Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)


ІІ тиждень

Українська мова (5/6 год.)Зміст

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (КОР)

Дата

Примітка

1.

Слова – назви предметів, ознак. Запис елементарних повідомлень за допомогою малюнкового письма. Друкування власного імені та прізвища. Розпізнавання й назва букв у записаних словах.

 • називає предмети, ознаки предметів/2МОВ 4.1-5;

 • ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого й побаченого/2МОВ 2.3-1

 • називає букви, які впізнає в записаних словах/

2МОВ3.1-42.

Усне мовлення: запитання до усного повідомлення, відповідь на запитання. Письмо друкованими літерами.

 • ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання/2МОВ 1.2-1;

 • відтворює графічні знаки за зразком/2МОВ 3.1-13.

Усне мовлення: обговорення усної інформації за фактичним змістом. Практичне ознайомлення зі словами – діями. Запис слів за допомогою умовних позначок.

 • використовує фактичний зміст для обговорення усної інформації/2МОВ1.2-2;

 • записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма/2 МОВ 3.1-1;

 • відтворює графічні знаки за зразком/2МОВ 3.1-14.

Уживання форми кличного відмінка іменника при звертанні; ввічливі слова. Значення слів: дослідження. Римування. Утворення споріднених слів (без використання терміна) за поданим зразком.

 • уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова /2МОВ 1.8-2;

 • грає в ігри з римою/2МОВ 4.2-1;

 • відтворює графічні знаки за зразком/2МОВ 3.1-15.

Робота з художнім текстом (казка, вірш): слухання, підбір та створення ілюстрацій, творча робота за змістом (придумування іншої кінцівки твору). Відтворення графічних знаків за зразком.

 • сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)/2МОВ1.1-2;

 • уважно сприймає відеофрагмент та називає його учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування, використовуючи відповідно слова-назви ознак предметів/2МОВ2.4-7;

 • відтворює графічні знаки за зразком/2МОВ 3.1-16.

Розвиток зв’язного мовлення. Робота з сюжетним малюнком: визначення об’єктів, їхніх дій та ознак; настрою, емоцій. Використання слів – назв предметів, ознак, дій.

 • уважно сприймає малюнки та називає зображених на них учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування, використовуючи відповідні слова-назви ознак предметів/2МОВ 1.4-4;

 • висловлює думку про почуте/побачене (що подобається, а що – ні)/ 2МОВ 1.5-1;

 • обґрунтовує свої вподобання/2МОВ 1.5-2«Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь (2 год.)

1.

Усні репліки (вітання, знайомство, запитання, прохання). Усна інформація в діалозі. Монологічне висловлювання. Обговорення усної інформації, висловлювання почуттів та емоцій від прослуханого і побаченого. Форма кличного відмінка іменника при звертанні.

 • з увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі/2МОВ 1.1-12.

Сюжетно-рольові ігри. Використання голосу для створення образу. Імпровізація.

 • бере участь у сюжетно-рольовій грі/2МОВ 1.7-4;

 • ділиться своїми думками та емоціями від прослуханого та побаченого/2МОВ 1.8-1;

 • обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)/2МОВ 2.1-1/2;

 • імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами/2 МОВ 1.7-5Математика (3 год.)

1.

Лічба об’єктів навколишнього світу за правилами лічби. Кількісні і порядкові числівники для встановлення порядкового номера об’єкта відносно іншого.

 • лічить за правила лічби об’єкти навколишнього світу/2МАО 3.1-1;

 • уживає у мовленні кількісні і порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого/2МАО 3.1-32.

Лічба об’єктів навколишнього світу за правилами лічби (розташованих послідовно, по колу, хаотично). Розміщення об’єктів на площині та в просторі (математичною мовою).

 • лічить за правила лічби об’єкти навколишнього світу/2МАО 3.1-1;

 • встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову/2МАО 4.1-13.

Геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок. Знаходження двовимірних (площинних) фігур на предметах навколишнього середовища. Відтворення досліджуваних геометричних форм (вирізання, наклеювання,малювання, тощо)

 • розрізняє геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок/2МАО 4.2-2;

 • знаходить знайомі двовимірні (площинні) фігури на предметах навколишнього середовища/2МАО 4.2-2;

 • відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу//2МАО 4.2-2«Я досліджую світ»: математична галузь (1 год.)

1.

Вимірювання довжини нестандартними мірками різного роду (стрічка, сірникова коробка тощо). Порівняння результатів вимірювання довжин. Фіксування результатів порівняння об’єктів навколишнього світу. Збір даних для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

 • здійснює вимірювання, використовуючи нестандартні мірки різного роду (стрічка, сірникова коробка тощо)/2МАО 3.2-1;

 • використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми/2МАО 1.1- 2«Я досліджую світ»: природнича галузь (2 год.)

1.

Живі і неживі природні об’єкти. Вирощування рослин в класі. Спостереження за рослинами.

 • розпізнає живі та неживі природні об’єкти/2ПРО 4.3-2;

 • спостерігає за рослинами які вирощує в класі/

2 ПРО3.2-3;

 • визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження/2ПРО1.1-22.

Живі і неживі природні об’єкти. Спостереження за улюбленими тваринами, яких доглядають.

 • спостерігає за улюбленими тваринами, які доглядає у класі/2ПРО3.2-4«Я досліджую світ»: технологічна галузь (1 год.)

1.

Виготовлення виробів із застосуванням знайомих технологічних операцій із конструкційних матеріалів (папір, нитки, стрічки, тощо). Схеми технологічної послідовності: аналіз, дотримання їх у процесі роботи. Безпечні прийоми праці під час використання інструментів та пристосувань. Безпечне робоче місце. Презентація результатів власної діяльності.

 • планує послідовність технологічних операцій та виконує їх за допомогою дорослих чи самостійно (розмічання, згинання та різання паперу, створення малюнка чи аплікації за власним задумом)/2ТЕО1.1-2;

 • аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)/2 ТЕО 1.2-1;

 • дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань/2 ТЕО 2.1-1;

 • організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами). /2 ТЕО2.1-2Мистецтво (2 год.)

1.

Виконання дитячих пісень. Висловлювання власних вражень, вподобань. Імпровізація засобами пантоміми (міміка, жести), рухами.

 • співає пісні/2МИО3.2-1;

 • створює супровід (оплесками, шумовими музичними інструментами) до пісні, що виконує/

2МИО 1.1-3;

 • виконує твори мистецтва (співає, малює, танцює, декламує тощо), які подобаються/2МИО 3.3-42.

Колективне виконання творчого задуму.

 • бере участь у колективному виконанні творчого задуму (створення емблеми класу)/2МИО 1.3-2Фізична культура (3 год.)

1.

Рухливі ігри та естафети. Дотримання правил гри.


 • бере участь в естафетах, рухливих іграх/2ФІО1.3-1

 • співпрацює й досягає спільних командних цілей під час естафет, рухливих ігор/2ФІО3.1-3;

 • діє відповідно до узгоджених правил/2ФІО3.3-2;

 • уміє програвати, програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру/2ФІО3.3-32.

Рухливі ігри та естафети. Дотримання правил гри.

 • бере участь в естафетах, рухливих іграх/2ФІО1.3-1

 • співпрацює й досягає спільних командних цілей під час естафет, рухливих ігор/2ФІО3.1-3;

 • діє відповідно до узгоджених правил/2ФІО3.3-2;

 • уміє програвати, програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру/2ФІО3.3-33.

Рухливі ігри та естафети. Дотримання правил гри.

 • бере участь в естафетах, рухливих іграх/2ФІО1.3-1

 • співпрацює й досягає спільних командних цілей під час естафет, рухливих ігор/2ФІО3.1-3;

 • діє відповідно до узгоджених правил/2ФІО3.3-2;

 • уміє програвати, програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру/2ФІО3.3-3


Для нотатокподілитися в соціальних мережахСхожі:

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)
Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Читання вголос коротких текстів. Обговорення усної інформації...

Розклад занять на день. Алгоритм дій
Знайти на 14-15 сторінках посібника у графі «Індекс конкретного очікуваного результату» освітні галузі, які реалізуються відповідними...

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини...
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту І механізмів ефективного розслідування...

Урок 14 Тоталітаризм Очікувані результати
У результаті може трапитися так, що країна з монархічною формою правління виявляється більш демократичною, ніж інша республіка

Волокна тваринного походження, їх властивості, використання
Очікувані результати: учні називають види волокон, характеризують процес виробництва тканини, розпізнають нитки основи, піткання,...

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку
Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й знають, що вони означають; визначають лексичне значення слова, групи...

Рекомендації щодо заповнення логічних моделей проекту таблиця «Заплановані...
При заповненні даної таблиці використовуйте інформацію з пунктів 5,10,11 Аплікаційної форми та рекомендації, наведені нижче

Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Очікувані результати: учні використовують мультимедійні м інші комунікаційні засоби для презентації теми або проблеми проекту, застосовують...

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування...
Податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату...

Слідчому судді Косівського районного суду Івано-Франківської області (поштовий індекс, адреса)
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000 від 04. 06. 2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон, представника потерпілого...

Урок засвоєння нових знань. Організаційний етап Привітання учнів,...
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки класу Птахи, риси відмінності будови птахів І плазунів; учні характеризують...

Інструкція №14
Наказом по закладу визначається посадова особа відповідальна за проведення конкретного організованого заходу

Урок №6 Тема
Мета уроку: здійснити контроль за темою за допомогою комп’ютера; виховувати прагнення досягти високого результату

Програма тема
Мета: формування комунікативних вмінь та навичок з контролем результату й закріпленням позитивного ефекту до кінця корекційної програми...

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики
До групи методів стимулювання І мотивації навчально-пізнавальної діяльності належать методи, спрямовані на формування позитивних...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт