Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

6 клас70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка2/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


6 клас
70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних.


Пор№

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

1

ВСТУП
Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Книги в Київській Русі. Ярослав Мудрий — великий шанувальник освіти, книжкової мудрості. Сучасний читач і його роль у новому “житті” твору.

Учень:

- знає про рукописні книги Київської Русі, про автора «Повісті минулих літ» Нестора Літописця;

- розуміє і може з допомогою вчителя розповісти про роль книжки у житті людини;

- про роль читача в «житті» художнього тексту;

- з допомогою вчителя аргументує читацькі інтереси (зокрема його власні).

Усвідомлення того, що письменник-обдарована людина і його працю слід шанувати.

Усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до книжки.

Розуміння того, що книжка допомагає людині стати освіченою.

Виховання потреби в читанні художньої літератури.

2


4

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
Календарно-обрядові пісні
Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.
Пісні літнього циклу: “У ржі на межі”, “Ой бiжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (русальні); “Заплету віночок”, “Ой вінку мій, вінку”, “Купайло, Купайло!” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, “Там у полі криниченька” (жниварські) — на вибір.
Пісні зимового циклу: “Ой хто, хто Миколая любить”, “Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий вечір тобі, пане господарю!”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).
Веснянки: “Ой весна, весна — днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця”.
ТЛ: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.

Учень:

- знає про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди;

- вміє розповідати про головні календарні обряди українців;

- розрізняє і називає різновиди календарно -обрядових пісень;

- виразно і вдумливо читає пісні, коментує їхній зміст;

- з допомогою вчителя виділяє і пояснює художні засоби, використані у піснях;

- вивчає напам’ять: 1 пісню літнього циклу, по одній колядці і щедрівці; 1 веснянку (на вибір).

Розуміння магічної сили обрядових пісень для предків.

Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.

Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ.

Залучення школярів до ознайомлення з народними обрядовими піснями.

3

1

Народні колискові пісні
“Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”
Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових пісень. Вияв у них материнських почуттів і побажань. Їхні лексичні особливості.
ТЛ: колискова.

Учень:

- виразно і вдумливо читає колискові пісні;

- вміє передати їхній зміст;

- з допомогою вчителя проводить аналіз лексики пісень, знаходить їхні характерні особливості;

- з допомогою вчителя виявляє провідні мотиви колискових пісень;

- з допомогою висловлює власні роздуми про тепло рідного дому.

Усвідомлення того, що колискові піні вміщають слова, що носять пестливі, зменшувальні знаки. З їхньою допомогою висловлена любов батьків до своєї дитини.

Розвиток емоційної сфери учнів.

Виховання почуття любові до своїх рідних.

Залучення школярів до бесіди з батьками про те, які пісні вони співали своїм малятам. Про що йшлося в цих піснях?

4

2

Пісні літературного походження
“Ще не вмерла Україна” П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави.
Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, “Молитва” О. Кониського.
“На долині туман” В. Діденка — пісня, що стала народною.
ТЛ: пісня-гімн.

Учень:

- розуміє і вміє пояснити специфіку пісні літературного походження (з допомогою вчителя);

- знає і переказує історію створення національного гімну, його авторів;

- за запитаннями вчителя розповідає про зв'язок народної легенди, про дівчину – Україну, яку Господь обдарував піснею, з молитвою О. Кониського;

- виразно і вдумливо читає пісні;

- з допомогою визначає провідні мотиви в них;

- вивчає напам’ять «Ще не вмерла Україна», «Молитва».

Виховання почуття, патріотизму, віри в щасливе майбутнє свого народу.

Розвиток емоційно – вольової сфери.

Розвиток умінь відрізняти за тематикою пісні літературного походження.

Розвиток пам’яті. Пригадування вже знайомих пісень літературного походження.

5

1

Стрілецькі пісні
“Ой, у лузі червона калина похилилася” С. Чарнецького і Г. Труха, “Гей, видно село” Л. Лепкого
Патріотичні мотиви, героїчний, стверджувальний пафос пісень.

Учень

- знає про існування січових стрільців;

- розуміє особливості виникнення стрілецьких пісень;

- з допомогою вчителя пояснює їхні символи;

- розуміє і коментує провідний мотив стрілецьких пісень;

- відрізняє стрілецькі пісні від інших видів пісень;

Вивчає напам’ять: “Ой, у лузі червона калина похилилася”.Усвідомлення патріотизму січових стрільців.

Усвідомлення трагічної української історії та героїзму нашого народу.

Уміння аналізувати тематику і зміст патріотичних пісень.

Знаходження відмінності в тематиці таких та попередніх пісень.

6

2

Микола Вороний. “Євшан-зілля”
Коротко про письменника.
Поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті, усвідомлення своєї національної приналежності.
ТЛ: ліро-епічний твір, поема.

Учень:

- виразно, чітко та вдумливо читає твір;
- за запитаннями вчителя визначає історичну основу теми;

- самостійно чи за допомогою вчителя визначає головну думку поеми;.

- характеризує образ юнака-половця;

- з допомогою співвідносить давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю;

- з допомогою висловлює власне розуміння почуття патріотизму.

Усвідомлення значення історичної пам’яті для кожної людини.

Виховання в учнів національної свідомості, вірності Батьківщині.

7

3

Тарас Шевченко. “Думка” (“Тече вода в синє море...”), “Іван Підкова”, “Тарасова ніч”
Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.
ТЛ: ліричний твір, строфа.

Учень:

- знає і вміє і розповісти основні відомості про життя Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі;

- виразно і осмислено читає твори;

- знає їхній зміст;

- з допомогою вчителя визначає провідний мотив вірша “Думка”;

- розуміє поняття «художні засоби», з допомогою визначає їхню роль;
- за запитаннями розкриває історичну основу поеми “Іван Підкова”;

- сам чи з допомогою характеризує поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими;

- розуміє роль народного співця у житті українців, здатний охарактеризувати його образ (“Тарасова ніч”) (за допомогою вчителя);

- декламує вірш “Думка”.

Формування емоційно-ціннісної сфери.

Прищеплення морально-етичних, суспільно важливих виховних компетенцій у результаті вивченого.

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідні як духовний спадок нащадкам.

Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

8


2

Я І СВІТ
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Мрії”, “Як дитиною, бувало...”, “Тиша морська”
Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні.
Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

Учень:

- розповідає про дитинство Лесі Українки, її мужність і талановитість;

- чітко, виразно читає твори;

- з допомогою усвідомлює глибокий родинний зв'язок дитини з батьками;

- за запитаннями характеризує образ ліричної героїні;

- спромагається висловити свої власні роздуми про неї;

- вивчає напам’ять і декламує “Як я дитиною, бувало...”.Пригадування поезії Л.Українки, які вивчалися у попередніх класах.

Виховання любові до батьків, родини.

Розвиток логічного мислення.

Розуміння важливості, уміння цінити рідний дім, свою сім'ю, свій рід.

Розвиток пам’яті.

Розуміння потреби пам’ятати про родинний зв'язок, про своїх предків та шанобливо про них згадувати.

Формування стоїчних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість).

9

2

Володимир Винниченко. “Федько-халамидник”
Цікава історія з життя письменника.
Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: епічний твір, головний герой, другорядні герої.

Учень:

- знає і вміє розповісти про цікаві епізоди із життя письменника;

- знає загальний зміст оповідання «Федько-халамидник»;

- виразно і вдумливо читає найбільш вражаючі епізоди;

- з допомогою вчителя аналізує епічний твір;

- за запитаннями розкриває риси характеру Федька;

- знаходить у творі пейзаж, портрет, діалоги;

- з допомогою спроможний визначити основну думку оповідання;

намагається висловити своє ставлення до зображуваного у творі.

Виховання доброго ставлення до однолітків, щедрості.

Усвідомлення найважливіших цінностей, що роблять людину душевно багатою.

Розуміння понять порядність. чесність.

Уміння визначити головного героя твору та другорядних персонажів.

Уміння осмислити, в чому полягає неординарність, дивовижність головного героя.

10

2

Спиридон Черкасенко. “Маленький горбань”
Твір про красу і незахищеність людської душі. Вміння прощати й вірити в добро. Образ Павлика — душевно красивого і щедрого хлопчика.

Учень:

- засвоїв основний зміст твору і вміє переказувати його самостійно чи з допомогою вчителя;

- розкриває внутрішній світ, характер Павлика (з допомогою вчителя);

- характеризує його поведінку, вчинки;

- спроможний прокоментувати ставлення до Павлика не лише інших персонажів, а й самого автора (з допомогою вчителя);

- за запитаннями висловлює міркування про красу зовнішню та красу душі (внутрішню).

Розвиток умінь характеризувати внутрішній світ свій та свого товариша.

Усвідомлення того, що означає слово характер.

Розвиток уміння проаналізувати свій характер.

Розуміння того, що ставлення товаришів, дорослих залежить від твоїх вчинків, поведінки.

Осмислення ролі високих моральних якостей для формування власної поведінки.

11

1

Станіслав Чернілевський. “Теплота родинного інтиму...”, “Забула внучка в баби черевички...”
Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

Учень:

- виразно й усвідомлено читає вірші;

- з допомогою вчителя коментує відчуття, висловлені в цих творах;

- з допомогою вчителя спроможний співвіднести їх з власними відчуттями, пережитими особисто;

- з допомогою вчителя аналізує художні засоби, якими передаються відчуття у творах.

Розвиток умінь аналізувати внутрішній світ, відчуття персонажів творів та характеризувати власні.

Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

12

3

Олександр Довженко. “Зачарована Десна” (фрагменти)
Видатний український кінорежисер і письменник. Великий і чарівний світ дитинства в “Зачарованій Десні”, опис вражень малого Сашка. Історія з левом — поєднання реальності життя та уяви хлопчика.

Учень:

- знає найвідоміші факти з біографії О.Довженка;

- виразно та вдумливо читає найцікавіші фрагменти;

- розповідає про Сашка, його родину;

- уміє відділити реальне від уявного у творі;

- знаходить у тексті описи вражень хлопчика про довкілля (хмари, небо, птахи), самостійно чи з допомогою коментує їх.

Виховання любові до рідної природи.

Розвиток естетичного смаку.

Виховання оптимізму, життєрадісності.

Розвиток умінь проводити спостереження навколишнього світу і описувати їх; бачити й характеризувати прекрасне серед довкілля.

13

2

Ліна Костенко. “Дощ полив...”, “Пісенька про космічного гостя”, “Кольорові миші”
Коротка розповідь про письменницю.
Уявне, фантастичне і реальне в поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в “Кольорових мишах”. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

Учень:

- чітко, виразно і вдумливо читає;

- з допомогою вчителя визначає їхні мотиви;

- усвідомлює умовність ситуації зображеної в поезії «Кольорові вірші»;

- за запитаннями характеризує образ Анни і причину її відокремлення від загалу;

- з допомогою вчителя висловлює свої роздуми, що виникли після читання поезії.

Уміння визначити уявне, фантастичне у поезіях, відділити його від реального.

Розвиток уміння фантазувати.

Розвиток творчої уяви.

Прищеплення уміння прагнення зберегти в собі ті елементи уяви та фантазії, які вже виникли.

14

1

Євген Гуцало. “Олень Август”
Ідея неординарного, власного погляду на світ. Образ незвичайного хлопчика Жені, його вміння фантазувати, уявляти.

Учень:

- зрозумів зміст твору, в якому поєднується багатство фантазії Жені та його неординарний погляд на світ;

- переказує пригоди Жені;

- з допомогою вчителя характеризує образи хлопчика і режисера Альтова;

- з допомогою вчителя порівнює Женю з аналогічними героями прочитаних книжок

Усвідомлення ролі незвичайного, романтичного у житі людини.

Розвиток уміння висловлювати власний погляд на світ та відстоювати його.

15

1

Ірина Жиленко. “Жар-Птиця”, “Підкова”, “Гном у буфеті”
Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

Учень:

- виразно й усвідомлено читає поезії;

- з допомогою вчителя коментує їхній зміст;

- з допомогою знаходить і пояснює художні засоби;

- за запитаннями висловлює свої роздуми про щастя і шляхи до нього.

Усвідомлення того, що світ дитинства це джерело сили, натхнення, мрій, фантазій.

Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини.

Розвиток уміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

16

3

Ігор Калинець. “Писанки”, “Дивосвіт” (фрагменти), “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”
І. Калинець — один із талановитих українських поетів, що пише про дітей і для дітей. Цікавий епізод із його життя.
Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини — мами. Відчуття, навіяні великодньою поезією “Писанки”.

Учень:

- виразно і вдумливо читає вірші з циклу «Дивосвіт»;

- за запитаннями характеризує образ мами;

- розуміє поезії і з допомогою коментує їхню метафоричність;

- з допомогою відділяє у творі «Дивосвіт» реальне від фантастичного, уявного;

- усвідомлює єднання реального і фантастичного;

- з допомогою знаходить елементи казкового у творі «Хлопчик – фігурка…» пояснює назву твору;

- за запитаннями характеризує образ хлопчика-фігурки на основі його поведінки і пригод;

Вивчає і декламує один вірш (на вибір)

Розвиток творчої уяви, фантазії.

Уміння висловлювати власне бачення явищ природи (дощ, сонце, вітер тощо).

Формування естетичного сприйняття світу, природи.

Усвідомлення того, що мама – найдорожча людина.

17

2

Емма Андієвська. “Казка про яян”
Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині. Її казки-притчі. Прихований повчальний зміст твору. “Я” і зовнішній світ, “Я” та інші люди.
ТЛ: притча.

Учень:

- виразно, чітко та вдумливо читає казку;

- з допомогою знаходить у ній фантастичні елементи;

- з допомогою визначає головну думку твору, знаходить у ньому ключові фрази;

- за допомогою вчителя спроможний зробити власні висновки про твір.

Усвідомлення морально-естетичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

18


4

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА
Всеволод Нестайко. “Тореадори з Васюківки” (фрагменти)
В. Нестайко — відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його творах.
ТЛ: повість, пригодницький твір.

Учень:

- самостійно ознайомлюється зі змістом фрагментів творів;

- з допомогою аналізує поведінку героїв, їхні власні вчинки;

- з допомогою вчителя усвідомлює поняття романтичного і пригодницького;

- характеризує улюбленого героя, розкриває риси його вдачі;

- виділяє, виразно читає і коментує найцікавіші епізоди тексту.

Усвідомлення поняття романтичного і пригодницького.

Уміння аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію.

Формування позитивних рис характеру, активної життєвої позиції.

19

4

Віктор Близнець. “Звук павутинки” (скорочено)
Коротко про митця. Романтичність, ліричність — невід’ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє доросле життя. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки). Образ допитливого і здібного хлопчика Льоньки, його мрії й фантазії. Значення у творі образу вченого Адама, його трагічної історії.
ТЛ: підтекст (прихований зміст).

Учень:

- знає зміст повісті, переказує найцікавіші її фрагменти;

- з допомогою складає план характеристики Льоньки, описує за планом героя;

- коментує мрії і фантазії Льоньки;

- з допомогою знаходить у тексті образи, що передають різні ідеї, почуття, емоції;

- готує малюнки – ілюстрації до твору.

Розвиток умінь мріяти, фантазувати.

Уміння відкривати для себе дивовижність світу, його красу.

Осмислення понять безсмертя, добра, вічності та краси, буття людини на землі.

20

4

Ярослав Стельмах. “Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера” (фрагмент)
Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків — головних героїв.

Учень:

- знає зміст фрагменту повісті і переказує його;

- з допомогою визначає кульмінаційний епізод;

- з допомогою характеризує Сергія і Митька, характеризує їхню поведінку у складній ситуації;

- з допомогою висловлює власні роздуми про уяву, фантазію, романтичність у житті людини.

Усвідомлення поняття – романтика, романтичності у житті.

Розвиток уміння фантазувати.

Спонукання школярів до романтичних та фантастичних висловлювань.

21


2

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
Леонід Глібов. “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”
Визначний український байкар, поет.
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Учень:

- виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова;

- з допомогою вчителя коментує їхній прихований зміст;

- з допомогою вчителя виділяє основну думку байки; вчиться розуміти й пояснювати алегоричні образи;

- знає про особливість побудови байки;

- вміє визначити жанр гумористичних творів;
- з допомогою вчителя зіставляє описане в байках із сьогоднішнім реальним життям;

- вивчає напам’ять і декламує байку “Щука”.

Розуміння гумору в житті українців.

Виховання потреби читати гумористичні твори.

Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини.

Формування уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

22

1

Степан Руданський. “Пан та Іван в дорозі”, “Козак і король”, “Запорожці у короля”
Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: співомовка, інверсія.

Учень:

- виразно й усвідомлено читає твори;

- з допомогою вчителя виділяє основну думку кожної співомовки;

- характеризує героїв та порівнює їх;

- розуміє викривальний пафос співомовок (з допомогою вчителя);

- з допомогою вчителя проводить паралелі життя героїв творів із сучасним життям.

Розвиток почуття гумору, його усвідомлення – ознака духовного здоров’я людини.

Усвідомлення викривального пафосу гумористичних творів.

Поглиблення вміння проводити паралелі гумору із сучасним життям.

23

2

Степан Васильченко. “Басурмен”, “Свекор”
Турбота С. Васильченка про українських дітей.
Доброзичливий гумор у творах про дітей і для дітей. Атмосфера в українській родині — світ добра, любові, взаємоповаги й турботи.

Учень:

- свідомо та вдумливо читає оповідання;

- з допомогою виділяє в них основні думки;

- з допомогою чи самостійно характеризує образи хлопчиків, їхню поведінку;

- бере участь у диспуті про моральний вибір героїв.

Розуміння того, що добро, любов, взаємна турбота батьків і дітей – важливі цінності в українській родині.

Виховання почуття любові і поваги в родині.


24

2

Степан Олійник. “Ля-ля-ля”, “Чудо в черевику”
Павло Глазовий. “Тарас Бульба в Києві”, “Найважча роль”, “Заморські гості”
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
ТЛ: гумор, сатира.

Учень:

Виразно і вдумливо читає твори. Вміє видiляти основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.
Вивчає напам’ять одну з гуморесок (на вибір).


Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору

сприймати явища навколишньої дійсності.


25

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами.

Учень:

Запам’ятав імена і твори письменників-земляків.
Вдумливо читає їхні твори, розглядає зміст та основні ідеї.
Висловлює власну думку про доробок письменників-земляків.
Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.

Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт