Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

8 клас70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка4/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


8 клас
70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних.Пор№

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

1

ВСТУП
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

Учень:

- розуміє багатозначність художнього образу;

- за допомогою вчителя диференціює різні типи образів;

- з допомогою вчителя може створювати елементарні словесні образи.


Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

Володіння поняттям художній образ.

Володіння словником, необхідним для характеристики образу.

2


3

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українські історичні пісні
Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками (“Зажурилась Україна”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”); про боротьбу проти соціального та національного гніту (“Ой Морозе, Морозенку”, “Максим козак Залізняк”, “Чи не той то Хміль”, “За Сибіром сонце сходить”). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

Учень:

- пригадує історичні відомості про часи, змальовані в піснях

- виразно й вдумливо читає тексти;

- розповідає про національних героїв, які змальовувані в піснях (самостійно чи з допомогою вчителя);

- з допомогою вчителя створює уявні словесні картини;

- з допомогою визначає провідні мотиви пісень;

- з допомогою характеризує образи історичних осіб, лицарів – оборонців рідної землі;

- розуміє і висловлює судження про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв.

Розвиток пам’яті. Пригадування історичних часів боротьби з турецькими загарбниками.

Усвідомлення причини появи національних героїв.

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної і духовної сили наших героїчних предків.

Виховання якостей героїзму, сміливості.

Уміння відрізнити історичну пісню від народних пісень.

3

1

Пісні Марусі Чурай
“Засвіт встали козаченьки”
, “Віють вітри, віють буйні”, “Ой не ходи, Грицю...”
Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя.
Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

Учень:

- розуміє значення і функції пісні в житті українського народу;

- знає і розповідає легенду про Марусю Чурай;

- чітко й виразно читає пісні;

- уміє коментувати їхній зміст;

- з допомогою чи самостійно розглядає і пояснює художні засоби;

- висловлює власне ставлення Марусі Чурай та її пісень (з допомогою чи самостійно);

- за допомогою вчителя створює уявний портрет легендарної поетеси.

Вивчає напам’ять і декламує: «Засвіт встали козаченьки».

Усвідомлення того, що добра слава про людину живе у вікнах, що поет активний борець духовності.

Розвиток уміння висловлювати власне ставлення до народної творчості.

Розуміння поняття «легендарний» та вживання його у власному мовленні.

Розвиток уяви.

Уміння самостійно створити уявний портрет.

4

4

Українські народні думи
“Маруся Богуславка”
, “Буря на Чорному морі”
Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. Та М. Литвини, В. Нечема, Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. (“Маруся Богуславка”). Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”).
ТЛ: думи.

Учень:

- виразно і осмислено читає думи;

- переказує зміст (з допомогою чи самостійно);

- з допомогою вчителя визначає тематику, художні особливості;

- аналізує художні образи Марусі її сміливий вчинок;

- з допомогою вчителя коментує проблему переоцінки героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми (“Буря на Чорному морі”);

- з допомогою вчителя диспутує про гріхи та покаяння.

Розуміння поняття «дума».

Розрізнення тематики дум.

Усвідомлення морально-етичної проблематики дум.

Усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з найбільш людських чеснот.

Виховання прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими християнськими цінностями.

Усвідомлення понять гріховності та покаяння.5


4

З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
“Слово про похід Ігорів”
Давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа “Слова...”. Переклади і переспіви у ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

Учень:

- ознайомлений історією відкриття пам’ятки, з історичною основою про її переклади та переспіви;

- виразно й усвідомлено читає поему;

- з допомогою вчителя переказує сюжет «Слова …»;

- з допомогою характеризує образи князів, княгині Ярославни, образ Руської землі;

- розуміє символічно-міфічні образи;

- з допомогою вчителя знаходить фольклорні мотиви, особливості композиції твору;

- з допомогою визначає основну ідею;

- розуміє її актуальність у наш час.


Розвиток навички визначення основної теми та ідеї твору.

Розвиток умінь висловлювати власні міркування про твір.

Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні – вічні загальнолюдські цінності.

Розуміння «золотої середини» у вчинках людини.

6


4

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Тарас Шевченко. “Думи мої, думи мої...”; “Ой три шляхи широкії...”, “Мені однаково, чи буду...” (з циклу “В казематі”), “Минають дні, минають ночі...”
Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір).

Учень:

- пригадує вивчене про Т.Шевченка в попередніх класах;

- виразно, вдумливо читає поезії;

- з допомогою вчителя аналізує філософську лірику поета в контексті його біографії;

- з допомогою коментує основні мотиви, ідеї поезії Т.Шевченка, художні засоби, використані в них.

- намагається висловити власні міркування про поезію Т.Шевченка.

Вивчає напам’ять та декламує «Мені однаково».

Усвідомлення громадянської позиції людини як одного із проявів духовності.

Розвиток умінь висловлювати власні міркування про поезію Т.Шевченка.

Усвідомлення власної місії поета Т.Шевченка.

Розвиток міркувань про плинність, скороминучість життя людини на землі, про її долю.


7

3

Іван Франко. “Іван Вишенський”
Короткі відомості про письменника. Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVІІ ст. і художній образ у творі. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.
ТЛ: історична поема.

Учень:

- розуміє різницю між історичною правдою та художнім вимислом;

- знає короткі відомості про письменника;

- з допомогою вчителя аналізує текст твору;

- з допомогою чи самостійно складає план характеристику образу Вишенського, характеризує його за планом;

- на основі тексту з допомогою вчителя пояснює внутрішній стан героя

- розуміє актуальність поеми у наш час.

Усвідомлення понять історична правда та художній вимисел.

Розвиток уміння розуміти внутрішній стан людини.

Уміння брати участь у диспуті.

уміння формувати власну думку та відстоювати її.

Усвідомлення того, що письменники – філософи – багаті особистості, що кожна людина має право на вибір.

8

4

Леся Українка. “Ви щасливі, пречистії зорі”, “Давня весна”, “Хотіла б я піснею стати...”, “Давня казка”
Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. Тема гармонійного єднання людини з природою (“Давня весна”). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (поема “Давня казка”).

Учень:

- пригадує твори Лесі Українки, що вивчав у попередніх класах;

- знає і вміє розповідати про життя поетеси (за запитаннями);

- з допомогою вчителя виділяє основні мотиви у поезіях;

- чи за запитаннями коментує зміст поеми «Давня казка»;

- визначає її мотиви і головну думку (з допомогою вчителя);

- за запитаннями здійснює порівняльну характеристику образів (поета і Бертольда);

- спромагається висловлювати власні судження про свободу творчості.

Вивчає напам’ять і декламує: “Хотіла б я піснею стати...”;


Усвідомлення гармонійного єднання людини з природою в творах Л.Українки.

Розуміння ролі митця в суспільстві (служіння музі й народові).

Розуміння того, що сила духу - конструктивне начало в житті.

Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.


9

2

Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”, “Сад” (“В огні нестримної навали...”), “Васильки”
Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів (“Сад”). Патрiотичний пафос поезії “Любіть Україну!”. “Васильки” — взірець інтимної лірики.
ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри.

Учень:

- виразно і осмислено читає твори;

- здійснює їхній текстовий аналіз;

- з допомогою вчителя усвідомлює і пояснює алегоричність образів;

- з допомогою визначає віршовані розміри;

- з допомогою аналізує образ України, ідею єдності з рідною землею (“Сади”);

- усвідомлює різницю між патріотичною та інтимною лірикою;
Вивчає напам’ять і декламує: “Любіть Україну!”.


Розуміння понять патріотичні та інтимні мотиви, віршовані розміри.

Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів людини – невід’ємне багатство її духовного світу.

Уміння визначити віршовані розміри.

Розвиток уміння складати образ України за уявою та віршованими текстами.

10

2

Борис Олійник. “Вибір”, “Ринг”
Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції. Філософія чину і мудрості у творах поета.

Учень:

- має відомості про поета, може їх відтворити;

- виразно і вдумливо читає поезії;

- з допомогою чи самостійно характеризує образ ліричного героя;

- з допомогою вчителя аналізує вірші, визначає в них провідні думки;

- намагається провести аналогії з власними спостереженнями і міркуваннями.

Усвідомлення поняття «ліричний герой».

Розвиток уміння проводити аналогії думок вірша з власними думками.

Розвиток уміння дискутувати.

Закріплення уміння визначити віршовану форму.

11

2

Володимир Підпалий. “Тиха елегія”, “Запросини”
Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”. Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху (“Запросини”).

Учень:

- виразно і вдумливо читає вірші;

- з допомогою вчителя коментує ідеї, закладені в них;

- з допомогою вчителя висловлює думки про мову, про народ, його сучасне й майбутнє.

Виховання патріотичних почуттів.

Розвиток умінь виділяти основну думку у художньому творі.

Усвідомлення важливості знання рідної мови.

12

2

Іван Малкович. “Свічечка букви Ї”, “Музика, що пішла”, “З янголом на плечі”
Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла. Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.

Учень:

- чітко, виразно й вдумливо читає вірші поета;

- з допомогою вчителя аналізує прихований зміст віршів;

- з допомогою вчителя виділяє художні засоби, аналізує їхню роль у тексті4

- з допомогою виділяє поетичні образи;

- намагається висловити власні роздуми, навіяні прочитаними віршами.

Вивчає напам’ять і декламує: “З янголом на плечі”.Вдосконалення уміння читати поетичні твори, дотримуючись відповідних правил інтонування.

Розвиток умінь володіти художніми засобами, розуміти їхню важливість у поезії.

Розуміння того, яким потрібно стати, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою рідну мову від зла, яке існує в світі.

Розвиток естетичного смаку.

13


4

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Іван Карпенко-Карий. “Сто тисяч”
Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр “корифеїв”. Трагікомедія “Сто тисяч” (скорочено) — класичний взірець українського “театру корифеїв”. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і “вічна” у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Учень:

- знає про життя і творчість українського драматурга Карпенка – Карого;

- відповідає на запитання;

- чітко й виразно читає текст комедії «Сто тисяч»;

- з допомогою вчителя характеризує дійових осіб п’єси, виділяє засоби змалювання персонажів;

- усвідомлює актуальність теми комедії для сучасного життя;

- розуміє поняття бездуховності людини і робить власні висновки про це.

Уміння диференціювати поняття комедія і трагікомедія.

Усвідомлення того, що бездуховність людини – великий недолік, який не приносить добра як для неї самої, так і для суспільства.

Усвідомлення того, що сліпе прагнення до збагачення, наживи призводить до бездуховності, самознищення особистості.

Виховання потреби в освіті, культурі.

Уміння робити самостійні висновки й узагальнення про сенс життя, потребу в саморозвитку й самовихованні.

14


3

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло Коцюбинський. “Дорогою ціною” (скорочено)
Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Учень:

- усвідомлює поняття «пригодницький роман»;

- розуміє відмінність між сюжетом і композицією;

- з допомогою вчителя аналізує почуття героїв твору;

- з допомогою вчителя складає план аналізу образу Соломії, характеризує образ за планом;

- спроможний самостійно чи з допомогою аналізувати вчинки героїв та робити власні висновки;

- розуміє роль і сенс кольорів та звуків в аналізі образів;

- з допомогою вчителя міркує про волю людини і можливості її здобуття в сучасних умовах.


Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку.

Виховання почуття мужності, сили, волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

Розвиток естетичного смаку, вміння бачити красу і досконалість художнього слова.

Розуміння того, що кохання у житі є тією силою, яка потрібна у боротьбі зі злом.

15

4

Осип Назарук. “Роксолана” (скорочено)
Події історичної доби ХVІ ст. Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни.

Учень:

- усвідомлює, я к створюється історична повість;

- самостійно чи за запитаннями переказує сюжет твору (акцентуючи на ІХ, Х, ХІ розділах);

- намагається самостійно характеризувати образ Роксолани;

- виразно читає й коментує ХІ розділ повісті «Перша подорож на прощу Роксолани»;

- з допомогою вчителя висловлює судження про вчинки і почуття людей, описані в повісті.

Удосконалення вмінь висловлювати судження про почуття людей.

Усвідомлення різниці між історичним фактом та художнім вимислом.

усвідомлення духовного багатства українського народу на основі прочитаних творів.

Виховання почуття патріотизму, любові до рідної країни.


16

4

Володимир Дрозд. “Ирій”, “Білий кінь Шептало
Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. “Ирій” — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії (“Білий кінь Шептало”).

Учень:

- чітко й виразно читає уривки творів;

- з допомогою вчителя виділяє та переказує найвагоміші епізоди;

- з допомогою вчителя виділяє уявне й реальне в сюжеті твору «Ирій», вчиться його поєднувати.

- з допомогою вчителя характеризує образ коня Шептала;

- розуміє його алегоричність;

- бере участь у диспуті на тему життєвого вибору сучасної людини.


Усвідомлення поняття власної індивідуальності.

Розуміння важливості цієї риси характеру.

Удосконалення навичок коментування сюжету творів.

Закріплення поняття «алегорія», «алегоричний образ». використання поняття у власному мовленні.

17


2

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА
Володимир Самійленко. “Патріоти”, “Ельдорадо”
Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.
ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

Учень:

- розуміє поняття гумор;

- знає і може переказати найцікавіші відомості про письменника;

- виразно і вдумливо читає поезії;

- з допомогою вчителя і самостійно описує гумористичні ситуації;

- розрізняє гумор і сатиру;

- з допомогою вчителя виявляє патріотичні почуття у творах.

Розуміння понять гумор і сатира, ролі гумору та сатири в літературі.

Спонукання до використання гумору у власному висловлюванні.

усвідомлення того, що гумор і сатира спричиняють поштовх до роздумів про чесність, порядність, патріотизм, а також допомагають боротися з негативними рисами людини.


18

2

Євген Дудар. “Слон і мухи”, “Лісова казка”, “Червона Шапочка”
Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонука до роздумів про довколишній світ і себе.

Учень:

- виразно й усвідомлено читає твори;

- з допомогою вчителя коментує їхній прихований зміст;

- намагається визначити головну думку твору;

- з допомогою вчителя проводить аналогії змісту творів із сучасним життям.

Розвиток самокритичності, уміння розповісти про негативні риси власного характеру, дії.

Виховання вимогливого ставлення до себе.

Усвідомлення поняття прихований зміст.

19

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Учень:

- знає про письменників, що народилися у рідному краї;

- читає їхні твори (на вибір);

- передає короткий зміст творів;

- намагається висловити власні судження і враження про прочитане;

- уміє розповісти про найулюбленіші твори.

Розвиток умінь висловлювати власні судження, свої думки про побачене, прочитане, переконливо доводити правильність думок.

Розвиток потреби в самостійно свідомому читанні творів письменників рідного краю.

20

1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Учень:

- пригадує письменників, твори яких вивчалися протягом року;

- намагається висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори;

- пригадує твори яких жанрів він вивчав протягом року.

Удосконалення умінь висловлюватися про твори різних жанрів, їхні особливості.

розвиток умінь міркувати про користь від читання художньої літератури.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт