Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пам’ятка вимоги до ділових паперів

Пам’ятка вимоги до ділових паперів

ПАМ’ЯТКА

ВИМОГИ  ДО  ДІЛОВИХ  ПАПЕРІВ

1. Ділові папери складаються за єдиною формою.

2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).

5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею).

6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.

7. Порядок слів у простих реченнях прямий.

8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).

9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника  тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.

        Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Виконання практичної роботи (повторення правил та виконання вправ)

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму.

Реквізити:

— назва виду документа (розписка);

— посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку;

— кому дається розписка;

— у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

— на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;

— дата й підпис одержувача цінностей.

Дата пишеться за таким зразком:

11 вересня 2013 року

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках - словами:

в сумі 600 (шістсот) грн.

Зразок

РОЗПИСКА

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70(сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

 

11 жовтня 2012 рік                                          Іваненко (підпис)

Засвідчення:                                       Підпис Іваненко І.В. засвідчую

                                                            Заст.директора Прохоров П.П.

 

Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

 

Група

Призначення

1. Офіційні (оформляє установа)

а) разові

 

б) спеціальні

 

 

 

в) загальні

На виконання

одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей)

Надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків: на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу

Надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном

2. Особисті (склад. окремими особами)

Надання повноважень однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу ін.)

Реквізити (особистого доручення):

— назва виду документа (доручення);

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що видала доручення;

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що їй видане доручення (довіреної особи);

— термін дії документа;

— дата складання, підпис особи і довірителя;

— засвідчення підпису організацією, де працює, навчається тощо довіритель.

РОЗПИСКА

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

 

11 жовтня 2012 рік                                          Іваненко (підпис)

 

Засвідчення:                                       Підпис Іваненко І.В. засвідчую

                                                            Заст.директора Прохоров П.П.

 

ДОРУЧЕННЯ

Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2012 р.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2012 року.

 

30.04.12 р.                                                        Григоренко

 

Підпис інженера Григоренка І.К. засвідчую:

Начальник управління виробничо-

технологічної комплектації        (підпис)   П.М.Петренко

30.04.12 р.

8. Домашнє завдання: Дооформити документи, знати визначення

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ділові папери. Заява. Автобіографія Мета
Прочитати (прослухати) речення. Вказати вжиті в них назви ділових паперів. Яке призначення кожного з названих ділових паперів? У...

Урок формування знань, умінь, навичок з елементами казки. Обладнання:...
Обладнання: підручник, пам’ятка «Правила написання листа», тлумачні словники, зразки листів, репродукція ікони Миколи Чудотворця;...

Виховання у дітей інтересу до читання. Батьківські збори Обладнання:...
Поради батькам «Як викликати у дітей інтерес до читання», Пам’ятка «Правила для читання», Пам’ятка для батьків (кожному індивідуально)...

Все про діловодство І мову ділових паперів
Типові мовні звороти організаційних документів

Уживання прийменників (пам ’ ятка)

Тема. Екскурсія в природу «Пам’ятка садово паркового мистецва «Дубечне»
Мета : розширити кругозір учнів про парк пам’ятку садово –паркового мистецва Дубечне І рослинність парку

Пам’ятка для класних керівників Щоденно
Перелік документації, яку веде класний керівник

Пам'ятка вчителя-початківця
Упорядник: Трофименко О. Д., методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Пам’ятка щодо узагальнення перспективного педагогічного досвіду
Уважно стежте за науково-методичною літературою, скла­діть бібліографію літератури, що цікавить Вас

Пам`ятка педагогічному працівнику узагальнюючому
Уважно слідкуйте за новинками науково-методичної літератури, ведіть бібліографію літератури

Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі І отримання податкових накладних
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі І отримання податкових накладних
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі І отримання податкових накладних
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Лист. Адреса
Обладнання: підручник, пам’ятка „Правила написання листа”, квітка ромашка із завданням на пелюстках, тлумачні словники, бланк – конверт;...

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися...

Законодавчі основи запобігання І виявлення корупції
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт