Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

7 клас70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка3/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


7 клас
70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних.


Пор№

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно- розвивальної роботи

1

1

ВСТУП
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Учень:

- розуміє значення слова мистецтво;

- усвідомлює, що художній твір – це явище мистецтва;

- з допомогою вчителя характеризує функції літератури як мистецтва слова.

Усвідомлення потреби зацікавлення літературою як мистецтвом слова.

2


3

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ
Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька”
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.
Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”.
Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: коломийки, пафос твору.

Учень:

- усвідомлює пафос козацьких та чумацьких пісень;

- виразно і вдумливо читає тексти пісень, коломийок;

- з допомогою вчителя аналізує їхній зміст;

- характеризує образи;

- з допомогою вчителя з’ясовує художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки;

- вивчає напам’ять одну пісню та одну коломийку.

Ознайомлення із кращими зразками народної творчості українців.

Осмислення значення пісенної спадщини українців, бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість.

Зіставлення жанрово-тематичних різновидів суспільно-побутової пісенності (козацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та ін).

Відчуття самобутності кожного різновиду пісень.

Активне володіння словником.

3


5

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ
Іван Франко. “Захар Беркут” (скорочено)
Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.
Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.
ТЛ: історична повість, сюжет.

Учень:

- знає (коротко) про І.Франка;

- розуміє зміст та історичну основу повісті;

- з допомогою вчителя визначає тему повісті та її провідні мотиви;

- самостійно чи з допомогою характеризує образа Захара Беркуту, Максима, Мирослави, Тунгара Вовка;

- вміє відшукати цитати, що підтверджують власну думку;

- визначає улюбленого героя;

- з допомогою вчителя аналізує роль художніх засобів, особливості мови.


Засобами проникнення у внутрішній світ героїв засвоєння морально-етичних цінностей рідного народу.

Усвідомлення правди історичної та художньої, сприймання літературного твору як моделі дійсності давніх часів.

Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі і в кохання як загальнолюдських морально-етичних цінностей.4

3

Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало”, “Тополя”, “Заповіт”
Повторення життєпису поета.
Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі (“Мені тринадцятий минало”). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (“Тополя”). “Заповіт” — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Учень:

- знає про творче життя поета (коротко);

- розуміє значення його творчості для українського народу;

- чітко, виразно, осмислено читає твори;

- з допомогою вчителя аналізує роздум поета про сирітське дитинство;

- з допомогою аналізує казково-фантастичні мотиви, художні засоби змалювання природи;

- розуміє драматизм ситуації, внутрішній світ героїв як ознаки балади (“Тополя”);

- з допомогою розкриває мрію поета про майбутнє свого народу, ідею твору “Заповіт”;

- усвідомлює, що “Заповіт” – твір, який єднає минуле, теперішнє і майбутнє.
Вивчає напам’ять і декламує “Заповіт”.Розвиток уміння мріяти.

Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини.

Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

Удосконалення вміння аналізувати внутрішній світ героя твору.

Спостереження за авторським вибором словника під час описів природи.

5

4

Андрій Чайковський. “За сестрою” (скорочено)
Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.
Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

Учень:

- знає загальний зміст повісті;

- з допомогою визначає її жанрові ознаки;

- з допомогою характеризує козаків-запорожців;

- бере участь у складанні плану до характеристики Павлуся;

- з допомогою висловлює свої судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

Розвиток уміння коментувати мотиви вчинків персонажів.

6

4

Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді летять” (фрагменти)
Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.
ТЛ: автобіографічний твір, символ.

Учень:

- за запитаннями переказує зміст фрагментів повісті;

- характеризує образ Михайлика;

- розповідає про сприйняття ними дорослого світу;

- дає характеристику інших образів;

- з допомогою вчителя визначає головну ідею твору;

- розкриває власне розуміння образу гусей-лебедів.Знання звичаїв і традицій українського народу.

Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу.

Розвиток фантазії, уяви.

7

4

Григір Тютюнник. “Климко”
Цікавий епізод з дитинства письменника.
Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь.

Учень:

- знає про події часів воєнного лихоліття, (Друга світова війна);
- знає загальний зміст повісті;

- переказує зміст самостійно чи з допомогою;

- з допомогою характеризує образ Климка;

- з допомогою виділяє і переказує найбільш вражаючий епізод з повісті;

- з допомогою пояснює художні особливості твору;

- з допомогою висловлює свої роздуми про значення чуйності й доброти у житті людини.

Розвиток навичок аналізу епічного твору.

Розуміння та уміння висловлювати власні роздуми про значення чуйності й доброти у людському житті.

Виховання рис чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

8


2

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”
Олекса Стороженко. “Скарб”
Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

Учень:

- знає короткі відомості про автора;

- чітко, виразно й усвідомлено читає оповідання;

- переказує сюжет самостійно чи за запитаннями;

- з допомогою усвідомлює та висвітлює особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки;

- розуміє символічне (приховане) значення образу скарбу;

- з допомогою вчителя висловлює своє міркування про сенс життя, щастя людини.


Розуміння гумору та вміння його сприймати.

Розвиток уміння розкривати символічне (приховане) значення явища, події.

Осмислення цінності життя, його наповненості й сенсу.

Розвиток уяви. Уява про щастя.

Формування уміння брати з прочитаного твору якнайбільше для свого розвитку.

9

2

Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”, “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”
Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Учень:

- має короткі відомості про письменника;

- виразно та вдумливо читає твори;

- самостійно чи з допомогою переказує зміст, виділяє головну думку;

- спроможний самостійно чи з допомогою схарактеризувати образ хлопчика, його внутрішній стан;

- диференціює трагічну та комічну ситуації, розуміє їхню роль у втіленні головної думки;

- з допомогою висловлює роздуми про щастя людини.

Розвиток уміння висловлювати власне ставлення до прочитаного та його обговорення.

Усвідомлення того, що цінності бувають справжні і фальшиві, що останні не приносять людині щастя.

Уміння розуміти та аналізувати трагічні й комічні ситуації у житті.

Розвиток уміння вибирати власну життєву позицію.

Вміння розуміти істинну вартість життєвих цінностей.

10

2

Ліна Костенко. “Чайка на крижині”, “Крила”
Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її “крилатість”, що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.
ТЛ: диптих.

Учень:

- знає про життя і діяльність письменниці (коротко);

- виразно і вдумливо читає диптих;

- з допомогою вчителя визначає провідну думку кожної частини;

- з допомогою вчителя коментує метафоричний підтекст образів;

- з допомогою вчителя висловлює міркування про духовне наповнення людини;

- розуміє необхідність бути духовно розвиненим.

- вивчає напам’ять і декламує один вірш (або його уривок).


Розуміння художніх засобів у творі та їхньої ролі у розкритті образів.

Усвідомлення поняття «духовне багатство» і його роль у житті.

Розвиток умінь висловлювати власні міркування про духовне наповнення людини та індивідуальні способи його наповнення у житті.

Розвиток уміння з’ясовувати значення нових слів.

11

3

Борис Харчук. “Планетник”
Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.
ТЛ: повість-притча.

Учень:

- знає сюжет повісті ;

- з допомогою вчителя знаходить у ній казкове і реальне;

- з допомогою вчителя складає план аналізу образу Планетника, характеризує його за планом;

- аналізує вчинки образу;

- з допомогою вчителя виділяє і з’ясовує роль художніх засобів у творі;

- розуміє символічне значення образу квітки;

- з допомогою висловлює судження про моральний вибір Планетника і суть людського життя.

Усвідомлення відповідальності за свою справу і свої вчинки.

Розвиток умінь бачити символічне значення образу у творі.

Спонука до творення і примноження добра краси.

Усвідомлення відповідальності за свою справу і свої вчинки.

12

2

Євген Гуцало. “Сім’я дикої качки”
Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.

Учень:

- з допомогою складає план розповіді про події, змальовані в оповіданні;

- переказує сюжет;

- характеризує образи Тосі і Юрка, порівнює їхні вчинки;

- з допомогою виділяє кульмінаційні моменти;

- запропоновує власну версію подальшого розвитку подій.

Уміння домислювати подальший розвиток подій у творі.

Усвідомлення понять людської доброти і жорстокості, милосердя і турботи про природу.

осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти і благородства, чесності.

13

1

Любов Пономаренко. “Гер переможений”
Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела.

Учень:

- розуміє значення терміну «новела»;

- чітко й виразно читає твір;

- з допомогою вчителя визначає провідну думку в кожному епізоді;

- з допомогою коментує своє розуміння закінчення твору;

- з допомогою визначає

основну ідею твору.

Розвиток уміння висловлювати власне розуміння твору.

Усвідомлення поняття новела, особливості цього жанру.

Уміння відрізнити новелу від інших жанрів.

Усвідомлення ролі й значення гуманізму в розвитку людства, значення духовності кожної людини.

14


4

МИ — УКРАЇНЦІ
Василь Симоненко. “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти — людина?”, “Гей, нові Колумби й Магеллани”, “Перехожий”
В. Симоненко — “лицар на білому коні” в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу (“Перехожий”).
ТЛ: ліричний герой (поглиблено).

Учень:

- виразно і вдумливо читає поезії;

- з допомогою визначає їхні провідні ідеї та мотиви;

- з допомогою коментує художні засоби та їхню роль у творах;

- розуміє поняття «ліричний герой»;

- розуміє символічний зміст образу лебедів, романтичний пафос твору;

- з допомогою вчителя розкриває алегоричний зміст вірша «Перехожий»;

- бере участь у дискутуванні про проблему натовпу;

Вивчає напам’ять і декламує «Лебеді материнства» (уривок), «ти знаєш, що ти людина».

Усвідомлення загальнолюдських цінностей та ідей.

Розвиток уміння висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, почуття власної гідності.

Усвідомлення поняття «ліричний герой».

Виховання любові до матері, Батьківщини.

Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації..

Розвиток емоційно-вольової сфери.

15

3

Андрій Малишко. “Пісня про рушник”, “Стежина” (“Чому, сказати, й сам не знаю...”), “Вогник”, “Приходять предки”
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

Учень:

- знає основні вірші поета та його пісні;

- виразно і вдумливо читати поезії;

- з допомогою вчителя визначає основні мотиви;

- розуміє роль художніх засобів, символічність образів;

- з допомогою вчителя висловлює свої роздуми;
Вивчити напам’ять і декламує: 2 вірші (на вибір).Формування морально-етичних цінностей.

Розвиток естетичного смаку.

виховання патріотичних почуттів.

Усвідомлення художніх засобів, які доносять до читача ідеї патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті.

Усвідомлення поняття «ліризм» та як він проявляється у поезіях А. Малишка.

16

4

Анатолій Дімаров. “Блакитна дитина” (скорочено)
Автобіографічна повість (перша частина тетралогії “На коні й під конем”). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

Учень:

- чітко й виразно читає фрагменти твору;

- з допомогою чи самостійно характеризує образ головного героя;

- з допомогою коментує морально-етичні проблеми людського життя;

- з допомогою простежує за текстом (гуманістичний пафос, іронічність оповіді, роль гумору);

- виділяє й переказує найцікавішу пригоду героя – підлітка.


Усвідомлення морально-етичних проблем у прочитаному, вміння їх коментувати.

Розвиток уміння говорити про серйозне й важливе.

Виховання рис доброти і підтримки, любові, розуміння в українській родині.

Розвиток уміння наслідувати поведінку та риси характеру героя твору – внутрішню гідність, повагу до людей.

17

4

Василь Голобородько. “Наша мова”, “Ми йдемо”, “З дитинства: Дощ” (“Я вплетений...”), “Лелека” (фрагмент)
Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
ТЛ: вільний вірш.

Учень:

- розуміє поняття «вільний вірш»;

- виразно, усвідомлено читає поезії;

- з допомогою чи самостійно коментує художні засоби;

- з допомогою визначає основний пафос поезії, ідею кожної з них;

- з допомогою розкриває образи рідної хати, шляху, лелеки;

- характеризує образ ліричного героя;

- з допомогою вчителя висловлює міркування про роль рідної мови в житті й долі людини, глибинний зв'язок з рідною землею, з традиціями;

Вивчає напам’ять і декламує одну з поезій (на вибір).

Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв.

Розвиток відчуття естетичного смаку.

Розвиток уміння володіти словниками, розкривати значення слів та висловів на основі контексту.

Удосконалення уміння читати віршовані твори.


18

2

Леонід Кисельов. “Стати б хоч на менти лічені...”, “Земля така гаряча”, “Додому”, “Катерина”
Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. Патріотичний мотив вірша “Додому”. Вселюдське і національне значення образу української Мадонни (“Катерина”).

Учень:

- знає й переказує історію трагічного життя поета;

- виразно і вдумливо читає вірші;

- самостійно чи з допомогою визначає головну ідею, знаходить художні засоби і пояснює їх;

- характеризує образ Катерини;

- з допомогою вчителя висловлює свої думки про вірші автора;

Вивчає напам’ять і декламує один вірш (на вибір).

Виховання небайдужого ставлення до емоцій і почуттів героїв твору.

Усвідомлення радості спілкування з високим мистецтвом слова.

Розвиток уміння усвідомлювати роль художніх засобів, які використовує письменник, володіти ними при самостійних висловлюваннях.

19

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Учень:

- знає письменників, що народилися в рідному краї;

- чітко й виразно читає зразки їхніх творів;

- висловлює власні міркування про них.


Виховання поваги, шанобливого ставлення до творців прекрасного.

Виховання потреби до самостійного читання творів українських авторів.

Уміння визначити тему, ідею самостійно прочитаної літератури, характеризувати героїв.

20

1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Учень:

- пам’ятає й називає імена митців та їхні твори, що вивчалися протягом року;

- виділяє серед них ті, що найкраще запам’яталися;

- висловлює своє міркування і ставлення про найулюбленіші твори.

Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення художньої літератури.

Розвиток узагальнень, уміння знаходити логічні зв’язки між фактами, подіями, зображеними у творах, об’єднаних однією темою.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт