Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умовні позначення - Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015 р. Розділ І. Вступ Розділ...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015 р. Розділ І. Вступ Розділ ІІ. Контингент учнів, вихованців (від 1 до 18 років)

Сторінка2/4
1   2   3   4


Умовні позначення: П – педрада, НД – нарада при директорові, СВ – стан викладання, А – атестація, ОК – оглядовий контроль, ПК – персональний контроль, ФК – фронтальний контроль, ТК – тематичний контроль.


Розділ VII. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданні педагогічної ради.


Навчальний рік

Тематика засідань

2011 – 2012

Засідання 1 (серпень)

1.Про підсумки роботи педколективу школи в минулому навчальному році та завдання на наступний.

Директор

2.Розгляд та затвердження плану роботи школи на навчальний рік.

Заст..директора школи

3.Розгляд та затвердження плану роботи бібліотеки на навчальний рік.

Бібліотекар

4.Розгляд і затвердження тарифікаційних списків на навчальний рік.

Заст..директора школи

5.Розгляд та затвердження плану виховної роботи

Заст..директора з ВР

6.Про підсумки літнього оздоровлення учнів.

Соціальний педагог

Засідання 2 (листопад)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради

Директор

2. Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання.

Заст..директора школи

3. Формування творчої особистості учнів як соціальна і педагогічна проблема і завдання педагогічного колективу на наступні 5 років.

Директор

4.     Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров’я.

Соціальний педагог

Учитель фізкультури

Засідання 3 (січень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Стан викладання української мови та літератури

Директор

3.Стан викладання інформатики

Заст..директора

4. Формування в учнів пізнавального інтересу до навчання

Заст. Директора


Засідання 4 (березень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.

Директор

3.Стан викладання історії

Заст..директора

4.     Вибір предметів державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

Заст. Директора

5. Про підсумки атестації учителів

Адміністрація 

 

Засідання 5 (травень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про допуск учнів школи до державної підсумкової атестації та звільнення за станом здоров’я

Класні керівники, учителі предметники

3.     Про нагородження учнів 3 – 4 класів Похвальними листами

Класні керівники, адміністрація

4. Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Класні керівники

5. .     Про випуск зі школи учнів 11 класу

Класний керівник, адміністрація

 

Засідання 6 (червень)

 

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів.

Класні керівники

3.     Про нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами

Класні керівники

4.     Про випуск зі школи учнів 9 класу

Класний керівник, адміністрація

2012 – 2013

Засідання 1 (серпень)

1.Про підсумки роботи педколективу школи в минулому навчальному році та завдання на наступний.

Директор

2.    Розгляд та затвердження плану роботи школи на навчальний рік.

Заст..директора

3.     Розгляд та затвердження плану роботи бібліотеки на навчальний рік.

Бібліотекар

4     Розгляд і затвердження тарифікаційних списків на навчальний рік.

Заст..директора

5    Розгляд та затвердження плану виховної роботи

Заст..директора з ВР

6   Про підсумки літнього оздоровлення учнів.

Соціальний педагог

Засідання 2 (листопад)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради

Директор

2. Створення умов позитивної мотивації школярів до навчальної діяльності.

Заст..директора

Директор

3. Стан роботи спецкурсів, гуртків, факультативів як один із напрямів роботи вчителя з питань організації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі.

Заст..директора

Засідання 3 (січень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.Особистісне зростання вчителя як мета і результат педагогічного процесу.

Заст..директора

3.     Про роботу педагогічного колективу щодо техніки безпеки під час навчально – виховного процесу та профілактики травматизму

Директор

4.Стан викладання математики

Заст..директора


Засідання 4 (березень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.Формування вчителем творчого підходу до уроку.

Заст..директора

3.     Вибір предметів державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

Заст. Директора

4. Про підсумки атестації учителів

Адміністрація 

5.Стан викладання курсу «Основи здоров’я»

Заст..директора

 

Засідання 5 (травень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про допуск учнів школи до державної підсумкової атестації та звільнення за станом здоров’я

Класні керівники, учителі предметники

3.     Про нагородження учнів 3 – 4 класів Похвальними листами

Класні керівники, адміністрація

4. Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Класні керівники

 5. Про випуск зі школи учнів 11 класу

Класний керівник, директор школи

Засідання 6 (червень)

 

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів.

Класні керівники

3.     Про нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами

Класні керівники

4.     Про випуск зі школи учнів 9 класу.

Класний керівник, директор школи

2013 – 2014

Засідання 1 (серпень)

1.Про підсумки роботи педколективу школи в минулому навчальному році та завдання на наступний.

Директор

2.     Розгляд та затвердження плану роботи школи на навчальний рік.

Заст..директора

3.     Розгляд та затвердження плану роботи бібліотеки на навчальний рік.

Бібліотекар

4.    Розгляд і затвердження тарифікаційних списків на навчальний рік.

Заст..директора

5.     Розгляд та затвердження плану виховної роботи

Заст..директора з ВР

6.     Про підсумки літнього оздоровлення учнів.

Соціальний педагог

Засідання 2 (листопад)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради

Директор

2.     Про деякі аспекти системи роботи вчителів з питань розвитку творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі.

Заст..директора

3.Стан викладання трудового навчання та креслення.

Директор

Засідання 3 (січень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2 Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

Заст. директора

3.Стан викладання німецької мови.

Директор

4.Стан викладання фізики та астрономії

Заст..директора

Засідання 4 (березень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2 Підсумки роботи колективу з впровадження проблеми „Розвиток творчих здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику ".

Заст. директора

3.     Вибір предметів державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

Заст. Директора

4. Про підсумки атестації учителів

Директор 

 

Засідання 5 (травень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про допуск учнів школи до державної підсумкової атестації та звільнення за станом здоров’я

Класні керівники, учителі предметники

3.     Про нагородження учнів 3 – 4 класів Похвальними листами

Класні керівники, адміністрація

4. Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Класні керівники

 5.Про випуск зі школи учнів 11 класу.

Класний керівник, директор

Засідання 6 (червень)

 

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів.

Класні керівники

3.     Про нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами

Класні керівники

4.     Про випуск зі школи учнів 9 класу.

Класні керівники, директор

2014 - 2015

Засідання 1 (серпень)

1.Про підсумки роботи педколективу школи в минулому навчальному році та завдання на наступний.

Директор

2.     Розгляд та затвердження плану роботи школи на навчальний рік.

Заст..директора

3.     Розгляд та затвердження плану роботи бібліотеки на навчальний рік.

Бібліотекар

4.     Розгляд і затвердження тарифікаційних списків на навчальний рік.

Заст..директора

5.     Розгляд та затвердження плану виховної роботи

Заст..директора з ВР

6.     Про підсумки літнього оздоровлення учнів.

Соціальний педагог

Засідання 2 (листопад)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради

Директор

2.Особистісно орієнтоване навчання і виховання як умова формування в учнів життєтворчого потенціалу.

Заст..директора

3.Стан викладання світової літератури

Директор
Засідання 3 (січень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Естетичний потенціал загальноосвітньої школи в сучасних умовах.

Директор

3.Стан викладання природознавства та географії

Заст..директора


Засідання 4 (березень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2. Діалогічне мовлення на уроках німецької мови

Директор

3.     Вибір предметів державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

Заст. Директора

4. Про підсумки атестації учителів

Директор

 

Засідання 5 (травень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про допуск учнів школи до державної підсумкової атестації та звільнення за станом здоров’я

Класні керівники, учителі предметники

3.     Про нагородження учнів 3 – 4 класів Похвальними листами

Класні керівники, адміністрація

4. Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Класні керівники

5. Про випуск зі школи учнів 11 класу.

Класний керівник, директор

 

Засідання 6 (червень) 

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів.

Класні керівники

3.     Про нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами

Класні керівники

4.     Про випуск зі школи учнів 9 класу

Класний керівник, Директор


2015 - 2016

Засідання 1 (серпень)

1.Про підсумки роботи педколективу школи в минулому навчальному році та завдання на наступний.

Директор

2.     Розгляд та затвердження плану роботи школи на навчальний рік.

Заст..директора

3.     Розгляд та затвердження плану роботи бібліотеки на навчальний рік.

Бібліотекар

4.     Розгляд і затвердження тарифікаційних списків на навчальний рік.

Заст..директора

5.     Розгляд та затвердження плану виховної роботи

Заст..директора з ВР

6.     Про підсумки літнього оздоровлення учнів.

Соціальний педагог
Засідання 2 (листопад)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради

Директор

2. Система роботи вчителя — основа творчої педагогічної діяльності.

Заст..директора

3.Стан викладання музичного мистецтва

Директор
Засідання 3 (січень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2. Стан викладання математики в початкових класах

заст..директора

3. Стан викладання біології.

Директор

4.Стан викладання хімії.

Директор


Засідання 4 (березень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директора

2.Стан виховної роботи в школі

Директор

3. Рівень сформованості компетентностей вихованців дошкільного навчального закладу

Голова МО вчителів початкових класів

4.     Вибір предметів державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

Заст. Директора

5. Про підсумки атестації учителів

Заст..директора

 

Засідання 5 (травень)

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про допуск учнів школи до державної підсумкової атестації та звільнення за станом здоров’я

Класні керівники, учителі предметники

3.     Про нагородження учнів 3 – 4 класів Похвальними листами

Класні керівники, адміністрація

4. Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Класні керівники

5.     Про випуск зі школи учнів 11 класу.

Класний керівник, директор
Засідання 6 (червень)

 

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

Директор

2.     Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів.

Класні керівники

3.     Про нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами

Класні керівники

4.     Про випуск зі школи учнів 9 класу

Класний керівник, директор1   2   3   4

Схожі:

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Вступ
Розділ ІІ формування імпресіоністичного світогляду м. Коцюбинського розділ ІІІ імпресіоністичне світобачення в художній прозі м....

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік, наказу №23 від 07. 02. 2014 року «Про проведення комплексного вивчення Медвинської...

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради
Розділ І. Основні підсумки діяльності управління освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

План вступ 3 розділ що таке аналіз політики 8 § Визначення термінів...
Розділ можливості впровадження аналізу політики в україні в світлі адміністративної реформи 39

Перспективний план роботи кабінету української мови та літератури на 2015-2019 роки №
Забезпечити в кабінеті чистоту й порядок, доцільне розміщення засобів навчання, шкільного приладдя

План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2011 році та завдання на 2012 рік

Голубівська зош І – ІІІ ступенів
Мета. Виховувати в учнів патріотичні почуття, гордість за земляків, які загинули

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Зведена таблиця результатів державної підсумкової атестації учнів...

Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність...

План -графік здійснення внутрішнього контролю в Тростянецькій зош...
Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти

Література
Автор-упорядник: Гонголь Н. В., заступник директора з навчально-виховної роботи Правдівської зош І-ІІІ ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт