготовки, узгодити його з перспективним планом атестації

до 20.09.2015р.

Козачок Н.В.

Графік

3

Організувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами відповідно до замовлення

Протягом року

Козачок Н.В.

Замовлення

4

Надання допомоги педагогам у оформленні докурсових завдань та курсових робіт

Протягом року

Адміністрація
5

Створити необхідні умови для проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які пройшли атестацію у 2015 році


Протягом року


Адміністрація
6

Корекція перспективного плану атестації педкадрів

Вересень 2015р.

Адміністрація
7

Ознайомити вчителів з новинками педагогічної преси: фахових газет та журналів, вимогами нових навчальних програм


Серпень 2015р.


Адміністрація
8

Скласти план роботи м/о, враховуючи потреби педагогів та проблеми, над якою працює школа

Вересень 2015р.

Голови м/о

Плани

9

Створити творчі групи вчителів школи за фахом та побажаннями

Вересень 2015р.

Адміністрація

Творчі групи

10

Корегувати та контролювати відвідування педагогами школи засідань районних м/о, занять семінарів, засідань творчих груп

Протягом року

Адміністрація
11

Обговорення проектів. Формування проектів, модулів, міні-модулів відповідно до завдань школи

Протягом року

Адміністрація

12

Спланувати роботу з підвищення фахової підготовки у таких методичних об'єднаннях:

  • предметів гуманітарного циклу;

  • предметів природничо-математичного циклу;

  • предметів фізкультури, музики, образотворчого мистецтва, Захисту Вітчизни.

  • початкові класи та ГПД

Мета роботи м/о – сприяти творчій самореалізації вчителів, готовності до впровадження нових освітніх технологій; вибудовувати педагогічну діяльність на основі особистісно орієнтованого підходу.


Вересень 2015р.


Козачок Н.В.
13

Проведення предметних методичних днів, тижнів. (За окремим графіком)

Протягом року

Козачок Н.В.

Плани

14

Організувати для педагогів курси Іпtеl та залучити їх до міських та районних курсів

Протягом року

Сяркевич Н.А.

План

15

Проведення відкритих уроків, їх взаємо відвідування з обговоренням на м/о

Протягом року

Адміністрація
16

Провести засідання круглих столів з питань:

- особистісно орієнтоване навчання у початковій школі;

- інтерактивні технології у системі особистісно орієнтованого навчання на уроках хімії, фізики, біології.

- диференціація навчання у середній школі (з досвіду роботи);

- організація групової роботи на уроках історії;

- розвиток пізнавальних інтересів на уроках географії

Протягом року

Голова м/о
17

Підтримувати молодих спеціалістів у професійному становленні

Протягом року

Голова м/о
18

Забезпечувати високий рівень самоосвітньої діяльності учителів.

Протягом року

Голови м/о, адміністрація
19

Спрямувати кожного вчителя на впровадження нових освітніх технологій, що стимулюють пізнавальну активність учнів.

Протягом року

Адміністрація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт