Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3. Робота - Звіт за 2015-2016 н р

Звіт за 2015-2016 н р

Сторінка6/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Робота

школи молодого вчителя «Пошук»

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю

1

3 метою організації наставництва та стажування молодих педагогів. Організувати школу молодого вчителя „Пошук"

Протягом року

Вчителі-наставники
2

Проведення співбесід та організація моніторингу з метою надання практичної допомоги молодим вчителям

Вересень 2015р.

Козачок Н.В.

3

Надавати методичну допомогу молодим вчителям:

- при складанні календарно-тематичного планування;

- при підготовці до уроків;

- у виборі проблеми для опрацювання;

- у підготовці та проведенні тижня педагогічної майстерності молодого вчителя, проведенні олімпіад.

- співбесіда психолога з молодими вчителями


Протягом року


Вчителі-наставники
4

Організувати, враховуючи запити молодих педагогів, заняття семінару з основ методики і дидактики для молодих вчителів

Протягом року

Козачок Н.В.

5

Надавати практичну допомогу молодим педагогам з питань:

- тематичного обліку знань;

- виставлення тематичних та семестрових балів


Вересень 2015р.

Вчителі-наставники
6

Опрацювати на заняттях семінару питання:

- методика проведення інноваційних уроків;

- робота з обдарованими дітьми;

- аналіз та самоаналіз уроку, вимоги до уроку та критерії його оцінювання;

- інноваційні технології та впровадження їх у практику роботи школи;

- проведення тренінгових занять для молодих вчителів з питань психології

Жовтень 2015р.

Адміністрація
7

Організація тижня педагогічної майстерності педагога-початківця

Квітень 2016р.

Адміністрація

8

Провести семінар-практикум «Забезпечення використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів»


Лютий 2016р.


Адміністрація
9

Звіт вчителів-наставників про роботу з молодими педагогами. Обмін досвідом роботи. «Мої педагогічні знахідки»

Травень 2016р.

Адміністрація
10

Організувати участь молодих вчителів у роботі «Школи молодого вчителя»

Протягом року

Адміністрація

11

Опрацювання молодими вчителями літератури О.Подоля «Педагогічні технології», Г. Сизоненко «Перспективні освітні технології»


Протягом року


Адміністрація

4. Загальнокультурна підготовка вчителя

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю

1

Організація вечорів відпочинку

Протягом року

Адміністрація


2

Підготовка та проведення концертів для педагогів школи з нагоди:

- Дня вчителя;

- Різдвяних свят;

- Нового року;

- Дня МатеріПротягом рокуШишук А.Я.


3

Організувати заняття з педагогами по оволодінню практичними навиками.

- бісерного рукоділля;

- розписування писанок;

- володіння комп'ютеромПротягом року


Вчитель образотворчого мистецтва
4

Організація відвідування педагогами вистав у театрах м. Львова

Протягом року

Голова ПК
5

Організація екскурсій (за бажанням педагогів)

Протягом року

Голова ПК

ІІІ. Робота над забезпеченням прав особистості на якісну освіту. Діяльність педагогічного колективу зі створення умов для реалізації Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»

1. Організація роботи освітнього закладу. Організаційно-педагогічні заходи, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу.

з/п

зміст контролю

термін виконання

Відповідальні особи

форми завершення контролю

1

Передбачити заходи щодо виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», вимог Постанови Кабінету Міністрів від 12.04.2000р. «Про затвердження інструкції з обліку дітей, підлітків шкільного віку»:

 • формування мережі класів, середня їх наповнюваність, розподіл новоприбулих учнів;

 • збереження контингенту учнів, створення сприятливих умов для навчання;

 • охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи;

 • впорядкування та перевірка особових справ учнів, відповідних записів в алфавітній книзі спискового складу учнів;

 • зарахування учнів у 1, 5 та 10 класи

до 29.08.2015р.

Адміністрація

накази

2

Діагностичний модуль учнівського колективу. Ведення алфавітної книги обліку руху учнів:

 • облік учнів, що навчаються в 1-11 класах;

 • поновлення електронної бази даних;

 • облік руху учнів

Серпень-вересень

До 05.09.2015р.

Адміністрація


Алфавітна книга, Книга обліку руху учнів, Державна форма звітності, аналітичний наказ

3

Діагностичний модуль кадрового складу. Укомплектування школи педагогічними кадрами. Наявність вакансій.

до 29.08.2015р.

Сяркевич Н.А.

Накази, інформація

4

Перевірка стану готовності школи та навчальних кабінетів до роботи в 2015-2016 н.р. затвердження планів роботи та паспортизація навчальних кабінетів.

до 13.08.2015р.

Адміністрація

Наказ


5

Розподіл педагогічного навантаження вчителів та зміни в тарифікації


до 02.09.2015р.

адміністрація

наказ

6

Інструктивно-методичні наради з вчителями з питань:

 • опрацювання інструкції з ведення класних журналів у початковій школі(Наказ МОН України від 03.06.2008р. №496);

 • методика проведення першого уроку

29.08.2015р.

Козачок Н.В.,

Шишук А.Я.

Протокол

7

Участь педагогічних працівників у серпневих методичних заходах: районних та міських методичних обєднаннях, семінарах («Освітянський кур’єр», серпень 2015р.)

до 26.08.2015р.

до 26.09.2015р.


Шишук А.Я.
8

Забезпечення виконання Закону України «Про загальну середню освіту»: уточнення списків дітей мікрорайону школи, поповнення єдиної електронної бази даних учнів школи за місцем навчання та місцем реєстрації в ЛКП.

до 30.08.2015р.

Сяркевич Н.А.
9

Корекція річного плану роботи школи за напрямками:

 • управлінська діяльність;

 • зміст освіти;

 • методичний супровід;

 • медичний супровід;

 • система виховної роботи;

 • фінансово-господарська діяльність.

до 01.09.2015р.

Адміністрація
10

Затвердження календарно-тематичних планів та програм з відповідними додатками.

до 29.08.2015р.

Козачок Н.В.
11

Забезпечити методичний супровід щодо впровадження та реалізації основних вимог змісту освіти в контексті нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти.

до 05.09.2015р.

Козачок Н.В.
12

Організація гурткової роботи. Залучення учнів до роботи в гуртках, МАН, комплектування факультативів.

до 03.09.2015р.

Козачок Н.В.

Шишук А.Я.

Наказ

13

Тарифікація педкадрів:

- уточнення навантаження вчителів;

- складання списків учнів по класах;

- видати відповідні накази;

- складання тарифікаційних списків

- мережа класів

до 05.09.2015р.

Адміністрація

Тарифікаційні документи

14

Інструктивно-методичні наради з питань ведення шкільної документації:

 • складання календарно-тематичного планування;

 • складання планів роботи предметних методичних обєднань;

 • планування роботи факультативів, гуртків;

 • паспортизація та планування роботи навчального кабінету;

 • ведення класних журналів;

 • журналів реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

до 05.09.2015р.

Адміністрація

Накази

15

Складання та корекція розкладу уроків, факультативів, гуртків. Графік роботи спортивних секцій.

до 04.09.2015р.

Козачок Н.В.

Розклад


16

Робота шкільної бібліотеки. Перевірка забезпечення учнів підручниками. Передача підручників по класах та контроль за забезпеченням підручниками


до 05.09.2015р.


Вонсович В.М.


Нарада при директорі

17

Організація роботи та комплектування учнями ГПД

до 01.09.2015р.

Адміністрація

Наказ


18

Надання допомоги в оформленні шкільної документації:

- класних журналів;

- особових справ;

- журналів гурткової роботи


до 15.09.2015р.


Козачок Н.В.


Наказ

19

Складання державної статистичної звітності ЗНЗ-1 та подача звіту станом на 05.09.2015р.

до 05.09.2015р.

Козачок Н.В.

Форма ЗНЗ-1

20

Проаналізувати стан навчання та працевлаштування випускників 9,11 класів 2014-2015н.р.

До 05.09. 2015р.

Адміністрація

Наказ

21

Поновлення посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці. Акти-дозволи навчальних кабінетів: хімії, інформатики, фізики, біології, фізичної культури, трудового навчання.

До 02.09.2015р.

Адміністрація
22

Затвердження графіків проведення загальношкільних батьківських зборів. Легалізувати батьківські комітети.

До 05.09.2015р.

Адміністрація

Наказ, протоколи батьківських зборів.

23

Вивчення досвіду вчителів і рекомендації його до впровадження вчителями школи

Протягом року

Козачок Н.В., голови м/о

24

Допомога вчителям, які беруть участь у конкурсі «Учитель року» щодо проведення уроків та оформлення конкурсних матеріалів

Вересень-жовтень


Адміністрація
25

Поповнення картотеки методичною літературою

Протягом року

Вонсович В.М.
26

Проведення батьківських зборів та консультацій для батьків першокласників.

до 23.09.2015р.

Адміністрація
27

Складання графіків чергування класів та вчителів по школі та у їдальні на І семестр

до 10.09.2015р.28

Перегляд та затвердження календарно-тематичного планування, планів роботи шкільних м/о, планів виховної роботи

до 15.09.2015р.

Козачок Н.В.

29

Корекція плану курсової перепідготовки відповідно до атестації та оформлення заявок на проходження курсів педкадрів у 2015-2016 н. р.


до 10.09.2015р.


Козачок Н.В.
30

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм при проведенні уроків та позакласних заходів

Вересень 2015р.

Адміністрація
31

Робота шкільної їдальні. Організація харчування учнів 1-4, 5-11 класів, дітей пільгових категорій.

до 15.09.2015р.

Сяркевич Н.А.,

Шишук А.Я.
32

Організація гурткової роботи. Залучення учнів до роботи в гуртках, МАН. Організація роботи факультатів.

до 20.09.2015р.

Шишук А.Я.
33

Поновлення журналів з охорони праці. Проведення інструктажів, підписи в журналах з охорони праці, встановлених зразків.

Вересень 2015р.

Адміністрація

Інструктажі, журнали з охорони праці

34

Забезпечення медично-педагогічного супроводу за результатами медичних оглядів учнів. Затвердження листків здоров’я учнів 1-11 класів за поділом їх на медичні групи.

До 15.09.2015р.

Медсестра школи, лікар

Наказ

35

Ведення класними керівниками щоденного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

щоденно

Козачок Н.В.,

Шишук А.Я.

Наказ, журнал відвідування

36

Організація роботи з обдарованими та здібними учнями. Реалізація загальношкільної програми «Інтелект». Поповнення єдиної комп’ютерної бази даних. Складання індивідуальних планів роботи.

Вересень 2015р.

Козачок Н.В.,

Бусько Д. М.

Заходи, індивідуальні плани роботи

37

Аналіз стану індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень:

-облік дітей, схильних до правопорушень;

-профілактична робота;

-робота психолога, соціального педагога з підлітками «групи ризику»

-дозвілля дітей

Вересень 2015р.

Шишук А.Я., класні керівники,

Бусько Д. М.,

Кашуба І. В.

Нарада класних керівників, впорядкування документації

38

Організація роботи органів учнівського самоврядування

Вересень 2015р.

Шишук А.Я.

План

39

Уточнення мережі методичної роботи та організація роботи м/о, творчих груп

Вересень 2015р.

Козачок Н.В.

Плани

40

Організація роботи Веб-сайту школи

Вересень 2015р.

Шишук А. Я.
41

Складання кадрового звіту, розгорнутих списків педкадрів (форма 83 РВК)

до 01.10.2015р.

Козачок Н.В.

Звіт

42

Цільовий контроль. Корегування списків дітей із девіативною поведінкою

Жовтень 2015р.

Шишук А.Я.
43

Залучення учнів з девіативною поведінкою до участі в роботі гуртків

Протягом року

Шишук А.Я.
44

Діагностика шкільної зрілості першокласників та адаптація їх до шкільних умов

Вересень-жовтень 2015р.

Сяркевич Н.А.

Розпорядження

45

Корекція перспективного плану атестації

Жовтень 2015р.

Адміністрація

План

46

Прийом заяв на атестацію та оформлення атестаційної документації

до 10.10.2015р.

Адміністрація

Матеріали атестації

47

Проведення засідання атестаційної комісії

до 17.10.2015р.

Адміністрація

Протокол

48

Аналіз відвідування школи учнями випускних класів

Жовтень 2015р.

Шишук А.Я.

Наказ

49

Забезпечення основних напрямків роботи психологічної та соціальної служби школи (підготовка до педагогічної ради)

Грудень 2015-січень 2016р.

Шишук А.Я., Бусько Д. М.,

Кашуба І. В.

Проект рішення

50

Виконання загальношкільних заходів щодо забезпечення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Аналіз дитячого травматизму за рік.

Грудень 2015р.

Шишук А.Я.

наказ

51

Рівень адаптації учнів 5-х класів до вимог школи ІІ ступеня (наступнітсть у навчанні). Дотримання рекомендацій МОН України щодо впровадження нових Держаних стандартів базової освіти

Жовтень 2015р.

Козачок Н.В.,

Психолог,

Лотиш С.В.,

Кашуба І. В.

Анкетування, бесіди, соціальний паспорт

52

Підсумки роботи за І семестр:

- виконання навчальних планів і проограм;

-аналіз навченості учнів у І семестрі;

- відвідування учнями навчальних занять;

-визначення рейтингів класів за результатами навчальних досягнень 2-11 класів;

- робота органів учнівського самоврядування.

Грудень 2015р.

Шишук А.Я.

Наказ

53

Робота з обдарованими дітьми: проведення І етапу та участь у ІІ етапі предметних олімпіад

Жовтень-листопад 2015р.

Адміністрація

Наказ

54

Вивчення досвіду роботи класних керівників

Листопад 2015р.

Адміністрація

Наказ

55

Складання плану заходів на зимові канікули: організація учнівського дозвілля та проведення зимових свят

Грудень 2015р.

Адміністрація

Наказ

56

Наступність у викладанні при переході зі школи І у школу ІІ ступеня

Грудень 2015р.

Адміністрація

Наказ


57

Робота з обдарованимим дітьми. Корекція банку даних «Обдарована дитина» та «Діти із спеціальними здібностями» за результатами ІІ етапу олімпіад

Січень-лютий 2016р.

Адміністрація

Наказ

58

Співпраця школи з позашкільними громадськими організаціями

Січень 2016р.

Шишук А.Я.

Угоди

59

Проведення рейду-огляду шкільних підручників. Аналіз стану бібліотечного фонду школи.

Січень 2016р.

Вонсович В.М.

Рейд-огляд

60

Випуск інформаційного бюлетеня за результатами ІІ туру олімпіад

до 15.02.16р.

Козачок Н.В.

Бюлетень

61

Організація оздоровлення учнів влітку 2016р.

Червень 2016р.

Шишук А.Я.
62

Контроль та затвердження календарного-тематичного планування на ІІ семестр

До 25.01.2016р.

Козачок Н.В.

наказ

63

Скласти та затвердити графік тематичних контрольних робіт на ІІ семестр

До 25.01.2016р.

Козачок Н.В.

Графік тематичних атестацій

64

Рейд контроль «Урок через конспект»

Жовтень 2015-лютий 2016р.

адміністрація

Наказ

65

Контроль за дотриманням учителями-предметниками загальношкільного графіка тематичних контрольних робіт

Жовтень 2015 – квітень 2016р.

Козачок Н.В.

Наказ

66

Підготовка до Шевченківських днів та їх проведення

Лютий 2016

Шишук А.Я., Фабіровська Н.Є., Паньків О.Р.

Наказ, загальношкільні заходи

67

Стан охорони праці у спортивних залах та виробничих майстернях

Жовтень 2015р.

Козачок Н.В.

Наказ

68

Стан ведення та якість перевірки класними керівниками учнівських щоденників

Березень 2016р.

Шишук А.Я.

Наказ

69

Організувати адаптаційні заняття для майбутніх першокласників з метою їх підготовки до навчання

Жовтень 2015р.

адміністрація

Наказ

70

Організація та підготовка учнів до державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів з базових предметів

Квітень 2016р.

Козачок Н.В.

Графіки, склад атестаційних комісій

71

Проведення директорських контрольних робіт за 2015-2016н.р.

Грудень 2015-квітень 2016р.

Адміністрація

Наказ

72

Ознайомлення 4, 9,11 класів з основими положеннями, інструкцією про державну підсумкову отестацію з навчальних досягнень базових предметів

Квітень 2016р.

Козачок Н.В.

Нарада при директорі

73

Організація повторення навчального матеріалу за рік. Моніторинг виконання вчителями навчальних планів та програм за 2015-2016 н.р.

Квітень- травень 2016р.

Козачок Н.В.

Наказ

74

Підготовка та затвердження практичних частин для проведення державної підсумкової атестації з базових предметів

Квітень 2016р.

Козачок Н.В., вчителі-предметники

Наказ

75

Проведення попередньої комплектації педагогічних працівників. Розподіл педагогічного навантаження на 2016-2017 н.р.

Травень 2016р.

Тарифікаційна комісія

Наказ

76

Скласти графік відпусток педагогічних працівників та узгодити його з ПК

Травень 2016р.

Адміністрація, Прус Г.В.

Графік відпусток

77

Складання та затвердження розкладу державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів 4,9 11 класів та складу державних атестаційних комісій

Травень 2016р.

Козачок Н.В.

Наказ

78

Звільнення учнів 9, 11 класів від проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень за курс «базової загальної середньої освіти» за станом здоровя

Травень 2016р.

Козачок Н.В., класні керівники

Наказ

79

Забезпечення заходів щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Травень-червень 2016р.

Адміністрація, вчителі-предметники

Графік участі вчителів-предметників у ЗНО

80

Анкетування та діагностування пропозиції до складання річного плану на 2016-2017н.р.

Травень 2016р.

Адміністрація

Результати анкетування

81

Облік бібліотечного фонду. Організована пердача шкільних підручників класними керівниками.

Травень-червень 2016р.

Вонсович В.М., класні керівники

Акти передачі

82

Самоаналіз діяльності методичної роботи. Діагностична карта оцінки методичної служби. Звіти голів шкільних м/о

Травень 2016р.

Адміністрація

Звіти

83

Створення та забезпечення роботи експертної комісії щодо проведення експертизи обліку навчальних досягнень у класних журналах 9,11 класів. Забезпечення контролю за веденням книг обліку видачі документів державного зразка за відповідний освітній рівень


Травень 2016р.

Директор

Наказ, звіт

84

Випуск інформаційного бюлетеня за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

До 15.02.2016р.

Козачок Н.В.

Інформаційний бюлетень, діаграма

85

Моніторинг ведення шкільної документації:

 • перевірка класних журналів;

 • перевірка особих справ.

Червень 2016р.

Директор

Накази

86

Моніторинг рівня навченості учнів. Визначення рейтингу класів.

Червень 2016р.

Адміністрація

Наказ, аналітичні діаграми

87

Оформлення протоколів ДПА у 9,11 класів та підготовка звітів за їх результатами.

Травень-червень 2016р.

Козачок Н.В.

Протоколи, звіти

88

Організація літнього оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей соціальних категорій

Травень-червень 2016р.

Шишук А.Я.

Наказ, план роботи

89

Системно-комплексний аналіз роботи навчального закладу. Організація та проведення звіту директора школи про реалізацію управлінської, фінансово-господарської роботи за 2015-2016н.р. Визначення завдань, цілей, критеріїв роботи на 2016-2017н.р.

Червень 2016р.

Директор

Звіт


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт