Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу - Сторінка 6

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка6/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

12

4

Григорій Квітка-Основ’яненко. “Конотопська відьма”
Батько української прози, один із перших у Європі “творців людової повісті” (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. “Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в “Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.
ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.

Учень:

- знає основні віхи життя і творчості письменника;

- розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови;

- має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті “Маруся”;

- з допомогою вчителя коментує зміст “Конотопської відьми”;

- з допомогою виявляє засоби сатиричного зображення персонажів, елементи реалізму і фантастики;

- розуміє значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української літератури.Уміння виділяти головних та другорядних персонажів твору.

Розвиток уміння виокремлювати в творі та пояснювати художні засоби..

Розуміння значень слів реалізм і фантастика.

Розвиток уміння фантазувати.

Усвідомлення необхідності соціально активної позиції у житті.

Усвідомлення високих морально-етичних якостей простої людини.

Уміння користуватися словником твору при самостійному висловлюванні.


13

2

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом.
Поети-романтики
П. Гулак-Артемовський, “Рибалка”, Є. Гребінка, “Українська мелодія”, М. Костомаров, “Соловейко”, В. Забіла, “Соловей”, М. Петренко, “Небо”
М. Шашкевич. “Веснівка”
Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль “Руської трійці” у національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.
ТЛ: романтизм, елегія, романс.

Учень:

- розуміє, що означає романтизм;

з допомогою вчителя визначає головні мотиви поезій;

- коментує їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою;

- знає про М. Шашкевича, про “Руську трійцю”, про альманах “Русалка Дністрова”.
Вивчити напам’ять і декламує одну з поезій (на вибір).Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина.

Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків.

Уміння бачити красу вірності в коханні.

14

2

Микола Гоголь. “Вечір проти Івана Купала”
Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор — джерело творів митця української тематики.
Романтична умовність оповідання “Вечір проти Івана Купала”. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.

Учень:

- знає коротку біографію М. Гоголя;

- має уявлення про його основні твори;

- розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів — українського і російського;

- за запитаннями переказує зміст оповідання, пояснює його зв’язок з фольклором;

- з допомогою вчителя розкриває моральні мотиви твору і його ідейний зміст;

- вміє визначати основне у сюжеті твору.Усвідомлення того, що Україна — країна мистецьких талантів.

Формування переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти.

Робота над словником. Використання словникового матеріалу з прочитаних творів при самостійному мовленні.

Усвідомлення вираження глибини національного духу в творчості Гоголя.

15

5

Тарас Шевченко
Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу (“До Основ’яненка”, “На вічну пам’ять Котляревському”, “Думка” (“Нащо мені чорні брови...”). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю (“Причинна”, “Лілея”).
ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.
Гайдамаки”
Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей — “крила” особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів.

Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду “Трьох літ”
“Кавказ”
Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.
Чигрине, Чигрине...”, “Великий льох”
Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України (“Чигрине, Чигрине...”). Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії “Великий льох”. Його образне переосмислення. Моральна й політична оцінка “розкопаного” історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Поетова оцінка історичних постатей (з точки зору їхніх ролей для України).
ТЛ: містерія.
Стоїть в селі Суботові...”
Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із “Великим льохом”.

Сон” (“У всякого своя доля...”)
Поема (“комедія”) “Сон” і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом “сну”, його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність
І мертвим, і живим, і ненарожденним...”
Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка (“Катерина”, “Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”, “Марія”, “У нашім раї на землі...”)
Одна з провідних тем Шевченкової творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний (“Катерина”), реалістично-побутовий (“Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”), символічно-узагальнений (“Марія”).
Садок вишневий коло хати...”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли...”
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.
Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі (“Садок вишневий коло хати...”. Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.
Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія. Глава 35”
Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл “Давидові псалми”.
Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і “подражанія” у творчій спадщині поета.
ТЛ: псалом, гімн.
Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із “Щоденника”. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета.

Учень:

- знає біографію і основні віхи творчості поета;

- розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.;

- має поняття про ліро-епіку;
- з допомогою вчителя розрізняє лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір;

- виразно і усвідомлено читає поезії;

- самостійно чи з допомогою коментує їхній зміст;

- з допомогою виявляє художні засоби;

- розуміє поняття елегія, балада;

- з допомогою коментує окремі фрагменти з “Гайдамаків” (“Вступ”, “Конфедерати”, “Гонта в Умані”, “Передмова” “Епілог”,);

- з допомогою визначає основні сюжетні лінії твору, характеризує героїв поеми (Ярема, Гонта);

- вивчає напам’ять та декламує фрагмент з поеми «Гайдамаки» (на вибір).

- чітко й виразно читає фрагменти поеми;

- визначає епізоди з ліричним, іронічним, забарвленнями (з допомогою вчителя);

- з допомогою усвідомлює узагальнену ідею твору.

- виразно й усвідомлено читає уривки творів;

з допомогою вчителя співвідносить образи твору з історичними реаліями;

- усвідомлює суворість позиції Шевченка щодо найменших відступів від почуття національної єдності;

- розуміє символічний образ “великого льоху”.

- виразно й усвідомлено читає текст;

- вчиться визначати в поетичному тексті образи і фрагменти символічного значення;

- з допомогою вчителя розкриває їхній зміст.


- чітко, виразно читає уривки твору;

- з допомогою вчителя визначає головні ідеї твору;

- з допомогою знаходить контрастні картини в творі;

- з допомогою характеризує аморальні вчинки персонажів;

- намагається висловити власне ставлення до таких людей;

. спроможний визначити фрагменти твору, які справили найбільше враження і пояснити свій вибір;

- вивчає напам’ять і декламує фрагмент (на вибір).
- виразно й усвідомлено читає твір;

- з допомогою визначає провідну думку твору;

- з допомогою характеризує адресата послання (до кого звертається поет);

- розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання твору;

- з допомогою вчителя орієнтується у складній композиції, виявляє його різні настроєві інтонації;
- вивчає напам’ять і декламує фрагмент (на вибір).


- розуміє становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка;

- знає новозавітний переказ про Богородицю Марію;

- знає зміст віршів, у яких зображена жіноча доля;

- з допомогою вчителя порівнює різні типи втілення теми жіночої долі;

- чітко й усвідомлено читає поетичні твори.

- знає і розповідає про обставини написання вірша;

- чітко, виразно й усвідомлено читає вірші;

з допомогою вчителя спроможний проникнути у внутрішній світ героїв, бачити красу особистості;

- з допомогою вчителя виділяє зразки поетичної образності, визначає їхню роль у творах;

- вивчає напам’ять і декламує один з віршів (на вибір)


- розуміє осмислення Т.Шевченком Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти;

- має уяву про образне вираження ідеї Бога у творчості поета;

- з допомогою вчителя зіставляє творчість поета з оригінальними біблійними текстами псалмів, визначає домінанти поетового почуття.

- розуміє великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України;

- розуміє, який внесок дала творчість Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.


Усвідомлення того, що Т.Шевченко геніальний поет, виховання шанобливого ставлення до нього.

Залучення до самостійного свідомого читання творів Т.Шевченка.

Формування переконання, що Т.Шевченко – борець за щастя свого народу.

уміння по-сучасному оцінити минуле, складність історичної долі українського народу, заклик до єднання словянських народів.

Осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами.


Усвідомлення узагальненої ідеї поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Виховання почуття солідарності з боротьбою народів за визволення від гніту


Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації.

Розвиток естетичного сприймання явищ мистецтва.

Розвиток умінь знаходити в тексті образи із символічним значенням.

Виховання віри в майбутнє України.

Уміння оцінити вираження цієї віри Т.Шевченком через художнє слово.
Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення.

Розвиток уміння відшукати комедійне у поемі, а також відчувати її сатиричний пафос.

Намагання пояснити значення нових слів, користуючись текстом та словником.

Подальший розвиток уміння читати поетичні твори, дотримуючись необхідних інтонацій, пауз тощо.

Уміння знаходити художні засоби, що сприяють глибокому й емоційному сприйманню тексту. Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, з його цінностями.


Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.).

Усвідомлення того, що жінка — уособлення краси на землі, що Свята Мати — джерело добра, яке змінює світ.

Розвиток уяви. уміння проникнути уявою у настрої та внутрішній стан героїв твору Т.Шевченка.

Поглиблення поняття ліричного героя в творах.

Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що прожити життя треба чесно, в добрі та взаємоповазі.

Осмислення беззаконня життя “без Бога”.

Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

Ознайомлення з Біблією.

Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т.Шевченко — гордість України.
16

5

Пантелеймон Куліш. “До рідного народу”, “Троє схотінок”, “Заворожена криниця”, “Чорна рада”
П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач (“Біблія”, твори В. Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису “кулішівка”.
Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: “Українець у Європі, європеєць в Україні”. Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина (“До рідного народу”). Кредо митця, його романтична лірика (“Троє схотінок”, “Заворожена криниця”).
“Чорна рада” — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий — носій основної ідеї. Хутір — символ українського способу життя; Черевань — уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко — уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур — втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт