Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці - Звіт за 2015-2016 н р

Звіт за 2015-2016 н р

Сторінка7/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

Реалізація комплексної цільової програми „Фізичне виховання – здоров’я школярів”

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю

1

Стан проходження медичного огляду працівниками школи, наявність медичних книжок.

до 05.09.2015р.2

Провести інструктаж з ТБ з вчителями-предметниками

до 01.09.2015р.

Козачок Н.В.

Інструктаж

3

Інструктажі з охорони праці:

-вступний;

-на робочому місці.

до 01.09.2015р.

Сяркевич Н.А.

4

Опрацювати на засіданні м/о навчальну програму з фізичної культури для учнів 5-11 класів. Наказ МОіН України «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок здійснення медичного обслуговування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах», основ безпеки життєдіяльності, трудового навчання.


Вересень 2015р.


Сяркевич Н.А.
5

Складання та поновлення актів-дозволів для роботи в навчальних кабінетах, майстернях

до 01.09.2015р.

Кійко К.С.

Акти

6

Перевірити і уточнити план-схему евакуації

до 10.09.2015р.

Кійко К.С.

План-схема

7

Розробити та подати на затвердження загальношкільні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

до 10.09.2015р.

Шишук А.Я.

Заходи

8

Забезпечення дотримання ТБ в кабінетах, майстернях, спортивному залі, спортивному майданчику, тирі.

Протягом року

Лотиш С.В.
9

Скласти розклад уроків, враховуючи поурочне навантаження учнів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог

до 05.09.2015р.

Козачок Н.В.
10

Виявлення хворих дітей та організація їх індивідуального навчання

Вересень 2015р.

Козачок Н.В.
11

Скласти графік роботи спортивних секцій та гуртків, факультативних та індивідуальних занять з учнями

до 05.09.2015р.

Козачок Н.В.

Графіки,

розклади

12

Аналіз показників фізичного розвитку дітей

до 10.09.2015р.

Лотиш С.В.

Матеріали

13

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів з метою реалізації програми «Фізичне виховання – здоров’я школяра»

Протягом року

Лотиш С.В.
14

Забезпечити вивчення курсу ОБЖ, Основи здоров’я за програмою МОН України

до 05.09.2015р.

Кай О.Я.

15

Розробити тематику бесід з питань:

- правил дорожнього руху;

- профілактики травматизму;

- правил дотримання гігієни та санітарії;

- правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів;

- правил обережності під час користування електроприладами, природнім газом


Протягом року


Класні керівники
16

Укласти угоду адімінстрації СЗШ та профкому про заходи з охорони праці на 2015-2016н.р.

Грудень 2016р.

Прус Г.В.


17

Підбирати тематичні диктанти для учнів з метою:

- ведення здорового способу життя;

- дотримання правил безпечної поведінки на воді в літній період і на льоду в зимовий період;

- запобігання захворюванням та отруєнням харчовими продуктами, грибами, ягодами, чадним газом.

- дотримання правил харчування.Протягом року


Сяркевич Н.А.

Гануляк Г.С.

Гарькава О.М.
18

Контролювати стан охорони праці, дотримання ТБ та санітарно-гігієнічних вимог. Проведення бесід, інструктажів, заходів з БЖ.

Постійно

Прус Г.В.
19

Перевірити стан засобів пожежогасіння та стан їх готовності

до 01.09.2015р.

Кійко К.С.
20

Довести до санітарних норм освітлення класних кімнат

до 01.09.2015р.

Кійко К.С.
21

Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий стан електроприладів

до 01.09.2015р.

Кійко К.С.
22

Перевірка стану температурного режиму в школі

Осінь-зима

Кійко К.С.
23

Розробити заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів та батьків

Вересень 2015р.

Шишук А.Я.
24

Орагнізувати зустрічі з працівниками ДАІ, курсантами Національного університету БЖ

Вересень 2015р.

Класні керівники

Місячник безпеки руху

25

Бесіди з профілактики попередження нещасних випадків під час вихідних, канікул

постійно

Класні керівники
26

Організувати бесіди-лекції для школярів з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань

постійно

Класні керівники
27

Забезпечення своєчасного прибирання шкільних приміщень

постійно

Кійко К.С.
28

Здійснити облік дітей для літнього оздоровлення в таборах відпочинку, в пришкільному таборі

Травень 2016р.

Шишук А.Я.
29

Забезпечити вивчення курсу основ здоровя за програмою МОН України.

постійно

Адміністрація

наказ

30

Здійснювати інструктажі з учнями під час прибирання приміщень та проведення ремонту

При потребі

Класні керівники
31

Проводити інструктажі та бесіди з ТБ з учнями при проведенні виховних годин з метою попередження нещасних випадків та записувати їх на окремих сторінках класних журналів


Протягом року

Класні керівники
32

Видати наказ «Про підготовку до нового навчального року.»

Скласти:

план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів;

план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу;

план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

акти загального технічного огляду будинку та споруд навчального закладу;

акт готовності закладу освіти до нового навчального року;

акти дозволу на проведення занять у навчальних майстернях та спортзалі;

акти-дозвіл на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ОБЖ;

акти-дозволи на введення в експлуатацію устаткування в навчальній майстерні і лабораторіях;

протоколи перевірки опору заземлення устаткування;

акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів;

журнал обліку первинних засобів пожежогасіння

Серпень 2016р.

Сяркевич Н.А.
33

Ознайомити педпрацівників та учнів з Методичними рекомендаціями щодо уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами і поведінки у надзвичайних ситуаціях (Лист МОН №1-9/385 від 30.07.2014р., Лист МОН України №1/9-55/02-1645/12 від 05/02/2015 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування», Наказ Департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації №09-01/05 від 14.01.2015 р. «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» лист №09-08/2196 Про заходи безпеки на можливі ризики)

Вересень 2015р.

Адміністрація

Бесіди

Робота з обдарованими дітьми

з/п

зміст роботи

термін виконання

відповідальний

форма завершення контролю

1

Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

1. Підготовка і перепідготовка кадрів, орієнтованих на роботу з обдарованими учнями:

- організація роботи на базі школи творчих груп, лабораторій,

- проходження курсів підвищення кваліфікації, - атестація педкадрів;

- участь у роботі семінарів, творчих груп.

2. Створення умов для творчої діяльності вчителів:

- вивчення кращого педагогічного досвіду педагогів;

- організація поїздок з метою обміну досвідом;

- узагальнення досвіду та системи роботи вчителів.

3. Творча діяльність вчителів:

- участь у конкурсі „Вчитель року", конкурсі конспектів уроків.

- заохочення за наслідками атестації.

4. Навчально-методичне забезпечення:

- забезпечення літературою, періодичною пресою методичного кабінету школи;

- формування бібліотечного фонду школи;

- апробація навчально-методичних посібників;

- складання авторських програм;

- складання індивідуальних планів роботи з обдарованими дітьми та здібними учнями;

- особистісно-орієнтований підхід до учнів, розробка диференційованих завдань, дидактичного та роздаткового матеріалу для роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи науково-методичної ради з проблеми „Реалізація проекту „Обдарована дитина".

5. Комп'ютеризація навчально-виховного процесу:

- залучення обдарованих і здібних учнів до роботи на комп'ютерах;

- залучення учнів до складання комп'ютерних програм, проектів;

-залучення педагогів до проходження курсів «Intel» - навчання для майбутнього Microsoft.

6.Психологічна служба. Система пошуку обдарованих дітей.

- корекція внутрішкільних банків даних „Обдарована дитина" та „Діти із спеціальними здібностями";

- проведення тестувань, тренінгів по визначенню творчих здібностей учнів;

- проводити анкетування та діагностику з метою з'ясування інтересів та нахилів учнів (поглиблене вивчення предметів, створення профільних класів);

- індивідуальні бесіди, консультації з учнями про їхні захоплення;

- розширення психологічних знань про природу обдарованості та механізми її розвитку;

- розробка рекомендацій педагогам для роботи з обдарованими дітьми,

- профілактика стресів, пере навантаження;

-організація роботи гуртків, факультативів.

-підготовка учнів до участі в олімпіадах.

-участь учнів у предметних декадах;

-підготовка учнів до участі у конкурсах «Читайлик», «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колом сонечко іде», «Юний дослідник природи», конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка;

-залучення учнів до роботи у МАН;

-залучення учнів до проектної роботи та участі в міських конкурсах проектних робіт.

-анкетування, тестування та діагностика.Протягом року
Протягом року

Згідно наказів,

плану роботи ІМЦО
Березень 2016р.

Протягом року

Протягом року
січень-лютий 2016р.

Протягом року

Засідання психолого-педагогічного семінару

Вересень-листопад 2015р.

Протягом рокуКозачок Н.В.

Козачок Н.В.

Вонсович В.М.

Козачок Н.В.
За домовленістю

вчителі-предметникиНаказ

2

Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей.

1.Розподіл предметів варіативної частини навчального плану, курсів за вибором на основі анкетування та діагностики.

2.Організація роботи спортивних секцій.

3.Участь у Всеукраїнських олімпіадах.

4.Організація та проведення мініолімпіад для учнів 3-4 класів «Юний мовознавець», «Читайлик», «В країні цікової математики», «Юний дослідник природи»

5.Фізкультурно-оздоровча робота:

-організація роботи спортивних секцій, гуртків;

-залучення учнів до роботи в спортивних секціях, гуртках;

-проведення змагань, естафет на базі школи;

- участь у районних/міських змаганнях.

5. Підготовка до участі у:

-міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика;

-міжнародному мовно-літературному конкурсі з української мови та літератури імені Т. Шевченка;

-міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру»;

-міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»;

- міжнародному конкурсі з інформатики, компютерної грамотності «Бобер»;

-масових заходах, які проводить ОДЕНЦ.

6. Залучення до проектної роботи та участі в районних, міських, обласних конкурсах пректних робіт.


до 01.09.2015р.

жовтень-грудень 2015р.

протягом рокуАдміністрація

Вчителі-предметники
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається...
Нагадуємо, що у серпні 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17. 06. 2016 №553 «Про затвердження форми...

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
Відповідно до листа мон україни від 26. 06. 2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт