Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наради при директору школи на 2011-2012 н.р - Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015 р. Розділ І. Вступ Розділ ІІ. Контингент учнів, вихованців (від 1 до 18 років)

Сторінка3/4
1   2   3   4

Наради при директору школи на 2011-2012 н.р.

Серпень

1.Про підсумки проведення ЗНО випускниками школи у минулому навчальному році.

2.Координація планів роботи бібліотеки, соціального педагога, профспілкового комітету з планом роботи школи.

4.Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

6.Про підсумки оздоровлення учнів.

7.Про виконання внутрішкільного розпорядку всіма членами колективу.

Вересень

1.Про режим роботи школи.

2.Про облік і збереження матеріальних цінностей.

3.Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.

4.Планування роботи з атестації учителів.

5.Про організацію діяльності методичної ради.

6.Про проведення факультативних і додаткових індивідуальних занять та гуртків.

Жовтень

1.Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.

2.Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.

3.Про проведення предметних тижнів, олімпіад.

4. Формування в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова на уроках світової літератури.

5.Про стан ведення шкільної документації

6.Про проведення конкурсу «Учитель року»

Листопад

1.Про виконання Статуту та правил внутрішкільного розпорядку школи.

2.Про хід атестації учителів.

3. Уміння здійснювати установлене спілкування у монологічній і діалогічній формах на уроках німецької мови.

4. Про роботу з невстигаючими учнями.

5.Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки.

6.Класноузагальнюючий контроль в 9 класі.

Грудень

1.Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.

2.Про перевірку ведення учнівських щоденників.

3.Стан викладання правознавства.

4.Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

5.Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.

6.Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.

Січень

1.Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.

2.Стан викладання курсу «Людина і світ»

3.Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

4.Про роботу з учнями, що мають високий рівень навчальних досягнень.

5.Про виконання навчальних програм за І півріччя.

6.Стан техніки читання учнів початкових класів.

Лютий

1.Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

2.Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.Усний рахунок на уроках математики в початкових класах.

4.Дотримання вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій при викладанні фізичної культури, їх реалізація у практичній діяльності.

Березень

1.Про підготовку школи до нового навчального року, про перспективу забезпеченості школи новими підручниками.

2. Про проведення акції «Живи книго!» в школі.

3.Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

4.Класноузагальнюючий контроль в 6 класі

5. Моніторингові дослідження рівня сформованості компетентностей вихованців дошкільного навчального закладу

Квітень

1.Про проведення місячника перевірки знань для учнів 2- 3, 5 – 8, 10 класів.

2.Про підготовку до ремонтних робіт.

3.Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

4.Про виконання навчальних планів та програм з курсу «Захист Вітчизни» та МСП.

Травень

1.Підсумки проведення річних контрольних робіт.

2.Аналіз навчально – виховної роботи за ІІ семестр.

3.Обговорення й затвердження матеріалів ДПА.

4.Підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних у гурткових робіт.

5.Про проведення випускного вечора.

Червень

1.Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.

2.Про хід оздоровлення учнів школи.

3.Про підготовку школи до нового навчального року.

Наради при директору школи на 2012-2013 н.р.

Мета: вирішення перспективних і поточних питань роботи школи, раціональна й ефективна організація навчально – виховного процесу

Серпень

1.      Про підсумки проведення ЗНО випускниками школи у минулому навчальному році.

2.      Координація планів роботи бібліотеки, соціального педагога, профспілкового комітету з планом роботи школи.

3.      Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

4.      Про підсумки оздоровлення учнів.

Вересень

1.     Про режим роботи школи.

2.     Про облік і збереження матеріальних цінностей.

3.     Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.

4.     Планування роботи з атестації учителів.

5.     Про організацію діяльності методичної ради.

6.     Про проведення факультативних і додаткових індивідуальних занять.

Жовтень

1.     Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.

2.     Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.

3.     Про проведення предметних тижнів олімпіад.

4.     Стан викладання курсу «Художня культура»

5.     Про стан ведення шкільної документації

6.     Про проведення конкурсу «Учитель року»

Листопад

1.      Про виконання Статуту та правил внутрішкільного розпорядку школи.

2.      Про хід атестації учителів.

3.      Про використання шкільного компонента.

4.      Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки.

5.      Про залучення учнів до гурткової роботи.

Грудень

1.     Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.

2.     Про перевірку ведення учнівських щоденників.

3.    Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

4.     Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.

5.     Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.

6. Класно-узагальнюючий контроль в 11 класі
Січень

1.     Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.

2.     Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

3.     Про роботу з учнями, що мають високий рівень навчальних досягнень.

4.     Про виконання навчальних програм за І півріччя.

Лютий

1.     Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

2.     Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.     Стан викладання етики

4. Робота над розвитком писемного мовлення на уроках української мови в початковій школі

5. Виконання програми «Впевнений старт» для дітей 5-6 років в ДНЗ с.Чижівки

Березень

1.      Про підготовку школи до нового навчального року

2. Екологічне виховання на уроках природознавства, біології та географії

3.      Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

4. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя, поєднання традиційних і нетрадиційних методів роботи на уроках німецької мови в початковій школі

Квітень

1.     Про проведення місячника перевірки знань для учнів 2- 3, 5 – 8, 10 класів.

2.     Про підготовку до ремонтних робіт.

3.     Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

4. Організація і проведення занять з охорони життя і здоров’я учнів.

5. Класно-узагальнюючий контроль в 3 класі

Травень

1.     Підсумки проведення річник контрольних робіт.

2.     Аналіз навчально – виховної роботи за ІІ семестр.

3.     Обговорення й затвердження матеріалів ДПА.

4.     Підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних у гурткових робіт.

5.     Про проведення випускного вечора.

Червень

1.     Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.

2.     Про хід оздоровлення учнів школи.

3. Про підготовку школи до нового навчального року.

4.     Про координування планів роботи на новий навчальний рік


Наради при директору школи на 2013-2014 н.р.

Серпень

1.      Про підсумки проведення ЗНО випускниками школи у минулому навчальному році.

2.      Координація планів роботи бібліотеки, соціального педагога, профспілкового комітету з планом роботи школи.

3.      Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

4.      Про підсумки оздоровлення учнів.

Вересень

1.     Про режим роботи школи.

2.     Про облік і збереження матеріальних цінностей.

3.  Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.

4.     Планування роботи з атестації учителів.

5.     Про організацію діяльності методичної ради.

6.     Про проведення факультативних і додаткових індивідуальних занять.

Жовтень

1.     Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.

2. Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.

3.     Про проведення предметних тижнів олімпіад.

4.    Стан ведення учнівської документації з української мови в 5-11 класах.

5.     Про стан ведення шкільної документації

6.     Про проведення конкурсу «Учитель року»

Листопад

1.      Про хід атестації учителів.

2.      Про використання шкільного компонента.

3. Систематизація знань, умінь і навичок школярів, робота з підготовки до тематичних оцінювань на уроках історії України в 5-11 класах.

4.      Розвиток інтересу до читання учнів початкової школи

5.      Про залучення учнів до гурткової роботи.

Грудень

1.     Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.

2.     Про перевірку ведення учнівських щоденників.

3.    Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

4.     Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.

5.     Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.

Січень

1.     Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.

2.     Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

3.     Робота з підготовки учнів до життя, набуття ними навичок правомірності поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права, виховання потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів Української держави на уроках правознавства в 9-10 класах.

4.     Про виконання навчальних програм за І півріччя.

5. Класно-узагальнюючий контроль в 5 класі

Лютий

1.     Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

2.     Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3. Стан викладання економіки

4. Стан виконання лабораторних та практичних робіт з хімії в 7-11 класах

5. Стан ведення учнівської документації з математики в початковій школі.

Березень

1.       Про підготовку школи до нового навчального року

2. Набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень на уроках музичного мистецтва в 1-8 класах.

3.       Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

4. Система роботи з підготовки учнів до захисту Вітчизни

5. Класно-узагальнюючий контроль в 1 класі

Квітень

1.     Про проведення місячника перевірки знань для учнів 2- 3, 5 – 8, 10 класів.

2.     Про підготовку до ремонтних робіт.

3.     Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

4. Роль бібліотеки як центру інтелектуального розвитку школярів

5. Класно-узагальнюючий контроль в 10 класі

Травень

1.     Підсумки проведення річник контрольних робіт.

2.     Аналіз навчально – виховної роботи за ІІ семестр.

3.     Обговорення й затвердження матеріалів ДПА.

4.     Підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних у гурткових робіт.

5.     Про проведення випускного вечора.

Червень

1.     Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.

2.     Про хід оздоровлення учнів школи.

3. Про підготовку школи до нового навчального року.

4.     Про координування планів роботи на новий навчальний рік


Наради при директору школи на 2014-2015 н.р.

Мета: вирішення перспективних і поточних питань роботи школи, раціональна й ефективна організація навчально – виховного процесу

Серпень

1.      Про підсумки проведення ЗНО випускниками школи у минулому навчальному році.

2.      Координація планів роботи бібліотеки, соціального педагога, профспілкового комітету з планом роботи школи.   

3.      Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.  

4.      Про підсумки оздоровлення учнів.

Вересень

1.     Про режим роботи школи.

2.     Про облік і збереження матеріальних цінностей.

3.     Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.

4.     Планування роботи з атестації учителів.

5.     Про організацію діяльності методичної ради.

6.     Про проведення факультативних і додаткових індивідуальних занять.

Жовтень

1.     Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.

2.     Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.

3.     Про проведення предметних тижнів олімпіад.

4.     Про стан ведення шкільної документації

5.     Про проведення конкурсу «Учитель року»

Листопад

1.      Стан викладання образотворчого мистецтва

2.      Про хід атестації учителів.

3.      Про використання шкільного компонента.

3.      Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки.

4.      Про залучення учнів до гурткової роботи.

Грудень

1.     Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.

2.     Про перевірку ведення учнівських щоденників.

3.    Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

4.     Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.

5.     Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.

Січень

1.     Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.

2.     Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

3.     Про виконання навчальних програм за І півріччя.

Лютий

1.     Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

2.     Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.     Формування особистості майбутнього громадянина України при вивченні курсу «Я і Україна» в початковій школі

Березень

1.          Про підготовку школи до нового навчального року

2.          Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

3.      Вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно комунікативних технологій на уроках інформатики в 9-11 класах у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності

Квітень

1.     Про проведення місячника перевірки знань для учнів 2- 3, 5 – 8, 10 класів.

2.     Про підготовку до ремонтних робіт.

3.     Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

Травень

1.     Підсумки проведення річник контрольних робіт.

2.     Аналіз навчально – виховної роботи за ІІ семестр.

3.     Обговорення й затвердження матеріалів ДПА.

4.     Підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних у гурткових робіт.

5.     Про проведення випускного вечора.

Червень

1.     Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.

2.     Про хід оздоровлення учнів школи.

3. Про підготовку школи до нового навчального року.

4.     Про координування планів роботи на новий навчальний рік.

Наради при директору школи на 2015-2016 н.р.

Серпень

1.      Про підсумки проведення ЗНО випускниками школи у минулому навчальному році.

2.      Координація планів роботи бібліотеки, соціального педагога, профспілкового комітету з планом роботи школи.

3.      Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

4.      Про підсумки оздоровлення учнів.

5.      Про виконання внутрішкільного розпорядку всіма членами колективу.

Вересень

1.     Про режим роботи школи.

2.     Про облік і збереження матеріальних цінностей.

3. Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.

4.     Планування роботи з атестації учителів.

5.     Про організацію діяльності методичної ради.

Жовтень

1.     Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.

2. Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.

3.     Про проведення предметних тижнів, олімпіад.

4.     Про стан ведення шкільної документації

5.     Про проведення конкурсу «Учитель року»

Листопад

1.      Здійснення вивчення мови як засобу спілкування у процесі взаємопов’язаного і цілеспрямованого вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів – аудіювання, читання, говоріння й письма на уроках української мови та літератури в 5-11 класах.

2.      Про хід атестації учителів.

3.      Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки.

4.      Про залучення учнів до гурткової роботи.

5. Класно-узагальнюючий контроль в 4 класі

Грудень

1.     Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.

2.     Про перевірку ведення учнівських щоденників.

3.    Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

4.     Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.

5.     Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.

Січень

1.     Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.

2.     Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

3.     Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу з історії в 5-11 класах з утвердженнями педагогіки особистості.

4.     Про виконання навчальних програм за І півріччя.

Лютий

1.     Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

2.     Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.     Методика перевірки та оцінки рівня навчальних досягнень школярів з математики в 5-11 класах

4. Участь бібліотеки у реалізації навчальним закладом основних функцій навчання.

5. Класно-узагальнюючий контроль в 2 класі

Березень

1.          Про підготовку школи до нового навчального року

2. Позакласна робота з фізичної культури.

3.          Обговорення проекту навчального плану на наступний рік

4. Формування в учнів технічного світогляду, культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності на уроках трудового навчання в 5-9 класах.

Квітень

1.     Про проведення місячника перевірки знань для учнів 2- 3, 5 – 8, 10 класів.

2.     Про підготовку до ремонтних робіт.

3.     Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

4. Використання ігрових форм організації художньої праці.

Травень

1.     Підсумки проведення річник контрольних робіт.

2.     Аналіз навчально – виховної роботи за ІІ семестр.

3.     Обговорення й затвердження матеріалів ДПА.

4.     Підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних у гурткових робіт.

5.     Про проведення випускного вечора.

Червень

1.     Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.

2.     Про хід оздоровлення учнів школи.

3. Про підготовку школи до нового навчального року.

4.     Про координування планів роботи на новий навчальний рік.

Розділ VIII. Робота над методичною проблемою,

орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданні методичної ради.

Науково-методична проблема: Розвиток творчих здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику " на основі:

І. Підвищення результативності сучасного уроку через реалізацію завдань:

- особистісно зорієнтованого спрямування розвитку, навчання та виховання школярів на принципах гуманізації та демократизації;

- цілеспрямованої роботи педколективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- створення оптимальних умов для розвитку здібностей учнів, вияву творчого мислення, творчої активності, здібностей до адекватної діяльності в нових умовах, потреб і вміння самовдосконалюватися;

- формування в учнів умінь і навичок самоосвіти і самовиховання;

- створення умов для вдосконалення профільного навчання з урахуванням потреб та інтересів учнів;

- забезпечення належної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

- підвищення фахової майстерності кожного вчителя;

- широкого застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі.

ІІ. Забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості шляхом:

- створення умов для розвитку творчої особистості вчителя та учня, їхньої самореалізації;

- формування життєвих компетентностей особистості;

- виховання життєтворчих, гуманних громадян, справжніх людей, здатних оцінювати реалії сучасного життя, виховання в учнів громадянської позиції, відповідальності за свої дії та вчинки;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання культури здоров’я, мотивації до здорового способу життя, естетичної, правової, екологічної культури.

І етап

2011-2012 н. р. - діагностичний або підготовчий

Моніторингові дослідження

Науково-теоретичне обґрунтування проблеми школи

Методичне забезпечення процесу роботи над проблемою

Організаційні заходи щодо практичної реалізації проблеми

1. Анкетування:

  • вчителів „Школа, в якій я працюю”;

  • учнів, „Школа, в якій я навчаюсь”;

  • батьків, „Школа, в якій навчається моя дитина”.


2. Створення динамічної групи вчителів для обробки та проведення аналізу одержаних результатів та розробки заходів.
3. Аналіз одержаних результатів анкетування.
4. Самодіагностика педагогів.

1. Створення інформаційної бази:

  • висвітлення проблеми мотивації у психолого-педагогічній літературі.


2. Складання переліку літератури з проблеми.
3. Вибір питань з проблеми самоосвітньої роботи педагогів.
4. Психолого-педагогічні основи забезпечення проблеми.
5. Аргументація актуальності пріоритетності даної проблеми.

1. Оволодіння членами педагогічного колективу основами комп’ютерної грамотності.
2. Проходження педагогічними працівниками курсів „Intel. Навчання для майбутнього.”, „Microsoft”.
3. Створення членами педагогічного колективу методичних рекомендацій щодо використання нових освітніх технологій:

  • інтерактивного навчання;

  • методу проектів;

  • розвивального навчання;

  • особистісно-зорієнтованого навчання.

4. Саморозвиток членів педагогічного колективу на основі оволодіння новими методами навчання і виховання.

1. Тренінгові заняття для вчителів „Оволодіння теоретичними основами нових освітніх технологій”.
2. Робота зі створення картотеки:

  • програмне забезпечення шкільних курсів;

  • порт фоліо членів педагогічного колективу з питань використання нових освітніх технологій.


3. Створення довідкового інформаційно методичного кутка „Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми школи”.

ІІ етап

2012-2013 – перший навчальний рік з реалізації проблеми

Моніторинг процесу реалізації проблеми

Науково-методичне забезпечення процесу реалізації

Створення матеріально-технічної бази, інформаційної бази

Організаційні заходи процесу реалізації проблеми

Корекційні заходи з метою підвищення ефективності реалізації проблеми

1. Початковий моніторинг:

  • навчальних досягнень учнів;

  • професійного рівня педагогічного колективу.

1. Робота динамічної групи вчителів.

2. Визначення основних напрямів методичної роботи.

3. Використання нових освітніх підходів до проведення педагогічних рад.

4. Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення ефективності впровадження нових освітніх технологій для підвищення позитивної мотивації школярів до навчальної діяльності.

5. Педрада-тренінг: „Створення умов позитивної мотивації школярів до навчальної діяльності”.

6. Педагогічні читання „Використання ІКТ в навчально-виховному процесі”.

1. Пошук і придбання програмного забезпечення для ефективного викладання шкільних курсів.
2. Поповнення та систематичне використання кабінету інформаційних технологій.
3. Комп’ютеризація шкільної бібліотеки.
4. Переобладнання вчительської, оформлення стендів з питань методичної роботи.

1. Звіт про виконання членами педагогічного колективу своїх професійних обов’язків.

2. Проведення засідань педагогічної ради, спрямованих на реалізацію проблеми школи.

3. Фестиваль-конкурс відкритих уроків та педагогічних ідей з використанням інтерактивних методів навчання та виховання.

4. Організація та проведення загально шкільних проектів, які забезпечують інтеграцію знань і вмінь з різних предметів та різних видів діяльності.

5. Звіт на робочому місці молодих спеціалістів.

6. Робота батьківського лекторію.

7. Організація взаємо відвідування уроків учителями-предметниками для обміну напрацюваннями з питання підвищення позитивної мотивації школярів до навчальної діяльності.

8. Засідання динамічної групи вчителів „підвищення якості знань на основі впровадження на сучасному уроці досягнень педагогічної науки”.

9. Організація виставки розробок уроків (моделей уроків) на основі методик інтерактивного навчання.

1. Коригування планів роботи методичних об’єднань.
2. Спостереження за впровадженням нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.

IІІ етап

2013-2014 навчальний рік

Моніторинг дослідження

Науково-теоретичне обґрунтування проблеми школи

Створення матеріально-технічної бази, інформаційної бази

Організація

Корекційні заходи

1. Підготовка аналітичного матеріалу по підсумках І та ІІ етапу роботи над проблемою для обговорення педагогічним колективом.

2. Вивчення психологічних основ проблеми неуспішності.

1. Оволодіння методикою тренінгових програм „Методика успіху”, „Подолання психологічних основ проблеми неуспішності”.
2. Робота динамічної групи „Вироблення методичних рекомендацій для активації мотиваційної сфери школяра та підвищення ефективності навчально-виховного процесу”.

1. Обладнання кабінетів української мови та літератури.
2. Поповнення методичного кабінету новинками методичної літератури.

1. Організація та проведення науково-практичної конференції за участю батьків та громадськості „Освіта та виховання”.
2. Реалізація тренінгових програм „Методика успіху”, „Подолання психологічних основ проблеми неуспішності”.
3. Творчий звіт з питань самоосвіти.
4. Організація та проведення загальношкільного проекту „Я маю талант…”.
5. Декада педагогічної майстерності.
6. Проведення семінару – практикуму „Інновації – у профілізацію”.

1. Проведення семінару – практикуму „Інновації – у профілізацію”.
2. Підвищення авторитету й ролі сім’ї у вихованні та соціалізації дітей, формування сучасної педагогічної культури.ІV етап

2014-2015 навчальний рік

Моніторингові дослідження

Науково-методичне обґрунтування проблеми школи

Організаційні заходи щодо практичної реалізації проблеми

Поширення досвіду

1. Підсумковий моніторинг для відображення рівня якості навчально-виховного процесу.
2. Порівняння отриманих результатів із вихідним матеріалом.
3. Визначення рівня сформованості навчальної мотивації учнів школи.

1. Контроль та облік впровадження сучасних освітніх технологій, як одного з основних засобів підвищення результативності навчальної діяльності школярів.
2. Активне застосування систем комп’ютерного навчання й контролю знань школярів.
3. Виготовлення вчителями-предметниками тематичних буклетів з окремого предмета з реалізації проблеми школи.
4. Психологічна допомога учням, вчителям, батькам (корекція, розвивальні вправи).

1. Поширення досвіду впровадження нових освітніх технологій у педагогічну практику (через м/о).
2. Створення моделі професійної компетентності педагогів.
3. Звіт педагогічного колективу про роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес.
4. Звіт школи перед громадськістю з питань роботи над проблемою. • видання розробок;

 • проведення методичних семінарів;

 • через методичні об’єднання.ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

1   2   3   4

Схожі:

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Вступ
Розділ ІІ формування імпресіоністичного світогляду м. Коцюбинського розділ ІІІ імпресіоністичне світобачення в художній прозі м....

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік, наказу №23 від 07. 02. 2014 року «Про проведення комплексного вивчення Медвинської...

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради
Розділ І. Основні підсумки діяльності управління освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

План вступ 3 розділ що таке аналіз політики 8 § Визначення термінів...
Розділ можливості впровадження аналізу політики в україні в світлі адміністративної реформи 39

Перспективний план роботи кабінету української мови та літератури на 2015-2019 роки №
Забезпечити в кабінеті чистоту й порядок, доцільне розміщення засобів навчання, шкільного приладдя

План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2011 році та завдання на 2012 рік

Голубівська зош І – ІІІ ступенів
Мета. Виховувати в учнів патріотичні почуття, гордість за земляків, які загинули

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Зведена таблиця результатів державної підсумкової атестації учнів...

Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність...

План -графік здійснення внутрішнього контролю в Тростянецькій зош...
Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти

Перспективний план роботи кабінету початкових класів на 2015 2019
Систематично слідкувати в педагогічній пресі за новим програмним забезпеченням для викладання предметів І приймати міри для його...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт